Пішіннің байланыс күйін анықтау үшін пішін үлгіңізді теңшеу

Егер сіз деректерді өңдеу немесе қайтару үшін желілік байланысқа негізделген пішіндері бар пішін үлгісін жасақтап жатқан болсаңыз және сіздің скрипт жазудан хабарыңыз болса, сізге пішін үлгіңіз негізіндегі пішіндердің желілік байланыс күйін анықтайтын script жазуыңызға болады. Microsoft Office InfoPathтың жаңа пішіннің желімен байланысын және пішіннің сыртқы деректер көзіне сұрау жіберуінен бұрын пішіннің сыртқы деректер көзіне байланыса алатынын-алмайтынын тексеруін қаласаңыз осы скриптті қолдануыңызға болады. Бұл бөлімде пішін үлгіңізге негізделген пішіндердің желіге байланысы барын анықтауға және сол пішіндердің сыртқы деректер көзіне байланыса алатындығына арналған JСкрипт және VBСкрипт мысалдарын қамтамасыз етеді.

Бұл бөлімде

Шолу

JСкрипт мысалы

VBСкрипт мысалы

Скрипт мысалын пішін үлгісінде қолдану

Шолу

Пішін үлгіңізге негізделген пішіннің желілік байланыс күйін анықтау үшін, сізге Қолданба нысанының MachineOnlineState сипатын қолдануға болады. Сосын сізге пішіннің сыртқы деректер көзін қаншалықты таба алатындығын анықтау үшін сол Қолданба нысанының IsDestinationReachable әдісін қолдануға болады. MachineOnlineState сипатына пішіннің байланыс күйін білдіретін мән кіреді. Бұл сипат төмендегі мәндерден тұра алады:

Мән

Түсініктеме

0

Компьютер желімен байланыс орнатпаған. Сипаттағы осы мән компьютердің желімен байланыс орнатпаған жағдайында немесе компьютердегі желілік card ажыратулы болуына байланысты пайда болуы мүмкін.

1

Компьютер желімен байланыс орнатпаған. Егер компьютер желіге желі кабелі арқылы жалғанса, бұл мән компьютердің желіде екендігін көрсетеді. Егер компьютердің жұмыс жасайтын еркін желі кәртішкесі болса, бұл мән еркін желі кәртішкесінің жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Алайда, компьютер еркін желіге байланыс орнатпайды.

2

Компьютер желімен байланыс орнатпаған, бірақ Windows Internet Explorer дербес жұмыс жасауға теңшелген. Internet Explorer дербес жұмыс жасауға теңшелген болса, деректер қорының немесе Веб қызметінің деректер байланысы дұрыс жасамауы мүмкін.

Қолданушы компьютерінің желіге байланыс орнатқанын анықтағаннан соң, сізге пішіннің сыртқы деректер көзімен қаншалықты байланыса алатындығын анықтау үшін IsDestinationReachable әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс сыртқы деректер көзінің Бірыңғай ресурс көрсеткіші (URL) немесе Ресурстың бірегей атауы (URN) параметр ретінде алады және келесі Булев мәндерінің бірін қайтарады:

Дұрыс    Пішін желіден сыртқы деректер көзін тапты.

Бұрыс    Пішін сыртқы деректер көзін таба алмады. Сыртқы деректер көзінің дербес жұмыс жасауы немесе желіде болуы мүмкін, бірақ жоқ болады.

Бұл бөлімдегі скрипт мысалдары пішіннің желімен байланыс орнатқанын ғана анықтайды. Бұл бөлімде, скрипт мысалдары қолданушының пішінді алғаш ашқан кезінде қолданылады. Алайда, осы скриптті әрекет жасаудан бұрын желілік байланысты тексергіңіз келген уақытта қолдануға болады. Мысалы, осы скриптті қолданушының сыртқы деректер көзіне желілік байланыстың бар-жоғын анықтау үшін пішіндегі белгілі бір батырманы нұқығанында қолдануға болады. Сіздің осы скриптті қолдану үшін таңдауды қашан жасайтыныңызға қарамастан, сізге сондай ақ пішіннің желімен байланысының бар-жоғы негізінде әрекет жасайтын скрипт қосуға болады. Мысалы, егер компьютер дербес жұмыс жасаса немесе сыртқы деректер көзімен байланыс орната алмаса, сізге сыртқы деректер көзінің жоқ екендігін қолданушыға хабарлайтын ескертуді InfoPath арқылы бейнелеуге болады. Ескерту хабарын сыртқы деректер көзі жоқ болған жағдайда қолданушылардың не істеу керектігін айтатындай етіп теңшеуге болады. Мысалы, оларға пішінді кейінірек толтыруға тырысыңыз деп немесе қолданушының қолдау қызметімен хабарласу керектігін айтуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

