ПішіндіАшу құрамды әмір амалы

ПішіндіАшу амалын формаФорма көрінісі, Құрастырушы көрінісі, баспаны алдын ала қарау немесе деректер кестесінің көрінісі ашу үшін пайдалана аласыз. Пішін үшін деректерді енгізуді және терезе үлгілерін таңдап, пішінде бейнеленетін жазба шектеуіңізге болады.

Параметр

ПішіндіАшу амалының төмендегідей дәлелі бар.

Құрамды әмір дәлелі

Сипаттама

Пішін атауы

Ашылуға тиісті пішіннің атауы. Құрамды әмір құрастырғышы тақтасының Әрекет дәлелдері бөліміндегі Пішін атауы жолағы ағымдық дерекқордағы барлық пішіндерді көрсетеді. Бұл талап етілетін дәлел.

Егер сіз ПішіндіАшу амалы жазылған құрамды әмірді кітапхана дерекқоры іске қосатын болсаңыз, Microsoft Office Access 2007 осындай атауы бар пішінді әуелі кітапхана дерекқорынан іздейді, содан кейін ағымдық дерекқордан іздейді.

Көрініс

Пішін ашылатын көрініс. Көрініс жолағындағы Пішін, Жасақтама, Алдын ала қарап алу, Деректер кестесі, ЖиынтықКестенемесе ЖиынтықДиаграмма тармақтарын таңдаңыз. Әдепкі мән - Пішін.

Ескерту : Көрініс дәлелінің параметрі пішіннің ӘдепкіКөрініс және РұқсатЕтілгенКөріністер сипаттарын жауып тастайды. Мысалы, пішіннің РұқсатЕтілгенКөріністер сипаты Деректер кестесі етіп орнатылған болса, пішінді Пішін көрінісінде ашу үшін сіз әлі де ПішіндіАшу амалын пайдалана аласыз.

Сүзгі атауы

Пішіннің жазбаларын қысқартатын немесе сұрыптайтын сүзгі. Сіз бұрыннан бар сұраунемесе сұрау түрінде сақталған сүзгінің атауын енгізе аласыз. Алайда, сұрау сіз ашып жатқан пішіндегі барлық өрістерді қамтуға тиіс немесе оның БарлықӨрістердіШығару сипаты Иә мәніне орнатылған болуға тиіс.

Қайда шарты

Пішіннің бағыныңқы кестесінен немесе сұрауынан жазбаларды таңдау үшін Access пайдаланатын ҚАЙДА тармағы (ҚАЙДА сөзінсіз) немесе өрнек. Егер сіз Сүзгі атауы дәлелі бар сүзгіні қолдансаңыз, Access осы ҚАЙДА шартын сүзгінің нәтижелеріне қолданады.

Пішінді ашып, оның жазбаларын басқа пішіндегі басқару элементінің мәнімен көрсетілген жазбаларға дейін шектеу үшін төмендегі өрнекті пайдаланыңыз:

[ өрісатауы ] = Пішіндер![ пішінатауы ]![ басқа пішіндегі басқаруэлементініңатауы ]

Өрісатауын өзіңіз ашқыңыз келген пішіннің бағыныңқы кестесіндегі немесе сұрауындағы өрістің атауымен ауыстырыңыз. Пішінатауы мен басқа пішіндегі басқаруэлементініңатауын басқа пішіннің атауымен және өзіңіз алғашқы пішіндегі жазбалардың сәйкес келуін қалайтын мәні бар басқа пішіндегі басқару элементімен ауыстырыңыз.

Ескерту : Қайда шарты дәлелі ең көп дегенде 255 таңбадан тұруға тиіс. Егер сізге одан ұзағырақ әрі күрделірек SQL ҚАЙДА шартын енгізу керек болса, оның орнына Visual Basic for Applications (VBA) модуліндегі ӘмірдіОрындау нысанының ПішіндіАшу әдісін пайдаланыңыз. VBA модулінде SQL ҚАЙДА шартының 32,768 таңбаға дейін құрайтын сөйлемдерін енгізуге болады.

Деректер күйі

Пішінге арналған деректер енгізу күйі Ол Пішін көрінісінде немесе Деректер кестесі көрінісінде ашылған пішіндерге ғана қолданылады. Қосу (пайдаланушы жаңа жазбалар қоса алады, бірақ бұрыннан бар жазбаларды өңдей алмайды), Өңдеу (пайдаланушы бұрыннан бар жазбаларды өңдеп, жаңа жазбалар енгізе алады) немесе Тек оқу үшін (пайдаланушы жазбаларды тек қарай алады) батырмасын басыңыз. Әдепкі мән - Өңдеу.

