Оқулық: Azure Marketplace деректерінің көмегімен Power View есебін жасау

Бұл Power View оқулығында Microsoft Azure Marketplace сайтынан тегін деректерді жүктейсіз, қосымша деректерді қосасыз, сөйтіп кестелер арасында қатынастарды жасайсыз. Power View қондырмасында деректер түрі үшін қай визуализация дұрыс екенін; карта, жолақтық диаграмма немесе сызықтық диаграмманы пайдалану уақытын; визуализацияларда деректерді сұрыптау және сүзу жолын; жұмыстарды төмен жылжыту әдісін көрсететін визуализациялар қатарын жасайсыз. Сонымен қатар, Power View мүмкіндігінің жұмыс кітабындағы деректерді жақсырақ пайдалануы үшін Power Pivot мүмкіндігінде кейбір қарапайым есептелетін өрістерді жасай аласыз.

Картасы, жолағы және сызықтық диаграммалары бар Windows Azure дүкені деректері арқылы жасалған Power View парағы

АҚШ әуежайларының картасы, әуе жолы орташа кідірістерінің жолақтық диаграммасы және ай бойынша кідірістерді көрсететін сызықтық диаграммасы бар Power View парағын жасаңыз.

Бұл мақалада: қызметінен жүктеу

Деректерді Microsoft Azure Marketplace қызметінен жүктеу

Топтастырылған диаграммасы бар Power View парағын жасау

Сұрыптау ретін өзгерту

Қосындыдан орташа мәнге дейін агрегатты өзгерту

Әуе жолы деректерін алу

Power View қондырмасында кестелерді байланыстыру

Диаграмманы сүзу

Диаграмма орналасуын өзгерту

Басқа диаграмма жасау

Диаграмманың сұрыптау ретін өзгерту

Әуежай код деректерін алу

Әуежайлар кестесін басқа кестелермен байланыстыру

Карта жасау

Картаны сүзу

Визуализацияларды айқас сүзу

Уақыт визуализацияларын қосу

Ай атауы кестесін жасау

Үлгіге кесте қосу

АйАтауы жылдық есептелетін өріс жасау

Power View мүмкіндігінде жаңа АйАтауы жылдық есептелетін өрісті пайдалану

Бір өрісті басқа өріс арқылы сұрыптау

Сызықтық диаграмманы айлар бойынша жасау

Сызықтық диаграммаға төмен жылжуды қосу

Әуе жолы кідірістерінің деректері бойынша басқа да қызықтар

Тақырыптар мен пішімдеу

Қатысты ақпарат

Деректерді Microsoft Azure Marketplace қызметінен жүктеу

 1. Excel бағдарламасындағы Power Pivot қойындысында > Деректер үлгісін басқару.

Power Pivot қойындысы көрінбейді ме? Microsoft Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot қондырмасын іске қосыңыз.

 1. Сыртқы деректерді алу > Деректер қызметінен > Microsoft Azure Marketplace қызметінен тармағын таңдаңыз.

 2. Кестелерді импорттау шеберінде, Түр > Деректер астында және Баға > Тегін астында.

 3. “Әуе жолдары” деп іздеңіз.

 4. АҚШ авиакомпанияларының кідірістері астында Жазылу пәрменін таңдаңыз.

 5. Microsoft тіркелгісімен кіріңіз. Ол болмаса, оны жасау қадамдарын орындаңыз.

Бұл терезе біраз үлгі деректерді көрсетеді.

 1. Үлгі деректердің соңына жылжып, Сұрауды таңдау пәрменін таңдаңыз.

 2. Байланыс үшін түсінікті атауды теруге болады, содан кейін Келесі түймешігін басыңыз.

 3. Алдын ала қарау және сүзу түймешігін басыңыз.

 4. Бұл терезеде белгілерді алу арқылы импорттау керек бағандарды таңдауға болады. Бізге барлығы керек, сондықтан OK түймешігін басыңыз да, Дайын пәрменін таңдаңыз.

Жүктеу процесі біраз уақыт алуы мүмкін. Деректер жиынында 2,4 миллионнан астам жол бар.

 1. OK түймешігін басыңыз.

Жаңа ғана Excel бағдарламасында деректер үлгісін жасадыңыз.

