Оқиға өңдеушісін жасау

Microsoft Office InfoPath пішін үлгісі үшін сценарийды жазғанда, сіз әдетте кодты пішін үлгілерінің немесе деректерді тексеру оқиғасының өңдеушілерінің біреуінде жазасыз. Оқиға өңдеушісі InfoPath пішін үлгісі ішіндегі функциялық код болып, ол пайдаланушы әрекеттеріне немесе пішіндегі XML деректердің өзгеруіне орай әрекет істемейді. Оқиға өңдеушісін жасау сіз қолдануды қалаған оқиға түріне байланысты. Оқиға өңдеушісін құрастырушы тәртібінде жасау маңызды, себебі InfoPath автоматты түрде оқиға өңдеушілерінің мәлімдемелерін сценарий файлдары ішінде жасайды және форманы анықтау файлы ішінде жазбаларды кірістіріп, олар пішін үлгісіне сол оқиға оңдеушілерін пайдалануына мүмкіндік береді.

Ескерту : Оқиға өңдеушілерін сценарий файлдарында қолмен жасап, сонан соң оларды тиісті элементтерді .xsf файлдарына қолмен қосу мүмкін болуына қарамай, осылай істеу кеңес етілмейді. Егер .xsf файлына дұрыс емес өзгерту енгізілсе, пішін үлгісін пайдалану болмай қалуы мүмкін.

Төменгі кестеде InfoPath оқиға өңдеушілерінің әрбірі және оларды жасау амалдары тізімделген. Сіз пішін үлгісі үшін оқиға өңдеушісін жасаған соң, InfoPath Microsoft сценарийлер редакторы жегеді және жүгіргіні сол оқиға өңдеушісіне арналған код ішіне орнатады. Сөйтіп, сіз оқиға өңдеушісі үшін сценарийды жаза аласыз. InfoPath оқиғалары мен оқиға өңдеушілері туралы толық ақпаратты алу үшін, MSE анықтамада жеткілікті болған, InfoPath жасақтаушысының сілтемесіне қараңыз.

Оқиға өңдеушісі

Сипаттама

Жасау қадамдары

Өзгертуден кейінгі бойынша

Пайдаланушы жолақпен байланысты белгіленген басқару элементіндегі мәнде өзгерткенне кейін бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы тізімді жолақ басқару элементінде қандай да бір элементті таңдағанна кейін сіз таңдамалы HTML тапсырмалар тақтасын бейнелей аласыз. Бұл оқиға Тексерілуде оқиғасынан кейін іске қосылады.

Пішін үлгісіндегі басқару элементін немесе Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы жолақты оң жақ пернемен нұқыңыз, орналасу мәзіріндегі Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Оқиғаны өзгертуден кейінгі бойынша түймешігін нұқыңыз.

Сырттан алудан кейінгі бойынша

Пайдаланушы бірнеше пішінді бір пішінге біріктіргеннен кейін бұл оқиға сәтті іске қосылады.

Сырттан алудан кейінгі бойынша оқиға өңдеушісі жарияланымын MSE арқылы сценарий файлына тікелей қолмен қосыңыз. Бұл оқиға өңдеушісі құрастыру күйінде жасалмайды.

Өзгерту алды бойынша

Пайдаланушы басқару элементіндегі мәнді өзгерткеннен кейін және мән сол басқару элементімен байланысты көрсетілген жолаққа қосылмай тұрып, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, қайталанатын кестеде соңғы жолды толтырмай тұрып, сізге пайдаланушының қосымша жолды қосуына жол бермеуге болады.

Пішін үлгісіндегі басқару элементін нәмесе Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы жолақты оң жақ пернемен нұқыңыз, орналасу мәзіріндегі Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Оқиғаны өзгерту алды бойынша түймешігін нұқыңыз.

Нұқу бойынша

Пайдаланушы осы оқиғамен байланысты түймешікті нұқығанда, бұл оқиға іске қосылады. Түймешікті пішін үлгісіне қосқаныңыздан кейін бұл оқиға қолданылады. Мысалы, пайдаланушы түймешікті нұқығанда, сіз негізгі деректер көзіндегі жолақ мәндері арқылы күрделі есептеуді орындай аласыз.

Түймешіктің басқару элементін оң жақ пернемен нұқыңыз, содан кейін Түймешік сипаттары тілқатысу терезесінде Негізгі қойындысын нұқыңыз, Пішін кодын өзгерту түймешігін нұқыңыз.

Мәтінмәнді өзгерту бойынша

Кезелім пішінді өзгергенде, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы мәтін жолағынан мерзімдік сұрыптағышқа дейін шарлағанда немесе пайдаланушы көріністерді қосқанда, осы оқиға іске қосылады. Басқа барлық оқиғалар кездескеннен кейін осы оқиға кездеседі.

Құралдар мәзірінде Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Мәтінмәнді өзгерту оқиғасы бойынша түймешігін нұқыңыз.

Қотару бойынша

Пайдаланушы жаңа пішін жасағанда немесе пішін үлгіңізге негізделген бар пішінді ашқанда, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы пішінді ашқанда, сіз қосымша деректер көзінен негізгі деректер көзіне элементтер тізімін көшіре аласыз.

Құралдар мәзірінде Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Оқиғаны қотару бойынша түймешігін нұқыңыз.

