Пайдаланушылар Word бағдарламасында аяқтайтын немесе басып шығаратын пішіндерді жасау

Пішінді Microsoft Word бағдарламасында үлгіден бастап, мазмұнды басқару элементтерін, соның ішінде құсбелгілер, мәтін ұялары, күнді таңдау құралдары мен ашылмалы тізімдер, қосу арқылы жасауға болады. Басқа адамдар Word бағдарламасын компьютердегі пішінді толтыру үшін пайдалануы мүмкін. Қосымша сценарий бойынша пішінге қосылатын кез келген мазмұнды басқару элементтері де деректерге байланыстырылуы мүмкін.

Пішінді үлгіден бастап, жасауға болады. Көптеген пішін үлгілері Office.com веб-торабында қол жетімді.

Ескерту : Мазмұнды басқару элементтерін қолдану арқылы жасалған пішінді басып шығаруға болады, бірақ мазмұнды басқару элементтерінің айналасындағы жолақтар басылып шығарылмайды.

Бұл мақалада:

1-қадам: «Жасақтаушы» қойындысын көрсету

2-Қадам: Өзіне пішін негізделген үлгіні немесе құжатты ашыңыз

Пішін үлгісімен бастау

Бос үлгімен бастау

3-қадам: пішінге мазмұн қосу

Пайдаланушылар мәтін енгізе алатын мәтін басқару элементін кірістіру

Суретті басқару элементін кірістіру

Стандартты блокты кірістіру

Тізімді өрісті немесе ашылмалы тізімді кірістіру

Күн таңдауды кірістіру

Құсбелгі көзін кірістіру

4-Қадам: Мазмұн басқару элементтерінің сипаттарын белгілеу немесе өзгерту

5-Қадам: Пішінге нұсқаулық мәтінді қосу

6-қадам: пішінге қорғаныс қосу

1-қадам: «Жасақтаушы» қойындысын көрсету

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Параметрлер тармағын таңдаңыз.

 3. Таспаны теңшеу тармағын таңдаңыз.

 4. Таспаны теңшеу тармағының астынан, Негізгі қойындылар тармағын таңдаңыз.

 5. Тізімде Жасақтаушы құсбелгісін қойып, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

  Жасақтаушы құсбелгісі

Беттің жоғарғы жағы

2-Қадам: Өзіне пішін негізделген үлгіні немесе құжатты ашыңыз

Уақытты үнемдеу үшін пішін үлгісімен бастауға болады. Не болмаса бос үлгімен бастап, пішін көмекшісі арқылы өзіңіздің пішініңізді жасай аласыз.

Пішін үлгісімен бастау

 1. Файл қойындысын нұқыңыз.

 2. Жаңа тармағын таңдаңыз.

 3. Office.com үлгілері тармағының астынан Пішіндер тармағын таңдаңыз.

 4. Жасалатын пішін түріне сәйкес келетін қалтаны таңдаңыз.

 5. Қолданылатын пішін үлгісін таңдап, Қотару түймешігін басыңыз.

 6. Файл қойындысын қайтадан нұқып, Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

 7. Басқаша сақтау тілқатысу терезесінде жаңа үлгіге немесе құжатқа файл атауын теріп, Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Бос үлгімен бастау

 1. Файл қойындысын басыңыз.

 2. Жаңа түймешігін басыңыз.

 3. Мүмкін үлгілер тармағының астынан Менің үлгілерім тармағын таңдаңыз.

 4. Жаңадан жасау пәрмінінің астынан, Үлгі тармағын таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 5. Файл қойындысын қайтадан нұқып, Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

 6. Басқаша сақтау тілқатысу терезесінде .osdx файлының атауын енгізіп, Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

3-қадам: пішінге мазмұн қосу

Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Құрастырушы тәртібі түймешігін басып, одан кейін қажетті басқару элементін кірістіріңіз.

O14 таспа

Пайдаланушылар мәтін енгізе алатын мәтін басқару элементін кірістіру

Пішімделген мәтін мазмұнын басқару элементінде, пайдаланушылар мәтінді қалың немесе көлбеу түрінде пішімдеп, бірнеше ежені енгізе алады. Пайдаланушылардың қосқанын азайту үшін, кәдімгі мәтін мазмұнын басқару элементін кірістіріңіз.

 1. Басқару элементі кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Пішімделген мәтінді басқару элементі Таспа суреті немесе Кәдімгі мәтін мазмұнын басқару элементі Таспа суреті таспасын нұқыңыз.

Басқару тақтасында нақты сипаттарды орнату үшін, 4-қадам: мазмұнды басқару элементтерін орнату немесе өзгерту бөлімін қараңыз.

Суретті басқару элементін кірістіру

Суретті басқару элементі жиі үлгілер үшін қолданылады, бірақ суретті басқару элементін пішінге де қолдануға болады.

 1. Басқару элементі кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Құрастырушы тәртібі түймешігін басыңыз.

  Сурет мазмұнын басқару элементі

Басқару элементінде нақты сипаттарды орнату үшін, 4-қадам: мазмұнды басқару элементтері үшін сипаттарды орнату немесе өзгерту қараңыз.

