Пайдаланушы тәжірибесін жетілдіру

Пайдаланушылардың іздеу тәжірибесін жетілдірудің бірнеше жолдары бар. Бұл мақала іздеу нәтижелері бетіндегі басқарылатын сипаттарды, іздеу ауқымдарын, ең қолайлы элементтері бар кілт сөздерді, федеративті орынды және жақсартылған тақтаны қолдану сияқты көптеген жалпы жолдардың бірнешеуін таныстырады.

Басқарылатын сипаттарды қолдану

Аумақтарды қамтамасыз ету

Ең қолайлы элементтері бар кілт сөздерді қосу

Федеративті орындарды қосу

Жақсартылған тақтаны теңшеу

Басқарылатын сипаттарды қолдану

Іздеу қызметі тораптардың мазмұнын тексеріп шыққанда, ол құжаттармен байланыстырылған метадеректер не төлсипаттар ретінде белгілі сипаттарды іздейді. Іздеу қызметі табатын және құжаттармен байланыстыратын сипаттар мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар деп аталады. Мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар SharePoint бағдарламасындағы әртүрлі орындардан немесе құжаттардан өздері жасалады. Мысалы, құжаттар кітапханасындағы баған кері қотарылатын күн мен уақытты жазу үшін орнатылуы немесе мазмұн түрі «Өнім сипаттамасы» ретінде орнатылуы мүмкін. Басқа жағдайда неғұрлым құжат туралы көп ақпарат болса, соғұрлым оны табу оңай болады.

Басқарылатын сипаттар жарияланған метадеректер үшін жасалады, ол басқарылатын сипаттардың SharePoint бағдарламасында индекстелуіне және іздеу нәтижелерінде көрінуіне мүмкіндік береді. Іздеу қызметі жаңа мазмұнды алғашқы рет тексеріп шыққаннан кейін, іздеу қызметінің әкімшісі басқарылатын сипаттардың тізімін қарап шығу керек. Бірдей сипаттарға әртүрлі атауларды қолдану әртүрлі құжаттар үшін ортақ болады. Мысалы, құжаттың авторын анықтайтын сипат үшін әртүрлі атауларды қарастырыңыз. Бір құжат түрі бұл сипатты «автор», екіншісін «жазушы», ал үшіншісін «3-сипат» деп атауы мүмкін. Осы мазмұны тексерілген сипаттардың әрқайсысын авторы басқарылатын сипатқа ауыстыруыңызға болады, сонда пайдаланушы авторы бойынша сұрағанда, үш құжаттың да тиісті нәтижелері қамтылады.

Орталықтан басқарудағы метадеректер сипаттарына кіру үшін, іздеуді басқару бетінде Сұрау және нәтижелер параметрінің астындағы Метадеректердің сипаттары тармағын таңдаңыз.

Басқарылған сипаттама ауқымдарда және веб-бөліктерде қолдану мақсатында тораптар жинағының әкімшілері үшін қол жетімді болуы мүмкін.

Метадеректер сипаттарын анықтау туралы қосымша ақпаратты TechNet веб-торабындағы кәсіпорын іздеу орталығынан қараңыз. Веб-бөліктерді қолдану немесе веб-бөлік беттерін өңдеу туралы қосымша ақпаратты Microsoft SharePoint Server 2010 анықтамасы бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Аумақтарды қамтамасыз ету

Аумақ тораптар тобы сияқты мазмұн жиыны болып табылады. Ауқымдарды анықтау пайдаланушыларға мазмұнның тар жинағынан іздеуді орындауға мүмкіндік береді. Аумақты анықтаған кезде, қалағанша іздеулерді шектеу үшін, орын ережелерін сипатпен біріктіруге болады. Мысалы, аумақ сұрауды арнайы тораптарға немесе арнайы сипат мәндері бар белгіленген құжаттарға бағыттауы мүмкін. Пайдаланушылар мазмұнды тораптан іздегенде ауқым сол торапқа және сол тораптың астындағы барлық тораптарға автоматты түрде орнатылады. Дегенмен, пайдаланушылар нәтижелер бетінен немесе іздеу орталығының торабынан іздегенде, ауқым автоматты түрде барлық тораптарға орнатылады. Пайдаланушыларға мазмұнның кішкентай мазмұны арқылы іздеуді таңдауына мүмкіндік беру арқылы жақсырақ нәтижелерді алуына көмектесе аласыз.

Іздеу ауқымдары алдымен орталықтан басқаруда анықталуы қажет. Іздеу қызметі бағдарламасының іздеуді басқару бетінде жаңа аумақтарды қосуға немесе бар аумақтардың параметрлерін өзгертуге болады.

Аумақ орталықтан басқаруда анықталғаннан кейін, тораптар жинағының әкімшісі немесе торап иесі іздеу өрісінің веб-бөлігі сияқты веб-бөліктерде аумақты пайдаланушылар үшін қол жетімді ете алады.

Аумақтарды іздеу орталығының бетіндегі іздеу өрісінің веб-бөлігінде пайдаланушылар үшін көрсету үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Тораптың әрекеті мәзірін таңдап, Бетті өңдеу түймешігін басыңыз.

  2. Іздеу өрісінің веб-бөлігі мәзірінде көрсеткіні нұқып, Веб-бөлікті өңдеу параметрін таңдаңыз.

  3. Аумақтардың ашылмалы тізімі параметрі астындағы Аумақтардың ашылмалы тізімін көрсету пәрменін таңдаңыз.

