Нәтижелер көзін басқару

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Нәтиже көздері іздеуді нақты мазмұнға немесе іздеу нәтижелерінің ішкі жиынына шектейді. Нәтиже көздерін Bing сияқты сыртқы провайдерлерге сұраулар жіберу үшін пайдаланыңыз.

SharePoint Online әкімшісі барлық сайт жинақтары мен SharePoint Online (клиент) ауқымындағы сайттар үшін нәтиже көздерін реттей алады. Сайт жинағының әкімшісі немесе сайт иесі сайт жинағының немесе сайттың нәтиже көздерін реттей алады.

Нәтиже көздерін жасауға болады немесе алдын ала анықталған нәтиже көздерін пайдалануға болады. Пайдалану үшін веб-бөліктер мен сұрау ережелері әрекеттерінде іздеуді орындаңыз.

Не істегіңіз келеді?

Жаңа нәтиже көзін жасау

Нәтиже көзін әдепкі ретінде белгілеу

Жаңа нәтиже көзін жасау

 1. Клиент, сайт жиынтығы немесе сайт үшін Нәтиже ресурстарын басқару бетіне өтіңіз:

  • Клиент үшін:

   1. Office 365 басқару орталығына кіріңіз.

   2. Әкімші > SharePoint параметрін таңдаңыз. Қазір SharePoint басқару орталығындасыз.

   3. Іздеу түймешігін басыңыз, содан кейін әкімшіні іздеу бетінде Нәтиже ресурстарын басқару түймешігін басыңыз.

  • Сайт жиынтығы:

   • Сайттар жинағында Параметрлер бөліміне өтіп, Сайт параметрлері түймешігін басыңыз, сонан соң Сайттар жинағы әкімшілігі бөліміндегі Іздеу нәтижесі көздері түймешігін басыңыз.

  • Сайт үшін:

   • Сайтта Параметрлер бөліміне өтіп Сайт параметрлері түймешігін басыңыз, сонан соң Іздеу тармағындағы Нәтиже көздері түймешігін басыңыз.

 2. Нәтиже көздерін басқару бетінде Жаңа нәтиже көзі түймешігін басыңыз.

 3. Жалпы ақпарат бөлігінде жаңа нәтиже көзінің атын және сипаттамасын енгізіңіз.

 4. Хаттама бөлігінде іздеу нәтижелерін алу үшін қолданатын хаттаманы таңдаңыз:

Осы протоколды таңдаңыз

Келесі жерден іздеу нәтижелерін алу үшін

Жергілікті SharePoint

Осы қатысушының іздеу индексі (Іздеу қызметі).

Қашықтағы SharePoint

Басқа фермадағы іздеу қызметінің индексі (сыртқы көз).

Қашықтағы қызметтің URL-мекенжайы жолағына қашықтағы SharePoint фермасының түпкі сайттар жинағының мекенжайын енгізіңіз.

OpenSearch 1.0/1.1 бағдарламасы

OpenSearch 1.0/1.1 хаттамасын пайдаланатын іздеу жүйесі.

Exchange сервері

Microsoft Exchange Сервері.

Іздеу жүйесі Exchange серверінің соңғы нүктесін автоматты түрде табуы үшін Автоанықтауды пайдалану түймешігін басыңыз Exchange веб-қызметінің нәтижелерді алатын URL-мекенжайын енгізіңіз — мысалы, https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

Ескерту : Іздеу қызметі жұмыс істеп тұрған компьютерде Exchange веб-қызметтері басқаратын API орнатылған болуы керек.

 1. Егер хаттама ретінде Жергілікті SharePoint немесе Қашықтағы SharePoint таңдалса, Түрі де таңдалуы керек:

  • SharePoint іздеу нәтижелері — толық индексті іздеу үшін.

  • Адамдарды іздеу нәтижелері — адамдардың профильдерін іздеу үшін және фонетикалық ат сәйкестігі немесе лақап ат сәйкестігі секілді адамдарды іздеуге арналған сұрауларды өңдеуді қосу үшін.

 2. Сұрау пішінін өзгерту бөлігінде қабылданған сұрауларды өзгертіп, орнына осы жаңа сұрауды пайдалануға болады. Келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

  • Әдепкі сұрау пішінін өзгерту параметрін (searchTerms) сол қалпында қалдыру. Сұрау соңғы өзгертілгеннен кейін өзгермейді.

  • Жолаққа басқа сұрау пішінін енгізу. Сұрау пішінін өзгерту туралы қосымша ақпарат алу бөлімін қараңыз.

  • Өз сұрауыңызды құру үшін Сұрау құрушысын іске қосу түймешігін басыңыз:

   1. НЕГІЗГІЛЕР қойындысында:

Мына опцияны таңдаңыз:

Осы әрекетті орындау үшін

Кілт сөз сүзгісі

Сұрау пішінін өзгертуге алдын ала анықталған сұрау айнымалыларын қосу үшін кілт сөз сүзгілерін пайдаланыңыз. Тізімнен сұрау айнымалыларын таңдап, оларды Кілт сөз сүзгісін қосу түймешігін басу арқылы сұрауға қосыңыз.

