Пернелер тіркесімі

Бұл бөлім пернелер тіркесімінWindows SharePoint Services 3.0 торабындағы жалпы тапсырмалар үшін бейнелеп түсіндіреді. Бұл перенелер тіркесімі АҚШ пернетақта орналасуына сілтеме береді. Басқа пернетақта орналасуындағы пернелер АҚШ пернетақтасындағы пернелерге дәл сәйкестенбейді.

Пернелер тіркесіміндегі екі не оданда көп пернелерді бір уақытта бассаңыз, пернелер қосу белгісі (+) арқылы бөлінеді. Пернелер тіркесіміндегі екі не оданда көп пернелерді дереу бірден бассаңыз, пернелер үтір белгісі (,) арқылы бөлінеді.

Пернелер тіркесімі қолданылған шолғыштармен жұмыс істеу үшін жасақталған.

Осы бөлімді басып шығару үшін TAB пернесін Бәрін көрсету таңдау үшін басыңыз, ENTER пернесін басыңыз, сонан соң CTRL+P пернелерін басыңыз.

Ескерту : Пернелер тіркесімі қасиеттері қолданатын веб-шолғыш бойынша ажыратылады. Мысалы, Windows Internet Explorer шолғышта, еренсілтемеге тағайындалған пернелер тіркесімі осы еренсілтемеде белсенді кезелімде орналасады. Сонан соң ENTER пернені еренсілтемеге еру үшін басуыңыз тиісті. Firefox шолғышта, пернелер тіркесімін басу сілтемеге дағдылы ереді.

Бұл бөлімде

Барлық беттер

Жалпы тапсырмалар

Анықтаманы алу

Байланысты бөлімдер

Барлық беттер

Барлық беттер

Бұны істеу үшін

Басу

Қосымша қатынаулы күйді қосу немесе өшіру.

Қосымша қатынаулы күй Windows SharePoint Services 3.0 тораптаға мазмұн жолын өзгертеді, оны оқу технологиялары үшін оңтайландыру жасайды, мысалы бейнебет оқырмандары сияқты.

TAB (шолғышта бет ашылған соң, пернені қайта-қайта, бірден басыңыз.)

Негізгі мазмұнға елемеу сілтемеде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+J

Барлық тораптың мазмұнын көрсету сілтемеде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+3

Торап әрекеттері мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+/

Іздеу сілтемеде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+S

Анықтама сілтемеде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+6

Өзіндік сілтемеде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+1

Қош келдіңіз мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+L

Көрініс мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+V

Мәзірлерді шығарып алу үшін, мысалы Торап әрекеттері мәзірі сияқты.

SHIFT+ENTER

Ашылмалы тізімдерді шығарып алу үшін, мысалы Іздеу аумағы мәзірі көптеген беттердің жоғарғы жағындағы Іздеу жақтауы қасында орналасқан.

ALT+DOWN ARROW

Веб бөлігінен беттердегі веб бөлігіне бөлектенген үзікті жылжыту үшін, мысалы бірнеше веб бөліктерін пайдаланатын өзіндік бетіндегі сияқты.

ALT+W

Беттің жоғарғы жағы

Жалпы тапсырмалар

Пішімделген мәтіннің өңдегіші

Кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

Басу

Оңнан солға бағытталған мәтін түймешігі

CTRL+SHIFT+<

Солдан оңға бағытталған мәтін түймешігі

CTRL+SHIFT+>

Қалың түймешігі

CTRL+B

Көшіріу түймешігі

CTRL+C

Мәтін түсі түймешігі

CTRL+SHIFT+C

Орта бойынша түймешігі

CTRL+E

Нөмірленген тізім түймешігі

CTRL+SHIFT+E

Қаріп мәзірі

CTRL+SHIFT+F

Көлбеу түймешігі

CTRL+I

Сол жаққа туралау түймешігі

CTRL+L

Байрақшалы тізім түймешігі

CTRL+SHIFT+L

Шегіністі ұлғайту түймешігі

CTRL+M

Шегіністі кішірейту түймешігі

CTRL+SHIFT+M

Қаріп өлшемі мәзірі

CTRL+SHIFT+P

Оң жақ бойынша туралау түймешігі

CTRL+R

Астын сызу түймешігі

CTRL+U

Қою түймешігі

CTRL+V

Өң түсі мәзірі

CTRL+SHIFT+W

Қиып алу түймешігі

CTRL+X

Элементті, құжатты, талқылау аңғартпалар, немесе сауал есептерін қосу немесе өңдеу

