Неге Access бағдарламасы параметр мәніне кіруімді қалайды?

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Ескерту :  This article doesn’t apply to Access web apps – the type of database you design with Access and publish online to Office 365 or SharePoint. See Create an Access app for more information.

Белгілері

When you open an Access object (such as a table, query, form, or report), Access displays the Enter Parameter Value dialog box.

Себебі

Access displays the Enter Parameter Value dialog box when you open an object that contains an identifier or өрнек that Access cannot interpret. In some cases, this is the behavior that you want. For example, the creator of the database might have created a query that lets you enter information every time that the query runs, such as a start date or an employee ID number. Such a prompt might resemble this:

«Параметр мәнін енгізу» диалогтық терезесі

Алайда, басқа жағдайларда бұл диалогтық терезенің пайда болғанын қаламайсыз. Мысалы, деректер үлгісіне бірнеше өзгерістер жасалу мүмкін, ал енді нысанды ашқан кезде, Access бағдарламасы кенеттен түсініксіз хабары бар диалогтық терезені көрсетеді.

«Параметр мәнін енгізу» диалогтық терезесі

Шешімі

Параметр мәнін енгізу диалогтық терезенің пайда болуын тоқтату үшін, жұмыс жасап жатқан нысанға ұқсас болатын кез келген өрнектерді тексеріп, диалогтық терезенің пайда болуына әсерін тигізетін идентификаторды табуыңыз керек. Содан кейін, идентификаторы бар өрнектің идентификаторын не синтаксисін түзетуіңіз қажет. Келесі процедуралар нысандардың алуан түрлеріндегі өрнектерді тексеру үшін арналған жалпы нұсқаулармен қамтамасыз етеді. Дегенмен, жасалуға тиісті нақты өзгерістер дерекқордың құрылымына тәуелді болады.

Өрнек синтаксисі туралы толық ақпаратқа байланыстарды Қосымша қараңыз бөлімінен көріңіз.

 1. Параметр мәнін енгізу диалогтық терезесі пайда болған кезде, диалогтық терезеде тізімі берілген идентификаторды не өрнекті ескеріңіз:

  «Параметр мәнін енгізу» диалогтық терезесі

 2. Бас тарту түймешігін басыңыз.

 3. Диалогтық терезе пайда болған кездегі ашылып жатқан нысан түріне тәуелді болатын келесі процедуралардың бірін жалғастырыңыз.

Сұраудағы өрнектерді тексеру

Есептегі өрнектерді тексеру

Пішіндегі өрнектерді тексеру

Кестедегі өрнектерді тексеру

Сұраудағы өрнектерді тексеру

Сұраудағы қателер қаламайтын параметр ұсыныстарының салдарынан жиі кездеседі. Жоғарыда айтылғандай, параметр мәні орындалып жатқан кезде сұралу үшін құрылса, Параметр мәнін енгізу диалогтық терезесі үлгісі бойынша пайда болады. Алайда, егер сұрау параметр мәнін сұрамау керектігіне сенімді болсаңыз, дұрыс емес өрнектерге арналған сұрауды тексеру үшін осы процедураны пайдаланыңыз.

 1. Шарлау аумағында сұрауды тінтуірдің оң түймешігімен басып, Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Inspect the identifiers and expressions in the Field row and in the Criteria rows, and determine whether any of the text matches the text that was displayed in the Enter Parameter Value dialog box. In particular, if one of the cells in the Field row contains a value such as Expr1: [identifier], this might be the source of the parameter prompt.

  «Параметр мәнін енгізу» диалогтық терезенің пайда болуына ықпалын тигізетін өрнегі бар сұрау

Параметр сұрауларын қалай жасау туралы толық ақпаратқа байланыстарды Қосымша қараңыз бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Есептегі өрнектерді тексеру

Егер есепті ашқан кезде Параметр мәнін енгізу диалогтық терезесі пайда болса, есептің сипаттарын тексеру үшін келесі қадамдармен жүріп отырыңыз:

 1. Шарлау аумағында есепті тінтуірдің оң жақ батырмасымен басып, Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Жалғастырмас бұрын, есептегі басқару элементтерінің жоғарғы сол жақ бұрышында жасыл үшбұрышты көрсетіп тұрғанын анықтап алыңыз. Үшбұрыштың болуы Access бағдарламасының сол басқару элементіндегі Деректерсипатында идентификаторды не өрнекті бағалай алмай жатқандықтың көрсеткіші. Егер кез келген басқару элементі жасыл үшбұрышты көрсетсе, қадамдармен жүріп отырған кезіңізде осы басқару элементтеріне мұқият назар аударыңыз.

  Дұрыс жазылмаған идентификаторы бар мәтін жолағын қамтитын есеп

 2. Егер Сипаттар кестесі тапсырмалар тақтасы шықпаса, оны шығару үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Сипаттар кестесі тапсырмалар аумағындағы Барлығы түймешігін басыңыз.

