Макрос жасау

макроcәрекет белгілі бір қатарын орындау үшін жасауыңызға және макрос тобы әрекеттердің қатысты қатарларын орындау үшін жасауыңызға болады.

Microsoft Office Access 2007 бағдарламасында макрос нысандарының ішінде (кейде бөлек макростар деп аталады) қамтуға немесе оларды пішіндер, есептер немесе басқару элементтерінің оқиға сипаттарына ендіруге болады. Ендірілген макростар ендірілген нысан немесе басқару элементінің бөлігі болып кетеді. Макрос нысандарын Шарлау аумағында Макростар астында көруге болады; ендірілген макростар көрінбейді.

Не істегіңіз келеді?

Макрос құрастырғышы туралы білу

Бөлек макрос жасау

Макрос тобын жасау

Ендірілген макросты жасау

Макросты өңдеу

Макрос әрекеттерін бақылау үшін шарттарды қолдану

Макрос әрекеттері туралы қосымша білу

Макрос құрастырғышы туралы білу

Макростарды жасау және өзгерту үшін Макрос құрастырғышын қолданасыз. Макрос құрастырғышын ашу үшін:

 • жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

  Макрос құрастырғышы бейнеленеді.

Макрос құрастырғышы

Макрос құрастырғышы терезесінде макростың жегілген кезінде орындағыңыз келетін әрекеттер тізімін құрасыз. Макрос құрастырғышын алғаш рет ашқанда, Әрекет бағаны, Дәлелдер бағаны және Аңғартпа бағаны бейнеленеді.

Әрекет дәлелдері астында дәлелдерді әр макрос әрекетінің сол жағында енгізесіз және өңдейсіз, егер қажет болған жағдайда. Әр әрекет немесе дәлелдің қысқы сипаттамасын беретін сипаттама жолағы оң жақта бейнеленеді. Жолақтағы сипаттаманы оқу үшін әрекетті немесе әрекет дәлелін нұқыңыз.

Макросты жасау, сынақтан өткізу және жегу үшін Макрос құрастырғышының Жасақтама қойындысындағы пәрмендерді қолдануыңызға болады.

Келесі кесте Жасақтама қойындысындағы пәрмендерді сипаттайды.

Топ

Пәрмен

Сипаттама

Құралдар

Жегу

Макроста берілген әрекеттерді орындайды.

Жалғыз қадам

Жалғыз қадам күйін қосады. Макросты осы күйде жеккіңіз келгенде, әр әрекет бір-бірден орындалады. Әр әрекет аяқталған соң, Макростың жалғыз қадамы тілқатысу терезесі бейнеленеді. Келесі әрекетке өту үшін тілқатысу терезесіндегі Қадам түймешігін нұқыңыз. Осы және басқа да жегілген макростарды тоқтату үшін Барлық макростарды тоқтату түймешігін нұқыңыз. Жалғыз қадам күйінен шығу қалған әрекеттерді тоқтамастан орындау үшін Жалғастыру түймешігін нұқыңыз.

Құрастырғыш

өрнек қамтуы мүмкін әрекет дәлелін енгізгенде, бұл батырма қосылады. Өрнекті құру үшін қолдануыңызға болатын Өрнек құрастырғышы тілқатысу терезесін ашу үшін Құрастырғыш түймешігін нұқыңыз.

Жолдар

Жолдарды кірістіру

Бір немесе бірнеше таза әрекет жолдарын таңдалған жол немесе жолдар үстіне кірістіреді.

Жолдарды жою

Таңдалған әрекет жолын немесе жолдарын жояды.

Көрсету/Жасыру

Барлық әрекеттерді көрсету

Әрекет ашылмалы тізімінде көптеу немесе аздау макрос әрекеттерін бейнелейді.

 • Макрос әрекеттерінің ұзындау тізімін бейнелеу үшін Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін нұқыңыз. Макрос әрекеттерінің ұзындау тізімі бар болғанда, Барлық әрекеттерді көрсету түймешігі таңдалған күйде пайда болады. Егер макрос әрекетін осы макрос әрекеттерінің ұзындау тізімінен таңдасаңыз, онда әрекетті жегуден бұрын дерекқорға анық жасалған сенім күйін беру қажет болуы мүмкін.

 • Макрос әрекеттерінің ұзындау тізімінен сенім артылмаған дерекқорда қолдануға болатын макрос әрекеттерін бейнелейтін қысқалау тізімге көшу үшін Барлық әрекеттерді көрсету түймешігінің таңдалмағанына көз жеткізіңіз.

