Пернелер тіркесімдері

Бұл бөлім пернелер тіркесімін Microsoft SharePoint Server 2010 торабындағы жалпы тапсырмалар үшін көрсетеді. Бұл пернелер тіркесімі АҚШ пернетақта орналасуына сілтеме береді. Басқа пернетақта орналасуындағы пернелер АҚШ пернетақтасындағы пернелерге дәл сәйкес келмейді.

Пернелер тіркесіміндегі екі не одан да көп пернелерді бір уақытта бассаңыз, пернелер қосу белгісі (+) арқылы бөлінеді. Пернелер тіркесіміндегі екі не одан да көп пернелерді дереу бірден бассаңыз, пернелер үтір белгісі (,) арқылы бөлінеді.

Пернелер тіркесімдері қолдау көрсетілетін веб-шолғыштармен жұмыс істеу үшін жасалған. Пернелер тіркесімдерінің әрекеті қолданылатын шолғышқа байланысты әртүрлі болады. Мысалы, Windows Internet Explorer шолғышында еренсілтемеге тағайындалған пернелер тіркесімі осы еренсілтемеде белсенді кезелімді орналастырады. Одан кейін еренсілтемеге өту үшін, ENTER пернесін басу қажет. Firefox шолғышында пернелер тіркесімін басқанда автоматты түрде сілтемеге өтесіз.

Пернелер тіркесімдеріне қолдау көрсетпейтін шолғыштарда пәрмендер арасында жылжу үшін, әлі де TAB пернесін басуға болады.

Осы бөлімді басып шығару мақсатында Бәрін көрсету параметрін таңдау үшін, TAB пернесін басыңыз, одан кейін ENTER пернесін және CTRL+P пернелер тіркесімдерін басыңыз.

Бұл мақалада

Таспаны шарлау

Барлық беттер

Жалпы тапсырмалар

Анықтама алу

Пайдаланушылық тілдесу жаңартулары қолданылмаған SharePoint 2010 тораптарын шарлау

Барлық беттер

Пішімделген мәтінді өңдеу

Элементті, құжатты, талқылау аңғартпасын немесе сұрау жауабын қосу немесе өңдеу

Тізім немесе кітапхана беті

Сурет кітапханасының беті

Сауал беті

Рұқсаттар беті

Барлық торап мазмұнының беті

Талқылау тақтасы

Күнтізбе көрінісі

Контактілердің тізімі

Веб-бөліктің беті

Мазмұн өңдегіші веб-бөлігінің пішімделген мәтінді өңдеу құралы

Кітапханада Microsoft InfoPath 2010 пішіндерін басқару

Қатысты бөлімдер

Таспаны шарлау

Тінтуірдің көмегінсіз кезелімді өзгерту

Қолданылатын қажет мүмкіндікті таппағанша, қойындылар мен пәрмендер арасында кезелімді жылжыту арқылы таспамен жұмыс істеу үшін, пернетақтаны пайдалануға болады. Тінтуірді пайдаланбай, пернетақта кезелімін жылжытатын тәсілдер келесі кестеде беріледі.

Ескерту : Ұйым SharePoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын жаңартқан болса, сервер әкімшісінде таспаны қамтитын пайдаланушы интерфейсі өзгертулерінің бағдарламасын кейінге қалдыратын параметр бар. Бұл жоғары теңшелетін беттер әлі де жаңа SharePoint 2010 пайдаланушы интерфейсімен жұмыс істейтінін тексеруге көмектесу үшін, қысқа мерзімді стратегия ретінде орындалуы мүмкін.

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Таспаның басқа қойындысына сәйкесінше солға немесе оңға жылжу.

Қажет қойындыны алу үшін, TAB пернесін басып, СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ пернелерін басыңыз.

Таңдалған пәрменге арналған мәтінмәндік мәзірді көрсету.

ENTER

Кезелімді таспадағы әрбір пәрменге жылжыту үшін, сәйкесінше алға немесе артқа өту.

TAB, SHIFT+TAB

Таспадағы элементтер арасында сәйкесінше төмен, жоғары, солға немесе оңға жылжу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ, ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жолақтағы белгілі бір әмірді немесе басқару элементін белсендіру.

БОС ОРЫН немесе ENTER

Жолақтағы белгілі бір мәзірді немесе жинақты ашу.

БОС ОРЫН немесе ENTER

Мәнді өзгерту мақсатына Жолақтағы белгілі бір әмірді немесе басқаруды белсендіру.

