Пішімделген мәтін ұясын енгізу

Пайдаланушылар пішімделген мәтінді, параграфтар үзілімдерді, кестелерді, фотосуреттерді немесе клиптарды деректер-ену жолағына енгізу мүмкіндігіне ие болуын қаласаңыз, Microsoft Office InfoPath пішін үлгіңізде пішімделген мәтін үясыдан пайдалануыңызға болады.

Бұл мақала келесі тақырыптарды қамтиды

Пішімделген мәтін ұясыдан пайдалану туралы

Пайдаланушы тәжірибесі

Сыйымдылық талдаулары

Пішімделген мәтін ұясын енгізу

Орналасу кеңестері

Пішімделген мәтін ұясыдан пайдалану туралы

Келесілерді істемекші болғаныңызда пішімделген мәтін ұясыдан пайдаланыңыз:

 • Пайдаланушылар үлгіге енгезетін мәтінді бөлектеуге, ерекшелендіруге немесе пішімдеуге мүмкіндік жарату.

 • Пайдаланушыларға үлгідегі таза аумақтарға кестелерді немесе суреттерді енгізуге мүмкіндік жарату.

 • Толтырылған пішімделген мәтін ұясын дерекқорыда немесе басқа деректер көздерінде көрсету.

 • Пішін үлгі байланыстырылған деректер көзіпішімделген деректерді Кеңейтілетін еренмәтіндік беттеу тілі (XHTML файл ретніде сақтау.

Келесі суретте пішімделген мәтін ұясы пайдаланушылардан егжей-тегжейлі ескерімдерді жинау үшін қолданылған.

Formatted text inside rich text box on form

Байланысты басқару элементтері

InfoPath бағдарламасы құрамында пішімделген мәтін ұясына ұқсас алайда мақсаты басқа басқару элементтері бар. Сіздің пішін үлгіңізде қай бір басқару элементі жақсы істейтінін білу үшін келесі тізімді көріңіз:

Мәтін жолағы    Пішімделген мәтін ұясы сияқты мәтін жолағы пайдаланушыларға мәтінді теруге, өңдеуге немесе көруге мүмкіндік береді. Мәтін жолағы әдепкі бойынша бір ғана жолды көрсетеді және пайдаланушылар қалын немесе көлбеу, суреттер немесе кестелер сияқты пішімделген элементтерді қосуға мүмкіндіктері жоқ және осы қасиеттермен ол пішімделген мәтін ұясыдан ажыралып тұрады.

Өрнек ұясы    Өрнек ұясы әдетте тек қана оқу үшін жаратылған мәтіндерді көрсету үшін, пішін үлгідегі басқа басқару элементтердегі мәндерін көрсетуге немесе XML Path тілі (XPath) өрнекке негізделген формулады жарату үшін жаратылған. Өрнек ұялары деректерді сақтамайды және осымен пішімделген мәтін ұяларыдан ажыралып тұрады. Демек өрнек ұясыдан тек оның мәндерін сақтағыңыз келемеген кездерде немесе оны басқа формулада оған сүйенгіңіз келмегенде ғана одан пайдаланасыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушы тәжірибесі

Мәтін жолағы сияқты, пішімделген мәтін ұясы үлгіде пайдаланушылар мәтін енгізетін анғартпа жолағына ұқсас болған толтырғыш рөлін ойнайды. Пішімделген мәтін ұясына мәтінді енгізгенде пайдаланушылар Microsoft Office бағдарламаларында пайдаланатын пішімдеу мүмкіндіктеріне ие. Мысалы үшін пайдаланушылар пішімделген мәтін ұясына сурет немесе кесте енгізуіңізге болады немесе белгілі бір параграфқа сары бояуды қолдауыңызға болады.

Олар үлгідегі белгілі бір өрісте мәтінді пішімдей алама, жоқпа білу үшін пайдаланушылар жүгірткіні осы өріске орналастырады немесе өрістегі мәтінді таңдайды. Пішімдеу құрал үстеліндегі параметр күңгірт түсте болуын орнына белсенді түрде болса пайдаланушылар тура Microsoft Office жүйе құжатында пішімдегендей пішімдей алады.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Сіз пішін үлгісін InfoPath пішінінде жасақтағаныңызда, сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтауға арнайы сыйымдылық режимін таңдай аласыз. Шолғышпен үйлесімді пішін үлгісі InfoPath Forms Services іске қосылған серверге жарияланса, онда қосылған шолғыш, пішін үлгісіне негізделген пішіндер веб-шолғышында көрінеді. Сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтағаныңызда, кейбір басқару элементтері Басқару элементтері тапсырмалар тақтасында қолданылмайды, себебі олар веб-шолғышта бейнеленбейді.

