Пошта параметрлері

Хабарлар параметрлерін реттеу үшін Пошта параметрлерін пайдаланыңыз. Жіберетін хабарларға қосу үшін қолтаңбаны немесе хабарды бақылаудың басқару элементін орнату сияқты әрекеттерді жүзеге асыруға болады.

Пошта параметрлеріне өту

  1. Веб-браузерден ұйымыңызға арналған электрондық поштаны басқаратын адам берген URL мекенжайы арқылы Outlook Web App бағдарламасына кіріңіз. Пайдаланушы аты мен құпиясөзді енгізіп, Кіру түймешігін басыңыз.

  2. Беттің жоғарғы жағында Outlook (немесе Пошта) тармағын таңдаңыз. Я болмаса, Бағдарламаны іске қосу құралы Office 365 бағдарламасын іске қосу белгішесі > Пошта тармағын таңдаңыз.

    Office 365 шарлау параметрлері
  3. Беттің жоғарғы бөлігінде Параметрлер Параметрлер белгішесі >Опциялар тармағын таңдаңыз.

  4. Параметрлер тармағында, Пошта параметрін таңдаңыз. Немесе Параметрлер тармағында ПОШТА параметрін таңдаңыз.

Параметрлерді өзгерту қажет:

Электрондық пошта қолтаңбасын жасау

Хабар пішімі

Хабар параметрлері

Оқу туралы хабарламалар

Оқу аймағы

Сөйлесулер

Электрондық пошта қолтаңбасын жасау

Электрондық пошта қолтаңбасы бұл шығасын хабарлардың соңында қосуға болатын мәтін. Егер екеуін де Outlook Web App бағдарламасын және Outlook бағдарламасын пайдалансаңыз, әр бірінде қолтаңба жасау қажет.

Параметр

Сипаттама

Мәтін ұясы

Мәтін ұясында пайдалану қажет қолтаңбаны теріңіз. Қаріп қалағаныңыздай шығу үшін пішімдеу мақсатында пішімдеу тақтасын пайдаланыңыз.

Мен жіберетін хабарларға қолтаңбамды автоматты түрде қою

Барлық шығасын элементтерде, соның ішінде жауап берулер мен қайта жіберулер, қолтаңбаңызды автоматты түрде кірістіру үшін осы жақтауға құсбелгіні қойыңыз.

Тағы нені білуім қажет?

  • Егер жіберетін хабарларға қолтаңбаңызды автоматты түрде кірістіру үшін құсбелгіні қоймасаңыз, хабардың жоғарғы жағындағы енгізу Кірістіру мәзірін басып және Қолтаңба тармағын таңдап хабарға қолтаңбаны қосуға болады.

  • Кескін файлын (.gif немесе .tif сияқты) Outlook Web App ішіндегі қолтаңбаға кірістіруге болмайды.

  • Қосымша ақпарат алу үшін Outlook Web App бағдарламасында электрондық пошта қолтаңбасын жасау және қосу бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Хабар пішімі

Хабар пішімі параметрлерін жаңа хабарлар үшін әдепкі пішімді орнату үшін пайдаланыңыз. Жаңа хабарда пішімдеу тақтасын пайдаланып, оларды жасағанда хабарларды пішімдеуге болады.

Параметрлер

Сипаттама

«Жасырын көшірмені» әрқашан көрсету

Жасалған барлық жаңа хабарларға ЖК жолын қосу үшін осыны пайдаланыңыз. Аттары ЖК жолында тізімге алынған алушылар хабардың көшірмесін алады, бірақ олардың аты алушылар тізімінде шықпайды. ЖК алушылары басқа ЖК алушылардың аттарын көре алмайды.

«Кімнен» жіберілгенін үнемі көрсету

Жасалған барлық жаңа хабарларда "Кімнен" жолын көрсету үшін мынаны пайдаланыңыз.

Мына пішімде хабарларды жасау

Жіберетін хабарлардың әдепкі пішімін орнату үшін мына параметрді пайдаланыңыз. HTML мәтінін немесе кәдімгі мәтінді пайдалануға болады. HTML мәтіні хабарларда пайдаланатын қаріп өлшемін, мәнерін және түсті басқаруға мүмкін етеді.

Хабарлама шрифтісін таңдау:

Мына параметрді жасалған хабарлар үшін әдепкі қаріпті таңдау үшін пайдаланыңыз. Егер Хабарларды мына пішімде жасау параметріндегі HTML мәтінін таңдасаңыз бұл параметр қол жетімді.

Тағы нені білуім қажет?

Жеке хабарларда параметрлерді өзгертуді Кімнен және Жасырын көшірме жолдарын көрсету үшін немесе жасыру үшін және HTML мәтіні не кәдімгі мәтін арасында ауысу үшін пайдалануға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Хабар параметрлері

Элементті жылжытқанда немесе жойғанда не болатынын бақылау үшін, жаңа элемент келгенде дыбысты ойнату үшін Хабар параметрлері пайдаланыңыз және шыққанда Жойылған элементтер қалтасын автоматты түрде тазалау үшін пайдаланыңыз.

Параметрлер

Сипаттама

Ауыспалылықтан кейін немесе элементті жоюдан кейін:

Элементті жылжытқанда немесе жойғанда ашылмалы тізімді автоматты түрде орындалуы мақсатында әрекетті таңдау үшін пайдаланыңыз. Әдепкі Көрініске оралу таңдалады.

