Нысанды пішімдеу (бояу тақтасы)

Бояу кескіннің ішіне қатысты.

SmartArt суретіндегі кескіндерге бояу әсерін қосу үшін Кескіннің, кескін жиегінің немесе бүкіл SmartArt суретінің түсін өзгерту бөлімін қараңыз.

Ескертулер : 

  • Бұл тілқатысу терезесіндегі параметрлер өзгертілгенде, өзгерістер кескінге дереу қолданылады, нәтижесінде тілқатысу терезесін жаппай-ақ, SmartArt суретіндегі, кескіндегі немесе басқа нысан өзгерістердің әсерлерін көру жеңілдейді. Алайда, өзгерістер дереу қолданылатындықтан, бұл тілқатысу терезесіндегі Болдырмау түймешігін басу мүмкін емес. Өзгерістерді жою үшін жою қажет әрбір өзгеріс үшін Жылдам қатынау тақтасындағыБолдырмау Түймешік кескіні түймешігін басыңыз.

  • Арасында басқа тілқатысу терезесінің параметріне өзгертулер енгізбеген болсаңыз, бір тілқатысу терезесінің параметріне жасалған бірнеше өзгертулерді бірден болдырмауға болады.

  • Тілқатысу терезесін кескінді де, тілқатысу терезесін де бір уақытта көре алатындай жылжытуға болады.

Бояу жоқ.    Кескінді мөлдір немесе түссіз ету үшін я болмаса кескіннен бояуды жою үшін осы параметрді таңдаңыз.

Тұтас бояу.    Кескінге түс және мөлдірлік қосу үшін осы параметрді таңдаңыз.

Градиент бояуы.    Кескінге градиент бояуын қосу үшін осы параметрді таңдаңыз.

Сурет немесе сурет құрамы.    Суретті кескіннің бояуы ретінде пайдалану үшін немесе кескінге сурет құрамын қосу үшін осы параметрді таңдаңыз.

Әшекей бояуы.    Қайталама көлденең немесе тік сызықтардың, нүктелердің, тире белгілерінің немесе жолақтардың жасақтамасын кескіннің бояуы ретінде пайдалану үшін осы параметрді таңдаңыз.

Өң бояуы (тек PowerPoint бағдарламасы).    Көрменің өңін кескіннің, сызықтың немесе таңбаның бояуы ретінде пайдалану үшін осы параметрді таңдаңыз.

Тұтас бояу

Бояу түсі

Түс.    Кескін үшін пайдаланылатын түсті таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, қажет түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ түсті өзгерту үшін Қосымша түстер түймешігін басып, қажет түсті Стандартты қойындысында таңдаңыз немесе Таңдамалы қойындысында араластыру арқылы өз түсіңізді алыңыз. Өзгертпелі түстер және Стандартты қойындысындағы түстер кейінірек құжаттың тақырып өзгертілсе, жаңартылмайды.

Мөлдірлік.    Кескінде қаншалықты мөлдірлік болатынын көрсету үшін Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз немесе жүгірткінің жанындағы өрісте санды енгізіңіз. Мөлдірліктің пайызын 0 (толығымен мөлдір емес, әдепкі параметр) мен 100% (толығымен мөлдір) аралығында өзгертуге болады.

Градиент бояуы

Градиент бояуы - екі немесе одан көп түстердің біртіндеп біреуінен басқасына өтуі.

Градиент түсін жасайтын градиенттік бояу және үш түсі бар кескінді көрсететін диаграмма.

Үш түстің арасында біртіндеп өзгеретін кескін бояуы

Дайындама түстері.    Сызық үшін бекітілген градиент бояуын таңдау үшін Дайындама түстері Түймешік суреті түймешігін басып, қажет параметрді таңдаңыз.

Түр.    Градиент бояуын салғанда пайдаланылатын бағытты көрсету үшін тізімнен параметрді таңдаңыз. Таңдалған Түр қол жетімді Бағытты анықтайды.