ENTER

Жолақтағы басқару элементінде мәнді өзгертуді аяқтап, құжатқа қайта ауысу.

ENTER

Барлық беттер

Барлық беттер

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Арнайы мүмкіндіктер күйін қосу немесе өшіру.

Арнайы мүмкіндіктер күйі торапта мазмұнның көріну жолын өзгертеді, оны экраннан оқу сияқты қызмет технологиялары үшін оңтайландырады.

TAB (шолғышта бетті ашқан соң бірден пернені қайталап басыңыз.)

Негізгі мазмұнға өту сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+X

Таспа пәрмендерін елемеу сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+Y

Тораптың бүкіл мазмұнын қарау сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+3

Тораптың әрекеті мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+/

Іздеу жолағында кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Кезелімді Іздеу жолағына орналастыру таспада белсенді кезелімнің болуын талап етеді (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Шолу қойындысында орналаспайынша TAB пернесін қайталап басыңыз).

ALT+S

Анықтама сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+6

Басты сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+1

Сіздің атыңыз мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Сіздің атыңыз мәзірі мен кез келген беттегі веб-бөліктер арасында ажырата қосу үшін ALT+W пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

ALT+W

Тізім элементіне арналған ашылмалы мәзір сияқты мәзірлерді шығарып алу.

SHIFT+ENTER

Кейбір беттердің жоғарғы жағындағы, Іздеу жолағының қасындағы Іздеу аумағы мәзірі сияқты ашылмалы тізімдерді шығарып алу.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті веб-бөліктен бірнеше веб-бөліктерді қолданатын беттегі веб-бөлікке жылжыту

ALT+W

Беттің жоғарғы жағы

Жалпы тапсырмалар

Пішімделген мәтінді өңдеу

Пішімделген мәтінді өңдеу жариялау беті немесе мазмұн өңдегішінің веб-бөлігі сияқты бірнеше орналасуларда қол жетімді болады.

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Мәтін түсін өзгерту.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Өңдеу құралдары тармағының астындағы Мәтінді пішімдеу қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Қаріп түсі мәзірі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Мәтін өлшемін өзгерту.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Өңдеу құралдары тармағының астындағы Мәтінді пішімдеу қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Қаріп өлшемі мәзірі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Мәтін қарпін өзгерту.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Өңдеу құралдары тармағының астындағы Мәтінді пішімдеу қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Қаріп мәзірі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Таңдалған мәтінге қалың пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+B

Таңдалған мәтінге көлбеу пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+I

Таңдалған мәтінге асты сызылған пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+U

Мәтіннің бөлектеу түсін өзгерту.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Өңдеу құралдары тармағының астындағы Мәтінді пішімдеу қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Бөлектеу түсі түймешігі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Таңдалған ежені сол жақ бойынша туралау.

CTRL+L

Бөлектелген элементті ортаға орналастыру.

CTRL+E

Таңдалған ежені оң жақ бойынша туралау.

CTRL+R

Бөлектелген элементті солдан оңға қарай бағытталған бағдарға түрлендіру.

CTRL+SHIFT+ >

Бөлектелген элементті оңнан солға қарай бағытталған бағдарға түрлендіру.

CTRL+SHIFT+ <

Нөмірленген тізім жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Өңдеу құралдары тармағының астындағы Мәтінді пішімдеу қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Нөмірленген тізім түймешігі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Таңдалған ежеге таңбалаушы тізімін пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Өңдеу құралдары тармағының астындағы Мәтінді пішімдеу қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Таңбалаушы тізім түймешігі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Еженің сол жақ шегінісін жою.

CTRL+SHIFT+M

Еженің сол жағынан шегіну.

CTRL+ M

Бөлектелген элементті аралық сақтағышқа қоймастан жою.

DELETE

Кірістірілетін және қайта жазылатын мәтін арасында ауысу.

INSERT

Бөлектелген элементті немесе бөлектелген элемент болмаса, жүгіргі алдындағы таңбаны жою.

BACKSPACE

Алдындағы бос орыннан басқа, жүгіргі алдындағы сөздің барлығын жою.

CTRL+BACKSPACE

Жаңа сызық кірістіру (бірақ HTML еже элементінің ішіне емес: <P>).