Топтастырылған диаграммасы бар Power View парағын жасау

 1. Excel бағдарламасында, Кірістіру қойындысында > Power View есептері тармағына өтіңіз.

Онда өрістер тізімінде Уақытылы_Жұмыс кестесі болады.

 1. Уақытылы_Жұмыс кестесінің жанындағы көрсеткіні басыңыз.

Бұл — кестедегі өрістер (бағандар).

 1. «Авиакомпания» белгісін қойыңыз.

Бұл авиакомпаниялар қысқартуларының тізімін көрсетеді.

 1. «КелуКідірісіМинуттары» белгісін қойыңыз.

Әр тасушыға агрегат нөмірін алыңыз.

 1. Мәндер жолағында «КелуКідірісіМинуттары» жанындағы көрсеткіні басыңыз.

Әр тасушы үшін минуттық кідірістердің қосындысын аласыз.

 1. Дизайн қойындысында Жолақтық диаграмма астындағы көрсеткіні басып, Кластерленген жолақ параметрін таңдаңыз.

 2. Ұзынырақ ету үшін диаграмма өлшемін өзгертіңіз: Жүгіргі нұсқау қолына ауысқан кезде таңбалауышты төменгі шетке апарыңыз. Power View қондырмасындағы көрсеткіш курсор

 3. Өрістер тізімінде ҰшуКідірісіМинуттар параметрін КелуКідірісіМинуттары астындағы Мәндер өрісіне апарыңыз.

Енді кейбір авиакомпаниялар уақтылы келуде жақсы екенін, ал басқалары уақытылы ұшуда жақсы екенін көріп отырмыз.

Сұрыптау ретін өзгерту

 1. Жоғарғы сол жақ бұрышта Сұрыптау пәрменін көру үшін меңзерді диаграмма үстіне апарыңыз. Авиакомпания тармағын таңдаңыз.

Енді ол КелуКідірісіМинуттары бойынша сұрыпталады.

 1. Қайтадан жоғарғы сол жақ бұрышта Артуы бойынша параметрін таңдаңыз. Енді ол кемуі бойынша сұрыпталады.

WN саны ең үлкен екені анық.

Қосындыдан орташа мәнге дейін агрегатты өзгерту

Бірақ кідірістердің қосындысын жасау дұрыс болмауы мүмкін: рейстері көбірек авиакомпания жиірек уақтылы болуы мүмкін, бірақ бәрібір оның қорытындысы үлкенірек болуы мүмкін.

 1. Мәндер жолағында «КелуКідірісіМинуттары» жанындағы көрсеткіні басып, Қосынды параметрінен Орташа параметріне өзгертіңіз.

 2. ҰшуКідірісіМинуттар үшін де осыны істеңіз.

 3. КелуКідірісіМинуттары арқылы қайта сұрыптаңыз.

Бұл суретті мүлде өзгертеді: WN компаниясында еш жерде ең жаманға жақын уақтылы келу кідірісінің орташа мәні жоқ. Енді орташа алғанда XE компаниясы ең жаман екенін көреміз.

Power View мүмкіндігінде қосындыларды орташа мәндерге немесе басқа агрегаттарға өзгерту туралы қосымша ақпарат.

Әуе жолы деректерін алу

Бір ғана мәселе бар: авиакомпания қысқартуларын кім біледі? Қай авиакомпания — XE? Бірақ әрине, барлығы интернетте бар.

 1. Екі әріптік авиакомпания кодтары бар мына сайтқа өтіңіз: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/.

 2. Екі деректер бағанын бөлектеп, көшіріңіз.

 3. Excel жұмыс кітабында бос жұмыс парағын басып, A1 ұяшығында АвиакомпанияКодын және B1 ұяшығында АвиакомпанияАтауын теріңіз.

 4. А2 ұяшығында басып, деректерді қойыңыз.

 5. Деректерді кесте ретінде пішімдеп (Ctrl + T), «Авиакомпаниялар» деген атау қойыңыз.

 6. Қойындының атауын да «Авиакомпаниялар» деп өзгертіңіз.

