Нысанды пішімдеу (Үш өлшемдік (3-D) Пішімдеу аймағы)

Құжатыңызда үш өлшемдік (3-D) әсерлерді сызықтарға, кескіндерге, диаграммаларға, SmartArt сызбаларына немесе суреттерге теңшеу үшін осы параметрлерді пайдаланыңыз.

Маңызды : 

  • Бұл тілқатысу терезесіндегі параметрлер өзгертілгенде, өзгерістер кескінге немесе мәтінге дереу қолданылады, сөйтіп тілқатысу терезесін жаппай-ақ, SmartArt суретіне немесе кескінге енгізілетін өзгертулердің әсерлерін көру жеңілдейді. Бірақ, өзгертулер дереу қолданылатындықтан, бұл тілқатысу терезесіндегі Болдырмау түймешігін басу мүмкін емес. Өзгертулерді жою үшін жойылатын әрбір өзгерту үшін жылдам қатынау тақтасындаҚайтару Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

  • Тілқатысу терезесінің бір параметріне жасалған бірнеше өзгертуді, арасында тілқатысу терезесінің басқа параметріне өзгерту жасалмаған болса, бір уақытта болдырмауға болады.

  • Кескінді және тілқатысу терезесін бір уақытта көру үшін тілқатысу терезесін жылжытуға болады.

Бедер

Жақтау үш өлшемдік жиек пәрмені болып саналады, бұл пәрмен кескіннің жоғарғы немесе төменгі жиегіне қолданылады. Оның нәтижесінде, кескіннің жиегі көтерілген және ерекше бөлектелген сияқты көрініс қосылады.

Жоғарғы.    Кескіннің үстіңгі жағына көтерілген жиекті қолдану үшін Жоғары шетпен Жоғарғы бедер түймешігі түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз. Жоғары шетпен немесе Төменгі шетпен жиек түрін таңдағанда, теңшелген болмаса, сәйкес ені және биіктігі сандары автоматты түрде өзгереді.

Ені.    Жоғарғы жиектің енін көрсету үшін, жолаққа санды енгізіңіз.

Биіктігі.    Жоғарғы жиектің биіктігін көрсету үшін, жолаққа санды енгізіңіз.

Төменгі.    Кескіннің төменгі жағына көтерілген жиекті қолдану үшін Төменгі шетпен Төменгі бедер түймешігі түймешігін басып, қажетті мүмкіндікті таңдаңыз. Сіз Жоғары шетпен немесе Төменгі шетпен жиек түрін таңдағанда, теңшелген болмаса, сәйкес ені және биіктігі сандары автоматты түрде өзгереді.

Ені.    Төменгі жиектің енін көрсету үшін, жолаққа санды енгізіңіз.

Биіктігі.    Төменгі жиектің биіктігін көрсету үшін, жолаққа санды енгізіңіз.

Тереңдік

Тереңдік деген кескіннің өз бетінен басталған ара қашықтық.

Түс.    Тереңдікке бір түс таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, қажетті түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ бір түсті таңдау үшін Қосымша түстер параметрін таңдап, Стандартты қойындысында қажетті түсті таңдаңыз я болмаса Таңдамалы қойындысында өз түсіңізді араластырыңыз. Стандартты қойындысындағы түстер мен теңшелетін түстер кейінірек құжат тақырып өзгертілсе жаңартылмайды.

Тереңдік.    Тереңдікті көрсету үшін, тереңдік жолағына керекті санды енгізіңіз.

Контур

Контур дегеніміз кескінге қолданылатын көтерілген жиек.

Түс.     Контурға бір түс таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, қажетті түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ бір түсті таңдау үшін Қосымша түстер параметрін таңдап, Стандартты қойындысында қажетті түсті таңдаңыз я болмаса Таңдамалы қойындысында өз түсіңізді араластырыңыз. Стандартты қойындысындағы түстер мен теңшелетін түстер кейінірек құжат тақырып өзгертілсе жаңартылмайды.

Өлшем.    Контурдың енін көрсету үшін, жолаққа санды енгізіңіз.

Бет

Айналық айырып көрсету арқылы кескіннің сыртқы көрінісін өзгерту үшін, материалдық таңдаулар пайдаланылады. Айналық айырып көрсетулер нысандардың жылтырын көбейтеді немесе азайтады.

Материал.    Материал кескіндерді көмескі, пластикалық, металдық немесе күңгірттеу етіп көрсетуге пайдаланылу мүмкін. Жарық пен кескін бетінің әрекеттесуін сипаттау үшін, осы түймешікті басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

Пайдалануға болатын материал таңдауларының қысқаша сипаттамасы төменде берілген:

Стандартты

Күңгірт.    Жарық бөлектеулері жоқ, сондықтан көрініс "жазық" болады.

Жұмсақ күңгірт.    Жарық бөлектеулері аздап, пластик түсіне қарағанда, жайлы күңгірт кескін бетінің көрінісі жұмсартылады.

Пластик.    Анық, ақ жарық бөлектеулері, кескіннің бетіне жылтыр, пластикалық көрініс береді.

Металл.    Айналық айырып көрсетулер материалдың негізгі түсінің кейбіреулеріне сәйкес келеді, сондықтан кескіннің көрінісі жылтыр және өте шағылыстырғыш болады.

Арнайы әсер

Қою жиек.    Пластикалық көрініске ұқсас, себебі ақ жарық бөлектеулері кескіннің бетіне жылтыр көрініс береді, бірақ жиектері қара болады, ол жарық өңге қарсы пішінге морттық әсер береді.