SHIFT+ENTER

«Ашу» және «Болдырмау» түймешіктері бар беттер немесе тілқатысу терезелері үшін

«Ашу», «Сақтау», «Жасау» немесе «Болдырмау» түймешіктері бар беттерде немесе тілқатысу терезелерінде өңдеулерді қолдану немесе болдырмау үшін, келесі пернелер тіркесімдерін қолданыңыз. Мұндай тілқатысу терезелері мен беттер осындай жаңа ескертуді, кері қотару құжатын немесе жаңа кітапхананы қамтиды.

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Болдырмау түймешігі (өзгертулерді болдырмау үшін және тізімге, кітапханаға, талқылау тақтасына немесе сауалға оралу үшін)

ALT+C

Мәтінмәнге байланысты Жарайды, Сақтау немесе Жасау түймешігі (беттегі немесе тілқатысу терезесінде өзгертулерді сақтайды және оларды жабады.)

ALT+O

Тізім немесе кітапхана беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жаңа құжат жасау.

Қажет элемент таңдалғанша TAB пернесін қайталап басыңыз.

Кітапханада таспа түймешігінің аты Жаңа құжат болуы мүмкін. Тізімде таспа түймешігінің аты Жаңа элемент немесе тізімнің түріне қатысты Жаңа сілтемені қосу сияқты арнайы атау болуы мүмкін.

Құжатты кері қотару.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

Қажет сілтеме таңдалғанша TAB пернесін қайталап басыңыз.

Кітапханада пәрмен Жаңа құжатты қосу немесе Жаңа элемент қосу болуы мүмкін. Тізімде пәрмен Жаңа элемент қосу немесе тізімнің түріне қатысты Жаңа сілтемені қосу сияқты арнайы атау болуы мүмкін.

Деректер кестесінің көрінісінде бетті өзгерту.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Деректер кестесінің көрінісі параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Windows Explorer бағдарламасы арқылы элементті ашу.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Жетектеушімен ашу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Тізімді Microsoft Excel 2010 бағдарламасына экспорттау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Excel бағдарламасына экспорттау параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Кітапханаға арналған RSS арнасын қарап шығу.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында RSS арнасы параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Кітапханаға арналған ескерту жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Мені ескерту параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Бағанды жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Бағанды жасау параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Көріністі жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Көріністі жасау параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Кітапхана параметрлерін өзгерту.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Кітапхана параметрлері параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Қалта жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Тізім немесе Кітапхана қойындысында Жаңа қалта параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Кітапханадағы құжат үшін параметрлердің мәзірін шығарып алу.

Бұл негізгі мазмұн аумағында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (ALT+X пернелер тіркесімін басыңыз).

TAB (Мәзірде төмен қарай меңзегіш көрсеткі таңдалғанша қайталап басып, одан кейін ENTER пернесін басыңыз.)

Тізімдегі бағанды сүзу.

Бұл негізгі мазмұн аумағында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (Кезелімді негізгі мазмұн аумағына орналастыру үшін ALT+X пернелер тіркесімін басып, одан кейін TAB пернесін қайталап басыңыз)

TAB (Мәзірде төмен қарай меңзегіш көрсеткі таңдалғанша қайталап басып, одан кейін ENTER пернесін басыңыз.)

Слайд кітапханасының беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Слайдтарды кері қотару.

Бұл негізгі мазмұн аумағында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (ALT+X пернелер тіркесімін басыңыз).

TAB (Кері қотару мәзірі таңдалғанша қайталап басып, Слайдтарды жариялау параметрін таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Слайдтарды жою.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

TAB (Әрекеттер мәзірі таңдалғанша қайталап басып, Жою параметрін таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз..)

Слайдты көрмеге көшіру.

ALT+N

Сурет кітапханасының беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Өңдеу пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жою пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Қотару пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жіберу пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Слайдтарды көрсету пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Windows жетектеушісінде ашу пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Сауал беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Әрекеттер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Бұл сауалға жауап беру түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Нәтижелерді электрондық кестеге экспорттау пәрменінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жауаптардың сызбалық жиынтығын көрсету сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+R

Сауал жауабын өңдеу пішінінде Сақтау және жабу түймешігін басу.

ALT+S

Барлық жауапты көрсету сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+U

Параметрлер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+I

Келесі бет түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Рұқсаттар беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Пайдаланушыларға рұқсаттар беру.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Рұқсаттар беру түймешігі басылмайынша қайталап басыңыз.)