Ескерімдер

  • Деректер күйі дәлелінің параметрі пішіннің ӨңдеугеРұқсатЕту, ЖоюғаРұқсатЕту, ҚосуғаРұқсатЕту және ДеректерЕнгізу сипаттарын жауып тастайды. Мысалы, пішіннің ӨңдеугеРұқсатЕту сипаты Жоқ етіп орнатылған болса, пішінді Өңдеу күйінде ашу үшін сіз әлі де ПішіндіАшу амалын пайдалана аласыз.

  • Егер сіз бұл дәлелді бос қалдырсаңыз, Access пішінді осы пішіннің ӨңдеугеРұқсатЕту, ЖоюғаРұқсатЕту, ҚосуғаРұқсатЕту және ДеректерЕнгізу сипаттары арқылы бапталған деректер енгізу күйінде ашады.

Терезе күйі

Пішін ашылатын терезе көрінісі. Қалыпты (пішін өзінің форма сипаттары арқылы бапталған күйде ашылады), Жасырын (пішін жасырылған), Белгіше (пішін бейнебеттің төмендегі кішкентай тақырып жолағы түрінде кішірейеді), немесе Тілқатысу (пішіннің Үлгілік және Қалқымалы сипаттары Иә мәніне бапталған). Әдепкі мән - Қалыпты.

Ескерту : Терезе күйінің кейбір дәлел параметрлері кестеленген құжаттарды пайдаланған кезде қолданылмайды. Қабаттасқан терезелерге ауысу үшін:

  1. Microsoft Office батырмасын Түймешік суреті басып, содан кейін Access параметрлерін таңдаңыз.

  2. Access параметрлері тілқатысу терезесінде Ағымдық дерекқор батырмасын басыңыз.

  3. Бағдарлама параметрлері бөліміндегі Құжат терезесінің параметрлері тобында Терезелерді қабаттастыру батырмасын басыңыз.

  4. Жарайды батырмасын басыңыз, содан кейін дерекқорды жабыңыз да, қайта ашыңыз.

Ескертпелер

Бұл амал Шарлау аймағында пішінді екі рет шерткенмен немесе Шарлау аймағындағы пішінді тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, көріністі таңдағанмен бірдей.

Пішін модальді (пайдаланушы кез келген басқа әрекетті жасамас бұрын оны жабу немесе жасыру керек) немесе үлгісіз (пішін ашық тұрған кезде, пайдаланушы басқа терезелерге өте алады) болуы мүмкін. Ол сондай-ақ қалқымалы форма (Access терезелерінің барлығының үстінде қалатын, ақпарат жинау немесе көрсету үшін пайдаланылатын пішін) болуы мүмкін. Пішінді жасақтаған кезде сіз Үлгілік және Қалқымалы сипаттарын орната аласыз. Егер сіз Терезе күйі дәлелі үшін Қалыпты сипатын пайдаланатын болсаңыз, пішін осы сипат параметрлері арқылы көрсетілген күйде ашылатын болады. Егер сіз Терезе күйі дәлелі үшін Тілқатысу сипатын пайдаланатын болсаңыз, бұл сипаттың екеуі де Иә мәніне бапталады. Жасырын ретінде немесе белгіше ретінде ашылған пішінді сіз көрсеткен немесе қалпына келтірген кезде, ол өзінің сипаты арқылы көрсетілген күйге оралады.

Сіз пішінді Тілқатысу сипатына орнатылған Терезе күйі дәлелінің көмегімен ашсаңыз, Access құрамды әмірді пішін жабылғанша немесе жасырылғанша кідірте тұрады. Сіз МәндіОрнату амалын қолдану арқылы пішіннің Көрінетін сипатын Иә етіп баптау арқылы оны жасыра аласыз.

tip

Пішінді Шарлау аймағынан таңдап, құрамды әмірдің әрекет жолы сүйреп апаруға болады. Бұл ПішіндіАшу амалын автоматты түрде жасайды да, ол пішінді Пішін көрінісінде ашады.

Сіз қолданатын сүзгі мен ҚАЙДА шарты пішіннің Сүзгі сипатының параметріне айналады.

