Оңнан солға жазылатын тіл мүмкіндіктері

Microsoft Office бағдарламасы оңнан солға қарай мүмкіндігіне және мәтінді енгізу, өңдеу мен көрсету үшін оңнан солға жазу немесе біріктірілген оңнан солға жазу, солдан оңға жазу ортасында жұмыс істейтін тілдер мүмкіндіктеріне қолдау көрсетеді. Осы мәтінмәнде «оңнан солға жазу тілдері» оңнан солға жазылатын кез келген жазу жүйесін білдіреді және араб тілі сияқты мәтінмәндік кескіндеуді талап ететін тілдерді және басқа тілдерді қамтиды. Дисплейді оңнан солға жазуды оқуға өзгертуге болады немесе мазмұны оңнан солға жазудың оқылуы үшін жеке файлдарды өзгертуге болады.

Егер компьютерде Office орнатылған оңнан солға жазу тіл нұсқасы болмаса, қажетті тіл бумасын орнату қажет болады. Оңнан солға жазу қолдауы бар Microsoft Windows операциялық жүйесі мысалы, Windows Vista 2-жаңарту бумасының араб нұсқасы және пайдаланылатын оңнан солға жазу тілі үшін пернетақта тілі іске қосылған болуы керек.

Ескертулер : 

Бұл мақалада:

Оңнан солға жазылатын тілдердегі мәтінмен жұмыс істеу талаптары

Windows Vista немесе Windows 7 жүйесі

Windows XP жүйесі

Дисплей тілін таңдау

Дисплей тілін өзгерту

Пернетақта тілдері

Мәтінді енгізу үшін таңбалар кестесін және ASCII таңба кодтарын пайдалану

Оңнан солға жазылатын мәтінді көрсету

Access немесе Excel бағдарламасындағы мәтін бағыты

Оңнан солға мәтінді, таңбалауыштарды және нөмірлеуді орнату

Лигатураларды және дәйек белгілерді таңдау

Оңнан солға жазылатын мәтінді HTML пішімінде сақтау

Оңнан солға жазу ретінде сұрыптау

Код беттері

Араб

Иврит

Оңнан солға жазылатын тілдердегі мәтінмен жұмыс істеу талаптары

Windows Vista немесе Windows 7 жүйесі

Егер Windows Vista немесе Windows 7 жүйесін пайдалансаңыз, Microsoft Office бағдарламаларының оңнан солға жазу мүмкіндіктерін пайдаланбастан немесе тіпті оңнан солға жазу сценарийлерін дұрыс көрсетпестен бұрын Енгізу тілін қосу және оңнан солға жазу тілі үшін пернетақта схемасын қосу керек.

Windows XP жүйесі

Егер Windows XP жүйесін пайдалансаңыз, Office бағдарламаларының оңнан солға жазу мүмкіндіктерін пайдаланбастан немесе тіпті оңнан солға жазу сценарийлерін дұрыс көрсетпестен бұрын қажетті Microsoft Windows күрделі сценарийлерін орнату үшін алдымен Windows XP жүйесіндегі басқару тақтасына өту керек. Күрделі сценарий бағдарламасын орнатқаннан кейін пернетақта тілін қосыңыз. Қосымша ақпаратты Бірнеше тіл үшін Windows XP жүйесін орнату және Түрлі тілдер үшін пернетақта схемаларын қосу бөлімдерінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дисплей тілін таңдау

Компьютерді реттеу әдісіне қарай дисплей (мәзірлер, диалогтық терезелері және шеберлер) үшін бір тілді пайдалануға болады және қажет болған кезде басқа тілде енгізуге болады. Егер оңнан солға жазу тілінде теру және сол тілдегі мәзірлер мен электрондық анықтаманы көру қажет болса, сол тіл конфигурациясы үшін Office дисплейін орнатуға болады. Қосымша ақпаратты Өңдеу, дисплей немесе анықтама тіл басымдықтарын орнату бөлімінен қараңыз.