Power View қондырмасында кестелерді байланыстыру

 1. Excel жұмыс кітабында Power View парағына оралыңыз.

 2. «Авиакомпаниялар» кестесі әлдеқашан өрістер тізімінде екенін көресіз.

Оны көрмесеңіз өрістер тізімінде Барлығы параметрін таңдаңыз.

 1. Жолақ диаграмма таңдалғанын және авиакомпания Ось жолағынан жойылғанын тексеріңіз.

Бұл барлық авиакомпаниялар үшін жалпы орташа келу және ұшу кідірісін көрсетеді.

 1. «Авиакомпаниялар» кестесін шығарып алып, «АвиакомпанияАтауы» құсбелгісін қойыңыз.

Енді диаграммада авиакомпаниялардың атаулары бар. Бірақ мәселе бар: барлық мәндер бірдей. Power View өрістер тізімінде мына хабарды көрсетеді: «Кестелер арасында қатынастар қажет болуы мүмкін.»

 1. Жасау түймешігін басыңыз.

 2. Кесте тармағында Жоспарланған_өнімділік түймешігін басыңыз.

 3. Баған (шет ел) тармағында Тасымалдаушы параметрін таңдаңыз.

 4. Байланысты кесте тармағында Әуе жолдары түймешігін басыңыз.

 5. Байланысты баған (негізгі) тармағында ӘуежолыКоды түймешігін басыңыз.

Бұл «АвиакомпанияКоды» және «Авиакомпания» өрістерінде екі кесте арасында қатынасты жасайды.

 1. ОК түймешігін басыңыз.

 2. КелуКідірісіМинуттары өрісі кему ретімен сұрыпталуы үшін кестені қайта сұрыптаңыз.

Қараңыз: кестедегі сандар енді бірдей емес және авиакомпания кодтарының орнына авиакомпаниялардың атауларын көреміз. Осылайша XE — ExpressJet коды.

Диаграмманы сүзу

Авиакомпаниялар тізімінде (бос) мәнін байқадыңыз ба? Деректерді сүзу арқылы оны жояйық.

 1. Таңдалған авиакомпаниялар жолақтық диаграммасымен сүзгілер аумағында Диаграмма параметрін таңдаңыз.

  Кеңес :  Сүзгілер аумағын көрмей тұрсыз ба?Power View қойындысында > View > Сүзгілер аумағы тармағын таңдаңыз.

  Сүзгілер аумағы диаграммадағы сүзгілермен толтырылып қойылғанына назар аударыңыз. «Диаграмма» сүзгісіндегі сүзгілер тек осы диаграмманы сүзеді, парақтағы басқа ешбір визуализацияларды сүзбейді.

 2. AirlineName ұяшығын басып, (Барлығы) ұяшығына белгі қойыңыз, содан соң (Бос) ұяшығынан белгіні алып тастаңыз.
  (Бос) диаграммадан кетті.

Диаграмма орналасуын өзгерту

 1. Гистограмма таңдалғанын тексеріңіз.

 2. Орналасу қойындысында > Мәндік белгілер > Шартты белгілерді жоғары жақта көрсету тармағына өтіңіз.

Бұл орналасу бос орынды жақсырақ пайдаланады.

 1. Диаграмма таңдалған күйде оң жақтағы өлшемді өзгертуші таңбалауышты басып, диаграмманы тарлау етіңіз.

 2. Енді екінші визуализация үшін орын бар.

Басқа диаграмма жасау

 1. Екінші визуализацияларды бастау жаңа бос парақты басыңыз.

Кеңес :  Кілт осы: визуализация таңдалған кезде, таңдаған кез келген өрістер жаңасын бастаудың орнына сол визуализацияға қосылады.

 1. Өрістер тізімінде, Уақытылы_жұмыс кестесінде «Басы» белгісін қойыңыз.

«Басы» басқа кодтар тізімі болып табылады — бұлар әуежайларға арналған.

 1. Уақытылы_Жұмыс кестесі кестесінде ҰшуКідірісіМинуттар белгісін қойыңыз.

 2. Өрістер жолағында «ҰшуКідірісіМинуттар» жанындағы көрсеткіні басып, Орташа мән пәрменін таңдаңыз.

Санда ондық таңбалар көп.