Топты жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Топ жасау параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Пайдаланушы рұқсаттарын жою.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Пайдаланушы рұқсаттарын жою параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Пайдаланушы рұқсаттарын өңдеу.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Пайдаланушы рұқсаттарын өңдеу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Рұқсаттарды тексеру.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Рұқсаттарды тексеру параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Барлық торап мазмұнының беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жасау сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Талқылау тақтасы

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жаңа талқылауды қосу сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Бұл негізгі мазмұн аумағында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (ALT+X пернелер тіркесімін басыңыз).

TAB (/Жаңа талқылауды қосу сілтемесіне жеткенше қайталап басыңыз.)

Күнтізбе көрінісі

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Күн көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Күнтізбе қойындысында Күн параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Апта көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Күнтізбе қойындысында Апта параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Ай көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Күнтізбе қойындысында Ай параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Күнді таңдау басқару элементінде алдыңғы айға жылжу

ALT+<

Күнді таңдау басқару элементінде келесі айға жылжу

ALT+>

Веб-бөліктің беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Келесі веб-бөлікке жылжу.

ALT+W

Веб-бөлік мәзірін ашу.

(Бұл веб-бөлікте белсенді кезелімнің болуын талап етеді. Негізгі мазмұнды өткізіп жіберу үшін ALT+X пернелер тіркесімін басып, одан кейін қажет веб-бөлік үшін тақырып таңдалған ALT+W пернелер тіркесімін қайталап басыңыз. Мәзірді таңдау үшін TAB пернесін басыңыз.)

ENTER

Веб-бөлікті өзгерту.

(Бұл Веб-бөлік мәзірінде белсенді кезелімнің болуын талап етеді. Қалаған веб-бөлікке атау таңдалғанша ALT+W пернелер тіркесімін қайталап басып, одан кейін TAB және ENTER пернелерін басыңыз.)

TAB (Веб-бөлікті өңдеу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтап, құралдар аймағын жабу.

ALT+O

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтап, құралдар аймағын ашық қалдыру.

ALT+Y

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтамай, құралдар аймағын жабу.

ALT+C

Веб-бөліктерді қосу аумағында таңдалған веб-бөлікті веб-бөлік бетіне қосу.

TAB (Қосу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Ашылмалы тізімдегі алдындағы элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімдегі келесі элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кітапханада Microsoft InfoPath 2010 пішіндерін басқару

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Пішіндерді біріктіру

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, таспадағы Кітапхана қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

Ағымдық көрініс мәзірі таңдалғанша TAB пернесін қайталап басып, Құжаттарды біріктіру параметрін таңдау үшін, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін бірнеше рет басыңыз.

Microsoft InfoPath 2010 бағдарламасындағы пішінді өңдеу

Бұл негізгі мазмұн аумағында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (ALT+X пернелер тіркесімін басыңыз).

TAB (Мәзірде төмен қарай меңзегіш көрсеткі пішін үшін таңдалғанша қайталап басыңыз. ENTER пернесін басып, Microsoft InfoPath бағдарламасында өңдеу түймешігі таңдалғанша ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Шолғышта пішінді өңдеу

Бұл негізгі мазмұн аумағында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (ALT+X пернелер тіркесімін басыңыз).

TAB (Мәзірде төмен қарай меңзегіш көрсеткі пішін үшін таңдалғанша қайталап басыңыз. ENTER пернесін басып, Шолғышта өңдеу түймешігі таңдалғанша ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Кітапханада жаңа пішін жасау

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, таспадағы Құжаттар қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB пернесін Жаңа құжат параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Анықтама алу

Анықтама терезесін пайдалану

Анықтама терезесі барлық анықтама мазмұнына SharePoint торабы үшін қатынас береді. Анықтама терезесі бөлімдер мен басқа анықтама мазмұнын көрсетеді.

Анықтама терезесінде

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Анықтама терезесін ашу.

ALT+6

Анықтама терезесін жабу.

ALT+F4

Анықтама терезесі мен белсенді бағдарлама арасында ауысу.

ALT+TAB

Таңдалған элементтер үшін әдепкі әрекеттерді орындау.

ENTER

Анықтама және нұсқаулық терезесінде сәйкесінше келесі немесе алдыңғы элементті таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Анықтама бөлімінде сәйкесінше таңдалған элементті шығарып алу немесе тасалау.