Пішімделген мәтін ұясы сіз шолғышмен сай келетін пішін үлгіні жаратқаныңызда келесі шектер туралы біліп алыңыз:

 • Пішімделген мәтін ұясының шолғыш нұсқасы пішімделген мәтін ұяның жартылай пішімделуді қолдамайды. ЕгерЖасақтама текерушісі тапсырмалар аймағында сайкес келмейтін пішімделген мәтін ұясы дейтін қате пайда болатын болса Пішімделген мәтін ұя сипаттары тілқатысу жолағында Тек қана шолғышмен сай келетін параметрлерді қосу құсбелгі көзін белгілеңіз. Осылай істесеңіз пішімделген мәтін параметрлерін автоматты түрде қосылады.

 • Пішін үлгіге негізделген үлгіні шолғышта көргеніңізде пішімделген мәтін ұялар үшін деректерді тексеру мүмкіндігі қосылмаған күйінде болады.

 • Пішімделген мәтін ұялар тек қана Windows Internet Explorer веб-шолғышта толық қолданады. Басқа шолғыштарда пішімделген мәтін ұялар тек оқу үшін ашылады. Егер пайдаланушылар пішімделген мәтін ұяларын өңдемекші болса, олар оны өңдей алады алайда барлық өңдеулер алып тасталады.

 • Шолғышмен сай келетін пішін үлгіде пішімделген мәтін ұяларымен байланысты суреттерді қосуыңызға болады. Алайда енгізілген суреттер қолданылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Пішімделген мәтін ұясын енгізу

Дерекқорыда немесе басқа сыртқы деректер көзінде сіз жаратып жатқан үлгіңізге қарап яғни ол жаңа, бос пішін үлгі ме немесе өзіңіздің дизайныңызға негізделген пішін үлгі ме пішімделген мәтін ұясының енгізу процедурасында кішкене айырмашылығы бар.

Келесі сурет бос пішімделген мәтін ұясы құрастыру тәртібітаңдалғанда қалай көрінетінін көрсетеді.

Rich text box selected in design mode

Басқару элементтерінің байланысы болуы немесе болмауы мүмкін. Басқару элементінің байланысы болғанда, басқару элементіне енгізілген деректердің негізінде жататын пішін (.xml) файлында сақталуы үшін ол жолаққа немесе топқа қосылмайды. Басқару элементінің байланысы болмағанда, ол жолаққа немесе топқа қосылмайды, ал басқару элементіне енгізілген деректер сақталмайды. меңзеріңізді басқару элементі арқылы таңдағаныңызда немесе жылжытқаныңызда, мәтін мен байланысы бар белгіше басқару элементінің жоғарғы оң жақ бұрышына шығады. Мәтін басқару элементі деректер көзінде байланысқан топты немесе жолақты көрсетеді. Белгіше басқару элементінің сол топқа немесе жолаққа дұрыс байланысқанын көрсетеді. Байланыс дұрыс болғанда, жасыл белгіше шығады. Егер байланыс дұрыс болмаса, орнына сіз көк немесе қызыл белгішені көресіз.

Пішін үлгісіне арналған деректер көзі Деректер көзі тапсырмалар тақтасында реттелген көрініспен шығатын жолақтар мен топтардан тұрады. Пішімделген мәтін ұялары әрдайым өрісмен байланысты. Келесі мысалда үлгідегі Ескерімдер жолағы Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы discussionItemNotes өрісімен байланысты.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Жаңа бос пішін үлгіге пішімделген мәтін ұяны енгізу.

Жаңа, бос пішін үлгісін жасақтағаныңызда, Басқару элементтері тапсырмалар тақтасындағы Деректер көзін автоматты түрде жасау қанатшасы әдепкі мәнімен таңдалады. Сіз басқару элементтерін пішін үлгісіне қосатындықтан, ол InfoPath бағдарламасына жолақтар мен топтарды деректер көзінде автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Бұл жолақтар мен топтар Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы қалта және файл белгішелерімен көрсетіледі.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерді енгізу параметрінің астында, Пішімделген мәтін ұя дегенді шертіңіз.

 4. Енгізілетін пішімделген мәтін ұя түрлерін белгілеу үшін енгізілген пішімделген мәтін ұяны қос шертіңіз, Көрсету қойындысын шертіңіз, содан соң Қатынаулы пішімдеу астындағы құсбелгі көздерін белгілеңіз немесе, өшіріңіз.