 1. ҰшуКідірісіМинуттар бағанының «Орташа мән» параметрін басып, Дизайн қойындысында > Ондық таңбалар санын азайту пәрменін таңдаңыз.

Енді санның екі ондық таңбасы бар.

 1. Дизайн қойындысында Жолақтық диаграмма > Жинақталған жолақ астындағы көрсеткіні басыңыз.

 2. Диаграммада мүмкіндігінше көп жолақтарды көрсету үшін жоғарғы және төменгі өлшемді өзгертуші таңбалауыштарды апарыңыз.

Диаграмманың сұрыптау ретін өзгерту

 1. Жоғарғы сол жақ бұрышта Сұрыптау пәрменін көру үшін меңзерді диаграмма үстіне апарыңыз. Басы параметрін таңдаңыз.

Енді ол ҰшуКідірісіМинуттар бойынша сұрыпталады.

 1. Қайтадан жоғарғы сол жақ бұрышта Артуы бойынша параметрін таңдаңыз. Енді ол кемуі бойынша сұрыпталады.

JLN компаниясының уақтылы келу жазбасы ең жаман екені анық. Ол қайда? Қайтадан қызық деректерді алдық, бірақ оны түсінбейміз, өйткені әуежай кодтарының көпшілігін білмейміз.

Әуежай код деректерін алу

 1. http://www.airportcodes.us/us-airports.htm бетіне өтіңіз.

 2. Веб-сайтта «АҚШ әуежайлары, әуежай коды бойынша сұрыпталған» деген кесте тақырыбынсыз «Код», «Атау», «Қала» және «Штат» деген төрт деректер бағанын бөлектеп, көшіріңіз.

 3. Excel бағдарламасында бос жұмыс парағын қосу үшін қосу (+) белгісін басыңыз.

 4. А1 ұяшығында басып, деректерді қойыңыз.

 5. Бағандардың аттарын өзгертіңіз:

  • Код = ӘуежайКоды

  • Атау = ӘуежайАтауы

  • Қала = ӘуежайҚаласы

  • Штат = ӘуежайШтаты

 6. Деректерді кесте ретінде пішімдеп (Ctrl + T), «Әуежайлар» деген атау қойыңыз.

 7. Қойындының атауын да «Әуежайлар» деп өзгертіңіз.

Әуежайлар кестесін басқа кестелермен байланыстыру

 1. Excel жұмыс кітабында Power View парағына оралыңыз.

 2. «Әуежайлар» кестесі әлдеқашан өрістер тізімінде екенін көресіз.

Оны көрмесеңіз өрістер тізімінде Барлығы параметрін таңдаңыз.

 1. Гистограмма таңдалғанын тексеріңіз және «Басы» параметрін Ось жолағынан жойыңыз.

 2. Бұл барлық әуежайлар үшін жалпы орташа ұшу кідірісін көрсетеді.

 3. «Әуежайлар» кестесін шығарып алып, «ӘуежайАтауы» құсбелгісін қойыңыз.

Енді диаграммада авиакомпаниялардың атаулары бар. Бірақ қайтадан, барлық мәндер бірдей және тізімдер өрісінде мына хабарды көресіз: «Кестелер арасында қатынастар қажет болуы мүмкін.»

Байланыстар жасаудың басқа жолын қарастырып көрейік.

 1. Power Pivot қойындысындағы > Деректер үлгісін басқару.

 2. Power Pivot терезесінде Басты қойындысынан > Диаграмма көрінісі тармағын таңдаңыз.

Енді үлгіде үш кестені көріп тұрсыз. Бұл жерде Жоспарланған_өнімділік кестесінен Әуежайлар кестесіне дейін емес, Авиакомпаниялар кестесіне дейінгі сызық бар.

 1. Жоспарланған_өнімділік кестесінен Бастапқы өрісті тауып, одан Әуежайлар кестесіндегі ӘуежайКоды өрісіне дейін апарыңыз.

 2. Excel бағдарламасында Power View парағына қайта барыңыз.

 3. Өзгертілген деректер үлгісі туралы хабарға OK түймешігін басыңыз.

