Мәтін әсерлерін пішімдеу (Мәтін бояу тақтасы)

Бояудың WordArt не таңбаның сыртқы көрінісіне қатынасы бар.

Ескертулер : 

  • Осы тілқатысу терезесіндегі параметрлер өзгертілгенде, жасалатын өзгерістер WordArt немесе мәтінге дер кезінде қолданылады, нәтижесінде тілқатысу терезесін ашық қалдырып, WordArt немесе мәтінге енгізілетін өзгертулердің әсерін көру қиынға түспейді. Алайда, өзгертулер қолданылғандықтан, бұл тілқатысу терезесіндегі Болдырмау пәрменін нұқуға болмайды. Өзгертулерді жою үшін, жойғыңыз келетін әрбір өзгерту үшін Жылдам қатынау тақтасы ішіндегі Болдырмау Түймешік кескіні пәрменін нұқыңыз.

  • Белгілі бір тілқатысу терезесінің параметріне қолданылған бірнеше өзгертуді бір уақытта болдырмауға болады, бірақ басқа тілқатысу терезесінің параметріне өзгертулер енгізілмеген болса, аталған болдырмау әрекетін жүргізе аласыз.

  • WordArt және тілқатысу терезесі екеуін бір уақытта көру үшін тілқатысу терезесін жылжытуға болады.

Бояусыз     WordArt мөлдір не түссіз ету немесе WordArt бояуын жою үшін осы параметрді таңдаңыз.

Жаппай бояу     WordArt үшін түсті және мөлдірлікті қосу қажет болғанда осы мүмкіндікті таңдаңыз.

Градиенттік бояу      WordArt үшін градиент бояу қосу қажет болғанда осы мүмкіндікті таңдаңыз.

Суретпен, не сурет құрамымен толтыру     Бояу ретінде суретті пайдалану немесе WordArt үшін сурет құрамын қосу қажет болғанда осы мүмкіндікті таңдаңыз.

Жаппай бояу

Түс     Кескінге түс таңдау үшін, Түс Түймешік суреті батырмасын басып, сізге керекті түс таңдаңыз. тақырып түсі ішінде жоқ түсті таңдау үшін, Қосымша түстер түймешігін басып, Стандартты қойындысынан сізге керекті түсті таңдаңыз немесе Өзгертпелі қойындысындағы түстерді қалауыңызша араластырыңыз. Кейінірек құжатыңыздағы тақырып кейін өзгертілетін болса, Стандартты қойындысындағы түстер және қалауыңызша таңдалған түстер жаңартылмайды.

Мөлдірлік     WordArt арқылы мөлдірлік белгілеу үшін, Мөддірлік жүгірткісін жылжытыңыз не жүгірткіге жақын орналасқан жолаққа керекті сан енгізіңіз. Мөлдірлік пайыздарын 0 (мөлдір емес, әдепкі параметр) мен 100% (толық түрде мөлдір) арасында белгілеуге болады.

Градиенттік бояу

Түстерді алдын ала орнату     Бекітілген градиенттік бояуды таңдау үшін, Түстерді алдын ала орнату Түймешік суреті пәрменін нұқып, содан кейін керекті параметрді нұқыңыз.

Түр     Градиенттік бояуды қолданғанда, пайдаланылатын бағытты белгілеу үшін, берілетін тізімнен мүмкіндікті таңдаңыз. Таңдалынатын Түр қатынаулы Бағыт анықтайды.

Бағыт     Түрлі түстер мен көлеңкені таңдау үшін Бағыт түймешігін басып, одан соң сізге керекті параметрді таңдаңыз. Қол жеткізерлік Бағыттар градиенттгегі Түр байланысты.

Бұрыш     Градиенттік бояудың WordArt ішінде бұрылатын бұрышын белгілеу үшін, сізге керекті градустық мәнді енгізіңіз. Аталған параметр Сызықтық түймешігі Түр ретінде таңдалған жағдайда ғана қатынаулы болады.

Градиенттік тоқтатулар

Градиенттік тоқтатулар орналасу, түс және мөлдірлік мәнінен құралады. Мөлдірлік мәні тек градиенттік тоқтатуға ғана қолданылады. Градиенттік тоқтатулар сызықтық емес градиенттерді пайдаланады. Мысалы, қызыл түстен жасыл түске, содан кейін көк түске ауысатын градиентті жасағыңыз келсе, үш градиенттік тоқтатуды қосуыңыз қажет — яғни әрбір түске бір тоқтату қажет болмаса WordArt бұрышында пайда болатын градентті жасағыңыз келсе, градиенттік тоқтатуларды сызықтық емес градиентті жасауға пайдалануыңы қажет.

Тоқтатулар тізімі     Градиенттік бояу бірнеше граденттік тоқтатудан құралады, бір уақытта бір-ақ градиенттік тоқтатуды өзгертуге болады. Өзгерткіңіз келетін граденттік тоқтатуды тізімнен таңдағанда, сол градиент үшін арналған орналасу, түс және мөлдірлік параметрлері ағымдағы параметрлерді көрсетеді.

Қосу     Градиенттік тоқтатуды қосу үшін Қосу түймешігін басып, сонан соң Орналасуды тоқтату, Түс және Мөлдірлікпараметрлерін орнатыңыз.

Жою     Градиенттік тоқтатуды жою үшін, жойғыңыз келетін Сан тоқтату пәрменін таңдап, сонан соң Жою пәрменін нұқыңыз.