Бұны істеу үшін

Басу

Болдырмау түймешігі (өзгертулерді болдырмау үшін және тізімге, кітапханаға, талқылау тақтасына немесе сауалға оралу үшін)

ALT+C

OK түймешігі (өзгертулерді сақтау үшін және бетті жабу үшін)

ALT+O

Тізім немесе кітапхана беті

Бұны істеу үшін

Басу

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Жаңа мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+N (мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерді басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Кері қотару мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

Кітапхана түріне қарай Кері қотару мәзірі құрамында Құжатты кері қотару және Бірнеше құжаттарды кері қотару пәрмендер бар.

ALT+U (Мәзірді белендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Әрекеттер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

Тізім немесе кітапхана түріне қарай Әрекеттер мәзірі құрамында Деректер кестесінде өңдеу, Windows Explorer арқылы ашу, Электрондық кестесіне экспорттау, RSS арнаны көру және Мені ескертупәрмендері бар.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Параметрлер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

Тізім немесе кітапхана түріне қарай Параметрлер мәзірі құрамында Баған жасау, Көрініс жасау және Кітапхана түрі Кітапхана параметрлері пәрмендері бар.

ALT+I (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жаңа құжатжасау

Бұл пәрмен Жаңа мәзірінде орналасқан.

ALT+N (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жаңа қалта жасау

Бұл пәрмен Жаңа мәзірінде орналасқан.

ALT+N (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Құжатты кері қотару

Бұл пәрмен Кері қотару мәзірінде орналасқан.

ALT+U (Мәзірді белендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Стардарт көріністе Деректер кестесінде өңдеу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан..

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Кітапханадағы құжат үшін мәзір параметрлерін шығарып алу.

SHIFT+ENTER

Тізімдегі бағанды сүзгілеу. Бұл баған тақырыбы белсенді кезелім бар болғанын талап етеді ( ALT+J пернелерін негізгі мазмұн аумағын елемеу үшін басыңыз, сонан соң TAB пернесін қай-қайта тақырып таңдалғаныша басыңыз).

SHIFT+ENTER

Сурет кітапханасының беті

Бұны істеу үшін

Басу

Өңдеу

Бұл пәрменӘрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жою

Бұл пәрмен Әрекеттермәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Қотару

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жіберу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Слайд көрсетуінің көрінісі

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Windows Explorer-мен ашу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан..

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Сауал беті

Бұны істеу үшін

Басу

Әрекеттер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Осы сауалға жауап беру түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+N

Нәтижелерді электрондық кесетеге экспорттау

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Үн қатудың сызбалық жиынтығын көрсету сілтемесі

ALT+R

Сауал үн қатуды өңдеу үшін пішін ішінде Сақтау және Жабу түймешігін таңдаңыз

ALT+S

Барлық үн қатуларды көрсету сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+U

Параметрлер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+I

Келесі бет түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+N

Рұқсаттар беті

Бұны істеу үшін

Басу

Пайдаланушы рұқсаттарды жою

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Пайдаланушы рұқсаттарды өңдеу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Рұқсаттарды мұра ету

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Барлық торап мазмұнының беті

Бұны істеу үшін

Басу

Жасаутүймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+N

Талқылау тақтасы

Бұны істеу үшін

Басу

Жаңа талқылаутүймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+N

Ағын көрсету пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін (әдепкідей Жаппай көріністі пайдалану арқылы)

Бұл пәрмен Көрініс мәзірінде орналасқан.