Кестедегі сандар енді бірдей емес және авиакомпания кодтарының орнына әуежайлардың атауларын көреміз.

 1. Диаграмманы КелуКідірісіМинуттары орташа мәні бойынша кему ретімен сұрыптаңыз.

JLN - Джоплин аймақтық әуежайының коды.

кестелер арасында байланыстар жасау туралы қосымша ақпарат.

Карта жасау

Картада көрсек бұл деректер қызығырақ болады емес пе? Енді «Әуежайлар» кестесінде қала және штат атаулары бар кезде, деректерді салыстыруға болады. Алдымен көбірек орын болуы үшін авиакомпания диаграммасын жылжытайық.

 1. Авиакомпаниялар диаграммасының жылжыту таңбалауыштарын апарып, диаграмманың сол жағына орналастырып, ұзын және жіңішке ету үшін өлшемді өзгертуші таңбалауыштарды апарыңыз.

 2. Әуежайлар диаграммасын таңдап, Дизайн қойындысында > Карта тармағын таңдаңыз.

Power View мүмкіндігінде алғаш карта жасаған кезде деректердің қауіпсіз веб-байланыс арқылы Bing қызметіне жіберіп, геокодталу қажеттігі жөнінде құпиялылық ескертуін көресіз.

 1. OK түймешігін басыңыз.

 2. Power View қондырмасы Түс жолағына ӘуежайАтауы параметрін орналастыруы мүмкін. Солай болса, оны Орындар жолағына апарыңыз.

 3. Өлшемді өзгертуші таңбалауыштарды апарып картаны парақтың бүкіл қалған еніне сыйдырыңыз.

Нүктелер тым көп! Кідірістер ең ұзақ әуежайларға баса көңіл бөлейік. Австралияның солтүстік жағындағы нүктені байқадыңыз ба? Бұл - Гуам.

Картаны сүзу

 1. Карта бөлектелген күйде, сүзгілер аумағында Карта параметрін таңдаңыз.

 2. ҰшуКідірісіМинуттар үшін «Орташа мән» параметрін таңдаңыз.

0 мен 25,37 минут арасындағы жылжыту жолағын көресіз.

 1. 10 минуттан үлкен кідірістер ғана көрсетілуі үшін жылжыту жолағының сол жағын апарыңыз.

Кеңес :  Барынша нақты санын алу үшін мұны кеңейтілген сүзу режимінде істеуге болады. Сүзгі атауының (ҰшуКідірісіМинуттар орташа мәні) оң жағындағы белгішені басып, Мәні келесідей элементтерді көрсету > үлкен немесе тең > өрісте 10 санын теріңіз.

 1. Енді Гуамды сүзіп көрейік. Сүзгілер аймағынан ӘуежайАтауы түймешігін басыңыз. Іздеу жолағынан Барлық жолақтарды таңдап, Гуам деп теріңіз, кейін Үлкейткішті іздеу белгішесін басыңыз.

Гуам халықаралық әуежайы - жалғыз нәтиже.

 1. Гуам жанындағы ұяшықтан белгіні алыңыз.

 2. Картаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы қосу белгісін басып, курсорды пайдаланып орынды өзгертіп, тек континенттік АҚШ және Алясканы көрсетіңіз.

 3. Беринг теңізіндегі үлкен нүкте үстіне меңзерді апарыңыз: Адак әуежайы, шамамен 24 минуттық кідіріс.

Визуализацияларды айқас сүзу

Енді қызықты сәт - визуализациялар арасында өзара әрекеттестікті пайдалануға болады.

 1. Adak әуежайы көпіршігін басыңыз.

 2. Енді Авиакомпаниялар жолақтық диаграммасында не болғанын қараңыз! Аляска Adak әуежайына ұшатын жалғыз авиакомпания болуы керек. Аляска жалпы орташа мәні мен барлық басқа авиакомпанияларды тағы қандай жолмен көруге болатына назар аударыңыз. Жеке мәннің орташа мәні жалпы мәннен көп болса, Power View жеке орташа мән жолағын жалпы мән жолағынан шағынырақ етіп жасайды, осылайша жалпы мәнді әлі де көре алатын боласыз.

 3. Ұлғайтып, тек континенттік АҚШ болатындай етіп орнын өзгертіңіз.

