Мәтін түрінде сақталған күндерді күндерге түрлендіру

Кейде күндер ұяшықтарда мәтін түрінде пішімделіп, сақталуы мүмкін. Мысалы, күн мәтін түрінде пішімделген ұяшыққа енгізілген немесе деректер сыртқы деректер көзінен мәтін түрінде импортталған немесе қойылған болуы мүмкін.

Мәтін түрінде пішімделген күндер ұяшықтың оң жағына емес, сол жағына қарай тураланады. Қателерді тексеру функциясы қосылған кезде, жылы екі таңбамен берілген мәтіндік күндер Формула ақаулығы бар ұяшық қате көрсеткішімен таңбалануы мүмкін.

Microsoft Office Excel бағдарламасындағы қателерді тексеру функциясы жылдары екі таңбамен берілген мәтін пішіміндегі күндерді танитындықтан, оларды күн пішіміндегі күндерге айналдыру үшін, автоматты түзету параметрлерін қолдануға болады. Мәтіндік күндердің басқа түрлерінің көпшілігін күндерге айналдыру үшін, DATEVALUE функциясын қолдануға болады.

Не істегіңіз келеді?

Жылдары екі таңбамен берілген мәтіндік күндерді қателерді тексеру арқылы түрлендіру

Мәтіндік күндерді DATEVALUE функциясы арқылы түрлендіру

Жылдары екі таңбамен берілген мәтіндік күндерді қателерді тексеру арқылы түрлендіру

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Өрнектер параметрін таңдап, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Қателерді тексеру тізімінен Қатенің өңдік тексеруін қосу параметрі жанына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

  2. Қателерді бақылау ережелері тобының астынан 2 сандарымен көрсетілген жылдары бар ұяшықтар параметрі жанына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

  3. ОК түймешігін басыңыз.

 3. Жұмыс парағының үстіңгі сол жақ бұрышында Формула ақаулығы бар ұяшық қате көрсеткіші бар ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын бөлектеңіз.

  Ескерту : Бөлектелген ұяшықтар іргелес болуға тиіс.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды бөлектеу әдісі

  Таңдау үшін

  Мынаны орындаңыз

  Бір ұяшық

  Ұяшықты жылжыту үшін нұқыңыз немесе жүгірткілерді басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан кейін соңғы ұяшыққа апарыңыз немесе таңдауды кеңейту үшін жүгірткілерді басқаныңызда, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  Сонымен бірге сіз ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдай аласыз, содан кейін жүгірткілер арқылы таңдауды кеңейту үшін F8 пернесін басыңыз. Таңдауды кеңейтуді тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан SHIFT пернесін басып тұрып, кейін ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Сізге соңғы ұяшықты көрінетін ету үшін жылжытуға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Барлығын таңдау түймешігін нұқыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін сіз CTRL+A пернелерін де баса аласыз.

  Ескерту : Егер жұмыс парағының құрамында деректер болса, CTRL+A пернелері ағымдық аймақты таңдайды. CTRL+A пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Ұштаспайтын ұяшықтар немесе ұяшық ауқымдары

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтары ауқымын таңдаңыз, содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдай аласыз, содан кейін таңдау басқа ұштаспайтын ұяшықты немесе ауқымды қосу үшін SHIFT+F8 пернелерін қайтадан басыңыз.

  Ескерту : Сізге бүкіл таңдауды болдырмай, ұштаспайтын таңдаудағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдауды болдырмауға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басу арқылы жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдай аласыз.

  Ескерту : Егер жол немесе баған деректерді қамтыса, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелері соңғы пайдаланылған ұяшыққа жолды немесе бағанды таңдайды. CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптары арқылы апарыңыз немесе бірінші жолды немесе бағанды таңдаңыз; содан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңадыңыз.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Таңдауыңыздағы бірінші жолдың немесе бағанның баған немесе жол тақырыбын нұқыңыз; содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, таңдауға қосқыңыз келген басқа жолдардың немесе бағандардың баған немесе жол тақырыптарын нұқыңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдаңыз, содан кейін CTRL+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмысы парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелерін басыңыз.

  Деректерді немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағының басындағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағының басындағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+HOME пернелерін басыңыз.

