Ортақ сұрауларды табу және пайдалану

[Тек Power BI Preview]

Деректерді басқарушылар немесе басқа бизнес пайдаланушылары сұрауларды Power Query қондырмасы арқылы ортақ пайдаланған кезде, сол ортақ сұраулар Power BI метадеректерінің репозиторийінде қолжетімді болады. Деректерді талдау және есеп беру үшін сұраулардағы негізгі деректерді пайдалану үшін ұйымдағы пайдаланушылар осы ортақ сұрауларды (егер олармен ортақ пайдаланылса) Power Query қондырмасындағы желіде іздеу параметрі арқылы тауып, пайдалана алады.

Маңызды :  Ортақ сұраулардың Power Query қондырмасындағы желіде іздеу мүмкіндігі арқылы қолжетімді болуы үшін ортақ пайдаланғаннан кейін бес минутқа дейін уақыт кетуі мүмкін. Себебі, іздеу индексінің жаңартылуы үшін бес минутқа дейін уақыт кетуі мүмкін.

Power Query қондырмасы арқылы ортақ сұрауларды табу және пайдалану:

 1. Power BI қызметіне кірмеген болсаңыз, Power Query қондырмасынан кіріңіз. Excel бағдарламасының POWER QUERY қойындысында Кіру түймешігін басыңыз. Кіру диалогтық терезесінде Кіру түймешігін басып, Power BI қызметіне тіркелуге қолданылған ұйымдық тіркелгі ақпаратын енгізіңіз.

  Маңызды :  Ұйым тіркелгісі арқылы Power BI жүйесіне кіру ұйым ішіндегі пайдаланушыларға ортақ пайдаланылған сұрауларды табуға және пайдалануға мүмкіндік береді. Power BI қызметіне кірмеген болсаңыз, ұйым ішінде ортақ пайдаланылатын сұрауларды Power Query қондырмасында іздей алмайсыз.

 2. POWER QUERY қойындысындағы Желіде іздеу түймешігін басыңыз.

 3. Желіде іздеу түймешігін басқанда сұрау іздеуін шектеуге және оны сүзуге мүмкіндік беретін Іздеу таспасы мен Желіде іздеу тақтасы пайда болады.

  Ескерту :  Сұрау іздеуін шектеу және сүзу міндетті емес; ол нәтижелерді жылдам алу үшін іздеу көлемін шектеуге көмектеседі. Шектеу не сүзу параметрлерін пайдаланғыңыз келмесе, іздеу кілт сөзін нақтылау параметрлерінсіз тікелей Желіде іздеу тақтасының жолағына теріп, ENTER пернесін басыңыз немесе Іздеу белгішесі түймешігін басыңыз.

  1. Сұрау іздеуінің ауқымын Іздеу таспасының Ауқым аумағынан немесе Желіде іздеу тақтасындағы ашылмалы тізімнен таңдаңыз. Параметрлер:

   • Барлығы: Сіз ортақ пайдаланған сұрауларды, жалпыға қолжетімді сұрауларды және ұйымдағы басқа пайдаланушылар ортақ пайдаланған сұрауларды қамтитын барлық көздерден іздеңіз. Бұл әдепкі таңдау болып табылады.

   • Ортақ пайдаланғаным: Сіз ортақ пайдаланған сұрауларды ғана іздеңіз.

   • Жалпыға қолжетімді: Википедия секілді жалпыға қолжетімді сұрауларды ғана іздеңіз.

   • Ұйым: Power Query арқылы ұйым ішінде ортақ пайдаланылған сұрауларды ғана іздеңіз.

  2. Іздеу таспасының Нақтылау аймағындағы келесі параметрлерге байланысты сұрау іздеуін нақтылаңыз:

   • Атауы: Іздеуді сұрау атауына байланысты нақтылаңыз.

   • Сипаттамасы: Іздеуді сұрау сипаттамасына байланысты нақтылаңыз.

   • Кімнен: Көрсетілген бүркеншік атаулары не пайдаланушы тіркелгісі бойынша ғана ортақ пайдаланылған сұраулардан нәтижелерді алу үшін іздеуді нақтылаңыз.

   • Деректер көзі: Көрсетілген негізгі деректер көзінің атауынан ғана нәтижелерді алу үшін іздеуді нақтылаңыз.

   • Соңғы рет өзгертілген : Сұраудың соңғы өзгертілген күніне байланысты іздеуді нақтылаңыз. Алдын ала көрсетілген уақыт аралығын Бүгін - Өткен жыл ауқымындағы ашылмалы тізімнен таңдауға болады.

   • Баған атаулары: Көрсетілген баған атауларынан ғана нәтижелерді алу үшін іздеуді нақтылаңыз.

   • Сертификатталған: Сертификатталған сұрауларды алу үшін іздеуді нақтылаңыз.

    Нақтылау параметрін басқан кезде Іздеу тақтасы Желіде іздеу тақтасындағы жолақта параметр кілт сөзін шығарады. Сонымен қатар, нақтылау кілт сөзін іздеу жолағына қолмен енгізіп, жолақтағы кілт сөзге қажетті мәнді Желіде іздеу тақтасында көрсетуге болады.. Қолмен теруге болатын түрлі нақтылау параметрінің кілт сөздері туралы ақпарат алу үшін Жалпыға қолжетімді деректер бөлімін қараңыз. Бірнеше нақтылау параметрлерін көрсетуге болады.

