Пішімделген мәтін ұясын теңшеу жолдары

Пішін үлгісіне пішімделген мәтін ұясын қоқан соң, оны Пішімделген мәтін ұясы сипаттары тілқатысу терезесіндегі сипаттарын және параметрлерін өзгерту арқылы теңшеуге болады. Осы тілқатысу терезесін ашу үшін, пішін үлгісінде, сипаттарын өзгерту керек болған пішімделген мәтін ұясына екі рет нұқыңыз.

Төменгі кесте пішімделген мәтін ұясын теңшеудің кейбір жолдарын сипаттайды және оларды не үшін теңшеу қажет болуының себептерін ұсынады. Кесте Пішімделген мәтін ұясы сипаттары тілқатысу терезесінің параметрлерін қолдану тәртібі туралы егжей-тегжейлі мәліметтер бермесе да, ол қатынаулы болған параметрлердің көлемі туралы түсінік ұсынады.

Ескертулер : 

  • браузерге үйлесімді форма үлгісі құрастырылған кезде, Пішімделген мәтін ұясы сипаттары тілқатысу терезесінде белгілі мүмкіндіктер қатынаусыз болады. Мәселен, сіз пішімделген мәтінді пішімдеу параметрлерін таңдап белгілей алмайсыз, мысалға таңбаны пішімдеу яки еже үзілімі сияқты параметрлерді.

  • Егер сіздің пішін үлгіңіз дерекқор сұлбасына немесе басқа бар деректер көзіне негізделсе, сіздің кез келген басқару элементінің барлық тұстарын теңшей алмауыңыз мүмкін. Мысалы, сіз бар деректер көзінен шығатын жолақты немесе топ атауын емес, басқару элементінің өлшемін өзгерте аласыз.

Қойынды

Тапсырма

Егжей-тегжейлі мәлімет

Деректер

Байланысты өріс атын өзгерту

Жаңа, бос пішін үлгісін жасақтағаныңызда, сіз басқару элементіне арналған әдепкі мәндегі жолақ немесе топ атауын деректер көзімен жұрыс істегеніңізде анықтауға оңайына өзгерте аласыз. Мәселен, "ЖиналысЖазбалары" деп аталған өрісті "1-өріс" деген өрістен гөрі түсіну оңайрақ.

Ескерту : Өріс атын өзгерту пішімделген мәтін ұясы мен деректер көзіндегі өріс арасындағы байланысты өзгертпейді. Егер пішімделген мәтін ұясын басқа өріспен байланыстыру қажет болса, пішімделген мәтін өрісіне екі рет нұқыңыз да, мәтінмәндік мәзірдегі Байланысты өзгерту параметрін таңдаңыз.

Деректер

Әдепкі мәнді белгілеу

Пайдаланушы пішінді бірінші рет ашқанда, сіз әдепкі мәндегі мәтіннің басқару элементіне шығуын қаласаңыз, сіз сол мәтінді Мәні жолағына тере аласыз. Сондай-ақ, сіз басқару элементі үшін әдепкі мән ретінде деректер көзіндегі басқа жолақтың мәнін пайдалана аласыз. Әдепкі мәндер пішін (.xml) файлында деректер ретінде сақталатын жердегі толтырғыш мәтіннен (осы мақалада кейінірек суреттелетін) басқаша болады.

Деректер

Деректерді тексеру мүмкіндігін қосу

Басқару элементіне арналған деректерді тексеру ережелерін анықтау үшін Деректерді тексеру түймешігін нұқыңыз. Мысалы, сізге арнайы пішініне — енгізілетін бөлік сандарын, үш санды, сосын сызықша және тағы екі санды  — қаже болса, сіз пайдаланушылардың осы үлгіге сәйкес келетінін растау үшін деректерді тексеруді пайдалана аласыз.