 4. Есепте (мәтін ұясы, тізімді өріс, не құсбелгі сияқты) деректерді көрсететін басқару элементін басыңыз. Егер кез келген басқару элементі жоғарыда айтылған жасыл үшбұрышты көрсетсе, келесілердің біреуін бірінші басыңыз.

 5. Параметр мәнін енгізу диалогтық терезесінде көрсетілген идентификатор үшін Сипаттар кестесі тапсырмалар аумағындағы Деректер сипатын тексеріңіз де, қажет болса өрнекті түрлендіріңіз.

 6. Мәселенің туындауына себеп болатын өрнекті тапқанша, есептегі басқа да басқару элементтері үшін алдыңғы екі қадамды қайталаңыз.

 7. Егер мәселені әлі таппай жатқан болсаңыз, онда Топтау, сұрыптау және қорытындылар аумағынан кез келген дұрыс емес өрнектерді тексеріңіз:

  • Егер Топтау, сұрыптау және қорытындылар аймағы көрсетілмесе, Құрастырушы қойындысынан Топтау және қорытындылар тобындағы Топ және сұрып түймешігін басыңыз.

  • Егер өрнегі бойынша топ немесе өрнегі бойынша сұрып Топтау, сұрыптау және қорытындылар аумағындағы жолда көрсетілсе, өрнекті тексеруге болатын жерде өрнек құрастырушысын ашу үшін, өрнек сөзін басып қажет болса өзгертіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Пішіндегі өрнектерді тексеру

Егер Параметр мәнін енгізу диалогтық терезесі пішінді ашқан сайын пайда болса, дұрыс емес өрнек келесі жерлердің бірінде болуы мүмкін:

Бастапқы сұрауды тексеру

Егер пішінге арналған жазба көзі сұрау болып табылса, дұрыс емес өрнекті табу үшін бастапқы сұрауды тексеріңіз.

 1. Шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз да Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Егер Сипаттар кестесі тапсырмалар тақтасы шықпаса, оны шығару үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Пішін параметрі Сипаттар кестесі тапсырмалар аумағының жоғарғы жағындағы тізімнен таңдалғанына көз жеткізіңіз де, Барлығы түймешігін басыңыз.

 4. Examine the Record Source property. If it contains the name of a query, or an SQL statement, then one of the identifiers in the statement may be incorrect, and causing the Enter Parameter Value dialog box to appear. Click the Record Source property box, and then click the Build button Builder button .

 5. Дұрыс емес өрнекті табу үшін Сұраудағы өрнектерді тексеру бөліміндегі процедураны пайдаланыңыз.

  Маңызды : Аяқтаған кезде сұрауға жасалған өзгерістерді сақтау үшін, сұрауды жауып, пішін көрінісіне ауыспас бұрын, пішінді сақтап қойыңыз. Болмаса, сұрауға жасалған кез келген өзгерістер жоғалады.

Пішіндегі тізімді өрісті не тізімді жолақты тексеру

Тізімді өріс не тізімді жолақтың басқару элементі Жолдар көзі сипатындағы дұрыс емес өрнек Параметр мәнін енгізу диалогтық терезенің пайда болуына әсерін тигізуі мүмкін. Кейбір жағдайларда, басқару элементін пайдалануға тырыспайынша диалогтық терезе пайда болмайды. Басқару элементтің Жолдар көзі сипатын тексеру үшін келесі процедураны пайдаланыңыз:

 1. Шарлау аумағында пішінді тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз да Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. Тексергіңіз келетін тізімді өрісті не тізімді жолақты басыңыз.

 3. Егер Сипаттар кестесі тапсырмалар тақтасы шықпаса, оны шығару үшін F4 пернесін басыңыз.

 4. Деректер қойындысын басып, Жолдар көзі сипатын тексеріңіз және мәтіндердің кез келген түрлері Параметр мәнін енгізу диалогтық терезесіндегі мәтінге сәйкес болатынын анықтаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Кестедегі өрнектерді тексеру

Егер Access бағдарламасы кесте ашылған сайын Параметр мәніне кіру диалогтық терезені бейнелесе, онда осы кестенің Lookup өрісіндегі Жолдар көзі сипатында дұрыс емес өрнектің болуы ықтымал.

 1. Шарлау аумағында кестені тінтуірдің оң жақ батырмасын басыңыз да Құрастырушы көрінісі түймешігін басыңыз.

 2. To determine if a field is a Lookup field, click the field name, and then under Field Properties, click the Lookup tab. If the tab contains a Row Source property box, then the field is a Lookup field. Examine the Row Source property. If it contains an SQL statement, then one of the identifiers in the statement may be incorrect, and causing the Enter Parameter Value dialog box to appear.

Ескерту : Кестенің бірнеше іздеу өрістері болуы мүмкін, сондықтан әрбір өріске арналған іздеу қойындысын тексеруді ұмытпаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×