ALT+W (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жаппай көрініс пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін ( Ағын көрінісін пайдалану арқылы)

Бұл пәрменКөрініс мәзірінде орналасқан..

ALT+W (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Күнтізбе көрінісі

Бұны істеу үшін

Басу

Күн көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+НҮКТЕ

Апта көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+АЗАЙТУ ТАҢБАСЫ

Ай көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+ТЕҢ ТАҢБАСЫ

Алдыңғы күнге, аптаға, немесе айға көрінісі ішінде жылжыту

ALT+[

Келесі күнге, аптаға немесе айға көрінісі ішінде жылжыту

ALT+]

Күн-ай сұрыптаушы басқару элементінде, алдыңғы айға жылжыту

ALT+<

Күн-ай сұрыптаушы басқару элементінде, келесі айға жылжу

ALT+>

Істес кіслердің тізімі

Бұны істеу үшін

Басу

Outlook қосылым

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелерін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Веб бөлігінің беті

Бұны істеу үшін

Басу

Келесі веб-бөлікке немесе құралдар бөлігі бөліміне жылжыту.

ALT+W

Веб бөлігі мәзірін ашаңыз. (Бұл веб-бөлік белсенді кезелімі бар болғанды талап етеді. ALT+W қайта-қайта веб бөлігі үшін қалаған тақырыпты таңдағаныңызша басыңыз, сонан соң TAB пернесін басыңыз.)

ALT+ENTER

Веб бөлігін өзгерту. (Бұл Веб бөлігі мәзірі белсенді кезелімі бар болғанды талап етеді. ALT+W қайта-қайта веб бөлігі үшін қалаған тақырыпты таңдағаныңызша басыңыз,TAB пернесін басыңыз, сонан соң ALT+ENTER пернелерін басыңыз.)

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ (қайталап басу)

Сипаттар өзгерулерін Веб бөлігі құралдар бөлігінде сақтаңыз, сонан соң құралдар бөлігін жабыңыз.

ALT+O

Сипаттар өзгерулерін Веб бөлігі құралдар бөлігінде сақтаңыз, сонан соң құралдар бөлігін ашық қойыңыз.

ALT+Y

Сипаттар өзгерулерін Веб бөлігіқұралдар бөлігінде болдырмаңыз, сонан соң құралдар бөлігін жабыңыз.

ALT+C

Веб бөліктері терезесіндегі таңдалған веб бөлігін веб бөлігі бетіне қосыңыз.

ALT+O

Ашылмалы тізімдегі алдындағы элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімдегі келесі элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі мәзірді жабу және алдыңғы мәзірге немесе ішкі мәзірге қайтару.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі ішкі мәзірді ашу.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Мазмұн өңдегішінің веб-бөлігінің пішімделген мәтіннің өңдегіші

Стандарт құралдар тақтасы

Бұны істеу үшін

Басу

Бөлектелген үзікті Аралық сақтағышқа қиып алу.

CTRL+X

Бөлектелген үзікті Аралық сақтағышқа көшіру.

CTRL+C

Аралық сақтағыштың мазмұндарын ағымдық орналасуға қою.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Ең жуырдағы пәрменді болдырмау.

CTRL+Z

Ең жуырдағы болдырылмаған пәрменді қайтару.

CTRL+Y

Мәтінді табу.

CTRL+F

Жасырылатын және көрсетілетін тор сызықтары арасындағы қосқыш.

CTRL+SHIFT+G

Бөлектелген үзік үшін еренсілтеме жасау немесе бар еренсілтемені өңдеу.

CTRL+L

Суретті кірістіру.

ALT+CTRL+I

Кестені кірістіру.

ALT+SHIFT+T

Жолды кестеге кірістіру.

ALT+CTRL+R

Бағанды кестеге кірістіру.

ALT+CTRL+C

Ұяшықты кестеге кірісітіру.