Бейнелеу

Еже үзілімін қосу

Әдепкіде, пайдаланушылар мәлімет ежелерін пішімделген мәтін ұясына теріп енгізе алуы үшін, еже үзілімі пішімделген мәтін ұялары үшін қосылған болады. Егер пайдаланушыларды солай істеу мүмкіндігіне жол бермеу қажет болса, Еже үзілімдері параметрінен құсбелгіні алып тастау керек. Пішімделген мәтін ұяларында еже үзілімдерін қосу мүмкіндігі шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерінде қолданбайды.

Бейнелеу

Таңбаны пішімдеуді қосу

Әдепкіде, пайдаланушылар пішімделген мәтін ұясына теріп енгізетін мәтінді пішімдей алуы үшін таңбаны пішімдеу мүмкіндігі пішімделген мәтін ұяларына қосылған болады. Егер пайдаланушыларды солай істеу мүмкіндігіне жол бермеу қажет болса, Таңбаны пішімдеу параметрінен құсбелгіні алып тастау керек. Пішімделген мәтін ұяларында таңбаны пішімдеу мүмкіндігі шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерінде қолданбайды.

Бейнелеу

Толық пішімделген мәтінді қосу

Әдепкіде, пайдаланушылар суреттерді және кестелерді пішімделген мәтін ұясына кірісітре алуы үшін, Пішімделген мәтін ұясы сипаттары тілқатысу терезесіндегі Толық пішімделген мәтін (суреттер, кестелер, т.т.) параметрінің көзіне құсбелгі қойылған болады. Сіз пайдаланушылар суреттерді пішінге ендіре алатын етіп белгілей аласыз, сөйтіп нақты сурет деректерін өзінің негізіндегі пішін (.xml) файлына сақтап қойылады. Немесе пайдаланушылар сілтеме суреттерді ендіре алатын етіп белгілеуге болады, бұл суретпен еренсілтемелі байланысты .xml файлында сақтап қояды. Кейбір параметрлер шолғышпен сыйысымды пішін үлгілерінде қолданбайды, мәселен байланған суреттерді пішімделген мәтін ұяларына қосу параметрі.

Бейнелеу

Толтырғыш мәтінін бейнелеу

Егер пайдаланушыларға пішімделген мәтін ұясына қайсы деректерді енгізу керектігі туралы нұсқаулар беру керек болса, нұсқаулы мәтінді Толтырғын жолағына теруге болады. Мәселен, егер сіз пайдаланушылар пішімделген мәтін ұясын өздері толтыруын дұрысырақ көрсеңіз, толтырғыш мәтінін пайдаланып оларға нұсқаулар бере аласыз.

Әдепкі мән сияқты пайдаланушы пішінді бірінші рет ашқаныңызда, толтырғыш мәтінін басқару элементінің ішіне шығады. Дегенмен, толтырғыш мәтіні төмендегі үш жолда әдепкі мәндерден басқаша болады:

  • Толтырғыш мәтіні пішін (.xml) файлындағы деректер ретінде ешқашан сақталмаған.

  • Басқару элементіндегі тұрақты мәтін ретінде шығатын әдепкі мәннен басқа, толтырғыш мәтіні әрдайым қарайтылып шығады.

  • Әдепкі мәннен басқа толтырғыш мәтіні шолғышпен үйлесімді пішін үлгілерінде болмайды.

Бейнелеу

Пішімделген мәтін ұясын тек оқу үшін етіп істеу

Пайдаланушыларға басқару элементтерінің мазмұнын өзгертуге жол бермеу үшін Тек оқу үшін қанатшасын таңдаңыз. Мәселен, бір көріністе пайдаланушылар деректерді пішімделген мәтін ұясына теріп енгізуі мүмкін. Екінші көріністе, қорытынды көрініс, пайдаланушылар пішімделген мәтін ұясының тек оқу үшін болған нұсқасында теріп кіріткен заттарын сараптай алады. Тек оқу үшін болған пішімделген мәтін ұясы пішінде белсенді болып көрінсе да, пайдаланушылар сол пішімделген мәтін ұясына ақпараттарды теріп енгізе алмайды.