 4. Жолақтық диаграммадан ExpressJet түймешігін басыңыз.

Ең басты АҚШ-тың шығыс және орталық бөлігі.

 1. "Шекараға жақын" жолағын басыңыз.

Үшеу ғана: San Francisco, Palm Springs және Greater Rockford әуежайлары. San Francisco осы картадағы ең үлкен әуежай болуы қажет.

 1. Картадан San Francisco көпіршігін басыңыз.

Ой! Сан-Францискодан ұшатын әр авиакомпанияның дерлік басқа жерлерге қарағанда орташа мәні нашар.

Power View мүмкіндігінде сүзу және бөлектеу туралы қосымша ақпарат.

Уақыт визуализацияларын қосу

Авиакомпаниялардың басқа айлардағы жұмысын қарайық. Қай айлардың нашар екенін табуымызға болады, дұрыс екенін тексерейік. Жоспарланған_өнімділік кестесінде А/К/ЖЖЖЖ СС:ММ:СС секілді пішімделген РейсКүнін қамтитын бірнеше күн өрістері бар, 1/1/2012 12:00:00.

Мұнда Ай өрісі де бар. Ол сандық түрде ғана жазылған, ай атаулары жоқ, осы өрістен бастап көрейік.

 1. Жаңа Power View парағын бастаңыз: Excel бағдарламасында > Кірістіру > Power View есебі тармағын таңдаңыз.

 2. Өріс тізімінде Жоспарланған_өнімділік кестесін жайып, Айды тексеріңіз.

Сандық өріс болғандықтан (сигмамен белгіленген Σ), Power View мәндерді қосты.

 1. Өрістер жолағында "Ай" өрісі жанындағы көрсеткіні > Есептемеңіз тармағын таңдаңыз.

Power View мүмкіндігі айлары бар кестені 1, 2, 10, 11 және 12 ретімен жасайды. Бір ғана мәселе бар: олар шын мәнінде ретпен орналаспаған.

 1. Жоспарланған_өнімділік кестесінде парақта таңдалған "Ай" кестесімен "Жыл" өрісін алып, Өрістер жолағының жоғарғы бөлігіне апарыңыз.

 2. Өрістер жолағында "Жыл" өрісі жанындағы көрсеткіні > Есептемеңіз тармағын таңдаңыз.

 3. Енді 10, 11 және 12 айларын 1 және 2 айларының алдында екенін көрдіңіз, себебі олар 2011 жылының айлары.

Ай атауы кестесін жасау

 1. Excel бағдарламасындағы жаңа парақта кестені A1 ұяшығынан бастаңыз:

АйСаны

АйАтауы

1

Қаңтар

2

Ақпан

 1. A2 мен B3 аралығындағы ұяшықтарды таңдап, B3 [ZA010278334] ұяшығының төменгі оң жақ бұрышындағы толтыру таңбалауышын B13 ұяшығына төмен апарыңыз.

толтыру таңбалауышы

Бұл 4 пен 13 аралығындағы жолдарды қалған ай нөмірлері және атауларымен толтырады.

 1. 1-ден 13-ке дейінгі және A мен B бағандарын таңдап, кесте жасаңыз (Ctrl + T).

 2. Менің кестемнің тақырыптары бар параметрі таңдалғанын тексеріңіз.

 3. Excel бағдарламасында Дизайн қойындысынан > Кесте атауы тармағын таңдап, АйАтауларын теріңіз.

 4. Жұмыс парағын Ай атаулары деп өзгертіңіз.

Үлгіге кесте қосу

 1. Таңдалған кестемен Excel бағдарламасындағы Power Pivot қойындысынан > Деректер үлгісіне қосу параметрін таңдаңыз.

Бұл «АйАтаулары» парағындағы Power Pivot терезесін ашады.

 1. Power Pivot терезесінде Басты қойындысынан > Көрініс > Диаграмма көрінісі тармағын таңдаңыз.

 2. Жоспарланған_өнімділік кестесіндегі Ай өрісінен АйАтаулары кестесіндегі АйларСаны өрісіне дейін апару арқылы кестелер арасында байланыс жасаңыз.

