Не жаңалық: Өзгертулер Excel функциясына жасалды

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Жақсартылған функция нақтылығын, күтілген нәтижені беретін сәйкестілік функциясын және функционалдығы дәлірек сипатталатын функция атауларын қамтамасыз ету үшін бірнеше Excel функциялары жаңартылды, атауы өзгертілді немесе Excel 2010 бағдарламасындағы функция кітапханасына қосылған.

Алдыңғы нұсқалармен үйлесімділік үшін атауы өзгертілген функциялар өздерінің бұрынғы атауымен қолжетімді болып қалады.

Осы мақалада

Дәлдік жақсартулары бар функциялар

Атауы өзгертілген функциялар

Жаңа функциялар

Алдыңғы нұсқалармен үйлесімділік

Дәлдік жақсартулары бар функциялар

Келесі функциялар үшін функция дәлдігі мен тиімділігін жақсарту мақсатында алгоритм өзгертулері енгізілді. Мысалы, BETADIST функциясы дәл болмағандықтан, осы функцияның дәлдігін жақсарту үшін жаңа алгоритм пайдаланылды. MOD функциясы енді дәлдік пен жылдамдыққа қол жеткізу үшін жаңа алгоритмдерді қолданса, RAND функциясы жаңа кездейсоқ сан алгоритмін қолданады.

Жетілдірілген функция

Функция санаты

ASINH функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

BETA.DIST функциясы, BETADIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме) , Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

BETA.INV функциясы, BETAINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме) , Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

BINOM.DIST функциясы, BINOMDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

BINOM.INV функциясы, CRITBINOM функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

CHISQ.INV.RT функциясы, CHIINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

CHISQ.TEST функциясы, CHITEST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

CONVERT функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

CUMIPMT функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

CUMPRINC функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

ERF функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

ERFC функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

F.DIST.RT функциясы, FDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

F.INV.RT функциясы, FINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

FACTDOUBLE функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

GAMMA.DIST функциясы, GAMMADIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

GAMMA.INV функциясы, GAMMAINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Үйлесімділік функциялары

GAMMALN функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

GEOMEAN функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

HYPGEOM.DIST функциясы, HYPGEOMDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

IMLOG2 функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

IMPOWER функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

IPMT функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

IRR функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

LINEST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

LOGNORM.DIST функциясы, LOGNORMDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

LOGNORM.INV функциясы, LOGINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

MOD функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

NEGBINOM.DIST функциясы, NEGBINOMDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

NORM.DIST функциясы, NORMDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары

NORM.INV функциясы, NORMINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары

NORM.S.DIST функциясы, NORMSDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

NORM.S.INV функциясы, NORMSINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

PMT функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

PPMT функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

POISSON.DIST функциясы, POISSON функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

RAND функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

STDEV.S функциясы, STDEV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

T.DIST.RT функциясы, TDIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

T.DIST.2T функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

T.INV.2T функциясы, TINV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

VAR.S функциясы, VAR функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме), Үйлесімділік функциялары (сілтеме)

XIRR функциясы

Қаржылық функциялар (сілтеме)

Беттің жоғары бөлігі

Атауы өзгертілген функциялар

Келесі Статистикалық функциялар (сілтеме) атауы Excel бағдарламасындағы ғылыми қауымдастық пен басқа да функция атауларының функция анықтамаларымен сәйкес болу үшін өзгертілді. Жаңа функция атаулары да өздерінің функционалдығын дәлірек сипаттайды. Мысалы, CRITBINOM функциясы биномдық үлестіруідің кері шамасын қайтарса, BINOM.INV тиісті атау болып табылады.

BETA.DIST сияқты атауы өзгертілген кейбір функцияларда үлестіру түрін көрсетуге болатын қосымша параметр болады (сол жақ шеті интегралдық немесе ықтималдық тығыздық).

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен үйлесімділік үшін функциялар өздерінің бұрынғы атауымен Үйлесімділік функциялары (сілтеме) санатында қолжетімді болады. Дегенмен, алдыңғы нұсқалармен үйлесімділігі талап етілмесе, онда атауы өзгертілген функцияларды пайдалана бастағаныңыз жөн.