ENTER

Тақырыптың жоғарғы бөлігіндегі Бәрін көрсету немесе Барлығын жасыру сілтемелерін қамтитын келесі жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

TAB

Алдыңғы жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Барлығын жасыру, жасырын мәтін немесе еренсілтеме үшін әрекетті орындау.

ENTER

Алдыңғы анықтама тақырыбына (Артқа түймешігі) қайту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе BACKSPACE

Келесі анықтама тақырыбына (Алға түймешігі) жылжу.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Қазір көрсетілетін анықтама тақырыбында сәйкесінше шағын мөлшерлерді жоғары немесе төмен айналдыру.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Қазір көрсетілетін анықтама тақырыбында сәйкесінше үлкен мөлшерлерді жоғары немесе төмен айналдыру.

PAGE UP, PAGE DOWN

Соңғы әрекетті (Тоқтату түймешігі) тоқтату.

ESC

Терезені (Жаңарту түймешігі) жаңарту.

F5

Ағымдағы анықтама тақырыбын басып шығару.

Ескерту : Егер ағымдағы анықтама бөлімі белсенді терезе болмаса, ALT+F6 пернелер тіркесімін басып, одан кейін CTRL+P пернелер тіркесімін басыңыз.

CTRL+P

Іздеу жақтауына мәтін теру.

TAB (қайталап басыңыз)

Алдындағы еренсілтемені басу.

SHIFT+TAB

Ағымдағы анықтама тақырыбын басып шығару.

CTRL+P

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушылық тілдесу жаңартулары қолданылмаған SharePoint 2010 тораптарын шарлау

Ұйым SharePoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын жаңартқан болса, сервер әкімшісінде таспаны қамтитын пайдаланушы интерфейсі өзгертулерінің бағдарламасын кейінге қалдыратын параметр бар. Бұл жоғары теңшелетін беттер әлі де жаңа SharePoint 2010 пайдаланушы интерфейсімен жұмыс істейтінін тексеруге көмектесу үшін, қысқа мерзімді стратегия ретінде орындалуы мүмкін.

Осындай жағдайда төменде берілген алдыңғы нұсқа үшін пернелер тіркесімдерін қолдануға болады.

SharePoint 2010 торабы пайдаланушылық тілдесу жаңартуларын қамтымаса,

Барлық беттер
Пішімделген мәтінді өңдеу
Элементті, құжатты, талқылау аңғартпасын немесе сұрау жауабын қосу немесе өңдеу
Тізім немесе кітапхана беті
Сурет кітапханасының беті
Сұрау беті
Рұқсаттар беті
Барлық торап мазмұнының беті
Талқылау тақтасы
Күнтізбе көрінісі
Контактілер тізімі
Веб-бөліктің беті
Мазмұн өңдегіші веб-бөлігінің пішімделген мәтінді өңдеу құралы
Кітапханадағы Microsoft InfoPath 2010 пішіндерін басқару

Барлық беттер

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Арнайы мүмкіндіктер күйін қосу немесе өшіру.

Арнайы мүмкіндіктер күйі экраннан оқу сияқты қызмет технологиялары үшін мазмұнды оңтайландырып, оның Office SharePoint Server 2007 немесе Office Forms Server 2007 тораптарында көріну жолын өзгертеді.

TAB (шолғышта бетті ашқан соң бірден пернені қайталап басыңыз.)

Негізгі мазмұнға өту сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+J

Тораптың бүкіл мазмұнын қарау сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+3

Тораптың әрекеті мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+/

Іздеу сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+S

Анықтама сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+6

Басты сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+1

Бастапқы мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+L

Көрініс мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+V

Торап әрекеттері мәзірі сияқты мәзірлерді шығарып алу.

SHIFT+ENTER

Көптеген беттердің жоғарғы жағындағы Іздеу жолағының жанындағы Іздеу аумағы мәзірі сияқты ашылмалы тізімдерді шығарып алу.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бірнеше веб-бөліктерді пайдаланатын өзіндік сияқты беттердегі веб-бөліктен веб-бөлікке бөлектелген элементті жылжыту.

