Мәліметтерді басқару саясаттарын жасау және қолдану

Мәліметтерді басқару саясаттары ұйымдық ақпаратқа кім қатынаса алатынын, олардың ақпаратпен не істей алатынын және ақпаратты қанша сақтау керек екенін бақылауға мүмкіндік береді. Саясат заң және үкімет ережелерімен немесе ішкі іскери процестермен сәйкестікті қамтамасыз етуге көмектеседі. Әкімші ретінде құжаттарды бақылау әдісін, құжаттарға кімнің қатынасу рұқсаты бар екенін және құжаттарды қанша сақтау керек екенін бақылау үшін саясат орната аласыз.

Әрбір саясат нақты мазмұн түрі үшін ережелер жинағын орнатады. Саясаттағы әрбір ереже саясат мүмкіндігі болып табылады. Мысалы, мәліметтерді басқару саясаты мүмкіндігі мазмұн түрі қанша сақталуы керек екенін көрсетуі мүмкін.

Торапта мәліметтерді басқару саясатын үш жолмен жасауға болады:

 1. Тораптар жинағындағы бірнеше мазмұн түрлерінде пайдалану үшін мәліметтерді басқару саясатын жасау.

 2. Торап мазмұнының түрі үшін мәліметтерді басқару саясатын жасау.

 3. Тізім немесе кітапхана үшін мәліметтерді басқару саясатын жасау.

Не істегіңіз келеді?

Тораптар жинағындағы бірнеше мазмұн түрі үшін саясатты жасау

Торап мазмұнының түрі үшін саясат жасау

Тізім, кітапхана немесе қалта үшін саясат жасау (орынға негізделген сақтау саясаты)

Мазмұн түріне тораптар жинағы саясатын қолдану

Тораптар жинақтарына саясатты қолдану

Бар саясаттан барлық тораптар жинақтарында пайдаланылатын үлгіні жасау

Саясатты экспорттау

Саясатты басқа тораптар жинағына импорттау

Тораптар жинағындағы бірнеше мазмұн түрі үшін саясатты жасау

Мәліметтер саясатының тораптар жинағындағы белгілі бір түрге жататын барлық құжаттарға қолданылуын қамтамасыз ету үшін тораптар жинағы деңгейінде саясат жасаңыз, содан кейін кейінірек осы саясатты мазмұн түрлеріне қолданыңыз. Бұлар торап жинағының саясаттары деп аталады. Қосымша мәліметтер алу үшін Мазмұн түріне тораптар жинағының саясатын қолдану бөлімін қараңыз.

 1. Тораптар жинағының өзіндік бетінде Торап әрекеттері пәрменін, содан кейін Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Торап параметрлері бетінде Торап жинағын басқару тізіміндегі Тораптар жинағының саясаттары пәрменін таңдаңыз.

 3. Тораптар жинағының саясаттары бетінде Жасау пәрменін таңдаңыз.

 4. Саясаттың атауы мен сипаттамасын енгізіңіз, содан кейін саясаттың неге арналғанын пайдаланушыларға түсіндіретін қысқаша саясат түсініктемесін жазыңыз. Саясат түсініктемесінің ұзындығы 512 таңбаға дейін бола алады.

 5. Саясатпен байланыстыру керек мүмкіндіктерді орнату туралы мәліметтер алу үшін, Мазмұн түрі үшін саясатты жасау бөлімін қараңыз.

 6. Тораптар жинағының саясаттары бетіне оралу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

Торап мазмұнының түрі үшін саясат жасау

Мәліметтерді басқару саясатын мазмұн түріне қосу саясат мүмкіндіктерін бірнеше тізімдер немесе жиынтықтармен байланыстыруды оңай етеді. Бар ақпаратты басқару саясатын мазмұн түріне қосуды немесе жекелеген мазмұн түріне қатысты бірегей саясат жасауды таңдауға болады.

Ескерту : Мәліметтерді басқару саясатын тізімдерге ғана қатысты мазмұн түріне қосуыңызға да болады. Бұл саясатты мазмұн түрін қолданып жатқан сол тізімдегі элементтерге ғана қолдану әсерін береді.

 1. Тораптар жинағының өзіндік бетінде Торап әрекеттері пәрменін, содан кейін Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Торап параметрлері бетінде Жиынтықтар бөліміндегі Торап мазмұнының түрлер пәрменін таңдаңыз.