Атауы өзгертілген статистикалық функциялар

Атауы өзгертілген функция

Үйлесімділік функциялары

BETA.DIST функциясы

BETADIST функциясы

BETA.INV функциясы

BETAINV функциясы

BINOM.DIST функциясы

BINOMDIST функциясы

BINOM.INV функциясы

CRITBINOM функциясы

CHISQ.DIST.RT функциясы

CHIDIST функциясы

CHISQ.INV.RT функциясы

CHIINV функциясы

CHISQ.TEST функциясы

CHITEST функциясы

CONFIDENCE.NORM функциясы

CONFIDENCE функциясы

COVARIANCE.P функциясы

COVAR функциясы

EXPON.DIST функциясы

EXPONDIST функциясы

F.DIST.RT функциясы

FDIST функциясы

F.INV.RT функциясы

FINV функциясы

F.TEST функциясы

FTEST функциясы

GAMMA.DIST функциясы

GAMMADIST функциясы

GAMMA.INV функциясы

GAMMAINV функциясы

HYPGEOM.DIST функциясы

HYPGEOMDIST функциясы

LOGNORM.DIST функциясы

LOGNORMDIST функциясы

LOGNORM.INV функциясы

LOGINV функциясы

MODE.SNGL функциясы

MODE функциясы

NEGBINOM.DIST функциясы

NEGBINOMDIST функциясы

NORM.DIST функциясы

NORMDIST функциясы

NORM.INV функциясы

NORMINV функциясы

NORM.S.DIST функциясы

NORMSDIST функциясы

NORM.S.INV функциясы

NORMSINV функциясы

PERCENTILE.INC функциясы

PERCENTILE функциясы

PERCENTRANK.INC функциясы

PERCENTRANK функциясы

POISSON.DIST функциясы

POISSON функциясы

QUARTILE.INC функциясы

QUARTILE функциясы

RANK.EQ функциясы

RANK функциясы

STDEV.P функциясы

STDEVP функциясы

STDEV.S функциясы

STDEV функциясы

T.DIST.2T функциясы

TDIST функциясы

T.DIST.RT функциясы

TDIST функциясы

T.INV.2T функциясы

TINV функциясы

T.TEST функциясы

TTEST функциясы

VAR.P функциясы

VARP функциясы

VAR.S функциясы

VAR функциясы

WEIBULL.DIST функциясы

WEIBULL функциясы

Z.TEST функциясы

ZTEST функциясы

Беттің жоғары бөлігі

Жаңа функциялар

Excel функциялар кітапханасына келесі функциялар қосылды. Бұл функцияларды Excel бағдарламасының ағымдағы нұсқасында пайдалануға болады, бірақ Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен үйлесімді емес. Егер алдыңғы нұсқаларымен үйлесімділік талап етілсе, қателердің алдын алу үшін жұмыс парағына қажетті өзгертулерді енгізе алуыңыз үшін Үйлесімділікті тексеру құралын іске қосуға болады.

Жаңа функция

Функция санаты

Мақсат

NETWORKDAYS.INTL функциясы

Күн мен уақыт функциялары (сілтеме)

Екі мерзім арасындағы барлық жұмыс күнінің санын қай және қанша күн демалыс күндері екендігін көрсету үшін параметрлерді пайдалана отырып қайтарады

WORKDAY.INTL функциясы

Күн мен уақыт функциялары (сілтеме)

Жұмыс күнінің көрсетілген нөмірінен бұрын немесе кейінгі деректердің сериялық нөмірін қай және қанша күн демалыс күндері болатынын көрсету үшін параметрлерді пайдалана отырып қайтарады

AGGREGATE функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

Тізімде немесе дерекқорда статистикалық формуланы береді

CEILING.PRECISE функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

Санды ең жақын кіші бүтін санға дейін немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді. Сан таңбасына қарамастан, сан дөңгелектенеді.

