Макросты іске қосу

Макросты Microsoft Excel бағдарламасында іске қосудың бірнеше жолы бар. Макрос — бұл, тапсырмаларды автоматтандыру үшін пайдаланылатын әрекет немесе әрекеттер жиынтығы. Макростар бағдарламалау тілі бағдарламаларына арналған Visual Basic қызметінде жазылады. Макросты әрқашан таспадағы Макростар пәрменін таңдау арқылы іске қосуға болады (Әзірлеуші қойындысы, Код тобы). Макросты іске қосудың тағайындалған әдісіне байланысты, оны CTRL пернесімен бірге пернелер тіркесімі, жылдам қатынау тақтасындағы немесе таспаның пайдаланушы тобындағы түймешікті не болмаса нысандағы, суреттегі аумақты не басқару элементін басу арқылы іске қосуға болады. Сонымен бірге, макросты жұмыс кітабы ашылған кезде, автоматты түрде іске қосуға болады.

Ескерім    Excel бағдарламасында макростың қауіпсіздік деңгейі Барлық макростарды ескертусіз ажырату, параметріне қойылғанда, Excel бағдарламасы компьютердегі Excel іске қосу қалтасы секілді сандық қолтаңбасы бар немесе Excel автоматты іске қосу қалтасы сияқты сенімді орында сақталған макростарды ғана іске қосады. Іске қосылатын макростың сандық қолтаңба болмаса немесе сенімді орын орналаспаған болса, барлық макростарды қосатын қауіпсіздік деңгейін уақытша өзгертуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Макросты іске қосу

Макросты CTRL пернесімен пернелер тіркесімін басу арқылы іске қосу

Макросты жылдам қатынау тақтасындағы түймешікті басу арқылы іске қосу

Макросты таспаның пайдаланушы тобындағы түймешікті басу арқылы іске қосу

Макросты сызбалық нысандағы аумақты нұқу арқылы іске қосу

Макросты жұмыс кітабын ашу арқылы автоматты түрде іске қосу үшін теңшеу

Макросты іске қосу

 1. Егер Жасақтаушы қойындысы қатынаулы болмаса, оны көрсету үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Файл қойындысын нұқып, Параметрлер тармағын, одан кейін Таспаны теңшеу санатын таңдаңыз.

  2. Негізгі қойындылар тізіміндегі Әзірлеуші параметріне құсбелгісін қойып, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

 2. Барлық макросты қосуға арналған қауіпсіздік деңгейін уақытша орнату үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Жасақтаушы қойындысындағы Код тобынан Макрос қауіпсіздігі түймешігін басыңыз.

   «Әзірлеуші» қойыншасындағы кодтар тобы

  2. Макрос параметрлері санатындағы Макрос параметрлері астынан, Барлық макростарды қосу (ұсынылмайды, қауіпті бағдарлама іске қосылуы мүмкін) параметрін таңдап, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

   Ескерім    Қауіпті кодтың қосылуын болдырмау үшін макростармен жұмыс істеп болғаннан кейін барлық макросты ажырататын параметрлердің кез келген біріне оралуды ұсынамыз.

 3. Макросы бар жұмыс кітабын ашыңыз.

 4. Әзірлеуші қойындысындағы Код тобынан Макростар параметрін таңдаңыз. «Әзірлеуші» қойыншасындағы кодтар тобы

 5. Макрос атауы жолағында іске қосқыңыз келетін макрос атауын нұқыңыз.

 6. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Excel жұмыс кітабында макросты іске қосу үшін, Іске қосу түймешігін басыңыз.

   Кеңес    Сондай-ақ, макросты іске қосу үшін, CTRL+F8 пернелерін басуға болады. Макростың орындалуын ESC пернесін басу арқылы тоқтатуға болады.

  2. Макросты Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) модулінен іске қосу үшін, Өңдеу, одан кейін Іске қосу мәзірінен Ішкі бағдарламаны немесе пайдаланушы пішінін іске қосу Button image параметрін таңдаңыз немесе F5 пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты CTRL пернесімен пернелер тіркесімін басу арқылы іске қосу

 1. Егер Жасақтаушы қойындысы қатынаусыз болса, оны көрсету үшін төмендегілердің бірін орындаңыз:

  1. Файл қойындысын нұқып, Параметрлер тармағын, одан кейін Таспаны теңшеу санатын таңдаңыз.