 3. Торап мазмұнының түрі бетінде саясат қосу керек мазмұн түрін таңдаңыз.

 4. Торап мазмұнының түрі бетінде Параметрлер бөліміндегі Мәліметтерді басқару саясатының параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 5. Мәліметтерді басқару саясатының параметрлері бетінде Саясатты анықтау пәрменін таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

 6. Саясатты өңдеу бетінде саясаттың атын және сипаттамасын енгізіңіз, содан кейін пайдаланушыларға осы саясаттың мақсатын түсіндіретін қысқаша сипаттаманы енгізіңіз. Сипаттаманың ұзындығы 512 таңбаға дейін бола алады.

 7. Келесі бөлімдерде мәліметтерді басқару саясатына қосу қажет жеке саясат мүмкіндіктерін таңдаңыз.

 8. Осы саясатқа бағынышты құжаттар мен элементтердің сақтау мерзімін белгілеу үшін Сақтау қосу пәрменін таңдап, сақтау кезеңін және элементтердің мерзімі аяқталғанда орын алу керек әрекеттерді көрсетіңіз.

  Сақтау кезеңін көрсету үшін

1.

Жазбалар үшін сақтау кезеңін қосу... түймешігін басыңыз.

2.

Құжаттардың жарамдылық мерзімін көрсету үшін сақтау кезеңінің параметрін таңдаңыз. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

 • Күн сипатына негізделген жарамдылық мерзімінің біту күнін орнату үшін Оқиға бөлімінде Осы кезең элементтің күн сипатына негізделеді пәрменін таңдап, құжат немесе элемент әрекетін (мысалы, жасалған немесе өзгертілген) және жарамдылық мерзімі бітетін уақыт аралығын (мысалы, күндер, айлар немесе жылдар саны) таңдаңыз.

 • Жарамдылық мерзімін анықтау мақсатында теңшелетін сақтау формуласын пайдалану үшін Серверде орнатылған теңшелетін сақтау формуласын беру параметрін таңдаңыз.

Ескерту : Бұл параметр теңшелетін формуланы әкімші орнатқан болса ғана қол жетімді.

3.

Жұмыс процесін бастау жұмыс процесіне байланысты тізімге, кітапханаға немесе мазмұн түріне қандай-да бір саясатты анықтайтын болсаңыз ғана қол жетімді. Жұмыс процестерінен таңдау мүмкіндігі беріледі.

4.

Қайталау бөлімінде Келесі кезең белсендірілгенге дейін… тармағын таңдап, әрекеттің қайталану жиілігін енгізіңіз.

Ескерту : Бұл параметр таңдалған әрекетті қайталау мүмкін болса ғана қол жетімді. Мысалы, Қалпына келтіру мүмкіндігінсіз жою әрекеті үшін қайталауды орната алмайсыз.

5.

Жарайды түймешігін басыңыз.

 1. Осы саясатқа бағынатын құжаттар мен элементтерге тексеру мүмкіндігін қосу үшін Тексеруді қосу параметрін таңдап, тексергіңіз келетін оқиғаларды белгілеңіз.

  Тексеруді қосу үшін

1.

Саясатты өңдеу бетінің Тексеру бөліміндегі Тексеруді қосу құсбелгісін қойыңыз, содан кейін тексеру тізбегін сақтағыңыз келетін оқиғалардың жанына құсбелгілер қойыңыз.

2.

Осы штрихкодтарды құжаттарға салуды пайдаланушыларға ескерту үшін Сақтау немесе басып шығару алдында штрихкод кірістіруді сұрау құсбелгісін қойыңыз.

3.

Саясатқа тексеру мүмкіндігін қолдану үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

Тексеру саясаты мүмкіндігі ұйымдарға құжаттарды тексеру тізбегін жасап, талдау және тапсырмалар тізімдері, мәселелер тізімдері, талқылау топтары мен күнтізбелер сияқты элементтерді тізу мүмкіндіктерін береді. Бұл саясат мүмкіндігі мазмұнның қашан қаралғаны, өңделгені немесе жойылғаны сияқты оқиғаларды жазатын тексеру жұрналын береді.