  Кеңес : Егер Барлық әрекеттерді көрсету түймешігі таңдалған болса, таңдауды алып тастау үшін Барлық әрекеттерді көрсету түймешігін нұқыңыз. Барлық әрекеттерді көрсету түймешігі таңдалмаған кезде сенім артылған макрос әрекеттерінің қысқалау тізімі бар болады.

Макрос атаулары

Макрос атауы бағанын көрсетеді немесе жасырады. Макрос атаулары макрос топтарында жекелеген макростарды бір-бірінен айыру үшін қажет, бірақ басқа жағдайда, макрос атауларын қолдану міндетті емес. Қосымша мәлімет алу үшін Макрос тобын жасау бөлімін қараңыз.

Шарттар

Шарт бағанын көрсетеді немесе жасырады. Бұл бағанды әрекет орындалғанын бақылайтын өрнектерді енгізу үшін қолданасыз.

Дәлелдер

Дәлелдер бағанын көрсетеді немесе жасырады. Бұл баған әр макрос әрекетінің дәлелдерін бейнелейді және макрос басынан аяғына дейін оқуды жеңілдетеді. Егер Дәлелдер бағаны бейнеленбесе, әр әрекетті нұқуыңыз және Әрекет Дәлелдері астындағы дәлелдерді оқуыңыз қажет. Дәлелдерді Дәлелдер бағанына енгізе алмайсыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бөлек макрос жасау

 1. жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

  Макрос құрастырғышы бейнеленеді.

 2. Макросқа әрекет қосыңыз:

  • Макрос құрастырғышында Әрекет бағанындағы бірінші бос ұяшықты нұқыңыз.

  • Қолданғыңыз келетін әрекетті теріңіз немесе қолда бар әрекеттер тізімін бейнелеу үшін көрсеткіні нұқыңыз, сосын қолданғыңыз келетін әрекетті таңдаңыз.

   Макрос әрекетін таңдау

  • Әрекет дәлелдері (Макрос құрастырғышының төменгі жағында) астында қажет болған жағдайда әрекеттің дәлелдерін көрсетіңіз.

   Әрекет дәлелдер енгізу

   Ескерту : 

   • Дәлелдерді Әрекет дәлелдері терезесінде теруіңіз барысында, олар әрекет тізімінің Дәлелдер бағанында бейнеленеді. Алайда, Дәлелдер бағаны тек бейнелеу үшін; бұл бағанға дәлелдер енгізуіңізге болмайды.

   • Әр дәлелдің қысқа сипаттамасын көру үшін Әрекет дәлелдері терезесінде дәлел жолағын нұқыңыз, сосын маңайындағы жолақтағы сипаттамасын оқыңыз.

    Кеңестер

    • Параметрі дерекқор нысандары атауы болып табылатын әрекет аргументі үшін нысанды Шарлау аумағынан әрекеттің Нысан атауы дәлел жолағына сүйреу арқылы дәлел орнатуыңызға болады.

    • Әрекетті дерекқор нысанын Шарлау аумағынан Макрос құрастырғышындағы бос жолға сүйреу арқылы да жасауыңызға болады. Егер кесте, сұрау, пішін, есеп немесе модульді Макрос құрастырғышына сүйресеңіз, Access кесте, сұрау, пішін немесе есепті ашатын әрекетті қосады. Егер макросты Макрос құрастырғышына сүйресеңіз, Access макросты жегетін әрекетті қосады.

  • Таңдау бойынша Аңғартпа бағанындағы әрекет үшін аңғартпа теріңіз.

 3. Макросқа қосымша әрекеттер қосу үшін басқа әрекет жолына өтіңіз, сосын 2 қадамды қайталаңыз.

Макросты жеккен кезде Access әрекеттерді олардың тізімде берілген ретімен орындайды.

Беттің жоғарғы жағы

Макрос тобын жасау

Егер бірнеше қатысы бар макростарды бір макрос тобына топтағыңыз келсе, макрос тобын жасауыңызға болады.

 1. жасау қойындысының Басқа тобында Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Пәрмен болмаса, не Модуль не Сынып модулі түймешігінің астындағы түймешікті нұқып, Құрамды пәрмен түймешігін нұқыңыз. Түймешік суреті

  Макрос құрастырғышы бейнеленеді.

 2. Жасақтама қойындысының Көрсету/Жасыру тобында, егер әлдеқашан таңдалған болмаса, Макрос атаулары түймешігін Түймешік суреті нұқыңыз.

  Макрос атауы бағаны Макрос құрастырғышында бейнеленеді.