Office бағдарламаларындағы бірнеше оңнан солға жазу мүмкіндіктері дисплейдің орналасу Бағыт және диалогтық терезелері ішіндегі мәтін туралануын анықтау үшін дисплей тілін пайдаланады. Office тіл конфигурацияларын орнату диалогтық терезесінде оңнан солға пайдаланушының дисплей тілін көрсеткен кезде мәзірлер, диалогтық терезелері мен шеберлер оңнан солға орналасады, бірақ Microsoft Windows параметрлерінің орналасуы солдан оңға болып қалады. Microsoft Windows жүйесінде дисплей тілін өзгерту әдісі туралы қосымша ақпаратты Дисплей тілін өзгерту бөлімінен қараңыз.

Мысалы, Office (бірақ Windows жүйесінде емес) бағдарламаларында дисплей тілі ретінде араб тілі таңдалған кезде мына дисплейді көресіз:

Араб пайдаланушы интерфейсінің тілі

Мәзірлер оңнан солға көрсетілгенімен, терезе тақырыбы ағылшын тілінде болады және Жабу, Қайыру және Жазу түймешіктері солдан оңға интерфейсіндегідей жоғарғы оң жақ бұрышта орналасады. Егер Windows дисплейі оңнан солға жазу тіліне орнатылған болса, терезе тақырыбындағы тіл де аударылып, Жабу, Қайыру және Жазу түймешіктері жоғарғы сол жақ бұрышта орналасады.

Егер негізінде солдан оңға жазу тілінде жұмыс істеп, кейде оңнан солға жазу тіліндегі мәтінді кірістіру қажет болса, дисплей тілі үшін ағылшын (АҚШ) тілін таңдап, қажет болған кезде Office бағдарламаларының көбісінде оңнан солға жазу тілінде енгізуге болады. Бұл жағдайда өңдеу аумағы үшін оңнан солға жазу мәтінін, таңбалауыштарды және нөмірлеуді орнатыңыз және пернетақта схемасын қосыңыз.

Дисплей тілін өзгерту

Басты қойындысының Еже тобындағы Оңнан солға еже түймешігін (бұл оңнан солға жазу тілі қосылған кезде ғана пайда болады) басып, Microsoft Office бағдарламасы ішінде мәтін бағытын өзгертуге болады. Тіпті оңнан солға жазу тілінде көрсету үшін дисплейді өзгерткеннен кейін сол тілдегі мәтінді енгізу үшін қажетті пернетақта тілі қосылған болуы керек.

Егер ағылшын әдеттегі дисплей тілі болып, оны араб тіліне өзгерту қажет болса, мына әрекеттерді орындаңыз:

 1. Word құжаты сиқты Office файлын ашыңыз.

 2. Файл қойындысын басыңыз.

 3. Параметрлер түймешігін басыңыз.

 4. Тіл тармағын таңдаңыз.

 5. Office тіл конфигурацияларын орнату диалогтық терезесінің Өңдеу тілі тізімінде араб тілін таңдап, Әдепкі параметрін таңдаңыз.

  Маңызды :  Бұл барлық Microsoft Office бағдарламалары үшін әдепкі өңдеу тілін өзгертеді.

Беттің жоғарғы жағы

Пернетақта тілдері

Белгілі бір тілдің пернетақтасын пайдаланып енгізу үшін сол тілдің тиісті тіл бумасын орнатып, тиісті пернетақта схемасын қосу керек. Басқа тіл үшін пернетақта схемасын қосып, тіл тақтасының Тапсырмалар аймағында бекемделген болуы үшін тілдер тақтасын таңдағаннан кейін тапсырмалар аймағында Тілдер тақтасының суреті тіл көрсеткіші пайда болады және ағымдағы пернетақта тілін көрсетеді. Мысалы, араб тілі үшін тіл көрсеткіші ─ Араб тіліндегі пернетақта көрсеткіші . Тілдер тақтасы туралы қосымша ақпаратты Тілдер тақтасы (жалпы шолу) бөлімінен қараңыз.

Ескерту : Тіл тақтасы Microsoft Windows жүйесіндегі Мәтін қызметтері және енгізу тілдері диалогтық терезесіне ағылшын тіліне кем дегенде бір тілдің пернетақтасын қосқаннан кейін автоматты түрде пайда болады.

 • Тапсырмалар аймағындағы тіл көрсеткіші көрінген кезде Тіл тақтасын көрсету үшін тіл көрсеткішін басып, Тіл тақтасын көрсету пәрменін таңдаңыз.