Ауқымды және ауқым ережелерін жасау және басқару туралы қосымша ақпаратты TechNet веб-торабындағы кәсіпорын іздеу орталығынан қараңыз. Веб-бөліктерді қолдану немесе веб-бөлік беттерін өңдеу туралы қосымша ақпаратты SharePoint Server 2010 анықтамасы бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ең қолайлы элементтері бар кілт сөздерді қосу

Ең қолайлы элементтері бар кілт сөздер ұйымға арналған терминдерді (кілт сөздерді) іздеуге және жалпы қолданылатын веб-тораптарды (ең қолайлы элементтерді) табуға мүмкіндік береді. Ең қолайлы элементтері бар кілт сөздерді сұрауда қолданған кілт сөздеріне байланысты,олар үшін пайдалы деп есептейтін тораптарға пайдаланушыларды бағыттау үшін пайдалануға болады. Тораптар жинағының әкімшісі ең қолайлы элементтері бар кілт сөздерді теңшейді, сондықтан оған орталықтан басқарудан мұраға берілген параметрлерге қарамай, іздеу нәтижелерінде тікелей ықпал етілуі мүмкін.

Пайдаланушы кілт сөзді немесе сұраудағы синонимдердің бірін иеленгенде, іздеу нәтижелері бетінің мүмкіндіктері негізгі нәтижелердің жоғарысындағы оның ең қолайлы элементтеріне байланыстырылады. Кілт сөздер ұйым ішіндегі атаулар мен терминдердің сөздігімен жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Синонимдер мен ең қолайлы элементтермен теңшелгенде, кілт сөздер ұсынылған ресурстарға пайдаланушыларды апару арқылы да іздеу нәтижелерін жақсарта алады.

Кілт сөздермен және ең қолайлы элементтердің параметрлерімен жұмыс істеу үшін, іздеу орталығында Тораптың әрекеті, Торап параметрлері тармақтарын таңдап, одан кейін Торап жинағын басқару тармағының астындағы Іздеу кілт сөздері түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Федеративті орындарды қосу

Федеративті іздеу бір іздеу нәтижелерінің бетін жасау мақсатымен бір немесе бірнеше желідегі дерекқорлардың (орындар) бір мезгілде сұрауы болып табылады. Федеративті орындарды қосу арқылы сіз www.bing.com сияқты қашықтан іздеу механизмдері мен арналарға жіберілетін сұрауларға рұқсат бересіз. Федеративті орындардан алынған мазмұн ішкі серверлер арқылы тексерілмейді. SharePoint Server 2010 бағдарламасы ұйымдағы пайдаланушыларға нәтижелер бойынша нәтижелерді көрсетеді.

Іздеу нәтижелерінің бетінде веб-бөліктерді федеративті іздеу нәтижелерінің веб-бөлігі немесе жоғарғы федеративті нәтижелердің веб-бөлігі ретінде қосуға және теңшеуге болады.

Әдепкі іздеу нәтижелерінің бетінен басқа бетте федеративті іздеу нәтижелерін көрсету үшін, жай ғана федеративті іздеу нәтижелерін көрсету қажет бетке федеративті іздеу нәтижелерінің веб-бөлігін немесе жоғарғы федеративті нәтижелердің веб-бөлігін қосыңыз.

Көрсетілетін метадеректер немесе сілтемелердің саны сияқты федеративті іздеу веб-бөліктерінің іздеу нәтижелері аспектілерін басқаруға болады, оны сипаттарды және федеративті орынның XSL кодын өңдеу арқылы орындаңыз. Сілтеме мәтінінің түсі немесе қаріп мәнері сияқты іздеу нәтижелерінің түрін де басқаруға болады. Федеративті орын орнатылғанда теңшелетін триггер ережелерін қолдану арқылы пайдаланушы арнайы префиксті немесе үлгіні енгізгенде, федеративті орынға жіберілген сұрауды өзгертуге болады.

Федеративті орындарды жасау және басқару туралы қосымша ақпаратты TechNet веб-торабындағы кәсіпорын іздеу орталығынан қараңыз. XSL тілімен жұмыс істеу немесе теңшелетін веб-бөлікті жасау туралы қосымша ақпаратты MSDN торабындағы өнімді іздеу бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жақсартылған тақтаны теңшеу

Жақсартылған тақта — құжат сипаты арқылы іздеу нәтижелерінің жиынтығын көрсететін іздеу нәтижесінің бетіндегі веб-бөлік. Мысалы, жиынтық жоғарғы елу іздеу нәтижелерінде бастапқы Microsoft Word құжаттарын, одан кейін Microsoft Excel құжаттарының нақты санын анықтауы мүмкін.

Жақсартылған тақта нәтижелердің көрсетілу жолын өзгерту үшін пайдаланушыны да қосуы мүмкін. Мысалы, өзгертілетін құжаттың мазмұн түрі (құжат, электрондық кесте, көрме, веб-бөлік және т.б.), мазмұн орны (SharePoint тораптары сияқты), авторы немесе күні бойынша. Торап иесі немесе тораптар жинағының әкімшісі веб-бөлік сипаттарын өзгерту арқылы жақсартылған тақтаны теңшей алады. Мысалы, көрсетілетін санаттардың санын арттыруға немесе кемітуге не сүзгі санатын айқындау файлдарын өзгертуге болады.

Жақсартылған тақтаны теңшеу туралы қосымша ақпаратты TechNet веб-торабындағы кәсіпорын іздеу орталығынан қараңыз. Веб-бөліктерді қолдану немесе веб-бөлік беттерін өңдеу туралы қосымша ақпаратты SharePoint Server 2010 анықтамасы бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×