ALT+W

Бөлімнің жоғарғы жағы

Пішімделген мәтінді өңдеу

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Мәтіннің оңнан солға қарай бағыты түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+<

Мәтіннің солдан оңға қарай бағыты түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+>

Қалың түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+B

Көшіру түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+C

Мәтін түсі түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+C

Ортасы бойынша туралау түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+E

Нөмірленген тізім түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+E

Қаріп мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+F

Көлбеу түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+I

Сол жақ шетпен түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+L

Таңбалаушы тізім түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+L

Жол шегінісін үлкейту түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+M

Жол шегінісін кішірейту түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+M

Қаріп өлшемі мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+P

Оң жақ шетпен түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+R

Астын сызу түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+U

Қою түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+V

Өң түсі мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+SHIFT+W

Қиып алу түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

CTRL+X

Бөлімнің жоғарғы жағы

Элементті, құжатты, талқылау аңғартпасын немесе сұрау жауабын қосу немесе өңдеу

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Болдырмау түймешігі (өзгертулерді болдырмау үшін және тізімге, кітапханаға, талқылау тақтасына немесе сауалға оралу үшін)

ALT+C

Жарайды түймешігі (өзгертулерді сақтайды және бетті жабады)

ALT+O

Бөлімнің жоғарғы жағы

Тізім немесе кітапхана беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Жаңа мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Кері қотару мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Кітапхана түріне байланысты Кері қотару мәзірі құрамында Құжатты кері қотару және Бірнеше құжатты кері қотару пәрмендері болады.

ALT+U (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Әрекеттер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Тізім немесе кітапхана түріне байланысты Әрекеттер мәзірі құрамында Деректер кестесінде өңдеу, Windows жетектеушісінде ашу, Электрондық кестеге экспорттау, RSS арнасын қарап шығу және Мені ескертупәрмендері болады.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Тізім немесе кітапхана құралдар тақтасындағы Параметрлер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

Тізім немесе кітапхана түріне байланысты Параметрлер мәзірі құрамында Бағанды жасау, Көріністі жасау және Кітапхана түрі Кітапхана параметрлері пәрмендері болады.

ALT+I (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жаңа құжатжасау

Бұл пәрмен Жаңа мәзірінде орналасқан.

ALT+N (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жаңа қалта жасау

Бұл пәрмен Жаңа мәзірінде орналасқан.

ALT+N (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Құжатты кері қотару

Бұл пәрмен Кері қотару мәзірінде орналасқан.

ALT+U (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Стандартты көріністе Деректер кестесінің көрінісінде өңдеу параметрі

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Кітапханадағы құжат үшін параметрлердің мәзірін шығарып алу.

SHIFT+ENTER

Тізімдегі бағанды сүзу. Бұл баған тақырыбында белсенді кезелімнің болуын талап етеді (Негізгі мазмұн аумағына өту үшін ALT+J пернелер тіркесімін басып, одан кейін тақырып таңдалғанша TAB пернесін қайталап басыңыз).

SHIFT+ENTER

Бөлімнің жоғарғы жағы

Сурет кітапханасының беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Өңдеу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жою

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Қотару

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жіберу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Слайдтарды көрсету

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Windows жетектеушісінде ашу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Бөлімнің жоғарғы жағы

Сауал беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Әрекеттер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Бұл сауалға жауап беру түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Нәтижелерді электрондық кестеге экспорттау

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Жауаптардың сызбалық жиынтығын көрсету сілтемесі.

ALT+R

Сауал жауабын өңдеу пішінінде Сақтау және жабу түймешігін басу.

ALT+S

Барлық жауапты көрсету сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+U

Параметрлер мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+I

Келесі бет түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Бөлімнің жоғарғы жағы

Рұқсаттар беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Пайдаланушы рұқсаттарын жою

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Пайдаланушы рұқсаттарын өңдеу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Рұқсаттарды алу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Бөлімнің жоғарғы жағы

Барлық торап мазмұнының беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жасау түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Бөлімнің жоғарғы жағы

Талқылау тақтасы

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жаңа талқылау түймешігінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+N

Бөлімнің жоғарғы жағы

Күнтізбе көрінісі

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Күн көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+НҮКТЕ

Апта көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+АЛУ ТАҢБАСЫ

Ай көрініс сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру.

ALT+ТЕҢ ТАҢБАСЫ

Көрініс ішінде алдыңғы күнге, аптаға, немесе айға жылжу.

ALT+[

Көрініс ішінде келесі күнге, аптаға, немесе айға жылжу.

ALT+]

Күнді таңдау басқару элементінде алдыңғы айға жылжу.

ALT+<

Күнді таңдау басқару элементінде келесі айға жылжу.

