Метадеректердің сипаттама схемаларын басқару

Note: Жаңа және жан-жақты мәлімет алу үшін www.microsoft.com торабына кіріңіз.

Метадеректер сипатының схемалары мазмұнды тексеріп шығу кезінде шығарылған сипаттарды (жылжыған сипаттар деп аталады) пайдаланушылар іздеу сұрауларында пайдаланатын басқарылған сипаттарға ауыстырады.

Мысалы, үш түрлі құжат түрлерінің авторды анықтайтын әр түрлі атаулары болуы мүмкін. Бір құжат түрі бұл сипатты "автор" ретінде, екіншісін "жазушы", ал үшіншісін "3-сипат" ретінде атауы мүмкін. Осы жылжыған сипаттардың әрқайсысын Авторлық басқарылған сипатына ауыстыруыңызға болады, сонда пайдаланушы авторы бойынша сұрау салғанда, үш құжаттың тиісті нәтижелері қамтылады. Жылжыған сипаттарда емес, басқарылған сипаттарда ғана іздеу жүргізуге болады.

Метадеректер сипатының схемаларын басқару үшін алдымен Метадеректер сипаты схемаларының бетін ашу керек:

 1. SSP жеткізушісіне (Ортақ қызметтер жеткізушісі) арналған басқару бетін ашыңыз.

  SSP жеткізушісіне арналған басқару бетін ашу үшін төмендегілерді орындаңыз:

  1. Жоғарғы шарлау тақтасындағы Бағдарламаны басқару түймешігін басыңыз.

  2. Бағдарламаны басқару бетінің Office SharePoint Server ортақ қызметтері бөлімінде Осы ферманың ортақ қызметтерін жасау немесе теңшеу түймешігін басыңыз.

  3. Ферманың ортақ қызметтерін басқару бетінде басқару бетін ашқыңыз SSP жеткізушісін нұқыңыз.

 2. Ортақ қызметтер басқару өзіндік бетінің Іздеу бөлімінде Іздеу параметрлері түймешігін басыңыз.

 3. Іздеу параметрлерін теңшеу бетінде Мазмұнды тексеріп шығу параметрлері бөлімінде Метадеректер сипатының схемалары түймешігін басыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Басқарылған сипатты қосу

Басқарылған сипатты өңдеу

Басқарылған сипатты жою

Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты ауыстыру

Басқарылған сипатты қосу

 1. Метадеректер сипатының схемалары бетінде Жаңа басқарылған сипат түймешігін басыңыз.

 2. Жаңа басқарылған сипат бетіндегі Атауы және түрі бөлімінің Сипат атауы жолағына жаңа басқарылған сипаттың атауын теріңіз.

 3. Сипаттама жолағына сипаттың сипаттамасын енгізіңіз.

 4. Осы сипаттағы ақпарат түрі тармағы астында төмендегілердің біреуін сипатқа лайықты ретінде таңдаңыз:

  • Мәтін

  • Бүтін сан

  • Ондық

  • Күн және уақыт

  • Иә/Жоқ

 5. Мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар схемалары бөлімінде төмендегілердің біреуін таңдаңыз:

  • Ауыстырылатын барлық мазмұны тексеріліп шыққан сипаттардың мәндерін қамту. Егер барлық жылжыған сипаттардың мәндерін ауыстырғыңыз келсе, осы параметрді таңдаңыз. Ауыстырылатын жылжыған сипаттардың кез келгені сәйкес келген жағдайда, барлық мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар ауыстырылатын құжаттағы сипат сұрауы нәтижесін береді.

  • Көрсетілген ретке қарай бір мазмұны тексеріліп шыққан сипаттың мәнін қамту. Егер бір мәнді ауыстырғыңыз келсе, осы параметрді таңдаңыз. Бірнеше мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар басқарылған сипатқа ауыстырылғанда, таңдалғаны осы құжатқа арналған мәні бар тізімде бірінші болып тұрады. Жоғары жылжыту және Төмен жылжыту түймешіктері арқылы тізімді қайта реттеуіңізге болады.

 6. Схеманы тізімге қосу үшін Схема қосу түймешігін басыңыз.

 7. Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты таңдау тілқатысу терезесі пайда болады. Параметрлерді төмендегідей теңшеңіз:

  • Санат таңдау мәзірінде Барлық санаттар немесе құжат санатының арнайы түрін (мысалы, Office немесе XML) таңдаңыз.

  • Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты таңдау ішінен қосылатын басқарылған сипатқа ауыстыру үшін мазмұны тексеріліп шыққан сипатты таңдаңыз.