 5. Басқару элементіне белгі қосу үшін мәтінді басқару элементінің жоғарғы немесе сол жағына теріп, артынан қос нүкте (:) қойыңыз.

Бар деректер көзіне негізделген пішін үлгіге пішімделген мәтін ұяны енгізу.

Егер сіз пішін үлгіңізді бар Ашық белгілеу тілінде жасақтасаңыз, (XML) файлы, дерекқоры, веб қызметі, InfoPath бар деректер көзінен Деректер көзі тапсырмалар тақтасынан жолақтар мен топтарды шығарады. Бұл сценарийде пішімделген мәтін ұяларын Дерек көзі тапсырмалар аймағындан пішін үлгіге сүйреу арқылы енгізуіңізге болады немесе оның орнына пішімделген мәтін ұяларын Басқару элементтер тапсырмалар аймағындан енгізуіңізге болады яғни келесі процедурада көрсетілгендей:

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерді енгізу параметрінің астында, Пішімделген мәтін ұя дегенді шертіңіз.

 4. Пішімделген мәтін ұяны байланыстыру тілқатысу жолағында пішімделген мәтін ұялар деректерін сақтамақшы болған өрісті таңдап OKбатырмасын басыңыз.

 5. Енгізілетін пішімделген мәтін ұя түрлерін белгілеу үшін енгізілген пішімделген мәтін ұяны қос шертіңіз, Көрсету қойындысын шертіңіз, содан соң Қатынаулы пішімдеу астындағы құсбелгі көздерін белгілеңіз немесе, өшіріңіз.

 6. InfoPath бағдарламасы басқару элементінің белгісі ретінде жолақ немесе топ атауын пайдаланады. Егер қажет болса, белгі мәтінін өзгертіңіз.

  Кеңес : Басқару элементін енгізу үшін Дерек көзі тапсырмалар аймағындан пайдалануыңызға болады. Дерек көзі тапсырмалар аймағында пішімделген мәтін ұяны байланыстырмақшы болған өрісте тінтүірдің оң батырмасын шертіңіз содан соң мәтінмәндік мәзірде Пішімделген мәтін ұя параметрін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу кеңестері

Пішімделген мәтін ұя көрінісін, өлшемін және басқа аспекттерін жаңарту үшін келесі кеңестерден пайдаланыңыз:

 • Бірнеше пішімделген мәтін ұяларының өлшемдерін бір уақытта өзгерту үшін өлшемдері өзгеретін пішімделген мәтін ұяларын таңдап Пішімдеу мәзірінде Сипаттар параметрін шертіңіз, содан соң Өлшемі қойындысында қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

 • InfoPath бағдарламасы әдепкі бойынша енгізетін пішімделген мәтін ұяның енін кішірейту үшін Көрініс мәзіріндегі Сипаттарды көру батырмасын басыңыз. Жалпы қойындысында Осы пішін үлгі үшін өзгертпелі орналасу еніден пайдалану құсбелгі көзін белгілеңіз, содан соң Өзгертпелі орналасу ені жолағына қалаған санды енгізіңіз.

 • Бірнеше пішімделген мәтін ұяларының жиектер мен бояударды бір уақытта өзгерту үшін өлшемдері өзгеретін пішімделген мәтін ұяларын таңдап Пішімдеу мәзірінде Жиектер мен Бояу параметрін шертіңіз, содан соң Жиектер қойындысында қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

 • Пішімделген мәтін ұяның ішінде көрсетіліп тұрған мәтінге өзгерістерді енгізу үшін Пішімдеу құрал үстеліндегі Қаріп мен Қаріп өлшемі жолақтарыдан пайдаланыңыз. Пішін үлгідегі барлық пішімделген мәтін ұяларның қаріп мен қаріп өлшемдерін бір уақытта өзгерту үшін, сізге қажетті болып пішімделген пішімделген мәтін ұяны таңдаңыз, содан соң Пішімдеу мәзірінде Қаріпті барлық пішімделген мәтін ұя басқару элементтерде қолдану дегенді шертіңіз.

 • Пішімделген мәтін ұялар мәтіндермен шынында қалай көрінетінін білу үшін Көрініс мәзірінде Деректер үлгісібатырмасын шертіңіз. Бұл сізге пайдаланушылар сіздің пішін үлгіңізді толтырып жатқанда ол қалай көрінетінін көрсетеді.

 • Пішімделген мәтін ұя айналасындағы бос орындарды реттеу үшін жиектерден пайдаланыңыз. Пішімделген мәтін ұя ішіндегі бос орындарды реттеу үшін ұя жиектеріден пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×