Тексеру мәліметтерді басқару саясатының бөлігі ретінде қосулы болғанда, әкімшілер тексеру деректерін Microsoft Excel бағдарламасына негізделген және ағымдағы қолданысты қорытындылайтын саясатты қолдану есептерінде көре алады. Әкімшілер бұл есептерді ұйымда ақпараттың қалай пайдаланылып жатқанын анықтау үшін пайдалана алады. Сонымен бірге, бұл есептер ұйымдарға ережелердің сақталуын тексеріп тіркеуге немесе ықтимал мәселелерді зерттеуге көмектеседі.

Тексеру журналы келесі мәліметтерді жазады: оқиғаның аты, күні мен уақыты және әрекетті орындаған пайдаланушы жүйесінің аты.

 1. Саясаттың бөлігі ретінде штрихкодтар қосылғанда, олар құжат сипаттарына қосылады және штрихкод қолданылған құжаттың үстіңгі деректеме аумағында көрсетіледі. Белгілерді сияқты штрихкодтарды да құжаттан қолмен жоюға болады. Басып шығару немесе сақтау кезінде пайдаланушыларға штрихкодты қосуды ескерту керектігін немесе штрихкодты 2010 Office бағдарламаларындағы Кірістіру қойындысын пайдаланып кірістіру керек екенін көрсете аласыз.

  Штрихкодтарды қосу үшін

1.

Саясатты өңдеу бетінің Штрихкодтар бөлімінде Штрихкодтарды қосу құсбелгісін қойыңыз.

2.

Осы штрихкодтарды құжаттарға салуды пайдаланушыларға ескерту үшін Сақтау немесе басып шығару алдында штрихкод кірістіруді сұрау құсбелгісін қойыңыз.

3.

Штрихкод мүмкіндігін саясатқа қолдану үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Штрихкод саясаты Код 39 стандартты штрихкодтарын жасайды. Әр штрихкод кескіні штрихкод мәнін білдіретін штрихкод таңбасының астындағы мәтінді қамтиды. Бұл штрихкод деректерін тексеруші жабдығы болмаған жағдайдың өзінде пайдалануға мүмкіндік береді. Пайдаланушылар тораптағы элементті табу үшін штрихкод нөмірін іздеу жолағына қолмен енгізе алады.

 1. Осы саясатқа бағынатын құжаттарда белгілердің бар болуын талап ету үшін Белгілерді қосу пәрменін таңдап, белгілер үшін параметрлерді көрсетіңіз.

  Белгілерді қосу үшін

1.

Пайдаланушыларда құжатқа белгіні қосуды талап ету үшін Сақтау немесе басып шығару алдында белгі кірістіруді сұрау құсбелгісін қойыңыз.

Ескерту :  Егер белгілерді қолдануды міндетті еткіңіз келмесе, бұл құсбелгіні қоймаңыз.

2.

Белгіні кірістіргеннен кейін өзгерте алмайтындай құрсаулау үшін Белгілер қосылғаннан кейін өзгеріске тыйым салу құсбелгісін қойыңыз.

Ескерту :  Бұл параметр Word, Excel немесе PowerPoint сияқты клиенттік бағдарламадағы элементке белгіні кірістіргеннен кейін белгі мәтінінің жаңартылуын болдырмайды. Осы құжат немесе элемент жаңартылғанда белгінің жаңартылуын қаласаңыз, бұл құсбелгіні қоймаңыз.

3.

Белгі пішім өрісінде белгінің мәтіні көрсетілу керек түрінде енгізіңіз. Белгілерде 10-ға дейін баған сілтемелері болуы мүмкін, олардың әрқайсысының ұзындығы 255 таңбаға дейін бола алады. Белгі үшін пішімді жасау үшін төмендегі әрекетті орындаңыз:

Белгіге қосу керек бағандардың аттарын олар көрінуі керек ретпен енгізіңіз. Баған аттарын саясатты өңдеу бетіндегі мысалда көрсетілгендей имек жақшаларға ({}) алыңыз.

Саясатты өңдеу бетіндегі мысалда көрсетілгендей жақшалардың сыртындағы бағаналарды анықтайтын сөздерді теріңіз.

4.

Жол үзілімін қосу үшін жол үзілімі қажет жерде \n тіркесімін енгізіңіз.

5.

Қажет қаріп өлшемін және мәнерді таңдап, белгіні құжаттың сол, орта немесе оң жағында орналастырылуы керек екенін көрсетіңіз.