ALT+CTRL+L

Кестеде ұяшықтарды біріктіру.

ALT+CTRL+M

Кестеде ұяшықтарды бөлу.

ALT+CTRL+S

Жәрдем алу.

F1

Пішімдеу құралдар тақтасы

Бұны істеу үшін

Басу

Мәтін мәнерін өзгерту.

CTRL+SHIFT+S

Мәтін қаріпін өзгерту.

CTRL+SHIFT+F

Таңдалған мәтіннен қалың пішімдеуді қолдану немесе жою.

CTRL+B

Таңдалған мәтіннен көлбеу пішімдеуді қолдану немесе жою.

CTRL+I

Таңдалған мәтіннен астын сызылған пішімдеуді қолдану немесе жою.

CTRL+U

Мәтіннің өң түсін өзгерту.

CTRL+SHIFT+B

Таңдалған ежені сол жақ бойынша туралау.

ALT+SHIFT+[

Бөлектелген үзікті ортаға орналастыру.

ALT+SHIFT+|

Таңдалған ежені оң жақ бойынша туралау.

ALT+SHIFT+]

Бөлектелген үзікті солдан оңға қарай бағытталған бағдарға түрлендіру.

CTRL+SHIFT+ >

Бөлектелген үзікті оңнан солға қарай бағытталған бағдарға түрлендіру.

CTRL+SHIFT+ <

Нөмірленген тізім жасау.

ALT+CTRL+N

Таңдалған ежеден таңбалаушы тізім пішімдеуді қолдану немесе жою.

ALT+CTRL+B

Сол жақтан еже шегінісін жою.

CTRL+SHIFT+T

Сол жақтан еже шегінісі.

CTRL+T

Мазмұнды өңдеу

Бұны істеу үшін

Басу

Бөлектелген үзікті аралық сақтағышқа қоймастан жою.

DELETE

Кірістірілетін және қайта жазылатын мәтін арасындағы қосқыш.

INSERT

Бөлектелген үзікті жою, немесе егер бөлектелген үзік болмаса, таңба жүгіргі алдында болады.

BACKSPACE

Жүгіргі алдындағы барлық сөзді жою, бірақ алдындағы бос орынды емес.

CTRL+BACKSPACE

Жаңа сызық кірістіру (бірақ HTML еже элементінің ішіне емес: <P>).

SHIFT+ENTER

Шарлау мазмұны

Бұны істеу үшін

Басу

Жүгіргіні оң жаққа бір таңбаға жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні сол жаққа бір таңбаға жылжыту..

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сызық жоғары жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сызық төменге жылжыту

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сөз алдына жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сөз кейін жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні сызық басына жылжыту.

HOME

Жүгіргіні сызық соңына жылжыту.

END

Жүгіргіні бір еже жоғары жылжыту.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір еже төменге жылжыту.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір бет жоғары жылжыту.

PAGE UP

Жүгіргіні бір бет төменге жылжыту

PAGE DOWN

Жүгіргіні мазмұн басына жылжыту.

CTRL+HOME

Жүгіргіні мазмұн соңына жылжыту

CTRL+END

Мазмұнның бөлектелген үзігін кеңейту

Бұны істеу үшін

Басу

Бөлектелген үзікті бір таңба оң жаққа кеңейту.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген үзікті бір таңба сол жаққа кеңейту.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген үзікті бір сөз оң жаққа кеңейту.

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген үзікті бір сөз сол жаққа кеңейту.

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген үзікті бір сызық жоғарыға кеңейту.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген үзікті бір сызық төменге кеңейту.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген үзікті сызық соңына қарай кеңейту.

SHIFT+END

Бөлектелген үзікті сызық басына қарай кеңейту.

SHIFT+HOME

Бөлектелген үзікті бір бет жоғарыға кеңейту.

SHIFT+PAGE UP

Бөлектелген үзікті бір бет төменге кеңейту.

SHIFT+PAGE DOWN

Бөлектелген үзікті мазмұн басына қарай кеңейту.