    Мысалы, атауында «Үлгі» сөзі бар ұйым ішінде ортақ пайдаланылған сұрауларды іздеу үшін Ауқым аймағындағы Ұйым түймешігін басып, Іздеу таспасының Нақтылау аймағындағы Атау түймешігін басыңыз. Бұл ауқымды орнатады және нәтижелерді Желіде іздеу тақтасының іздеу жолағындағы атау бойынша сүзу үшін кілт сөзді шығарады.

    Енді, ортақ сұрауларды іздеу үшін атау кілт сөзге «Үлгі» сөзін теріп, ENTER пернесін немесе Іздеу белгішесі түймешігін басыңыз. Ізделіп жатқанда іздеуді сұрауды тоқтату қажет болса, іздеу жолағындағы x түймешігін басыңыз.

    Іздеу нәтижелері Желіде іздеу тақтасында көрсетіледі.

    Power Query қондырмасындағы Желіде іздеу тақтасы

 4. Сіз орындаған сұрау іздеулерінің журналы Power Query қондырмасында сақталады, ал соңғы сұрау іздеулерін көру және біреуін таңдау үшін Іздеу таспасындағы Соңғы іздеулер түймешігін баса аласыз.

 5. Іздеу нәтижелеріндегі ортақ сұрау атауына тінтуірді апарған кезде немесе оны басқан кезде ортақ сұраудың алдын ала көрінісін сол жақтағы тақтадан көресіз.

Ортақ сұраудың алдын ала көрінісі

Алдын ала қараудың ашылмалы терезесі сұраудағы деректердің көрінісін, деректер жиынындағы бағандарды, соңғы өзгертілген уақыт белгісін, сұрауды ортақ пайдаланған пайдаланушы мен құжат сілтемесін (сұрауға берілген болса) көрсетеді. Алдын ала қарауда тиісті деректер бағанына өту үшін диалогтық терезедегі баған атауын басуға болады.

Ескерту :  Ұйым ішінде ортақ пайдаланылған сұраулар үшін, пайдаланушы сұрауды ортақ пайдалану кезінде алдын ала көріністерін қамтуды таңдаса, деректер көрінісі алдын ала қараудың ашылмалы терезесінде көрсетіледі. Қосымша ақпарат алу үшін Сұрауларды ортақ пайдалану бөлімін қараңыз.

Сонымен қатар, көрсетілген кілт сөз мәндері ашылмалы терезесінің алдын ала қарау көрінісінде белгіленеді. Мысалы, «үлгі» сөзі белгіленеді. Кілт сөзді белгілеу ортақ сұрау метадеректері (мысалы, тақырып және сипаттама) және ортақ сұрау сілтеме жасаған негізгі деректер үшін қолжетімді.

 1. Ортақ сұрау сілтеме жасаған деректерді жұмыс кітабына жаңа парақ ретінде импорттау үшін ЖҰМЫС ПАРАҒЫНА ҚОСУ түймешігін басыңыз. Не болмаса, сілтеме жасалған деректерді параққа импорттау алдында оны жақсарту үшін СҮЗУ ЖӘНЕ ЖАСАУ түймешігін басуға болады.

  • Ортақ сұрау сілтеме жасаған негізгі деректер көздеріне кіру рұқсатыңыз болмаса, деректер көздеріне кіру рұқсатын сұрайтын диалогтық терезе пайда болады. Пайда болатын диалогтық терезеде Кіру рұқсатын сұрау сілтемесін басыңыз. Кіру рұқсатын сұрау ақпаратының деректер көзіне орнатылу жолына байланысты бүркеншік атқа электрондық хабар жіберу немесе кіру рұқсатын URL мекенжайы арқылы сұрау сұралады. Деректер көзіне кіру рұқсатын сұрау туралы ақпарат алу үшін Ішкі деректер көздеріне кіру рұқсатын сұрау бөлімін қараңыз. Деректер көзіне арналған кіру рұқсатын сұрау ақпаратын орнату туралы ақпарат алу үшін Деректер көзінің ақпаратын Деректерді басқару порталында басқару бөлімін қараңыз.

  • Ортақ сұраудағы негізгі деректер бірнеше деректер көзі арқылы жиналған (біріктірілген немесе тіркелген) болса, ортақ сұраудағы негізгі біріктірілген деректерді пайдаланбас бұрын құпиялылық деңгейлерін көрсетуіңіз қажет. Құпиялылық деңгейлері туралы ақпарат алу үшін Құпиялылық деңгейлері бөлімін қараңыз.

Қатысты бөлімдер

Сұрауларды ортақ пайдалану

Ортақ сұрауларды көру және жаңарту

Ортақ сұрауларды деректерді басқару порталында көру

Импортталған деректерді сүзу, жасау және түрлендіру

Деректерді басқарудағы деректерді басқарушы рөлін түсіну

Excel бағдарламасына арналған Microsoft Power Query анықтамасы

Office 365 жүйесіне арналған Power BI мүмкіндігіндегі деректерді басқару тәжірибесі туралы анықтама

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×