 • Тіл тақтасы көрінген кезде тапсырмалар аймағында тіл көрсеткішін көрсету үшін, Тіл тақтасы ішінде Қайыру түймешігін басыңыз.

 • Басқа тілдің пернетақтасын таңдау үшін ағымдағы тіл атауын (Тіл тақтасында) немесе тіл көрсеткішін басып, басқа тіл атауын басыңыз.

Тіл пернетақтасын қосу әдісі туралы нұсқауларды Басқа тілдер үшін пернетақта схемаларын қосу бөлімінен қараңыз.

Мәтінді енгізу үшін таңбалар кестесін және ASCII таңба кодтарын пайдалану

Қажетті тілдерге қарай таңбалар кестесін немесе ASCII таңба кодтарын пайдаланып мәтінді енгізуге болады. ASCII таңба кодтары туралы ақпаратты ¢, £, ¥, ® және басқа пернетақтада жоқ таңбаларды кірістіру бөлімінен қараңыз.

Егер басқа тілдегі кішігірім мәтінді ғана енгізіп, пернетақтаны ауыстырғыңыз келмесе, мәтінді енгізу үшін Microsoft Windows жүйесіндегі стандартты мүмкіндіктердің бірі болып табылатын таңбалар кестесін пайдалануға болады. Оңнан солға немесе солдан оңға жазу тілінің қаріп беттерінен таңбаны таңдап, оны аралық сақтағышқа көшіріп алып, таңбаны құжатқа кірістіруге болады. Мәтінді енгізу үшін таңбалар кестесін пайдалану әдісі туралы қосымша ақпаратты Арнайы таңбаларды пайдалану (таңбалар кестесі) бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Оңнан солға жазылатын мәтінді көрсету

Мәтін бағыты экран элементтерінің оқу реті, туралануы мен жалпы орналасуын білдіреді. Бірдей сөйлемде, ежеде немесе басқару элементінде оңнан солға және солдан оңға жазылатын мәтіндер бірге пайдаланылған кезде біріктірілген мәтін «аралас» ретінде белгілі болады.

Егер Office бағдарламасы орнатылып, оңнан солға қарай мәтінін көрсету қосылған болса, курсор түрі солдан оңға іске қосу Солдан оңға бағытындағы жүгірткі не Солдан оңға жазуын көрсететін жүгірткі не болмаса оңнан солға бағыты Оңнан солға бағытындағы жүгірткі болып өзгереді. Курсор анықталған тіл бағытына (қисынды жылжу) сәйкес немесе көрініп тұрған іргелес таңбаға (көрініп жылжу) қарай жылжуы мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Access немесе Excel бағдарламасындағы мәтін бағыты

ұяшық немесе өріс ішіндегі мәтінді сол жақ шетімен, ортасы бойынша немесе оң жақ шетімен туралауға болады. Access and Excel сияқты кейбір бағдарламаларда мәтінде «Мәтіннің мәтінмәндік бағыты» болуы мүмкін.

Мәтінде «Мәтіннің мәтінмәндік бағыты» болған кезде мәтін мен сандар бірінші енгізілген таңба тіліне қарай тураланады — мысалы, ұяшық немесе өріс ішіндегі мәтін бірінші таңба оңнан солға жазу тілінде болғанда оң жақ шетімен тураланады және бірінші таңба солдан оңға жазу тілінде болғанда сол жақ шетімен тураланады. «Мәтіннің мәтінмәндік бағытын» алдын ала анықтап, жеке нысандар үшін «Солға», «Ортада» немесе «Оңға» мәтін бағытына ауысуға болады.

Оңнан солға немесе біріктірілген оңнан солға және солдан оңға жазу бағдарламаларының көбісі мәтін бағыты мен мәтіннің оқу ретін басқаратын мәтінмәндік ережелерді қолданады. Жолақтар, тізімдер және басқа элементтер құрамындағы мәтіннің мәтінмәндік ережелерін басқарады.

Оқу реті мен мәтін бағытының мәтінмәндік ережелері мыналар:

 • Егер бірінші жуан дауысты таңбалар солдан оңға жазылған болса, оқу реті солдан оңға болып, мәтін сол жақ шетімен тураланады.

 • Егер бірінші күшті таңба оңнан солға жазылған болса, оқу реті оңнан солға болып, мәтін оң жақ шетімен тураланады.