Мысалдар

Құрамды әмірді пайдаланып, басқару элементінің мәнін орнату

Төмендегі құрамды әмір Өнімдер қосу пішінін Жабдықтаушылар пішініндегі батырмадан ашады. Ол Жаңғырту, Жабу, ПішіндіАшу, МәндіОрнату және БасқаруЭлементінеӨту амалдарының пайдаланылуын көрсетеді. МәндіОрнату амалы Өнімдер пішініндегі Жабдықтаушы коды басқару элементін Жабдықтаушылар пішініндегі ағымдық жабдықтаушыға баптайды. БасқаруЭлементінеӨту амалы содан кейін кезелімді Санат коды өрісіне жылжытады да, сол жерде сіз жаңа өнімге арналған ақпаратты енгізуге кірісе аласыз. Құрамды әмір Жабдықтаушылар пішініндегі Өнімдерді қосу батырмасына тіркелуге тиіс.

Амал

Дәлелдер: Параметр

Аңғартпа

Жаңғырту

Жаңғырту: Жоқ

Құрамды әмір іске қосулы тұрғанда, бейнебетті жаңартуды тоқтатыңыз.

Жабу

Нысан түрі: Пішін

Нысан атауы: Өнімдер тізімі

Сақтау: Жоқ

Өнімдер тізімі пішінін жабыңыз.

ПішіндіАшу

Пішін атауы: Өнім

Көрініс: Пішін

Деректер күйі: Қосу

Терезе күйі: Қалыпты

Өнімдер пішінін ашыңыз.

МәндіОрнату

Элемент: [Пішіндер]![Өнімдер]![ЖабдықтаушыКоды]

Өрнек: ЖабдықтаушыКоды

Жабдықтаушы коды басқару элементін Жабдықтаушылар пішініндегі ағымдық жабдықтаушыға баптаңыз.

БасқаруЭлементінеӨту

Басқару элементінің атауы: СанатКоды

Санат коды басқару элементіне өтіңіз.

Құрамды әмірді пайдаланып, пішіндерді үндестіру

Төмендегі құрамды әмір Өнімдер тізімін Жабдықтаушылар пішінінің төменгі оң жақ бұрышынан ашып, ағымдық жабдықтаушының өнімдерін көрсетеді. Ол Жаңғырту, ХабарЖолағы, БасқаруЭлементінеӨту, ҚұрамдыӘмірдіТоқтату, ПішіндіАшу және ЖылжытуӨлшем амалдарының қалай пайдаланылатынын көрсетеді. Ол сондай-ақ шартты өрнектің ХабарЖолағы, БасқаруЭлементінеӨту және ҚұрамдыӘмірдіТоқтату амалдарының көмегімен қалай пайдаланылатынын көрсетеді. Бұл құрамды әмір Жабдықтаушылар пішініндегі Өнімдерді қарау батырмасына тіркелуге тиіс.

Шарт

Амал

Дәлелдер: Параметр

Аңғартпа

Жаңғырту

Жаңғырту: Жоқ

Құрамды әмір іске қосулы тұрғанда, бейнебетті жаңартуды тоқтатыңыз.

Нөл([ЖабдықтаушыКоды])

ХабарЖолағы

Хабар: Қай жабдықтаушының өнімдерін көргіңіз келсе, сол жабдықтаушының жазбасына өтіңіз, содан кейін Өнімдер батырмасын қайтадан басыңыз.

Дыбыстық белгі: Иә

Түрі: Жоқ

Тақырып: Жабдықтаушыны таңдау

Егер Жабдықтаушылар пішінінде ағымдық жабдықтаушы болмаса, хабарды көрсетіңіз.

...

БасқаруЭлементінеӨту

Басқару элементінің атауы: КомпанияАтауы

Кезелімді КомпанияАтауы басқару элементіне жылжытыңыз.

...

ҚұрамдыӘмірдіТоқтату

Құрамды әмірді тоқтатыңыз.

ПішіндіАшу

Пішін атауы: Өнімдер тізімі

Көрініс: Деректер кестесі

Сүзгі атауы:

Қайда шарты: [Жабдықтаушы коды] = [Пішіндер]![Жабдықтаушылар]![Жабдықтаушы коды]

Деректер күйі: Тек оқу үшін

Терезе күйі: Қалыпты

Өнімдер тізімі пішінін ашыңыз да, ағымдық жабдықтаушының тауарларын көрсетіңіз.

ЖылжытуӨлшем

Оңға: 0.7799"

Төмен: 1.8"

Өнімдер тізімі пішінін Жабдықтаушылар пішінінің төменгі оң жақ бұрышына қойыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×