  Ескерту : Макрос топтарында, жекелеген макторстарды бір-бірінен айыра білу үшін макрос атаулары қажет. Макрос атауы макростың бірінші әрекетінің сызығында пайда болады. Макрос атауының бағаны макростағы кез келген келесі әрекеттер үшін бос қалдырылған. Макрос келесі бір макрос табылғанда бітеді.

 3. Макрос атауы бағанында макрос тобындағы бірінші макростың атауын теріңіз.

 4. Бірінші макросқа орындатқыңыз келетін әрекеттерді қосыңыз

  • Әрекет бағанында әрекет тізімін бейнелеу үшін көрсеткіні нұқыңыз.

  • Қолданғыңыз келетін әрекетті нұқыңыз.

  • Әрекет дәлелдері астында қажетінше әрекеттің дәлелдерін көрсетіңіз.

   Әр дәлелдің қысқа сипаттамасын көру үшін дәлел жолағын нұқыңыз, сосын дәлелдің оң жағындағы сипаттаманы оқыңыз.

   Кеңестер

   • Параметрі дерекқор нысанының атауы болып табылатын әрекет дәлелі үшін нысанды Шарлау аумағынан әрекеттің Нысан атауы дәлел жолағына сүйреу арқылы дәлел орнатуыңызға болады.

   • Әрекетті дерекқор нысанын Шарлау аумағынан Макрос құрастырғышының бос жолына сүйреу арқылы да жасауыңызға болады. Егер кесте, сұрау, пішін, есеп немесе модульді Макрос құрастырғышына сүйресеңіз, Access кесте, сұрау, пішін немесе есепті ашатын әрекетті қосады. Егер макросты Макрос құрастырғышына сүйресеңіз, Access макросты жегетін әрекетті қосады.

  • Қаласаңыз, әрекеттің аңғартпасын теріңіз.

 5. Келесі бос жолға көшіңіз, сосын келесі макростың атауын Макрос атауы бағанында теріңіз.

 6. Макросқа орындатқыңыз келетін әрекеттерді қосыңыз.

 7. Макрос тобындағы әр макрос үшін 5 және 6 қадамдарды қайталаңыз.

Келесі бейне кішігірім макрос тобын көрсетеді. Макрос тобы атаулары Макрос атауы бағанында бейнеленген екі макросты қамтиды. Әр макрос екі әрекетті қамтиды.

Макрос тобының мысалы

Ескерту : 

 • Макрос тобын сақтағаныңызда, көрсеткен атау макростар тобының атауы болып табылады. Алдыңғы мысалда, макрос тобының атауы 3-макрос болды. Бұл атау Шарлау аумағындағы Макростар астында бейнеленеді. Макрос тобындағы жекелеген макросқа меңзеу үшін мына синтаксисті пайдаланыңыз:

  макростобыныңатауы.макросатауы

  Мысалы, алдыңғы бейнеде, Macro3.FoundMsg макрос тобындағы екінші макросты меңзейді.

 • Егер макрос тобын оны Шарлау аумағында екі рет нұқу немесе Жасақтама қойындысының Құралдар тобындағы Жегу түймешігін Түймешік суреті нұқу арқылы жеккен болсаңыз, Access топтағы бірінші макросты ғана орындайды, екінші макрос атауына келгенде тоқтайды.

Беттің жоғарғы жағы

Ендірілген макросты жасау

Ендірілген макростар бөлек макростардан пішіндер, есептер немесе басқару элементтерінің оқиға сипаттарында сақталатындығымен ерекшеленеді. Олар Шарлау аумағындағы Макростар астындағы нысандар ретінде бейнеленбейді. Бұл дерекқорды басқаруды оңайлатады, себебі пішін немесе есептің макростарын қамтитын бөлек макрос нысандарын бақылауыңыздың қажеті жоқ. Сондай-ақ, ендірілген макростар пішін немесе есепті қай кезде болса да көшірсеңіз, импорттасаңыз немесе экспорттасаңыз оның ішінде болады.

Мысалы, егер деректердің жоқ кезінде есептің бейнелеуін болдырмау үшін макросты есептің Деректер жоқ кезде оқиға сипатына ендіруіңізге болады. Хабарды бейнелеу үшін MsgBox әрекетін, сосын таза бетті бейнелеудің орнына есепті болдырмау үшін ОқиғаныБолдырмау әрекетін қолдануыңыз мүмкін.

 1. Шарлау аумағында макросты қамтитын пішін немесе есепті тінтуірдің оқ жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын Жасақтама көрінісі түймешігін Түймешік суреті немесе Орналасу көрінісі түймешігін Түймешік суреті нұқыңыз.