АйАтауы жылдық есептелетін өріс жасау

 1. Power PivotБасты қойындысындағы > Көрініс > Деректер көрінісі.

 2. Жоспарланған_өнімділік кестесіне өтіп, Бағанды қосу бағанын басыңыз.

Негізгі есептелетін бағанды жасайын деп жатырсыз.

 1. Түрі

=RELATED

 1. АйАтаулары парағын, кейін АйАтауы бағанын басыңыз.

Бұл ай атаулары кестесінен ай атауы өрісін алып (АйАтаулары[АйАтауы] параметрін Уақытылы_орындау_кестесіндегі формулаға қосады.

 1. Түрі

) & " " &

Қисық емес, түзу тырнақшаларды қойғандығыңызды тексеріңіз.

 1. Уақытылы_орындау_кестесіндегі Жыл бағанын басыңыз.

Бұл [Жыл] параметрін формулаңызға қосады. Бүтін формула келесідей көрінеді:

=RELATED(Ай атаулары[АйАтауы]) & " " & [Жыл]

 1. Enter пернесін басыңыз.

Power Pivot қондырмасы өрісті АйАтаулары кестесінен, бос орыннан және Уақытылы_орындау_кестесіндегі, мысалы қазан, 2011, жылдан ай атауымен бірге толтырады.

 1. Бағанды таңдап, түймешіктің оң жағын басыңыз, кейін оны АйАтауы жыл деп өзгертіңіз.

Power View мүмкіндігінде жаңа АйАтауы жылдық есептелетін өрісті пайдалану

 1. Excel және Power View парағына қайта барыңыз.

 2. Жаңа АйАтауы Жыл өрісін параққа апарыңыз.

Ой, бір нәрсе дұрыс емес: Айлар хронологиялық емес, алфавиттік ретпен орналасқан!

Бір өрісті басқа өріс арқылы сұрыптау

 1. Power Pivot терезесіне қайтыңыз.

 2. Басқа негізгі есептелетін баған жасау үшін Жоспарланған_өнімділік кестесіне өтіп, Бағанды қосу бағанын басыңыз.

 3. Түрі

=ЖЫЛ ([

 1. Бұл кестедегі бағандар тізімін береді.

 2. ҰшуКүні бағанын басып, содан кейін Tab пернесін басыңыз.

 3. Түрі

) & ПІШІМ(АЙ([

 1. Кестедегі бағандар тізімінен ҰшуКүні бағанын қайтадан басып, содан кейін Tab пернесін басыңыз.

 2. Түрі

), “00”

Формула толығымен мынадай:

=ЖЫЛ([ҰшуКүні]) & ПІШІМ(АЙ([ҰшуКүні]),”00″)

 1. Enter пернесін басыңыз.

Power Pivot қондырмасы ҰшуКүні өрісінен жылмен бірге бағанды және сол өрістен ай санын жасайды. «00» болғандықтан, ай саны екі санмен көрсетіледі. Мысалы, 201201 дегеніміз қаңтар, 2012 жылын білдіреді.

 1. Бағанды таңдап, түймешіктің оң жағын басыңыз, кейін оны АйСаны жыл деп өзгертіңіз.

 2. АйАтауы Жыл бағанын таңдап, Power Pivot қондырмасындағы Басты қойындысын > Баған бойынша сұрыптау пәрменін таңдаңыз.

АйАтауы Жыл Сұрыптау бағаны өрісінде орналасқан.

 1. Баған бойынша өрісінде АйАтауы Жыл > OK түймешігін басыңыз.

Сызықтық диаграмманы айлар бойынша жасау

 1. Excel бағдарламасына оралып, Деректер үлгісі өзгерткен хабар үшін Power View парағындағы OK түймешігін басыңыз.

Әрине ол өзгерді: айлар енді хронологиялық ретпен орналасқан, қазан, 2011 жылдан наурыз, 2012 жылына дейін. Тамаша!

 1. Таңдалған АйАтауы Жыл кестесімен бірге Өріс кестесінен > Уақытылы_орындау_кестесінен DepDelayMinutes өрісіне белгі қойыңыз.

Өріс қосынды ретінде қосылды.