ALT+>

Бөлімнің жоғарғы жағы

Контактілердің тізімі

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Outlook бағдарламасына қосылу

Бұл пәрмен Әрекеттер мәзірінде орналасқан.

ALT+C (Мәзірді белсендіру үшін SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз. Пәрменді таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.)

Бөлімнің жоғарғы жағы

Веб-бөліктің беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Келесі веб-бөлікке немесе құралдар аймағы бөліміне жылжыту.

ALT+W

Веб-бөлік мәзірін ашу. (Бұл веб-бөлік белсенді кезелімнің болуын талап етеді. Веб-бөлік үшін қажетті тақырып таңдалғанша ALT+W пернелер тіркесімін қайталап басыңыз, одан кейін TAB пернесін басыңыз.)

ALT+ENTER

Веб-бөлікті өзгерту. (Бұл Веб-бөлік мәзірінде белсенді кезелімнің болуын талап етеді. Қалаған веб-бөлікке атау таңдалғанша ALT+W пернелер тіркесімін қайталап басып, одан кейін ALT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз.)

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ (қайталап басу)

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтап, құралдар аймағын жабу.

ALT+O

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтап, құралдар аймағын ашық қалдыру.

ALT+Y

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтамай, құралдар аймағын жабу.

ALT+C

Веб-бөліктерді қосу терезесінде таңдалған веб-бөлікті веб-бөлік бетіне қосыңыз.

ALT+O

Ашылмалы тізімдегі алдындағы элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімдегі келесі элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ішкі мәзірді жабу және алдыңғы мәзірге немесе ішкі мәзірге қайтару.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі ішкі мәзірді ашу.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлімнің жоғарғы жағы

Мазмұн өңдегіші веб-бөлігінің пішімделген мәтінді өңдеу құралы

Келесі пернелер тіркесімдері мазмұн өңдегішінің веб-бөлігіне қолданылады.

Стандарт құралдар тақтасы

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Бөлектелген элементті аралық сақтағышқа қиып алу.

CTRL+X

Бөлектелген элементті аралық сақтағышқа көшіру.

CTRL+C

Аралық сақтағыштың мазмұндарын ағымдағы орынға қою.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Ең соңғы пәрменді болдырмау.

CTRL+Z

Ең соңғы болдырылмаған пәрменді қайтару.

CTRL+Y

Мәтінді табу.

CTRL+F

Жасырылатын және көрсетілетін тор сызықтары арасында ауысу.

CTRL+SHIFT+G

Бөлектелген үзік үшін еренсілтеме жасау немесе бар еренсілтемені өңдеу.

CTRL+L

Суретті кірістіру.

ALT+CTRL+I

Кестені кірістіру.

ALT+SHIFT+T

Жолды кестеге кірістіру.

ALT+CTRL+R

Бағанды кестеге кірістіру.

ALT+CTRL+C

Ұяшықты кестеге кірістіру.

ALT+CTRL+L

Кестеде ұяшықтарды біріктіру.

ALT+CTRL+M

Кестеде ұяшықтарды бөлу.

ALT+CTRL+S

Көмек алу.

F1

Пішімдеу құралдар тақтасы

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Мәтін мәнерін өзгерту.

CTRL+SHIFT+S

Мәтін қарпін өзгерту.

CTRL+SHIFT+F

Таңдалған мәтінге қалың пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+B

Таңдалған мәтінге көлбеу пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+I

Таңдалған мәтінге асты сызылған пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+U

Мәтіннің өң түсін өзгерту.

CTRL+SHIFT+B

Таңдалған ежені сол жақ бойынша туралау.

ALT+SHIFT+[

Бөлектелген элементті ортаға орналастыру.

ALT+SHIFT+|

Таңдалған ежені оң жақ бойынша туралау.

ALT+SHIFT+]

Бөлектелген элементті солдан оңға қарай бағытталған бағдарға түрлендіру.

CTRL+SHIFT+ >

Бөлектелген элементті оңнан солға қарай бағытталған бағдарға түрлендіру.

CTRL+SHIFT+ <

Нөмірленген тізім жасау.

ALT+CTRL+N

Таңдалған ежеге таңбалаушы тізімін пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

ALT+CTRL+B

Еженің сол жақ шегінісін жою.

CTRL+SHIFT+T

Еженің сол жағынан шегіну.