Кеңес :  Пайдаланушылардың компьютерлерінде бар қаріп пен мәнерді таңдаңыз. Қаріп өлшемі таңбада қанша мәтін көрсетілетініне әсер етеді.

6.

Белгінің биіктігі мен енін енгізіңіз. Белгі биіктігі 0,64 см-ден 51 см-ге дейін болады, ал белгі ені 0,64 см-ден 51 см-ге дейін болады. Белгі мәні әрқашан белгі суретінің ортасында тік орналасады.

7.

Белгі мазмұнын алдын ала қарау үшін, Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

 1. Жарайды түймешігін басыңыз.

Тізім, кітапхана немесе қалта үшін саясат жасау (орынға негізделген сақтау саясаты)

Тек белгілі бір тізім, кітапхана немесе қалтаға қолданылатын сақтау саясатын анықтай аласыз. Бірақ сақтау саясатын осы жолмен жасасаңыз, бұл саясатты басқа тізімдерде, кітапханаларда, қалталарда немесе тораптарда қайта пайдалана алмайсыз.

Ескерту : Тораптар жинағы саясатын орынға негізделген саясатқа қолдана алмайсыз.

Бір орындағы барлық мазмұн түрлеріне бір сақтау саясатын қолдану керек болса, орынға негізделген сақтау саясатын қолдануға болады. Басқа жағдайлардың көпшілігінде барлық мазмұн түрлері үшін сақтау саясаты көрсетілгенін тексеру керек.

Ескерту : Алуды үзіп, еншілес деңгейде жаңа сақтау саясатын анықтауды таңдағанша, әрбір ішкі қалта басты қалтаның сақтау саясатын алады.

Тізімде немесе кітапханада сақтаудан басқа мәліметтерді басқару саясатын анықтау керек болса, сол тізіммен немесе кітапханамен байланысты әрбір жеке тізім мазмұн түрі үшін мәліметтерді басқару саясатын анықтау қажет. Қосымша ақпарат алу үшін, Торап мазмұн түрі үшін саясатты жасау бөлімін қараңыз.

Маңызды : Кез келген уақытта тізім немесе кітапханада мазмұн түрінен орынға негізделген саясаттарға ауысуды шешсеңіз, сақтау саясаты ғана орынға негізделген саясат ретінде пайдаланылады. Басқа басқару саясаттарының барлығы (тексерулер, штрихкодтар) байланысты мазмұн түрлерінен алынады.

Кеңес : Тораптар жинағындағы орынға негізделген саясаттарды кітапхана мен қалтаға негізделген сақтау мүмкіндігін белсенсіздендіру арқылы ажыратуға болады. Бұл тораптар жинағы әкімшілеріне мазмұн түрі саясаттарын тізім әкімшісінің орынға негізделген саясаттары қайта анықталмауын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Тізімге немесе кітапханаға арналған мәліметтерді басқару саясатының параметрлерін өзгерту үшін ең кемі тізімдерді басқару рұқсатыңыз болуы керек.

 1. Мәліметтерді басқару саясатын көрсету керек тізімді немесе кітапхананы ашыңыз.

 2. Таспада Кітапхана немесе Тізім қойындысын нұқып, кітапханамен немесе тізіммен жұмыс істеп жатқаныңызға байланысты Кітапхана параметрлері немесе Тізім параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Рұқсаттар мен басқару астында Мәліметтерді басқару саясатының параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 4. Мәліметтерді басқару саясатының параметрлері бетінде тізімнің немесе кітапхананың сақтау көзі кітапхана және қалталар деп орнатылғанын тексеріңіз. Мазмұн түрі көз болып көрінсе, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

  • Қайнар көзін өзгерту түймешігін басыңыз.

   Саясат көзін өзгерту

  • Саясатты өңдеу бетінің Сақтаудың көзі бөлімінде Кітапхана және қалталар параметрін таңдаңыз. Мазмұн түрін сақтау саясаттары еленбейтіні туралы ескерту аласыз.

  • Жарайды түймешігін басыңыз.

 5. Саясаттың өңдеу бетінің Кітапханаға негізделген сақтау кестесі бөлімінде жасап жатқан саясаттың қысқа сипаттамасын енгізіңіз.

 6. Жазбалар емес астында Сақтау кезеңін қосу… пәрменін таңдаңыз.