ISO.CEILING функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

Санды ең жақын кіші бүтін санға дейін немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді

CHISQ.DIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Бета-ықтималдық тығыздығының интегралдық функциясын береді

CHISQ.INV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Бета-ықтималдық тығыздығының интегралдық функциясын береді

CONFIDENCE.T функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Оқушы үлестіруін пайдалана отырып жалпы орташа жиынтық үшін сенімді аралықты береді

COVARIANCE.S функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Екі деректер жиынындағы әр дерек нүктесі үшін үлгі ковариацияны, жұпталған ауытқулардың өнімдер мөлшерін береді

ERF.PRECISE функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

Қате функцияны береді

ERFC.PRECISE функциясы

Инженерлік функциялар (сілтеме)

х және шексіздік арасында бекітілген ERF қосымша функциясын қайтарады

F.DIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Мүмкіндіктің F-үлестіруін береді

F.INV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Кері мүмкіндіктің F-үлестіруін береді

FLOOR.PRECISE функциясы

Математика және тригонометрия функциялары (сілтеме)

Санды ең жақын кіші бүтін санға дейін немесе көрсетілген мәнге еселік ең жақын кіші бүтін санға дейін дөңгелектейді. Сан таңбасына қарамастан, сан дөңгелектенеді.

GAMMALN.PRECISE функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Гамма функциясының натурал логарифмын Γ(x) береді

MODE.MULT функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Деректер массивінде немесе ауқымында ең жиі кездесетін немесе қайталанатын мәндердің тік массивін береді

PERCENTILE.EXC функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Ауқымдағы мәндердің k-персентильді береді, бұл жерде k — 0..1 ауқымында, жеке иелік

PERCENTRANK.EXC функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Деректер жиынының (0..1, жеке иелік) пайыздық көрсеткіші сияқты деректер жиынында мәндер рангін береді

QUARTILE.EXC функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

0..1 қоса санамағанда пайыз мәндерінің негізінде деректер жиынының квартилін береді

RANK.AVG функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Сандар тізімінде сандар рангін береді

T.DIST функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Оқушы t үлестірімі үшін (мүмкіншілік) пайыз көрсеткіш нүктесін береді

T.INV функциясы

Статистикалық функциялар (сілтеме)

Мүмкіншілік функциясы мен бостандық дәрежелері сияқты оқушы t үлестіруінің t мәнін береді

Беттің жоғары бөлігі

Алдыңғы нұсқалармен үйлесімділік

Егер жұмыс парағыңызды Excel 2010 бағдарламасы орнатылмаған басқа адамдармен ортақ пайдалану қажет болса, атауы өзгертілген функциялардың орнына үйлесімділік функцияларын пайдалана аласыз. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқалары ескі атауларды танып, күтілген нәтижелерді ұсынады.

Үйлесімділік функцияларын табу

Барлық үйлесімділік функцияларын табу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Функция кітапханасы тобының Формулалар қойыншасында Функцияны кірістіру түймешігін басыңыз.

  2. Немесе санатты таңдау терезесінде Үйлесімділік түймешігін басыңыз.

    Функция тілқатысу терезесін кірістіру

Жұмыс парағынан дұрыс функцияны таңдау

Жұмыс парағына функцияны енгізе бастағанда, Автотолтыру формуласы атауы өзгертіледі және үйлесімділік функцияларын да тізімге енгізеді. Ажырату белгішелері пайдаланғыңыз келетін нұсқаны басуды оңайлатады.

Өрнекті Автоаяқтау мысалы

Үйлесімділік ақауларын тексеру

Осы мақалада жоғарыда айтылғандай, жаңа функциялар Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен үйлесімді емес. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқалары жаңа функцияларды тани алмайды және күтілген нәтижелер орнына #NAME? қателері көрсетіледі. Жұмыс кітабыңызды Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының файл пішіміне сақтамас бұрын, жаңа функциялардың пайдаланылғанын анықтау үшін Үйлесімділігін тексеру құралын іске қоса аласыз. Осылайша, қателердің алдын алу үшін қажетті өзгертулер енгізе аласыз.

Үйлесімділікті тексеру құралын іске қосу үшін келесі әрекеттерді орындауға болады:

  1. Office түймешігін, содан кейін Ақпарат түймешігін басыңыз.

  2. Үлестіру үшін дайындау тармағында Ақауларын тексеру түймешігін, содан кейін Үйлесімділікті тексеру түймешігін басыңыз.

    «Сыйысымдылықты тексеру» тілқатысу терезесі

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×