  2. Негізгі қойындылар тізіміндегі Әзірлеуші параметріне құсбелгісін қойып, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

 2. Әзірлеуші қойындысындағы Код тобынан Макростар параметрін таңдаңыз. «Әзірлеуші» қойыншасындағы кодтар тобы

 3. Макрос атауы жолағында, CTRL пернесімен пернелер тіркесімін тағайындағыңыз келетін макросты нұқыңыз.

 4. Параметрлер пәрменін таңдаңыз.

  Макрос параметрлері тілқатысу терезесі шығады.

 5. Пернелер тіркесімі жолағына CTRL пернесімен бірге пайдаланылатын кез келген кіші немесе бас әріпті теріңіз.

  Ескерім    Құрамында осы макрос бар жұмыс кітабы ашық болғанда бұл пернелер тіркесімі кез келген әдепкі Excel пернелер тіркесімінен басым болады.

  Excel бағдарламасында тағайындалып қойған CTRL пернесімен пернелер тіркесімдері тізімін көру үшін, Excel пернелер тіркесімдері мен функционалдық пернелер мақаласын қараңыз.

 6. Сипаттама жолағында макростың сипаттамасын теріңіз.

 7. Өзгертулерді сақтау үшін, Жарайды түймешігін басып, одан кейін Макрос тілқатысу терезесін жабу үшін, Болдырмау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты жылдам қатынау тақтасындағы түймешікті басу арқылы іске қосу

Макросты іске қосатын түймешікті жылдам қатынау тақтасына қосу үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Файл қойындысын нұқып, Параметрлер тармағын, одан кейін Жылдам қатынау тақтасы параметрін таңдаңыз.

 2. Пәрмендерді таңдау тізімінен Макростар параметрін таңдаңыз.

 3. Тізімнен жасалған макростарды таңдап, Қосу түймешігін басыңыз.

 4. Макростың түймешік суретін өзгерту үшін макросты қосылған жолақтан таңдап, содан кейін Өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 5. Көрсеткіні түймешікке қойғанда көрсетілетін макрос атауын өзгерту үшін Бейнеленетін атауөрісіне қолдану керек атауды теріңіз.

 6. Меңзерді түймешікке апарған кезде көрінетін макрос атауын өңгерту үшін Атауын көрсету жолағына қолданғыңыз келетін атауды теріңіз.

 7. Жылдам қатынау тақтасы құралдар тақтасына макрос түймешігін қосу үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

 8. Жылдам қатынау тақтасында жаңа ғана қосқан макрос түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты таспаның пайдаланушы тобындағы түймешікті басу арқылы іске қосу

Excel 2010 бағдарламасындағы таспа теңшелімін пайдаланып, таспа қойындысында пайда болатын пайдаланушы тобын жасап, одан кейін макросты сол топтағы түймешікке тағайындауға болады. Мысалы, «Макростарым» деп аталатын пайдаланушы тобын жасақтаушы қойындысына, одан кейін макросты (түймешік түрінде шығады) жаңа топқа қосуға болады.

Қосымша мәліметтер алу үшін, Таспаны теңшеу мақаласын қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты сызбалық нысандағы аумақты нұқу арқылы іске қосу

Макросты іске қосу үшін пайдаланушылар таңдайтын суреттегі белсенді аумақты жасауға болады.

 1. Жұмыс парағында сызбалық нысанды кірістіріңіз, мысалы, сурет, клипарт, кескін немесе SmartArt суреті.

  Сызбалық нысанды кірістіру туралы қосымша мәліметтер алу үшін, Кескіндерді қосу, өзгерту немесе жою бөлімін қараңыз.

 2. Бұрыннан бар нысанда белсенді аумақ жасау үшін, Кірістіру қойындысындағы Иллюстрациялар тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз, пайдаланғыңыз келетін кескінді таңдап, сол кескінді бұрыннан бар нысанға салыңыз.

  Excel таспа суреті

 3. Жасалған белсенді аумақты тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірдегі Макросты тағайындау пәрменін таңдаңыз.

 4. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Бұрыннан бар макросты сызбалық нысанға тағайындау үшін, макросты екі рет нұқыңыз немесе оның атауын Макрос атауы жолағына енгізіңіз.