  Маңызды :  Жазбалар астында Жазбалар үшін басқа сақтау кезеңдерін анықтау параметрін таңдау арқылы жазбалар үшін басқа сақтау саясаттарын анықтауды таңдауға болатынын ескеріңіз.

 7. Кезең сипаттары тілқатысу терезесінде құжаттардың жарамдылық мерзімін көрсету үшін сақтау кезеңінің параметрін таңдаңыз. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Күн сипатына негізделген жарамдылық мерзімінің біту күнін орнату үшін Оқиға бөлімінде Осы кезең элементтің күн сипатына негізделеді пәрменін таңдап, құжат немесе элемент әрекетін (мысалы, жасалған немесе өзгертілген) және жарамдылық мерзімі бітетін уақыт аралығын (мысалы, күндер, айлар немесе жылдар саны) таңдаңыз.

  • Жарамдылық мерзімін анықтау мақсатында теңшелетін сақтау формуласын пайдалану үшін Серверде орнатылған теңшелетін сақтау формуласын беру параметрін таңдаңыз.

   Ескерту : Бұл параметр теңшелетін формуланы әкімші орнатқан болса ғана қол жетімді.

  • Әрекет астында құжаттың немесе элементтің мерзімі біткенде не болу керек екенін көрсетіңіз. Құжатпен немесе элементпен болуы керек нақты әрекетті (мысалы, жоюды) қосу үшін тізімнен әрекетті таңдаңыз.

 8. Жұмыс процесін бастау жұмыс процесіне байланысты тізімге, кітапханаға немесе мазмұн түріне қандай-да бір саясатты анықтайтын болсаңыз ғана қол жетімді. Жұмыс процестерінен таңдау мүмкіндігі беріледі.

 9. Қайталау бөлімінде Келесі кезең белсендірілгенге дейін… тармағын таңдап, әрекеттің қайталану жиілігін енгізіңіз.

  Ескерту : Бұл параметр таңдалған әрекетті қайталау мүмкін болса ғана қол жетімді. Мысалы, Қалпына келтіру мүмкіндігінсіз жою әрекеті үшін қайталауды орната алмайсыз.

 10. Жарайды түймешігін басыңыз.

Мазмұн түріне тораптар жинағы саясатын қолдану

Мәліметтерді басқару саясаттары торап үшін торап жинағының саясаттары ретінде жасалып қойған болса, мазмұн түріне саясаттардың біреуін қолдана аласыз. Мұны істей отырып бір саясатты бірдей басты мазмұн түрін ортақ пайдаланбайтын тораптар жинағындағы бірнеше мазмұн түріне қолдана аласыз.

Ескерту : Тораптар жинағындағы бірнеше мазмұн түріне саясаттарды қолдану керек болса және басқарылатын метадеректер қызметін теңшеген болсаңыз, мәліметтерді басқару саясаттарын бірнеше тораптар жинақтарына жариялау үшін мазмұн түрін жариялауды пайдалана аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін, Тораптар жинақтарына саясатты қолдану бөлімін қараңыз.

 1. Саясатты қолдану керек мазмұн түрін қамтитын тізімге немесе кітапханаға өтіңіз.

 2. Таспада Кітапхана немесе Тізім қойындысын нұқып, кітапханамен немесе тізіммен жұмыс істеп жатқаныңызға байланысты Кітапхана параметрлері немесе Тізім параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Рұқсаттар мен басқару астында Мәліметтерді басқару саясатының параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 4. Саясаттың көзі Мазмұн түрлері деп орнатылғанын тексеріп, Мазмұн түрі саясаттары астында саясатқа қолдану керек мазмұн түрін таңдаңыз.

 5. Саясатты көрсету бөлімінде Тораптар жинағының саясатын пайдалану тармағын таңдап, тізімнен қолдану керек саясатты таңдаңыз.

  Ескерту : Тораптар жинағының саясатын пайдалану параметрі қол жетімді емес болса, тораптар жинағы үшін тораптар жинағы саясаттары анықталмаған.

 6. Жарайды түймешігін басыңыз.

  Маңызды : Сіз жұмыс істеп жатқан тізім немесе кітапхана бірнеше мазмұн түрін басқаруды қолдаса, Мазмұн түрлері астында мәліметтерді басқару саясатын көрсету керек мазмұн түрін нұқыңыз. Бұл тікелей жоғарыдағы 5-қадамға апарады.

