Пернелер тіркесімдері

Бұл бөлім Microsoft Search Server бағдарламасындағы ортақ тапсырмалар үшін пернелер тіркесімдерін сипаттайды. Бұл пернелер тіркесімі АҚШ пернетақта орналасуына сілтеме береді. Басқа пернетақта орналасуындағы пернелер АҚШ пернетақтасындағы пернелерге дәл сәйкес келмейді.

Пернелер тіркесіміндегі екі не одан да көп пернелерді бір уақытта бассаңыз, пернелер қосу белгісі (+) арқылы бөлінеді. Пернелер тіркесіміндегі екі не одан да көп пернелерді дереу бірден бассаңыз, пернелер үтір белгісі (,) арқылы бөлінеді.

Пернелер тіркесімдері қолдау көрсетілетін веб-шолғыштармен жұмыс істеу үшін жасалған. Пернелер тіркесімдерінің әрекеті қолданылатын шолғышқа байланысты әртүрлі болады. Мысалы, Windows Internet Explorer шолғышында еренсілтемеге тағайындалған пернелер тіркесімі осы еренсілтемеде белсенді кезелімді орналастырады. Одан кейін еренсілтемеге өту үшін, ENTER пернесін басу қажет. Firefox шолғышында пернелер тіркесімін басқанда автоматты түрде сілтемеге өтесіз.

Пернелер тіркесімдеріне қолдау көрсетпейтін шолғыштарда пәрмендер арасында жылжу үшін, әлі де TAB пернесін басуға болады.

Осы бөлімді басып шығару мақсатында Бәрін көрсету параметрін таңдау үшін, TAB пернесін басыңыз, одан кейін ENTER пернесін және CTRL+P пернелер тіркесімдерін басыңыз.

Бұл мақалада

Таспаны шарлау

Барлық беттер

Жалпы тапсырмалар

Анықтама алу

Қатысты бөлімдер

Таспаны шарлау

Тінтуірдің көмегінсіз кезелімді өзгерту

Қолданылатын қажет мүмкіндікті таппағанша, қойындылар мен пәрмендер арасында кезелімді жылжыту арқылы таспамен жұмыс істеу үшін, пернетақтаны пайдалануға болады. Тінтуірді пайдаланбай, пернетақта кезелімін жылжытатын тәсілдер келесі кестеде беріледі.

Ескерту : Ұйым SharePoint бағдарламасының алдыңғы нұсқасын жаңартқан болса, сервер әкімшісінде таспаны қамтитын пайдаланушы интерфейсі өзгертулерінің бағдарламасын кейінге қалдыратын параметр бар. Бұл жоғары теңшелетін беттер әлі де жаңа SharePoint 2010 пайдаланушы интерфейсімен жұмыс істейтінін тексеруге көмектесу үшін, қысқа мерзімді стратегия ретінде орындалуы мүмкін.

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Таспаның басқа қойындысына сәйкесінше солға немесе оңға жылжу.

Қажет қойындыны алу үшін, TAB пернесін басып, СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ пернелерін басыңыз.

Таңдалған пәрменге арналған мәтінмәндік мәзірді көрсету.

ENTER

Кезелімді таспадағы әрбір пәрменге жылжыту үшін, сәйкесінше алға немесе артқа өту.

TAB, SHIFT+TAB

Таспадағы элементтер арасында сәйкесінше төмен, жоғары, солға немесе оңға жылжу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ, ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ, ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таспадағы белгілі бір пәрменді немесе басқару элементін белсендіру.

БОС ОРЫН немесе ENTER

Таспадағы белгілі бір мәзірді немесе жинақты ашу.

БОС ОРЫН немесе ENTER

Мәнді өзгерту мақсатында таспадағы пәрменді немесе басқару элементін белсендіру.

ENTER

Таспадағы басқару элементінде мәнді өзгертуді аяқтап, кезелімді құжатқа қайта жылжыту.

ENTER

Барлық беттер

Барлық беттер

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Арнайы мүмкіндіктер күйі параметрін қосу немесе өшіру.

Арнайы мүмкіндіктер күйі торапта мазмұнның көріну жолын өзгертеді, оны экраннан оқу сияқты қызмет технологиялары үшін оңтайландырады.