Жаңа хабарламаларды алған кездегі дыбыстық ескертпелер

Мына параметрге құсбелгі қойылғанда, пошта жәшігіңізге жаңа элементтер келгенде дыбыс ойналады.

Жаңа электрондық пошта элементтері келгенде хабарландыруды бейнелеу

Мына параметрге құсбелгі қойылғанда, жаңа хабар келгенде Outlook Web App терезісінің жоғарысында хабарландыру пайда болады.

Жаңа дауыстық пошта элементі келген кезде хабарландыруды көрсету

Мына параметрге құсбелгі қойылғанда, жаңа дауыстық пошта келгенде Outlook Web App терезесінің жоғарысында хабарландыру пайда болады.

Жаңа факс элементі келгенде хабарландыруды көрсету

Мына параметрге құсбелгі қойылғанда, факс келгенде Outlook Web App терезесінің жоғарысында хабарландыру шығады.

Шыққанда "Жойылған" қалтасын босату

Мына параметрді Outlook Web App бағдарламасынан шыққанда "Жойылған элементтер" қалтасын автоматты түрде тазалау үшін пайдаланыңыз.

Тіркемесі жоқ хабарды жіберу кезінде мені ескертіңіз

Мына параметрге құсбелгі қойылғанда, хабарда тіркемені еске салсаңыз бірақ ол ішінде болмаса ескертуді көресіз. Тіркемемен не онсыз да хабарды жіберуге болады.

Беттің жоғары бөлігі

Оқу туралы хабарламалар

Оқу туралы хабарламалар параметрін жіберуші оқу туралы хабарлама сұраған, сіз алатын электрондық пошта хабарлары қалай жауап беретін әдісін басқару үшін пайдаланыңыз. Оқу туралы хабарлама бұл хабарды оқығаныңызды көрсететін жіберушіге кері жіберілетін үн қату. Оқу туралы хабарламаларды пайдаланғаныңызда келесі үш параметрлер қол жетімді.

Параметр

Сипаттама

Есеп жіберер алдында сұрастыру керек

Оқу туралы хабарлама жіберілместен бұрын сұралуды қаласаңыз мына параметр түймешігін таңдаңыз. Бұл әдепкі параметрі.

Үнемі жауап жіберу

Оқу туралы хабарлама сұралғанда жіберушіге автоматты түрде жіберу үшін мына параметр түймешігін таңдаңыз.

Ешқашан жауапты жібермеу

Электрондық пошта хабарына хабарлама сұраған жіберушіге оқу туралы хабарламаны жібергіңіз келмесе мына параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Оқу аймағы

Оқу аймағы параметрін оқу аймағын пайдаланып, қарап шығатын хабарлар оқылған деп белгіленгенде басқару үшін пайдаланыңыз.

Параметрлер

Сипаттама

Оқу аймағы ішінен хабарларды теру

Мына параметрді жаңа терезе орнына оқу аймағында хабарларды жасау үшін таңдаңыз.

Жеке пішінде хабарларды теру

Хабарламаларды жасау мақсатында жаңа терезе ашу үшін мына параметрді таңдаңыз.

Оқу панелінде көрсетілген оқылғанды элемент ретінде белгілеу

Егер көрсететін секундтардан ұзағырақ таңдалған етіп қалдырсаңыз мына параметрді оқу аймағында қарап шығатын хабарларды оқылған деп белгілеу үшін пайдаланыңыз.

Таңдау өзгергенде элементті оқылған деп белгілеу

Мына параметрді басқа хабарға немесе басқа қалтаға өткенде оқу аймағында хабарларды оқылған деп автоматты түрде белгілеу үшін пайдаланыңыз.

Элементтерді оқылған деп автоматты түрде белгілемеу

Мына пареметрді таңдасаңыз, хабарларды ашпағанша немесе оқылған деп белгілемегенше олар оқылған деп белгіленбейді.

Беттің жоғары бөлігі

Сөйлесулер

Сөйлесулер параметрлерін сөйлесу көрінісінде хабарлар қалай бейнеленетінін басқару үшін пайдаланыңыз.

Параметрлер

Сипаттама

Ең жаңа хабар жоғарыда

Мына параметрді сөйлесудегі элементтерді сұрыптау үшін пайдаланыңыз сонда ең жаңа хабар оқу аймағының үстінде болады.

Ең жаңа хабар төменде

Мына параметрді сөйлесудегі элементтерге пайдаланыңыз сонда ең жаңа хабар оқу аймағының астында болады.

Оқу аймағының сұрыптау ретін сәйкестендіру

Мына параметрді тізім көрінісінің сұрыптау ретін оқу аймағының сұрыптау ретімен сәйкестендіру үшін пайдаланыңыз. (Бұл жоғарыда таңдалған сұрыптау ретіне сәйкес келеді.)

Сөйлесу тармағын көрсету

Мына параметрді сөйлесу бұтағын қарап шығу үшін пайдаланыңыз.

Жойылған элементтерді жасыру

Мына параметрді сөйлесу көрінісін пайдаланғанда жойылған элементтерді жасыру үшін пайдаланыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×