Бейнелеу

Емлені тексергішті өшіру

Егер пайдаланушылардың пішімделген мәтін ұясындағы мәтіндің емлесін тексеруі қажет болмаса, Емлені тексергішті қосу параметрі көзінен құсбелгіні алып тастауға болады, және бұл мүмкіндік әдепкіде қосылған болады. Мәселен, сіз жалқы есімдерді бейнелейтін пішімделген мәтін ұялары үшін емлені тексергішті өшіріп қоюыңыз мүмкін.

Бейнелеу

Мәтіндің тасымалдануына жол бермеу

Әдепкіде, пішімделген мәтін ұяларында мәтінді тасымалдау қосылған болады. Егер мәтіндің тасымалдауына жол бермеу қажет болса, Мәтінді тасымалдау параметрі көзінен құсбелгіні алып тастауға болады. Егер мәтінді тасымалдау мүмкіндігі қосылған болса, Жылжыту тізімінен жылжыту параметрлерін таңдауға болады. Мәселен, пайдаланушылар пішімделген мәтін ұясы әдепкіде бейнелей алатын мәтінден көбірек мәтінді теріп кіріткен кезде, жылжыту жолақтарын пішімделген мәтін ұяларында көрсетуге болады. Жылжыту параметрлері дұрыс істеуі үшін, пішімделген мәтін ұясының биіктігі мен ені тұрақты болуы тиісті.

Бейнелеу

Шартты пішімдеуді қосу

Басқару элементінің шығуы, оның көрінуі пайдаланушылардың пішінге енгізетін мәндеріне қарай өзгертілетін Шартты пішімдеу тілқатысу терезесін ашу үшін Шартты пішімдеу түймешігін нұқыңыз. Мәселен, сіз шартты пішімдеу мүмкіндігін пайдаланып, арнайы құсбелгі көзі қойылмаған болса, пішімделген мәтін ұясын жасыра аласыз.

Өлшемі

Өлшемді, шегіністі, және жақтау арасын реттеу

Сіз Биіктігі және Ені жолақтарына мәндерді енгізу арқылы басқару элементінің өлшемін қолмен анықтай аласыз. Сонымен бірге сіз басқару элементінің мазмұнын немесе жақтау жолақтарын қоршайтын буфер орнының көлемі болып табылатын және басқару элементінің жиегі мен кез келген қоршаған мәтіннің немесе пішін үлгісіндегі басқару элементтері арасындағы көлем болып табылатын толтыруды өзгерту арқылы басқару элементінің іші мен сыртындағы аралықты нақтылай аласыз.

Өлшемі

Пішімделген мәтін ұясын оның жапсырмасымен туралау

Пішімделген мәтін ұясындағы мәтінді оның жапсырмасымен дұрысырақ туралау үшін, Туралау түймешігіне нұқыңыз. Пішімделген мәтін ұясын туралаған кезде, Microsoft Office InfoPath бағдарламасы Биіктік жолағындағы қолданудағы мәнді Авто дегенге өзгертеді. Бұл пішімделген мәтін ұясының биіктігін қысқартып, оның ішіндегі мәтінді төңірегіндегі мәтінмен дұрысырақ туралауына мүмкіндік береді. InfoPath бағдарламасы, сондай-ақ, шегіністі және жақтау арасы параметрлерін да тиісті түрде өзгертеді.

Қосымша

Қалқыма сөзкөмекті белгілеу

Пайдаланушылар меңзерлерін басқару элементі арқылы жылжытқанда түсіндірме ескерімдерді шығару үшін Қалқымалы кеңес жолағындағы қалаған мәтініңізді енгізіңіз. Бейнебеттегі ақпаратты синтезделген сөйлеу немесе зағиптарға арналған қаріптер жаңартылмалы бейнебет ретінде қолдануға мүмкіндік беретін бейнебетті қарап шығу утилиталары сияқты арнайы мүмкіндік көмектері ақпаратты пайдаланушыларын түсіндіру үшін осы қалқымалы кеңестерге жиі сүйенеді.