 • Егер тек Бейтарап таңбалар енгізілсе, оқу реті мен бағыт бірінші күшті таңба енгізілгенше еже Бағыт (солдан оңға немесе оңнан солға болуы мүмкін) болады.

Бірінші күшті таңбаны солдан оңға жазу тілінен оңнан солға жазу тіліне өзгерткен кезде (немесе керісінше) оқу реті мен мәтін бағыты тиісінше өзгереді.

Беттің жоғарғы жағы

Оңнан солға мәтінді, таңбалауыштарды және нөмірлеуді орнату

Солдан оңға мен оңнан солға жазу тілдері қосылған кезде Office бағдарламаларының көбісіндегі таспада Солдан оңға және Оңнан солға еже түймешіктері қосылады. Осы түймешіктерді басқан кезде мәтінді енгізіп, туралау барысында мәтін бағытын өзгертуге болады.

Ескерту :  Microsoft OneNote бағдарламасындағы Ежені туралау көрсеткісін басқанда Солдан оңға және Оңнан солға түймешіктері қол жетімді болады.

Беттің жоғарғы жағы

Лигатураларды және дәйек белгілерді таңдау

Word сияқты мәтінді өңдеу бағдарламаларында   лигатурасына қарамастан жеке Дәйек белгілер және жеке араб таңбаларын таңдауға, табуға және ауыстыруға болады. Әрбір лигатура мен дәйек белгі оңнан солға жазу тілі сөзінің бөлек бірлігі ретінде басқарылады.

Мына мысалда үш таңбалы лигатура бар араб тіліндегі сөзді таңдау көрсетілген (әрбір таңба таңдалған кезде).

Бір лигатура таңдалған Word бағдарламасы

Екі лигатура таңдалған Word бағдарламасы

Үш лигатура таңдалған Word бағдарламасы

Беттің жоғарғы жағы

Оңнан солға жазылатын мәтінді HTML пішімінде сақтау

Вебте оңнан солға немесе солдан оңға бағытында жариялау үшін файлдарды HTML пішімінде сақтауға болады. Оңнан солға жазу бағыты бар веб-беттер HTML файлындағы стандартты HTML DIR төлсипаты арқылы белгіленеді. Егер пайдаланылатын веб-шолғыш DIR төлсипатын таныса, бет оңнан солға бағытында көрсетіледі. Егер веб-шолғыш DIR төлсипатын танымаса, бет солдан оңға бағытында көрсетіледі.

Кеңес :  Оңнан солға веб-беттерін қарау үшін DIR төлсипатын танитын шолғышты пайдаланыңыз, мысалы, кем дегенде Microsoft Internet Explorer 3.02 нұсқасы (Таяу Шығыс), Күрделі сценарийлер үшін Microsoft Internet Explorer 4.01 нұсқасы немесе кем дегенде Microsoft Internet Explorer 5 нұсқасы.

Беттің жоғарғы жағы

Оңнан солға жазу ретінде сұрыптау

Оңнан солға сұрыптау реті мүмкін болған жерде қолданылады. Бұл кесте көрінісіндегі, карта көрінісіндегі және белгіше көрінісіндегі деректер тізімдеріне және топтау тізімдеріне, контактілер тізімдеріне, қалталар тізімдеріне және мекенжайлар тізімдеріне қолданылады.

Ескерту :  Кейбір серверлік көріністер деректерді оңнан солға сұрыптау ретімен сұрыптамауы мүмкін, себебі олар қолдау көрсетілетін серверлік сұрыптау реттерін сақтайды.

Беттің жоғарғы жағы

Код беттері

Microsoft Office бағдарламалары араб, иврит және аралас мәтін пайдаланушыларын қолдануға болатын төмендегі код беттеріне қолдау көрсетеді.

Араб

Әрбір код беті бірегей код бетінің нөмірімен анықталады. Араб тілінің код беті (CP) — CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Дари, пушто, парсы, ұйғыр және урду араб тілімен бірдей код беттерін пайдаланады.

Иврит

Әрбір код беті бірегей код бетінің нөмірімен анықталады. Иврит тілінің код беті (CP) — CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Идиш иврит тілімен бірдей код бетін пайдаланады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×