JСкрипт мысалы

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but the "
+ "external data source is not available. Contact "
+ "the data source administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: " + machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Беттің жоғарғы жағы

VBСкрипт мысалы

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but the "
displayMessage = displayMessage + "external data source is not available. Contact "
displayMessage = displayMessage + "the data source administrator for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in offline mode. Some "
displayMessage = displayMessage + "data connections may not work until you "
displayMessage = displayMessage + "set Internet Explorer to online mode. To "
displayMessage = displayMessage + "switch to online mode, on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: " + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Беттің жоғарғы жағы

Скрипт мысалын пішін үлгісінде қолдану

Егер пішін үлгіңізде қолданбастан бұрын скрипт мысалын сынақтан өткізгіңіз келсе, таза пішін үлгісін жасау үшін сізге келесі procedure қолдануға, сосын скрипт мысалдарының бірін осы бөлімнен OnLoad оқиғасына көшіруге болады. OnLoad оқиғасындағы script пішін үлгісіне негізделген жаңа пішін жасалғанда іске қосылады. Сізге сосын пішін үлгісін желімен байланыс орнатқан, желіден байланысты үзген немесе желімен байланысқан бірақ Интернет Шолушысы дербес күйге орнатылған компьютер арқылы скрипт мысалын сынақтан өткізу үшін алдын-ала қарауға болады.

 1. Осы тақырып ішінде ертерек берілген скрипт мысалдарының біреуін көшіріңіз, сосын оны Microsoft Notepad сияқты мәтін өңдеушісіне қойыңыз.

  Ескерту : Пішін үлгісіне қоспастан бұрын скрипт мысалын мәтін өңдеушісіне көшіру HTML пішімдеу белгілерінің скриптте пайда болуынан сақтайды.

 2. InfoPath ішінде, Файл мәзірінде, Пішін Үлгісін Жасақтау нұқыңыз.

 3. Жаңасын жасақтау ішінде, Пішін Үлгісін Жасақтау тілқатысу терезесінде, Пішін Үлгісі нұқыңыз, Таза нұқыңыз, сосын Жарайды нұқыңыз.

 4. Әдепкідей, жаңа пішін үлгілері скрипттеу тілі ретінде JСкриптті қолдану үшін бапталған. скрипттеу тілі ретінде VBСкрипт қолдану үшін, пішін үлгісіндегі скрипттеу тілін өзгертіңіз.

  Қалай?

  1. Құралдар мәзірінде Пішін параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  2. Санат тізімінде, Бағдарламалау нұқыңыз.

  3. Бағдарламалау тілі ішіндегі Пішін үлгісінің код тілі тізімінде, VBСкрипт нұқыңыз, сосын Жарайды нұқыңыз.

 5. Құралдар мәзірінде, Бағдарламалау нұсқаңыз, сосын On Load Оқиғасы нұқыңыз. Microsoft Скрипт Өңдеушісі жүгіргінің OnLoad оқиғасы үстінде орналасқан кейібінде жегіледі.

 6. Microsoft Скрипт Өңдеушісіндегі OnLoad оқиғасында, // Write your code here (JСкрипт) немесе ' Write your code here (VBСкрипт) мәтінін мәтін өңдеушісіне көшірілген скрипт мысалымен бірге алмастырыңыз.

 7. Скрипт мысалын өз ортаңызға лайықтап өзгертіңіз. Мысалы, сізге хабарларды өзгертуге және URL немесе сыртқы деректер көзінің URN http://example алмастыруға болады.

 8. Microsoft Скрипт Өңдеушісі ішінде, Файл мәзірінде, Сақтау нұқыңыз.

 9. Өзгертулеріңізді тексеру үішн Стандарт құралдар тақтасындағы Алдын ала қарап алу түймешігін нұқыңыз немесе CTRL+SHIFT+B пернелерін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×