 2. Егер сипат парағы әлдеқашан бейнеленбеген болса, оны бейнелеу үшін F4 пернесін басыңыз.

 3. Макросты ендіргіңіз келетін оқиға сипатын қамтитын басқару элементін немесе бөлімді нұқыңыз. Басқару элементін немесе бөлімді (немесе толықтай пішінді немесе есепті) сипат парағының жоғарысындағы Таңдау түрі астындағы ашылмалы тізімді қолдану арқылы таңдауыңызға да болады.

 4. Сипат парағында Оқиға қойындысын нұқыңыз.

 5. Макросты ендіргіңіз келетін оқиға сипатын нұқыңыз, сосын Builder button нұқыңыз.

 6. Құрастырғышты таңдау тілқатысу терезесінде Макрос құрастырғышы түймешігін нұқыңыз, сосын ОК түймешігін нұқыңыз.

 7. Макрос құрастырғышында Әрекет бағанының бірінші жолын нұқыңыз.

 8. Әрекет ашылмалы тізімінде қалаған әрекетті нұқыңыз.

 9. Қандай да бір қажет дәлелдерді Әрекет Дәлелдері астына енгізіңіз.

 10. Егер басқа әрекетті қосқыңыз келсе, Әрекет бағанының келесі жолын нұқыңыз және 8 мен 9 қадамдарды қайталаңыз.

 11. Макрос аяқталған кезде, Сақтау түймешігін нұқыңыз, сосын Жабу түймешігін нұқыңыз.

Макрос оқиға сипаты жіберілген сайын жегіледі.

Ескерту : 

 • Access макрос тобын ендірілген макрос ретінде құруға мүмкіндік береді. Алайда, оқиға жіберілген кезде топтағы бірінші макрос ғана жегіледі. Кейінгі макростарға мән берілмейді.

 • Ендірілген макростарды Visual Basic for Applications (VBA) Дерекқор құралдары қойындысының Макрос тобындағы Макростарды Visual Basic түрлендіру құралын пайдалану арқылы түрлендіруге болмайды. Егер соңында макростарды VBA кодына түрлендіру ойыңыз болса, ендірілген макростардың орнына бөлек макростарды құру жақсы ақыл болып табылады. Сосын, оларды VBA түрлендіру үшін Макростарды Visual Basic түрлендіру құралын қолдануыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты өңдеу

 • Әрекет жолын кірістіру үшін     Жаңа әрекет жолына кірістіргіңіз келетін жоғарыдағы әрекет жолын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын Жолдарды кірістіру түймешігін Түймешік суреті нұқыңыз.

 • Әрекет жолын жою үшін     Жойғыңыз келетін әрекет жолын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, сосын Жолдарды жою түймешік суреті Түймешік суреті нұқыңыз.

 • Әрекет жолын жылжыту үшін     Әрекет жолын әрекеттің сол жағындағы жолдың үстіңгі дерек атауын нұқу арқылы таңдаңыз, сосын оны жаңа орынға сүйреңіз.

Алдымен жолдар тобын таңдау, сосын қалаған амалыңызды орындау арқылы бірнеше жолдарды кірістіруіңізге, жоюыңызға немесе жылжытуыңызға болады. Жолдар тобын таңдау үшін таңдағыңыз келетін бірінші жолдың бірінші жол тақырыбын нұқыңыз, SHIFT пернесін басыңыз, сосын соңғы жол үшін таңдағыңыз келетін жол тақырыбын нұқыңыз. (Жолдың үстіңгі деректемесі әр әрекет жолының сол жағындағы көлеңкеленген жолақ болып табылады.)

Бірнеше жолдарды таңдаудың баламалы әдісі меңзерді таңдағыңыз келетін бірінші жолдың үстіңгі дерек атауына орналастыру, сосын басқа жолдарды таңдау үшін нұқу және жоғары немесе төмен сүйреу болып табылады.

Ескерту : Жолдарды нұқу және сүйреу арқылы таңдағаныңызда, таңдайтын бірінші жолыңыз әлдеқашан таңдалған болмауы қажет. Егер ол әлдеқашан таңдалған болса, Access жолды жаңа орынға сүйреуге тырысып жатырсыз деп есептеуі мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Макрос әрекеттерін бақылау үшін шарттарды қолдану

шарт Шын/Өтірік немесе Иә/Жоқ бойынша бағалайтын кез келген өрнекті қолдануыңызға болады. Макрос әрекеті егер шарт Шын мәнге (немесе Иә) бағаланса орындалады.