Орналасуды тоқтату     Градиенттік бояудағы түстің орналасуын және мөлдірліктің өзгеруін белгілеу үшін Орналасуды тоқтату жүгірткісін жылжытыңыз немесе жүгірткіге жақын орналасқан жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Түс     Градиенттік тоқтатуға арнап пайдаланылатын түсті таңдау үшін Түс Түймешік суреті түймешігін басып, сонан соң сізге керекті түсті таңдаңыз. тақырып түсі ішінде берілмеген түсті таңдау үшін, Қосымша түстер пәрменін нұқып, содан кейін Стандартты қойындысынан керекті түсті таңдаңыз не Өзгертпелі қойындысында түстерді қалауыңызша араластырыңыз. Кейінірек құжатыңыздың тақырып өзгертілетін болса, Стандартты қойындысындағы түстер және қалауыңызша өзгертілген түстер жаңартылмайды.

Мөлдірлік      WordArt мөлдірлігін белгілі бір Орналасуда тоқтату ішінде белгілеу үшін, Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз, не жүгірткіге жақын орналасқан жолаққа керекті сан енгізіңіз. Мөлдірлік пайыздарын 0 (мөлдір емес, әдепкі параметр) мен 100% (толық мөлдір) арасында өзгертуге болады.

Сурет немесе сурет құрамымен толтыру

Сурет құрамы     Бағдарламаға қосылған сурет құрамын таңдау үшін осы түймешікті басып, одан соң қалаған параметрді нұқыңыз.

Келесіден кірістіру

Файл     Суретті файлдан кірістіру үшін осы түймешікті басып, қосқыңыз келетін суретті табыңыз. Суретті кірістіру үшін, оған екі рет нұқыңыз.

Аралық сақтағыш     Суретті Аралық сақтағыштан не басқа бағдарламадан қою үшін суретті көшіріп, сонан соң осы түймешікті басыңыз.

ClipArt     ClipArt кірістіру үшін осы түймешікті басып, сонан соң Мәтінді іздеу жолағына клип сипаттайтын сөзді енгізіңіз немесе клип атының бірнеше немесе барлық бөліктерін теріңіз. Office Online ішіндегі іздеуге қатынаулы ClipArt суреттерін қосу үшін, Office Online алынған мазмұнды қамту құсбелгісін таңдап, Өту пәрменін нұқыңыз, сонан соң клипті кірістіру үшін оны нұқыңыз.

Суретті құрам ретінде қатарлау     Сурет белгілі бір WordArt өлшеміне сәйкес орналастырылып немесе қатарлануы (солдан оңға немесе жоғарыдан төмен қатарланып) мүмкін. Бірдей суреттің бірнеше нұсқасын WordArt үшін сурет құрамы ретінде пайдалану үшін осы құсбелгіні таңдаңыз.

Созу мүмкіндіктері

Орын ауыстырулар

Бұл мүмкіндік суреттің WordArt өлшеміне сәйкес болуы үшін суреттің солға, оңға, жоғары не төмен орын ауыстыратынын анықтайды. Оң шамалар сурет шегін WordArt ортасына қарай жылжытады, теріс сандар сурет шегін WordArt сыртына жылжытады.

Сол жақ     WordArt сол жиегінен сурет не сурет құрамы үшін пайыздарды белгілеу үшін, тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Оң жақ     WordArt оң жиегінен сурет не сурет құрамы үшін пайыздарды белгілеу үшін тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Жоғары     WordArt жоғары жиегінен сурет не сурет құрамы үшін пайыздарды белгілеу үшін тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Төмен     WordArt төмен жиегінен сурет не сурет құрамы үшін пайыздарды белгілеу үшін тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Қатарлау параметрлері

Төмендегі параметрлер толтыратын суретті кеңейту факторын анықтайды.

X білігі бағытымен орын ауыстыру     Суретті сол жаққа (теріс сандар) немесе оң жаққа (оң сандар) жылжыту үшін, тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Y білігі бағытымен орын ауыстыру     Суретті жоғары (теріс сандар) немесе төмен (оң сандар) жылжыту үшін, тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

X білігінің бағытымен кеңею     Бастапқы суретті солдан оңға кеңейтуге пайыздарды белгілеу үшін тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Y білігі бағытымен кеңею     Бастапқы суретті жоғарыдан төмен кеңейтуге пайыздарды белгілеу үшін тиесілі жолаққа керекті сан енгізіңіз.

Туралау     Туралау мүмкіндігі суретті қатарлаудың бастапқы нүктесінің орналасуын анықтайды. Қатарланған суреттің немесе сурет құрамының орналасу орнын белгілеу үшін осы параметрді тізімнен таңдаңыз.

Көрсету түрі     Солдан оңға не жоғарыдан төмен көрсетуді немесе суретті аударуды белгілеу үшін осы мүмкіндікті тізімнен таңдаңыз.

Мөлдірлік     Суреттің не сурет құрамының мөлдірлігін орнату үшін Мөлдірлік жүгірткісін жылжытыңыз не жүгірткіге жақын орналасқан жолаққа керекті сан енгізіңіз. Мөлдірлік пайыздарын 0 (мөлдір емес, әдепкі параметр) мен 100% (толық түрде ашық) арасында белгілеуге болады.

Кескінмен бірге бұру     Суретті не сурет құрамын кескіннің бұрылысымен бірге бұру үшін аталған құсбелгісін таңдаңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×