 1. Өрістер терезесіндегі DepDelayMinutes > Орташа түймешігін басыңыз басыңыз.

 2. Дизайн қойындысындағы > Басқа диаграмма > Жол параметрлерін басыңыз.

Аха! Күткендегідей, желтоқсан айы артынан қаңтар келген ең нашар ай болды.

 1. Енді екінші жолды қосыңыз: Таңдалған АйАтауы Жыл кестесімен бірге Өріс кестесінен > Уақытылы_орындау_кестесінен ArrDelayMinutes өрісін Мәндер терезесіне апарыңыз.

Бұл өріс те қосынды ретінде қосылды.

 1. Өрістер жәшігіндегі ArrDelayMinutes > Орташа параметрлерін басыңыз.

DepDelayMinutes – қайту күндері желтоқсан айындағы ең нашар күндер болды, ал ArrDelayMinutes – келу күндері қаңтардағы ең нашар күндер болып есептелді.

Айдың қандай күндері ең жаман болғанын көрейік.

Сызықтық диаграммаға төмен жылжуды қосу

 1. Өріс кестесі > Уақытылы_орындау_кестесінен таңдалған жол кестесімен бірге Ай күні параметрін Ось ұясына АйАтауы Жыл астына апарыңыз.

Сызықтық диаграмма өзгертілмеген секілді.

 1. Желтоқсан, 2011 көрсеткісін екі рет басыңыз.

2011 жылдың желтоқсан айында күнделікті орын алған кешігулерді көріп тұрмыз. DepDelayMinutes параметріне арналған екі көрсеткіні байқап тұрсыз ба?

 1. DepDelayMinutes параметріне арналған көрсеткілерге меңзерді апарыңыз: 22ші және 27ші желтоқсан – Рождествоға дейін және содан кейін.

Ал қараша айы ше?

 1. Айлар бойынша кестеге оралу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы Жоғары жылжу көрсеткісін басыңыз.

Power View диаграмма визуализацияларында көрсеткіні жоғары жылжыту

 1. Қараша, 2011 параметрін екі рет басыңыз.

Ах, таң қаларлық ешнәрсе жоқ - 29 қараша келу мен қайту күндері үшін ең жаман күн болды.

Жоғары жылжу көрсеткісін Power View диаграммасына немесе матрикске қосу туралы қосымша ақпарат оқыңыз.

Әуе жолы кідірістерінің деректері бойынша басқа да қызықтар

Осы оқулықта сіз:

 • Вебтегі көздерден деректер алдыңыз.

 • Байланыс орнаттыңыз.

 • Картамен қоса, әр түрлі кестелердің алауан түрлерін жасадыңыз.

 • Деректерді сүзгіден өткіздіңіз.

 • Power Pivot қондырмасында есептелген өрістерді жасадыңыз.

 • Power Pivot және Power View қондырмаларында уақыт деректерімен жұмыс істедіңіз.

 • Жоғары жылжу көрсеткісін кестеге қостыңыз.

Осы деректермен жұмыс істеуді жалғастыра берсеңіз болады. Мысалы, мұнда тағы да қосымша әрекеттер берілген: осы Power View парағынан АйАтауы Жыл жолы кестесін көшіріп алып оны картасы бар кестегі қойыңыз. Содан, картадағы әуежайларды басқан сәтте, олардың айдан айға қалай салыстырылатынын көре аласыз.

Тақырыптар мен пішімдеу

Power View қойындысындағы тақырыптармен де ойнауға тырысып көрісіңіз. Басында берілген суреттегі Power View кестесі Біріктірілген тақырыбын Жарық2 Қатты фонымен бірге пайдаланады. Сізде не пайда болғанын қараңыз! Power View есептері туралы қосымша оқып алыңыз.

Қатысты ақпарат

Power View мүмкіндігіндегі диаграммалар және басқа визуализациялар

Power View мүмкіндігіндегі сүзгілер, бөлектеу және шектегіштер

Power View мүмкіндігіндегі карталар

Excel 2013 және SharePoint Server бағдарламаларындағы Power View мүмкіндіндігіндегі жаңалықтар

Power View: деректерді зерттеу, визуализациялау, қарау және көрсету

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×