Тораптар жинақтарына саясатты қолдану

Мазмұн түрін жариялауды теңшеу үшін басқарылатын метадеректер қызметтік бағдарламасын пайдалану арқылы мазмұн түрлерін тораптар жинақтарында ортақ пайдаланыңыз. Мазмұн түрін жариялау ұйымдарға өз тораптарында мазмұн мен метадеректерді үйлесімді басқаруға мүмкіндік береді, өйткені мазмұн түрлерін орталықтан жасауға және жаңартуға болады, ал жаңартулар бірнеше жазылу тораптарының жинақтарына немесе веб-бағдарламаларға жарияланады.

Мазмұн түрін жариялау туралы қосымша мәліметтер алу үшін, Мазмұн түрін жариялауды басқару бөлімін қараңыз.

Бар саясаттан барлық тораптар жинақтарында пайдаланылатын үлгіні жасау

Мәліметтерді басқару саясатын анықтап, содан кейін одан қажет кезде бірнеше тораптар жинақтарында пайдаланатын үлгі жасай аласыз. Бұл әдісті мәліметтер саясаттарының сақтық көшірмесі қажет болса пайдалануға болады немесе оны бір саясатты тораптар жинақтарында қолдану үшін мазмұн түрін жариялаудың баламалы әдісі ретінде пайдалануға болады. Саясаттың үлгісі немесе сақтық көшірмесі саясатты бір тораптар жинағынан экспорттап, содан кейін оны сақталған орынға немесе басқа тораптар жинағына импорттау арқылы жасалады.

Маңызды : Экспорттау/импорттау мүмкіндігін саясаттар жинағын жасау жолы ретінде пайдалансаңыз, саясаттың .xml файлында бір мәнді идентификатор бар екенін есте сақтаңыз. Осыған байланысты саясатты торапқа бір реттен көбірек импорттасаңыз, оның бір мәнді идентификаторы өзгереді.

Саясатты экспорттау

 1. Саясат орналасқан тораптар жинағының өзіндік бетінде Торап әрекеттері пәрменін, содан кейін Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Торап параметрлері бетінде, Торап жинағын басқару бөлімінде Тораптар жинағының саясаттары пәрменін таңдаңыз.

 3. Экспорттау керек саясатты нұқып, саясаттың төменгі жағына қарай жылжыңыз, содан кейін Экспорттау пәрменін таңдаңыз.

 4. Файлды сақтауға немесе ашуға нұсқау алғанда, Сақтау пәрменін таңдап, файлды сақтайтын орынды таңдаңыз. Саясатты импорттайтын торап жинақтары үшін қол жетімді орынды таңдаңыз.

 5. «Қотару аяқталды» тілқатысу терезесі көрсетілгенде Жабу пәрменін таңдаңыз.

Саясатты басқа тораптар жинағына импорттау

Ақпаратты басқару саясатын импорттау оны кез келген тораптар жинағында торап немесе тізім деңгейінде бірнеше мазмұн түріне қолдануға мүмкіндік береді. Бұл екі жағынан пайдалы: әрбір мазмұн түрінде саясатты қайта анықтаудың және қолданудың қажеті жоқ және саясатқа өзгертулерді бір жерде ғана енгізу арқылы саясат өзгертулерін оңай басқара аласыз.

 1. Саясатты қолдану керек тораптар жинағының өзіндік бетінде Торап әрекеттері пәрменін, содан кейін Торап параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 2. Торап жинағын басқару бөлімінде Тораптар жинағының саясаттары пәрменін таңдаңыз.

 3. Тораптар жинағының саясаттары бетінде Импорттау пәрменін таңдаңыз, содан кейін саясаттың XML файлын табу үшін Шолу пәрменін таңдаңыз.

 4. Саясат сақталған XML файлды таңдап, Ашу пәрменін таңдаңыз.

 5. Тораптар жинағы саясатының импорты бетінде тораптар жинағына саясатты қосу үшін Импорттау пәрменін таңдаңыз.

Енді импортталған саясатты торап немесе тізім деңгейінде бір немесе бірнеше мазмұн түріне қолдануға болады. Жоғарыдағы Мазмұн түріне тораптар жинағы саясатын қолдану бөлімін қараңыз.

Мазмұн түріне қолданылатын мәліметтер саясатын таңдау

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×