Өтінішті біріктіру бойынша

Пішін үлгіңізге негізделген пішіндер біріктірілгенде, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, біріктіру операциясы кезінде сіз пайдаланушыға мәртебе беру үшін біріктірілген пішіндердің санын көрсете аласыз.

Құралдар мәзірінде Пішін параметрлері түймешігін нұқыңыз. Санат тізімінде Қосымша түймешігін нұқыңыз. Пішіндерді біріктіру астындағы Таңдамалы код арқылы біріктіру қанатшасын таңдаңыз, содан кейін Өңдеу түймешігін нұқыңыз.

Өтінішті сақтау бойынша

Пайдаланушы пішін үлгіңізге негізделген пішінді сақтағанда, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы пішінді сақтағанда, сіз осы пішін үлгісіне негізделген пішінді бірден аса орынға сақтай аласыз. InfoPath бағдарламасы кодтың екі қосымша жолын оқиғаға қосады: InfoPath бағдарламасы пішінті сәтті сақтағандағы пішінді сақтайтын жол және сізге кеңес беретін жол.

Құралдар мәзірінде Пішін параметрлері түймешігін нұқыңыз. Санат тізімінде Ашу және сақтау түймешігін нұқыңыз. Сақтау қасиеті астындағы Таңдамалы код арқылы сақтау қанатшасын таңдаңыз, содан кейін Өзгерту түймешігін нұқыңыз.

Қол қою бойынша

Пайдаланушы пішінге сандық қолтаңбаны қолданғанда, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы оған қол қойғанда, сіз қосымша деректерді шығын есебі пішінінің сандық қолтаңбасына қоса аласыз.

Құралдар мәзірінде Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Оқиғаға қол қою бойынша түймешігін нұқыңыз.

Өтінішті жіберу бойынша

Пайдаланушы пішін деректерін жібергенде, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы Файл мәзіріндегі Жіберу түймешігін нұқығанда, сіз пішін деректерін қауіпсіз веб қызметіне жібере аласыз. InfoPath бағдарламасында қауіпсіз веб қызметіне деректер қосылмайтындықтан, сізге қауіпсіз веб қызметіңізбен жұмыс істейтін таңдамалы деректік қосылымды қосу қажет.

Құралдар мәзірінде Жіберу параметрлері түймешігін нұқыңыз. Пайдаланушыларға бұл пішінді жіберуге мүмкіндік беру қанатшасын таңдаңыз, Код арқылы таңдамалы әрекетті орындау түймешігін нұқыңыз, содан кейін Кодты өзгерту түймешігін нұқыңыз.

Көріністі қосу бойынша

Пайдаланушы пішін үлгіңізге незігделген пішінді ашқанда немесе пішіндегі басқа кіріністі қосқанда, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы көрсетілген көріністі қосқанда, сіз пішіннің негізгі деректер көзіндегі жолақтардың деректері бар электрондық пошта хабарын жасай аласыз.

Құралдар мәзірінде Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Оқиға көрінісін қосу бойынша түймешігін нұқыңыз.

Тексеру бойынша

Пайдаланушы жолақпен байланысты басқару элементіндегі мәнді өзгерткенде, бұл оқиға іске қосылады. Мысалы, пайдаланушы көрсетілген басқару элементіндегі мәнді өзгерткенде, сіз пайдаланушы енгізетін сан немесе сценарийдегі сан арқылы басқа басқару элементінің жаңа мәнін есептей аласыз. Өзгерту алдында оқиға өңдегіші іске қосылғаннан кейін бұл оқиға іске қосылады.

Пішін үлгісіндегі басқару элементін немесе Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы жолақты оң жақ пернемен нұқыңыз, орналасу мәзіріндегі Бағдарламалау көрсетіңіз, содан кейін Оқиғаны тексеруден кейінгі бойынша түймешігін нұқыңыз.

Нобайды жаңарту бойынша

Пайдаланушы бар пішінді ашқанда және бар пішін арқылы пайдаланылатын пішін үлгісінің нобай нөмірі жариялау орнындағы пішін үлгісінің нобай нөмірінен ескілеу болғанда, осы оқиға іске қосылады. Пайдаланушы бар пішінді ашқанда, InfoPath бағдарламасы бар пішінмен байланысты пішін үлгісінің нобай нөмірін тексереді. Егер пішін үлгісінің нобай нөмірі жаңалау болса, пайдаланушы бар пішінді ашқанда, InfoPath бағдарламасы Нобай бойынша оқиға өңдегішін іске қосады. Мысалы, сіз жаңа жолақты бар пішін үлгісіне қостыңыз, оны қайта жарияладыңыз және пайдаланушы бар пішінді ашса, сіздің жаңа пішінді негізгі деректер көзіне қосқыңыз келеді деп елестетіңіз. Пайдаланушы бар пішінді ашқанда, бұл оқиға жаңа жолақты негізгі деректер көзіне қосады.

Құралдар мәзірінде Пішін параметрлері түймешігін нұқыңыз. Санат тізімінде Нобайлау түймешігін нұқыңыз. Нобайды жаңарту бойынша тізімінде Таңдамалы оқиғаны пайдалану түймешігін нұқыңыз, содан кейін Өңдеу түймешігін нұқыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×