Стандартты блокты кірістіру

Стандартты блокты басқару элементтерін адамдар мәтіннің нақты бөлігін таңдау үшін қолдануға болады. Мысалы, стандартты блокты басқару элементтері келісім-шарт үлгісін орнатқан жағдайда көмектеседі. Келісім-шарттың нақты талаптарына байланысты басқа жиі қолданылатын мәтінді қосуыңыз керек. Жиі қолданылатын мәтінің әрбір нұсқасы үшін пішімделген мәтін мазмұнын басқару элементтерін жасап, одан кейін стандартты блокты басқару элементін пішімделген мәтін мазмұнын басқару элементтерінің контейнері ретінде пайдалануға болады.

Стандартты блокты басқару элементін пішінде де қолдануға болады.

 1. Басқару элементі кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Стандартты блок мазмұнын басқару элементі түймешігін басыңыз.

  Стандартты блок мазмұнын басқару элементі

Басқару тақтасында нақты сипаттарды орнату үшін, 4-қадам: мазмұнды басқару элементтерін орнату немесе өзгерту бөлімін қараңыз.

Тізімді өрісті немесе ашылмалы тізімді кірістіру

Тізімді өрісте пайдаланушылар қамтамасыз етілген таңдаулар тізімнен таңдау жасай алады немесе өздерінің жеке мәліметтерін енгізе алады. Ашылмалы тізімде пайдаланушылар таңдаулар тізімнен ғана таңдау жасай алады.

 1. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Тізімді өріс мазмұнын басқару элементі Түймешік суреті немесе Ашылмалы тізім мазмұнының басқару элементі Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 2. Мазмұн басқару элементін таңдап, одан кейін Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Сипаттар параметрін таңдаңыз.

  O14 таспа

 3. Таңдаулар тізімін жасау үшін Қосу пәрменінің астынан Тізімді өріс сипаттары немесе Ашылмалы тізім сипаттары тармағын таңдаңыз.

 4. Көрсету аты терезесінде Иә, Жоқ немесе Мүмкін сияқты таңдауларды теріңіз.

  Осы қадамды ашылмалы тізімге барлы таңдаулар енгізілгенше қайталаңыз.

 5. Басқа қажетті сипаттарды толтырыңыз.

  Ескерту :  Егер Мазмұнды өңдеу мүмкін емес құсбелгісін қойсаңыз, пайдаланушылар таңдау жасай алмайды.

Күн таңдауды кірістіру

 1. Күнді таңдау құралы басқару элементі кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Күнді таңдау мазмұнының басқару элементі түймешігін басыңыз.

  Күнді таңдау құралы мазмұнын басқару элементі

Басқару тақтасында нақты сипаттарды орнату үшін, 4-қадам: мазмұнды басқару элементтерін орнату немесе өзгерту бөлігін қараңыз.

Құсбелгі көзін кірістіру

 1. Құсбелгі басқару элементі кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында Құсбелгі көзі мазмұнын басқару элементі түймешігін басыңыз.

  Құсбелгі мазмұнының басқару элементі.

Басқару тақтасында нақты сипаттарды орнату үшін, 4-қадам: мазмұнды басқару элементтерін орнату немесе өзгерту бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

4-Қадам: Мазмұн басқару элементтерінің сипаттарын белгілеу немесе өзгерту

Әр мазмұн басқару элементінің белгілеуге немесе өзгертуге болатын сипаттары болады. Мысалы, Күнді сұрыптаушы басқару элементі күнді көрсету үшін пайдаланғыңыз келетін пішім параметрлерін ұсынады.

 1. Өзгертілетін мазмұнды басқару элементін басыңыз.

 2. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобынан Сипаттар тармағын таңдап, қажетті сипаттарды өзгертіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

5-Қадам: Пішінге нұсқаулық мәтінді қосу

Нұсқаулық мәтін жасап, таратқан пішіндеріңіздің пайдаланымдылығын арттыра алады. Басқару элементтеріндегі әдепкі мазмұндық мәтінді өзгерте аласыз.

Пішіндеріңізді пайдаланушыларға арналған басқару элементтеріндегі әдепкі мазмұндық мәтінді өзгерту үшін, төмендегілердің бірін орындаңыз:

 1. Жасақтаушықойындысындағы Басқару элементтері тобынан Жасақтау тәртібі түймешігін басыңыз.

  O14 таспа

 2. Толтырғыш мазмұндық мәтінін тексергіңіз келген басқару элементін нұқыңыз.

 3. Толтырғыш мәтінді қалаған әдісіңізбен өңдеу және пішімдеу.

 4. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобында, Жасақтау күйі параметрін жасақтама мүмкіндігін ажыратып нұсқаулық мәтінді сақтау үшін таңдаңыз.

Ескерту : Пішінді пайдаланушылар нұсқаулық мәтінін өздерінің мәтіндерімен ауыстыруларын қаласаңыз, Мазмұнды өңдеуге болмайды құсбелгісін қоймаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

6-қадам: пішінге қорғаныс қосу

Кеңес :  Қажет болса, пішінді таратпас бұрын тексеруге болады. Пішінді ашып, оны пайдаланушы секілді толтырып, одан кейін көшірмесін қажетті орында сақтаңыз.

 1. Қорғаныс қосылатын пішінді ашыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Түзету тобында Бөлектеу, одан кейін Бәрін бөлектеу пәрмендерін таңдаңыз немесе CTRL+A тіркесімін басыңыз.

  Өңдеу тобындағы Табу пәрмені

 3. Жасақтаушы қойындысындағы Басқару элементтері тобынан Топтау тармағын таңдап, одан кейін Топтау пәрменін таңдаңыз.

  O14 таспа

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×