Бағыт.    Түстер мен көлеңкелердің басқа ретін таңдау үшін Бағыт пәрменін таңдап, қажет параметрді таңдаңыз. Бар Бағыттар таңдалған градиент Түріне байланысты.

Бұрыш.    Градиент бояуы кескін ішінде бұрылатын бұрышты көрсету үшін тізімнен қажет дәрежені таңдаңыз. Бұл параметр Түр ретінде Сызықтық дегенді таңдағанда ғана қол жетімді.

Градиенттің соңғы нүктелері

Градиенттің соңғы нүктелері градиентті құрайтын жеке түстер болып табылады. Қызылдан жасылға, көкке өтетін градиент жасау қажет болса, үш градиенттің соңғы нүктелері қажет: қызыл градиенттің соңғы нүктесі, көк және жасыл. Градиенттің соңғы нүктелерін төрт сипат анықтайды: Орын, Түс, Жарықтық және Мөлдірлік. Бұл мәндердің әрқайсысы бүкіл бояуға емес, ал градиенттің соңғы нүктесінің өзіне қолданылады.

Градиент соңғы нүктесінің жүгірткісі.    Градиент бояуы бірнеше градиенттің соңғы нүктелерінен тұрады, бірақ бір уақытта бір градиенттің соңғы нүктесін ғана өзгерте аласыз. Өзгерту қажет градиенттің соңғы нүктесін нұқыңыз, сонда Түс, Орын, Жарықтық және Мөлдірлік параметрлері осы градиенттің соңғы нүктесі үшін ағымдағы параметрлерді көрсетеді.

Градиент соңғы нүктесінің жүгірткісі

Градиент соңғы нүктесінің жүгірткісі

Градиент соңғы нүктесін қосу      Градиент нүктелерін қосу түймешігі Градиенттің соңғы нүктесін қосу үшін Градиент нүктелерін қосу түймешігі түймешігін басып, қажет Түс, Жарықтық және Мөлдірлік параметрлерін орнатыңыз.

Градиент соңғы нүктесін жою.     «Градиент нүктелерін жою» түймешігі Градиент соңғы нүктесін жою үшін жүгірткіде жою қажет нүктені нұқып, «Градиент нүктелерін жою» түймешігі түймешігін басыңыз.

Түс.    Градиент соңғы нүктесі үшін пайдаланылатын түсті таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, қажет түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ түсті өзгерту үшін Қосымша түстер түймешігін басып, қажет түсті Стандартты қойындысында таңдаңыз немесе Таңдамалы қойындысында араластыру арқылы өз түсіңізді алыңыз. Өзгертпелі түстер және Стандартты қойындысындағы түстер кейінірек құжаттың тақырып өзгертілсе, жаңартылмайды.

Орын.    Градиент соңғы нүктесінің орнын белгілеу үшін өріске санды енгізіңіз немесе градиент жүгірткісінде градиент соңғы нүктесін жылжытыңыз. Нүктенің орны түс градиенттің қай жерінде шығатынын анықтайды.

Градиент соңғы нүктесінің жүгірткісі

Жарықтық.    Жарықтық жүгірткісін жылжытыңыз немесе жүгірткінің жанындағы өріске санды енгізіңіз.

Мөлдірлік.    Көрсетілген Орында қаншалықты мөлдірлік болатынын көрсету үшін Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз немесе жүгірткінің жанындағы өрісте санды енгізіңіз. Мөлдірліктің пайызын 0 (толығымен мөлдір емес, әдепкі параметр) мен 100% (толығымен мөлдір) аралығында өзгертуге болады.

Кескінмен бірге бұру.    Градиент бояуын кескінмен бірге бұру үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

Сурет немесе сурет құрамы

Сурет құрамы.    Бекітілген сурет құрамын таңдау үшін осы түймешікті басып, қажет параметрді таңдаңыз.

Кірістіру

Файл.    Файлдан сурет кірістіру үшін осы түймешікті басып, қосу қажет суретті табыңыз. Кірістіру үшін суретті екі рет нұқыңыз.

Аралық сақтағыш.    Суретті аралық сақтағыштан немесе басқа бағдарламадан қою үшін суретті көшіріп, осы түймешікті басыңыз.