   Себебі мазмұны тексеріліп шыққан сипаттардың тізімі ұзақ болуы мүмкін, іздеп отырған сипаттың атауын (немесе атаудың бірінші бөлігін) Жылжыған сипат атауы жолағына теріп, Табу түймешігін басуыңызға болады.

  • OK түймешігін басыңыз.

 8. Жаңа басқарылған сипат бетінің Аумақтарда пайдалану бөлімінде сипаттың іздеу аумақтарын анықтауға қол жетімді болуын қаласаңыз, Бұл сипаттың аумақтарда пайдаланылуына мүмкіндік беру параметріне құсбелгі қойыңыз.

 9. OK түймешігін басыңыз.

 10. Өзгертулер келесі толық мазмұнды тексеріп шығу орындалмайынша күшіне енбейтіні жөнінде хабарлайтын хабар терезесінде OK түймешігін басыңыз.

  Note: Құжат мазмұны тексеріліп шыққаннан кейін сипат схемаларындағы өзгертулер мазмұнды тексеріп шығу түріне қарамастан құжат бойынша күшіне енеді. Толық мазмұнды тексеріп шығу өзгертулердің бүкіл индекске сәйкесінше қолданылатынын растайды.

Беттің жоғарғы жағы

Басқарылған сипатты өңдеу

Басқарылған сипатты өңдеудің бір себебі мазмұны тексеріліп шыққан сипатты оған ауыстыру болып табылады.

 • Метадеректер сипатының схемалары бетінің Басқарылған сипаттар көрінісі тізімінде өңдегіңіз келген басқарылған сипаттың мәзіріндегі Сипатты өңдеу/ауыстыру пәрменін таңдаңыз.

  Басқарылған сипат параметрлері, оның ішінде жаңа схеманы қосу әдісі туралы ақпаратты Басқарылған сипатты қосу бөлімінен табуыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Басқарылған сипатты жою

Басқарылған сипатты жою үлгісінің төмендегідей нәтижесі бар:

 • Пайдаланушылар осы сипат арқылы сұрау сала алмайды.

 • Егер аумақ өз ережелерінде осы сипатты пайдаланса, аумақ үзіліп кетеді.

 • Егер таңдамалы іздеу бағдарламалары немесе веб-бөліктері осы сипатты пайдаланса, олар үзіліп кетеді.

 • Метадеректер сипатының схемалары бетінің Басқарылған сипаттар көрінісі тізімінде жойғыңыз келген басқарылған сипаттың мәзіріндегі Жою пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты ауыстыру

Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты өңдеу арқылы мазмұны тексеріліп шыққан сипаттарды басқарылған сипаттарға ауыстыруыңызға болады.

 1. Метадеректер сипатының схемалары бетінде сол жақ шарлау тақтасындағы Жылжыған сипаттар түймешігін басыңыз.

 2. Мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар көрінісі тізімінде мазмұны тексеріліп шыққан сипат тән болатын санатты таңдаңыз.

 3. Мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар тізімінде өңдегіңіз келген мазмұны тексеріліп шыққан сипаттың мәзіріндегі Сипатты өңдеу/ауыстыру пәрменін таңдаңыз.

 4. Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты өңдеу бетінің Басқарылған сипаттардың схемалары бөлімінде Схема қосу түймешігін басыңыз.

 5. Басқарылған сипатты таңдау тілқатысу терезесінде параметрлерді былайша теңшеңіз:

  1. Басқарылған сипатты таңдау тізімінде басқарылған сипатты таңдап, OK түймешігін басыңыз.

  2. OK түймешігін басыңыз.

 6. Мазмұны тексеріліп шыққан сипатты өңдеу бетінде мазмұны тексеріліп шыққан сипатқа арналған мәндерді іздеу индексіне қосқыңыз келсе, Осы сипатқа арналған мәндерді іздеу индексіне қосу параметріне құсбелгіні қойыңыз. Бұл параметр мәтінді толық іздеу пайдаланылғанда мазмұны тексеріліп шыққан сипаттың мәндерін іздетеді (әдетте, сипатқа негізделген іздеу қолданылғанда ғана мазмұны тексеріліп шыққан сипаттар ізделеді).

 7. OK түймешігін басыңыз.

 8. Өзгертулер келесі толық мазмұнды тексеріп шығу орындалмайынша күшіне енбейтіні жөнінде хабарлайтын хабар терезесінде OK түймешігін басыңыз.

  Note: Өзгертулер мазмұнды тексеріп шығу кезінде құжат бойынша кездеседі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×