CTRL+T

Мазмұнды өңдеу

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Бөлектелген үзікті аралық сақтағышқа қоймастан жою.

DELETE

Кірістірілетін және қайта жазылатын мәтін арасында ауысу.

INSERT

Бөлектелген элементті немесе бөлектелген элемент болмаса, жүгіргі алдындағы таңбаны жою.

BACKSPACE

Алдындағы бос орыннан басқа, жүгіргі алдындағы сөздің барлығын жою.

CTRL+BACKSPACE

Жаңа сызық кірістіру (бірақ HTML еже элементінің ішіне емес: <P>).

SHIFT+ENTER

Шарлау мазмұны

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жүгіргіні оң жаққа бір таңбаға жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні сол жаққа бір таңбаға жылжыту..

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сызық жоғары жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сызық төменге жылжыту

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сөз алдына жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір сөз кейін жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні жолдың басына жылжыту.

HOME

Жүгіргіні жолдың соңына жылжыту.

Аяғы

Жүгіргіні бір еже жоғары жылжыту.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір еже төменге жылжыту.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жүгіргіні бір бет жоғары жылжыту.

PAGE UP

Жүгіргіні бір бет төмен жылжыту

PAGE DOWN

Жүгіргіні мазмұн басына жылжыту.

CTRL+HOME

Жүгіргіні мазмұн соңына жылжыту

CTRL+END

Мазмұнның бөлектелген элементін кеңейту

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Бөлектелген элементті бір таңба оң жаққа кеңейту.

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір таңба сол жаққа кеңейту.

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір сөз оң жаққа кеңейту.

CTRL+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір сөз сол жаққа кеңейту.

CTRL+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір сызық жоғарыға кеңейту.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті бір сызық төменге кеңейту.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті сызық соңына қарай кеңейту.

SHIFT+END

Бөлектелген элементті сызық басына қарай кеңейту.

SHIFT+HOME

Бөлектелген элементті бір бет жоғарыға кеңейту.

SHIFT+PAGE UP

Бөлектелген элементті бір бет төменге кеңейту.

SHIFT+PAGE DOWN

Бөлектелген элементті мазмұн басына қарай кеңейту.

CTRL+SHIFT+HOME

Бөлектелген элементті мазмұн соңына қарай кеңейту.

CTRL+SHIFT+END

Бүкіл мазмұнды таңдау.

CTRL+A

Кестелерді, суреттерді немесе нысандарды шарлау (HTML құрсаулау элементі)

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Мазмұнда келесі мәтінге, суретке немесе нысанға (HTML құрсаулау элементі) жылжыту.

TAB

Мазмұнда алдындағы мәтінге, суретке немесе нысанға (HTML құрсаулау элементі) жылжыту.

SHIFT+TAB

Веб-бетте мазмұннан келесі құрсаулау элементіне жылжыту.

CTRL+TAB

Сақтау түймешігіне жылжыту.

SHIFT+CTRL+TAB

Кесте, сурет немесе нысан (HTML құрсаулау элементі) үшін абсолюттік және салыстырмалы орналасуы арасында ауысу.

CTRL+K

Бөлімнің жоғарғы жағы

Кітапханада Microsoft InfoPath 2010 пішіндерін басқару

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Құжаттарды біріктіру. Бұл пәрмен Көрініс мәзірінде болады.

ALT+W (Мәзірді белсендіру үшін, SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз).

Microsoft InfoPath бағдарламасында өңдеу.

Бұл пішінге арналған параметрлер мәзірінде белсенді кезелімнің болуын талап етеді (Негізгі мазмұн аумағына өту үшін, ALT+J пернелер тіркесімін басып, одан кейін параметрлер мәзірі көрсетілгенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

SHIFT+ENTER

Шолғышта өңдеу.

Бұл пішінге арналған параметрлер мәзірінде белсенді кезелімнің болуын талап етеді (Негізгі мазмұн аумағына өту үшін, ALT+J пернелер тіркесімін басып, одан кейін параметрлер мәзірі көрсетілгенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

SHIFT+F10, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ (төрт рет басыңыз)

Кітапханада жаңа пішін жасау (Жаңа құжат). Бұл пәрмен Жаңа мәзірінде болады.

ALT+N (Мәзірді белсендіру үшін, SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз).

Бөлімнің жоғарғы жағы

Беттің жоғарғы жағы

Қатысты бөлімдер

Арнайы мүмкіндіктер

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×