Макрос әрекеті үшін шарт енгізу үшін, алдымен, Шарт бағанын Макрос құрастырғышында бейнелеуіңіз қажет:

 • Жасақтама қойындысының Көрсету/Жасыру тобында Шарттар түймешігін Түймешік суреті нұқыңыз.

Өрнекті Шарт бағанында теріңіз. Өрнектің алдына теңдік таңбасын (=) қоймаңыз. Шарттың бірден бірнеше әрекеттерге қолданылуы үшін әр келесі жолда ... теріңіз. Мысалы:

Бірнеше макрос әрекеттеріне қолданылатын шарт

Кеңес : Access бағдарламасын әрекетті уақытша болдырмайтындай ету үшін шарт ретінде Өтірік деп енгізіңіз. Макростағы ақаулықтарды табуға тырысқан кезде әрекетті уақытша болдырмаудың көмегі тиюі мүмкін.

Макрос шарттарының мысалдары

Мына өрнекті қолданыңыз

Әрекетті орындау үшін егер

[Қала]="Париж"

Макрос жегілген пішіндегі өрістің Қала мәні Париж болып табылады.

DСанау("[Тапсырыс коды]", "Тапсырыстар")>35

Тапсырыстар кестесінің Тапсырыс коды өрісінде 35 астам енгізілімдер бар.

DСанау("*", "Тапсырыс мәліметтері", "[Тапсырыс коды]=Пішіндер![Тапсырыстар]![Тапсырыс коды]")>3

Кестенің Тапсырыс коды өрісі Тапсырыстар пішініндегі Тапсырыс коды өрісіне ұқсайтын Тапсырыс мәліметі кестесінде үштен астам енгізілім бар.

[ЖіберілгенКүн] #2-Ақп-2007# Және #2-Нау-2007# Арасында

Макрос жегілген пішіндегі ЖіберілгенКүн өрісінің мәні 2-Ақп-2007 ерте және 2-Нау-2007 кеш емес.

Пішіндер![Өнімдер]![ҚоймадағыБірліктер]<5

Өнімдер пішініндегі ҚоймадағыБірліктер өрісінің мәні 5 кіші.

Бос([Аты])

Макрос жегілген пішіндегі Аты өрісінің мәні Бос (еш мәні жоқ). Бұл өрнек [Аты] Is Нөл тең.

[Ел]="UK" Және Пішіндер![СатылымдарҚорытындылары]![БарлықТапстар]>100

Макрос жегілген пішіндегі Ел өрісінің мәні Ұлыбритания және СатылымдарҚорытындылары пішініндегі БарлықТапстар өрісінің мәні 100 үлкен.

[Ел] In ("Франция", "Италия", "Испания") Және Ұзын([Пошталық индекс])<>5

Макрос жегілген пішіндегі Ел өрісінің мәні Франция, Италия немесе Испания және пошталық индекстің ұзындығы 5 таңба емес.

ХбрЖол("Өзгерістерді растау?",1)=1

ХбрЖол қызметі Өзгерістерді растау? бейнелейтін тілқатысу терезесінде ОК түймешігін нұқисыз. Егер тілқатысу терезесінде Болдырмау түймешігін нұқысаңыз, Access әрекетке мән бермейді.

[УақытшАйн]![МеніңАйн]=43

Уақытша айнымалы МеніңАйнr (УақытшАйнОрн макрос әрекетін қолдану арқылы жасалған) мәні 43 тең.

[Макрос қатесі]<>0

Макрос қатесі нысанының Сан сипатының мән 0 тең емес, бұл макроста қатенің пайда болғанын білдіреді. Бұл шартты қате пайда болғанда не болатынын бақылау үшін Макрос қатесін алып тастау және Қате болған жағдайда макрос әрекеттерімен бірлестікте қолдануға болады.

Өрнектерге қатысты қосымша мәлімет алу үшін Өрнек жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макрос әрекеттері туралы қосымша білу

Макрос құрастырғышымен жұмыс жасап жатқан кезде әрекет немесе дәлел туралы оны нұқу және оның сипаттамасын Макрос құрастырғышы терезесінің төменгі оң жақ бұрышындағы жолақтан оқу арқылы үйренуіңізге болады. Сондай-ақ, әр макрос әрекеті өзіне қатысы бар Анықтама тақырыбын қамтиды. Әрекет туралы тереңірек білу үшін әрекет тізіміндегі әрекетті таңдаңыз, сосын F1 пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×