  Белсенді таңдаудан көп немесе аз ұяшықтар

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауда қамтығыңыз келген соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық және нұқыған ұяшығыңызды арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдау болады.

  Кеңес : Ұяшықтарды таңдауды болдырмау үшін жұмыс парағындағы кез келген ұяшықты нұқыңыз.

 4. Бөлектелген ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының жанында пайда болатын қате түймешігін Түймешік кескіні басып, не XX мәнін 20XX мәніне түрлендіру немесе XX мәнін 19XX мәніне түрлендіру пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мәтіндік күндерді DATEVALUE функциясы арқылы түрлендіру

Ұяшықтағы мәтіндік күнді сериялы нөмірге айналдыру үшін, DATEVALUE функциясы қолданылады. Одан кейін, өрнекті көшіріп алып, ішінде мәтіндік күндер бар ұяшықтарды таңдап, оларға күн пішімін қолдану үшін, Арнайы қойылым пәрменін таңдаңыз.

 1. Бір бос ұяшықты таңдап, оның сан пішімі «Жалпы» болуын тексеріңіз.

  Сан пішімін тексеру әдісі

  1. Өзіндік қойындысының Саны тобында Сан пішімі терезе түймешігін нұқып, одан кейін Жалпы түймешігін нұқыңыз.

   Excel таспа кескіні

 2. Бос ұяшықта:

  1. =DATEVALUE( функциясын теріңіз

  2. Түрлендірілетін мәтін пішіміндегі күні бар ұяшықты бөлектеңіз.

  3. ) таңбасын теріңіз

  4. ENTER пернесін басыңыз.

   DATEVALUE функциясы мәтіндік күн түрінде көрсетілетін күннің сериялы нөмірін береді.

   Сериялы нөмір дегеніміз не?

   Есептелуде пайдаланылуы үшін, Excel бағдарламасы күндерді жүйелі сериялық нөмірлер ретінде сақтайды. Әдепкіде 1900 жылғы 1 қаңтардың сериялы нөмірі 1, ал 2008 жылғы 1 қаңтардың сериялы нөмірі 39 448 болып табылады, себебі ол 1900 жылғы 1 қаңтарынан бастағанда 39 448 күннен кейін келеді.

 3. Түрлендіру өрнегін көршілес жатқан ұяшықтар ауқымына көшіру үшін, өрнек терілген ұяшықты бөлектеп, толтырғыш тұтқаны Толтыру таңбалауышы өлшемдері мәтіндік күндері бар ұяшықтар ауқымына сәйкес келетін бос ұяшықтар ауқымының бойымен созыңыз.

  Толтырғыш тұтқасын созғаннан кейін, сериялы нөмірлері бар ұяшықтар ауқымы мәтіндік күндері бар ұяшықтар ауқымына сәйкес болады.

 4. Ішінде сериялы нөмірлер бар ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын бөлектеп, Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобынан Көшіру пәрменін таңдаңыз.

  Excel таспасының суреті

  Пернетақта лақабы  Сондай-ақ, CTRL+C пернелер тіркесімін басуға болады.

 5. Ішінде мәтіндік күндер бар ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын бөлектеп, Басты қойындысындағы Аралық сақтағыш тобынан Қою параметрінің астындағы көрсеткіні нұқып, Арнайы қойылым пәрменін таңдаңыз.

 6. Арнайы қойылым тілқатысу терезесіндегі Қою астынан Мәндер параметрін таңдап, ОК түймешігін басыңыз.

 7. Басты қойындысының Сан тобынан Сан пішімдері жолағының жанындағы көрсеткіні нұқып, Қысқа күн немесе Ұзын күн түймешігін басыңыз.

  Excel таспа кескіні

  Кеңес : Басқа күн пішімдерін қолдану үшін, Қосымша пәрменін таңдаңыз. Ұяшықтарды пішімдеу тілқатысу терезесінің Сан қойындысындағы Санат жолағынан Күн параметрін басып, Түр жолағынан керекті күн пішімін таңдаңыз.

 8. Күндердің барлығы сәтті түрлендірілгеннен кейін сериялы нөмірлерді жою үшін, ішінде сериялы нөмірлер бар ұяшықтарды бөлектеп, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×