TAB (шолғышта бетті ашқан соң, бірден пернені қайталап басыңыз.) Пәрменді белсендіру үшін, Enter пернесін басыңыз.

Іздеу нәтижелері тізімінде элементті таңдаңыз.

TAB (шолғышта бетті ашқан соң, бірден пернені қайталап басыңыз.) Таңдалған нәтижені ашу үшін Enter пернесін басыңыз.

Негізгі мазмұнға өту сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+X

Таспа пәрмендерін елемеу сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+Y

Барлық тораптың мазмұнын көрсету сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+3

Торап әрекеттері мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+/

Іздеу жолағында кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

Кезелімді Іздеу жолағына орналастыру таспада белсенді кезелімнің болуын талап етеді (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, кезелім Шолу қойындысында орналаспайынша TAB пернесін қайталап басыңыз).

ALT+S

Анықтама сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+6

Басты сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

ALT+1

Сіздің атыңыз мәзірінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін.

Сіздің атыңыз мәзірі мен кез келген беттегі веб-бөліктер арасында ажырата қосу үшін ALT+W пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

ALT+W

Тізім элементіне арналған ашылмалы мәзір сияқты мәзірлерді шығарып алу.

SHIFT+ENTER

Кейбір беттердің жоғарғы жағындағы, Іздеу жолағының қасындағы Іздеу аумағы мәзірі сияқты ашылмалы тізімдерді шығарып алу.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бөлектелген элементті веб-бөліктен бірнеше веб-бөліктерді қолданатын беттегі веб-бөлікке жылжыту.

ALT+W

Беттің жоғарғы жағы

Жалпы тапсырмалар

«Ашу» және «Болдырмау» түймешіктері бар беттер немесе тілқатысу терезелері үшін

«Ашу», «Сақтау», «Жасау» немесе «Болдырмау» түймешіктері бар беттерде немесе тілқатысу терезелерінде өңдеулерді қолдану немесе болдырмау үшін, келесі пернелер тіркесімдерін қолданыңыз. Мұндай тілқатысу терезелері мен беттер осындай жаңа ескертуді, кері қотару құжатын немесе жаңа кітапхананы қамтиды.

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Болдырмау түймешігі (өзгертулерді болдырмайды және тізімге, кітапханаға, талқылау тақтасына немесе сауалға оралады)

ALT+C

Мәтінмәнге байланысты Жарайды, Сақтау немесе Жасау түймешігі (беттегі немесе тілқатысу терезесінде өзгертулерді сақтайды және оларды жабады.)

ALT+O

Жаңа мазмұнды тексеріп шығу ережелерінің беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Белсенді кезелімді Жол мәтін ұясына жылжыту.

ALT+P

Мына жол бойынша орналасқан барлық элементті шеттету параметрін таңдау.

ALT+R

Әдепкілік мазмұнға қатынасу үшін жазбаны пайдалану параметрін таңдау.

ALT+U

Пішін есептік деректерін көрсету параметрін таңдау.

ALT+I

Мазмұнды тексеріп шығуға арналған "cookie" файлын көрсету параметрін таңдау.

ALT+K

Тіркелгі деректерін енгізу түймешігін басу.

ALT+N

Арнайы "cookie" файлын орналастыру үшін Шолу түймешігін басыңыз.

ALT+B

"Cookie" файлын алу түймешігін басыңыз.

ALT+G

Рұқсаттар беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Пайдаланушыларға рұқсаттар беру.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Рұқсаттар беру түймешігі басылмайынша қайталап басыңыз.)

Топты жасау.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Топ жасау параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Пайдаланушы рұқсаттарын жою.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Пайдаланушы рұқсаттарын жою параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Пайдаланушы рұқсаттарын өңдеу.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Пайдаланушы рұқсаттарын өңдеу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Рұқсаттарды тексеру.

Бұл таспада белсенді кезелімнің болуы қажет (Кезелімді Тораптың әрекеті мәзіріне орналастыру үшін, ALT+/ пернелер тіркесімін басып, қажетті таспа қойындысына жеткенше TAB пернесін қайталап басыңыз).