CTRL+SHIFT+HOME

Бөлектелген үзікті мазмұн соңына қарай кеңейту.

CTRL+SHIFT+END

Бүкіл мазмұнды таңдау.

CTRL+A

Кестелерді, суреттерду немесе нысандарды шарлау (HTML құрсаулау элементі)

Бұны істеу үшін

Басу

Мазмұнда келесі мәтінге, суретке немесе нысанға (HTML құрсаулау элементі) жылжыту.

TAB

Мазмұнда алдындағы мәтінге, суретке немесе нысанға (HTML құрсаулау элементі) жылжыту.

SHIFT+TAB

Веб бетінде мазмұннан келесі құрсаулау элементіне жылжыту.

CTRL+TAB

Сақтау түймешігіне жылжыту.

SHIFT+CTRL+TAB

Кесте, сурет немесе нысан (HTML құрсаулау элементі) үшін абсолюттік және салыстырмалы орналасуы арасындағы қосқыш.

CTRL+K

Веб бөлігінің сүйемелдеу беті

Бұны істеу үшін

Басу

Жабу түймешігіне жылжыту.

ALT+C

Жою түймешігіне жылжыту.

ALT+X

Алдыңғы веб бетіне оралу.

ALT+G

Ысыру түймешігіне жылжыту.

ALT+R

Ортақ немесе жеке көрінісі арасындағы қосқыш.

ALT+S

Беттің жоғарғы жағы

Анықтаманы алу

Анықтама терезесін пайдалану

Анықтама терезесі барлық Анықтама мазмұнына SharePoint торап үшін қатынас береді. Анықтама терезесі бөлімдермен басқа Анықтама мазмұнды бейнелейді.

Анықтама терезесінде

Бұны істеу үшін

Басу

Анықтама терезесін ашу.

ALT+6

Анықтама терезесін жабу.

ALT+F4

Анықтама терезесі және белсенді бағдарлама арасындағы қосқыш.

ALT+TAB

Таңдалған элементтер үшін әдепкідей әрекеттерді орындау.

ENTER

Анықтамада және көрсетілген ретте келесі немесе алдындағы элементті қалай терезелеу және таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Анықтама бөлімінде көрсетілген ретте таңдалған элементті шығарып алу немесе тасалау.

ENTER

Келесі жасырылған мәтінді немесе еренсілтемені таңдау, соның ішінде Бәрін көрсету немесе Бәрін жасыру бөлімнің жоғарғы жағында.

TAB

Алдындағы жасырылған мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Бәрін жасыру үшін әрекетті орындау, жасырылған мәтін немесе еренсілтеме.

ENTER

Алдынғы Анықтама бөліміне артқа жылжыту (Артқа түймешігі).

ALT+LEFT ARROW немесе BACKSPACE

Келесі Анықтама бөліміне алға жылжу (Алға түймешігі).

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдық бейнеленген Анықтама бөлімінде көрсетілген ретте кіші көлемдерді жоғарыға немесе төменге айналдыру.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдық бейнеленген Анықтама бөлімінде көрсетілген ретте ірі көлемдерді жоғарыға немесе төменге айналдыру.

PAGE UP, PAGE DOWN

Соңғы әрекетті тоқтату (Тоқтату түймешігі).

ESC

Терезені жаңарту (Жаңарту түймешігі).

F5

Ағымдық Анықтама бөлімін басып шығару.

Ескерту : Егер ағымдық Анықтама бөлімі белсенді терезе болмаса, F6 пернесін басыңыз, сонан соң CTRL+P пернелерін басыңыз.

CTRL+P

Іздеу жақтауына мәтін теріңіз.

TAB (қайталап басыңыз)

Алдындағы еренсілтемені басыңыз.

SHIFT+TAB

Ағымдық Анықтама бөлімін басып шығару.

CTRL+P

Беттің жоғарғы жағы

Байланысты бөлімдер

Арнайы мүмкіндіктер

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×