Сипат сүзгісі

Іздеу схемасында сұрау жасалады мәніне орнатылған басқарылатын сипаттардың мазмұнын сұрау үшін сипат сүзгілерін пайдаланыңыз.

Сипат сүзгісі тізімінен басқарылатын сипатты таңдаңыз. Сүзгіні сұрауға қосу үшін Сипат сүзгісін қосу түймешігін басыңыз.

 1. СҰРЫПТАУ қойындысында:

Мына опцияны таңдаңыз:

Осы әрекетті орындау үшін

Нәтижелерді сұрыптау

Нәтижелердің сұрыпталуын анықтаңыз. Сұрыптау әдісі тізімінде іздеу схемасы сұрыпталатын мәнге орнатылған басқарылатын сипаттар қамтылған.

 1. Сұрыптау үшін пайдаланылатын сипатты таңдап, Кему ретімен немесе Өсу ретімен параметрін таңдаңыз. Қатыстылығы бойынша сұрыптау үшін Ранг параметрін таңдаңыз.

 2. Сұрыптаудың қосымша деңгейлерін анықтау үшін Сұрыптау деңгейін қосу түймешігін басыңыз.

Орналастыру үлгісі

Егер Сұрыптау әдісі тізімінен Ранг параметрі таңдалған болса, сұрыптау үшін қолданатын орналастыру үлгісін таңдаңыз.

Динамикалық реттеу

Белгілі шарттарға сай болған кезде нәтижелер блогындағы нәтижелер кезегін өзгертетін ережелерді қосу арқылы қосымша реттеу жолын анықтау үшін Динамикалық реттеу ережесін қосу түймешігін басыңыз. Шарттарды пайда болған тізімнен таңдау арқылы қосуға болады.

 1. ТЕКСЕРУ қойындысында:

Мына опцияны таңдаңыз:

Осы әрекетті орындау үшін

Сұрау мәтіні

Бастапқы сұрау үлгісіне, қолданылатын сұрау ережелеріне және айнымалы мәндеріне негізделген соңғы сұрау мәтінін қараңыз.

Басқаларын көрсету

Қосымша параметрлерді көрсету үшін сілтемені басыңыз.

Сұрау үлгісі

Сұраудың НЕГІЗГІЛЕР қойындысында көрсетілгені бойынша немесе Нәтиже көзін қосу бетіндегі Сұрау пішінін өзгерту бөлігіндегі мәтін жолағынан қараңыз.

Сұрау үлгісінің айнымалылары

Сұрау айнымалыларына әр түрлі мән бере отырып, сұрау үлгілерін тексеріңіз. Нәтижелерді көру үшін Сұрауды тексеру түймешігін басыңыз.

 1. Аяқтаған соң OK түймешігін басып, Нәтиже көзін қосу бетіне қайтуға болады.

 • Есептік жазба деректері туралы ақпарат бөлігінен пайдаланушылар нәтиже көзіне қосылатын аутентификация түрін таңдаңыз.

 • Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Нәтиже көзін әдепкі ретінде белгілеу

Әдепкі нәтиже көзі Жергілікті SharePoint нәтижелері болып табылады, бірақ әдепкі ретінде басқа көздерді таңдауға болады. Осылайша, Іздеу веб-бөліктеріндегі сұрауды түзету жеңілдейді. Мысалы, бетке Мазмұнды іздеу веб-бөлігін қосқан кезде Веб-бөлік автоматты түрде әдепкі нәтиже көзін пайдаланады.

 1. Клиент, сайт жиынтығы немесе сайт үшін Нәтиже ресурстарын басқару бетіне өтіңіз:

  • Клиент үшін:

   1. Office 365 басқару орталығына кіріңіз.

   2. Әкімші > SharePoint параметрін таңдаңыз. Қазір SharePoint басқару орталығындасыз.

   3. Іздеу түймешігін басыңыз, содан кейін әкімшіні іздеу бетінде Нәтиже ресурстарын басқару түймешігін басыңыз.

  • Сайт жиынтығы:

   • Сайттар жинағында Параметрлер тармағына өтіп, Сайт параметрлері түймешігін басыңыз, содан кейін Сайт жиынтығының әкімшісі тармағының үстіндегі Іздеу нәтижелері ресурастары түймешігін басыңыз.

  • Сайт үшін:

   • Сайтта Параметрлер бөліміне өтіп, Сайт параметрлері түймешігін басыңыз, сонан соң Іздеу тармағындағы Нәтиже көздері түймешігін басыңыз.

 2. Нәтиже көздерін басқару бетінде әдепкі ретінде орнатылатын нәтиже көзіне нұсқап, пайда болатын көрсеткіні басыңыз, сонан соң Әдепкі ретінде орнату түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тағы да қараңыз:

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×