Клип.    Клипті кірістіру үшін осы түймешікті басып, Мәтінді іздеу өрісінде қажет клип сипаттайтын сөзді енгізіңіз немесе клиптің файл атауын толығымен немесе оның бір бөлігін енгізіңіз. Іздеуге Office.com торабында бар клиптерді қосу үшін Office.com веб торабынан мазмұнды қосу құсбелгісін қойып, Өту түймешігін басып, кірістірілетін клипті нұқыңыз.

Суретті сурет құрамына түрлендіру.    Сурет бояуы таңдалған кескін(дер)ге сыятындай созылған немесе кескінді толтыратындай қатарластырылған (көлденең және тік қайталанатын) болуы мүмкін. Бір суреттің бірнеше көшірмелерін кескіннің бояуы ретінде пайдалану үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

Орналастыру параметрлері

Төмендегі параметрлері сурет құрамы бояуының масштабтау коэффициентін анықтайды.

X бойынша ығысу.    Бүкіл орналастырылған сурет бояуын солға (теріс сандар) немесе оңға (оң сандар) өзгерту үшін өріске сан енгізіңіз.

Y бойынша ығысу.    Бүкіл орналастырылған сурет бояуын жоғары (теріс сандар) немесе төмен (оң сандар) өзгерту үшін өріске сан енгізіңіз.

X бойынша масштабтау.    Бастапқы суреттің көлденең масштабтауының пайызын көрсету үшін өріске сан енгізіңіз.

Y бойынша масштабтау.    Бастапқы суреттің масштабтау пайызын көрсету үшін өріске сан енгізіңіз.

Туралау.    Туралау суретті орналастыру басталатын бекіту орнын сипаттайды. Орналастырылған суреттің немесе сурет құрамының орнын көрсету үшін тізімнен параметрді таңдаңыз.

Шағылысу түрі.    Баламалы көлденең немесе тік қатарлар әрбір қатарда шағылысқан немесе аударылған суретті көрсететінін белгілеу үшін тізімнен параметрді таңдаңыз.

Мөлдірлік.    Суретте немесе сурет құрамында қаншалықты мөлдірлік болатынын көрсету үшін Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз немесе жүгірткінің жанындағы өрісте санды енгізіңіз. Мөлдірліктің пайызын 0 (толығымен мөлдір емес, әдепкі параметр) мен 100% (толығымен мөлдір) аралығында өзгертуге болады.

Кескінмен бірге бұру.    Кескінді бұрумен бірге қолданылған суреттні немесе сурет құрамын бұру үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

Әшекей бояуы

Қайталама көлденең немесе тік сызықтардың, нүктелердің, тире белгілерінің немесе жолақтардың жасақтамасын кескіннің бояуы ретінде пайдалану үшін қажет әшекейді таңдаңыз.

Алдыңғы қатар түсі.    Әшекей бояуының алдыңғы қатар түсі үшін пайдаланылатын түсті таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, қажет түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ түсті өзгерту үшін Қосымша түстер түймешігін басып, қажет түсті Стандартты қойындысында таңдаңыз немесе Таңдамалы қойындысында араластыру арқылы өз түсіңізді алыңыз. Өзгертпелі түстер және Стандартты қойындысындағы түстер кейінірек құжаттың тақырып өзгертілсе, жаңартылмайды.

Өң түсі.    Әшекей бояуының өңі үшін пайдаланылатын түсті таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, қажет түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ түсті өзгерту үшін Қосымша түстер түймешігін басып, қажет түсті Стандартты қойындысында таңдаңыз немесе Таңдамалы қойындысында араластыру арқылы өз түсіңізді алыңыз. Өзгертпелі түстер және Стандартты қойындысындағы түстер кейінірек құжаттың тақырып өзгертілсе, жаңартылмайды.

Өң бояуы

Тек PowerPoint бағдарламасы

Көрменің өңін кескіннің, сызықтың немесе таңбаның бояуы ретінде пайдалану үшін осы параметрді таңдаңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×