Қосымша

Қойынды көрсеткіштерінің тәртібін өзгерту

Сіз пішін үлгісінің жалпы қойындылар ретіндегі басқару элементінің орнын өзгерте аласыз. Қойындылар реті пішіндегі кезелімі бір жолақтан немесе нысаннан келесісіне пайдаланушылар TAB немесе SHIFT+TAB пернелерін басқанда жылжитын рет болып табылады. Пішін үлгісіндегі барлық басқару элементтеріне арналған әдепкі мәндегі қойынды көрсеткішінің параметрлі 0 болып табылады, бірақ қойындылар реті 1-ден басталады. Яғни, Қойынды көрсеткіші жолағындағы 1 бар кез келген басқару элементіне пайдаланушылар TAB пернесін басқанда алдымен қатынас жасалады. Қойынды көрсеткіші жолағындағы 2 бар кез келген басқару элементіне екінші қатынас жасауға болады және тағы сол сияқты. Қойынды көрсеткіші жолағындағы 0 бар кез келген басқару элементтері қойындылар ретінде соңғы келеді. Егер сіз қойындылар ретіндегі басқару элменттерін өткізіп жібергіңіз келсе, Қойынды көрсеткіші жолағына -1 енгізіңіз.

Қосымша

Пернелер тіркесімін тағайындау

Сіз пернетақта лақабын анықтау үшін Қатынас пернесі терезесіндегі әріпті немесе санды тере аласыз. Пернетақта лақаптары пайдаланушыларға тінтуірді жылжытудың орнына пернелер тіркесімін басу арқылы басқару элементін шарлауға мүмкіндік береді. Егер сіз пішін үлгіңіздегі пернетақта лақаптарын пайдалануды таңдасаңыз, сізге лақаптары бар пайдаланушыларға хабарласу керек. Мысалы, Сатушы мәтін жолағына арналған пернетақта лақабы бар екенін пайдаланушылардың білуіне мүмкіндік беру үшін мәтін жолағынан кейін сіздің (ALT+S) теруіңіз мүмкін.

Қосымша

Біріктіру әрекеттерін белгілеу және теңшеу

Пайдаланушылардың басқару элементіне енгізетін деректердің бірнеше пішіндер қосылғанда қалай шығатынын анықтау үшін Параметрлерді біріктіру түймешігін нұқыңыз. Мәселен, пішімделген мәтін ұясыдағы әрбір элементтің алдына жеке сөзді префикс ретінде қоюға, яки әрбір элементті нүктелі үтірмен ажыратуға болады.

Қосымша

Пішімделген мәтін ұясы үшін МазмұндыКөру ұқсатқышын алу

Сіз кодтағы басқару элементін анықтау үшін Мәтінмәнді көру мәнін пайдалана аласыз. Мысалы, сіз Мәтінмәнді көру мәнін білсеңіз, сіз басқару элементімен байланысы бар XML деректеріндегі өзгерту әрекетін прагматикалы түрде жүзеге асыру үшін Көрініс нысанының Әрекетті атқару әдісімен сол мәнді пайдалана аласыз.

Қосымша

Енгізілетін дерек көлемін белгілеу және теңшеу

Басқару элементіне арналған пайдаланушы енгізу түрін анықтау үшін Рамка енгізу түймешігін нұқыңыз. Бұл басқару элементіне енгізілген қолжазба мен сөзінің танылуын жақсартуға көмектеседі. Мысалы, сіз басқару элементі үшін IS_URL енгізу рамкасын пайдалансаңыз, InfoPath бағдарламасы сөздердің арасындағы орындарды елемеуді біледі.

Шолғыш пішіндері

Деректерді серверге қайта жіберу параметрлерін теңшеу

Шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтағаныңызда ғана Шолғыш пішіндері қойындысы шығады. Бұл пайдаланушылар пішімделген мәтін ұясындағы деректерді өзгерткен кезде, деректердің серверге жіберлуін бақылау мүмкіндігін береді.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×