TAB (Өңдеу қойындысында Рұқсаттарды тексеру параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Барлық торап мазмұнының беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Жасау сілтемесінде кезелімді белсендіру немесе орналастыру үшін

ALT+N

Веб-бөліктің беті

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Келесі веб-бөлікке жылжу.

ALT+W

Веб-бөлік мәзірін ашу.

(Бұл веб-бөлікте белсенді кезелімнің болуын талап етеді. Негізгі мазмұнды өткізіп жіберу үшін ALT+X пернелер тіркесімін басып, одан кейін қажет веб-бөлік үшін тақырып таңдалған ALT+W пернелер тіркесімін қайталап басыңыз. Мәзірді таңдау үшін TAB пернесін басыңыз.)

ENTER

Веб-бөлікті өзгерту.

(Бұл Веб-бөлік мәзірінде белсенді кезелімнің болуын талап етеді. Қалаған веб-бөлікке атау таңдалғанша ALT+W пернелер тіркесімін қайталап басып, одан кейін TAB және ENTER пернелерін басыңыз.)

TAB (Веб-бөлікті өңдеу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтап, құралдар аймағын жабу.

ALT+O

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтап, құралдар аймағын ашық қалдыру.

ALT+Y

Сипаттар өзгерулерін Веб-бөлік құралдар аймағында сақтамай, құралдар аймағын жабу.

ALT+C

Веб-бөліктерді қосу аумағында таңдалған веб-бөлікті веб-бөлік бетіне қосу.

TAB (Қосу параметрі таңдалғанша қайталап басыңыз.)

Ашылмалы тізімдегі алдындағы элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ашылмалы тізімдегі келесі элементті, мәзірді немесе ішкі мәзірді жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Беттің жоғарғы жағы

Анықтама алу

Анықтама терезесін пайдалану

Анықтама терезесі барлық анықтама мазмұнына SharePoint торабы үшін қатынас береді. Анықтама терезесі бөлімдер мен басқа анықтама мазмұнын көрсетеді.

Анықтама терезесінде

Орындалатын әрекеттер

Басылатын пернелер

Анықтама терезесін ашу.

ALT+6

Анықтама терезесін жабу.

ALT+F4

Анықтама терезесі мен белсенді бағдарлама арасында ауысу.

ALT+TAB

Таңдалған элементтер үшін әдепкі әрекеттерді орындау.

ENTER

Анықтама және нұсқаулық терезесінде сәйкесінше келесі немесе алдыңғы элементті таңдау.

TAB немесе SHIFT+TAB

Анықтама бөлімінде сәйкесінше таңдалған элементті шығарып алу немесе тасалау.

ENTER

Тақырыптың жоғарғы бөлігіндегі Бәрін көрсету немесе Барлығын жасыру сілтемелерін қамтитын келесі жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

TAB

Алдыңғы жасырын мәтінді немесе еренсілтемені таңдау.

SHIFT+TAB

Таңдалған Бәрін көрсету, Барлығын жасыру, жасырын мәтін немесе еренсілтеме үшін әрекетті орындау.

ENTER

Алдыңғы анықтама тақырыбына (Артқа түймешігі) қайту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе BACKSPACE

Келесі анықтама тақырыбына (Алға түймешігі) жылжу.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Қазір көрсетілетін анықтама тақырыбында сәйкесінше шағын мөлшерлерді жоғары немесе төмен айналдыру.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Қазір көрсетілетін анықтама тақырыбында сәйкесінше үлкен мөлшерлерді жоғары немесе төмен айналдыру.

PAGE UP, PAGE DOWN

Соңғы әрекетті (Тоқтату түймешігі) тоқтату.

ESC

Терезені (Жаңарту түймешігі) жаңарту.

F5

Ағымдағы анықтама тақырыбын басып шығару.

Ескерту : Егер ағымдағы анықтама бөлімі белсенді терезе болмаса, ALT+F6 пернелер тіркесімін басып, одан кейін CTRL+P пернелер тіркесімін басыңыз.

CTRL+P

Іздеу жақтауына мәтін теру.

TAB (қайталап басыңыз)

Алдындағы еренсілтемені басу.

SHIFT+TAB

Ағымдағы анықтама тақырыбын басып шығару.

CTRL+P

Беттің жоғарғы жағы

Қатысты бөлімдер

Арнайы мүмкіндіктер

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×