Жұмсақ жиек.    Ақ жарық бөлектеулері жиектері біршама мөлдір болады және кескін көрініспен немесе кескіндер тобымен толық біріккен әсер береді. Кескін бетіне осы көрініс қолданылғанда, кескін жиектері кейбір өң түстерін шағылыстырады.

Сатысыз.    Әдепкі деген пәрменді таза түс және жарық бөлектеулері құрайды. Жарық бағытына немесе қарқындылығына негізделген көлеңкелеу жоқ, сондықтан кескін айналық айырып көрсету әсерлерімен анықталады. Бұл параметр арнайы Жазық жарық параметріне арналған.

Сым.    Бөлектеулер мен бояу тәсілдері жоқ. Кескіннің қаңқасы, не құрылымы немесе нысан көрсетіледі.

Күңгірттеу

Ұнтақ.    Үлкен айналық айырып көрсету әсерлері кескін бетіне өте жұмсақ көрініс береді.

Жартылай мөлдір ұнтақ.    Ұнтаққа ұқсас, бірақ бұл бет жұмсақ немесе біртіндеп күшейетін жиектермен мөлдір көрінеді.

Таза.    Морт мөлдір, ақ айырып көрсету әсері және қара жиектер шыныға ұқсас қатты, жылтыр көрініс береді.

Жарық түсіру.    Әрбір Жарық түсіру түріне бір немесе одан да көп жарық көзінен тұратын құрылғы жатады, бұл жарық көздері үш өлшемдік кеңестікті жарықтандыруға пайдаланылады. Сонымен қатар, бұл құбылыс сахнамен үйлесімді 3-D деп аталады. Құрылғының әрбір жарық көзінің бағыты, қуаттылығы мен түсі бар. Жарық түсіру түрлерінің басым бөлігінің шашыраңқы түсі бар, шашыраңқы түс кескіннің бетін толық түрде жарықтандырады. Үш өлшемдік кеңестіктегі барлық кескіндерге бірдей жарық көздерінің құрылғысы әсер етеді, нәтижеде, Жарық түсіру түрі өзгертілсе, бүкіл кеңестіктің жарықтандыруы өзгеріске ұшырайды (бөлектелген кескіннің орнына).

Жарық түсіру түрін таңдау үшін, Жарық түсірупәрменін таңдап, сізге керекті мүмкіндікті таңдаңыз

Қолжетімді Жарық түсіру мүмкіндіктеріне қысқаша сипаттама төменде беріледі:

Бейтарап

Үш нүкте.    Үш жарық көзі негізгі, толтыратын және өңдік жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Сізге белгілі бір ерекше жарықтандыру қажет болмаса, бұл жарықтандыру түрі жеткілікті болуы мүмкін. Нүктелі жарық көздерінің түсі мен кеңестіктегі орналасу орны бар, бірақ олардың ерекше бір бағыты жоқ, сондықтан нүктелі жарық көздері бүкіл кеңестікті жарықтандырады.

Қалдық.    Үш жарық көзі бар жарықтандыру құрылғысының нұсқасы болып саналады, бірақ оның контраст деңгейі төмендеу.

Жұмсақ.    Жалғыз жарық көзі бар жалпы жарықтандыру құрылғысы.

Күрт.    Екі жарық көзі бар жарықтандыру құрылғысы тура сәулелерді шығарып, күңгірт жерлерді қалыптастырады.

Ағын.    Үш жарық көзі бар жарықтандыру құрылғысы кескіндердің шектерін қатты жарықтандырады.

Контраст.    Бұл жарықтандыру құрылғысы кеңестіктің бетіндегі көлеңкені жойып, жарық бөлектеулерін шығарады. Нәтижеде, материалдар Әдепкі болып көрінеді.

Жылы

Morning, Sunrise, Sunset.    .Жылы түсті үш жарықтандыру құрылғысы нысандарға жылы, қызғылт сары реңкті қосады. Таң мүмкіндігінен Батыс мүмкіндігіне ауысқанда, түс контрасты ұлғаяды.

Суық

Суық, аяз.    Екі жарық көзі бар жарықтандыру құрылғысы суық, көк сияқты жарықты шығарады, бұл екі жарық көзі Таң, Шағас немесе Батыс параметрлерінен түстер спектрінің басқа жағында орналасады.

Арнайы

Сатысыз.    Сатысыз материал мүмкіндігімен бірге жұмыс істеуге құрастырылған, бұл үш жарық көзі бар жарықтандыру құрылғысы кескінді айқындауға жарық бөлектеулерін шығарады.

Екі нүкте.    Бұл екі жарық көзі бар жарықтандыру құрылғысы жалпы мақсаттарға арналады. Жарық көздері кескіннің жиектерін, не контурларын ерекше жарықтандыруға орналасады, негізінде кескін екі түрлі бағыттан жарықтандырылады.

Жарықтандыру.    Бұл жарықтандыру құрылғысы кескіннің алдыңғы бетін қатты жарықтандырып, кескіннің жақтарына жарық түсіріп, кескін жайнайтын сияқты иллюзияны жасайды.

Жарық бөлме.    Жарықтандыру жарықтандыру құрылғысына жарықтандырудың тым жарқын нұсқасын қамтиды.

Бұрыш.    Жарық түсіру түрлері үшін барлық жарықтарды кескіннің алдыңғы жағының айналасында айналдырады. Егер Жарық түсіру түрлерінің күшті негізгі жарығы болса, бұл үш өлшемді көріністің қай жағы ең көп жарықты алатыныны бақылауға мүмкіндік береді.

Жарықтандыру бұрышын белгілеу үшін, тізімге керекті санды енгізіңіз.

Ысыру

Үш өлшемдік пішімдеуді жою және әдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін, бұл түймешікті басыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×