  • Таңдалған сызбалық нысанға тағайындау мақсатында жаңа макросты жазу үшін, Жазба параметрін таңдап, Макросты жазу тілқатысу терезесіне макрос атауын енгізіп, одан кейін макросты жазуды бастау үшін, Жарайды түймешігін басыңыз. Макросты жазуды аяқтағанда, Жазуды тоқтату Түймешік суреті параметрін Код тобындағы Әзірлеуші тобынан таңдаңыз.

   Кеңес    Сондай-ақ, күй жолағының сол жағындағы Жазбаны тоқтату Түймешік суреті түймешігін баса аласыз.

  • Бұрыннан бар макросты өңдеу үшін, Макрос атауы жолағынан макрос атауын нұқып, Өңдеу түймешігін басыңыз.

 5. Жарайды түймешігін басыңыз.

 6. Жұмыс парағындағы белсенді аумақты таңдаңыз. Бұл Пішім қойындысын қосып, Сурет салу құралдарын көрсетеді.

 7. Пішім қойындысындағы Кескін мәнерлері тобынан Кескін бояуы параметрінің жанындағы көрсеткіні басып, одан кейін Бояу жоқ параметрін таңдаңыз.

  Сурет салу құралдарының «Пішім» қойыншасындағы Кескін мәнерлері тобы

 8. Кескін құрылымы жанындағы көрсеткіні нұқып, Құрылымсыз параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Макросты жұмыс кітабын ашу арқылы автоматты түрде іске қосу үшін теңшеу

Егер макросты жазып және оны «Авто_Ашу» атауын пайдаланып сақтасаңыз, құрамында макрос бар жұмыс кітабы ашылған сайын макрос іске қосылатын болады. Жұмыс кітабы ашылғанда макросты автоматты түрде іске қосудың тағы бір жолы Visual Basic өңдегіші пайдалану арқылы, жұмыс кітабының Ашу оқиғасында Visual Basic (VBA) іс рәсімін жазу. Ашу оқиғасы - жұмыс кітабы ашылған сайын өзінің макрос кодын іске қосатын бекітілген жұмыс кітабының оқиғасы.

Авто_Ашу макросын жасау

 1. Егер Жасақтаушы қойындысы қатынаулы болмаса, оны көрсету үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Файл қойындысын нұқып, одан кейін Параметрлер тармағын таңдаңыз.

  2. Таспаны теңшеу санатының Негізгі қойындылар тізімінде Жасақтаушы жанына құсбелгі қойып, Жарайды түймешігін басыңыз.

 2. Барлық макросты қосуға арналған қауіпсіздік деңгейін уақытша орнату үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Әзірлеуші қойындысындағы Код тобынан Макростардан қорғану параметрін таңдаңыз. «Әзірлеуші» қойыншасындағы кодтар тобы

  2. Макрос параметрлері санатындағы Макрос параметрлері астынан, Барлық макростарды қосу (ұсынылмаған, қауіпті код қосылуы мүмкін) түймешігін, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

   Ескерім    Қауіпті кодтың қосылуын болдырмау үшін макростармен жұмыс істеп болғаннан кейін барлық макросты ажырататын параметрлердің кез келген біріне оралуды ұсынамыз.

 3. Егер макросты нақты бір жұмыс кітабымен бірге сақтағыңыз келсе, алдымен сол жұмыс кітабын ашыңыз.

 4. Жасақтаушы қойындысындағы Код тобынан Макросты жазу түймешігін басыңыз.

 5. Макрос атауы жолағына Авто_ашу дегенді енгізіңіз.

 6. Макросты сақтау тізімінен ішінде макросты сақтағыңыз келетін жұмыс кітабын таңдаңыз.

  Кеңес    Excel бағдарламасымен жұмыс жасағанда макросты қол жетімді етіп жасау үшін, Макрос жеке жұмыс кітабы параметрін таңдаңыз. Макрос жеке жұмыс кітабы параметрін таңдағанда, Excel бағдарламасы жасырын жеке макрос жұмыс кітабын (Personal.xlsb) бұрыннан бар болмаған жағдайда жасайды және макросты осы жұмыс кітабында сақтайды. Windows Vista жүйесінде бұл жұмыс кітабы C:\Users\пайдаланушының аты\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart қалтасында сақталады. Оны сол жерден таппаған жағдайда, жергілікті қалтаның орнына жылжымалы бағыныңқы қалтада сақталуы мүмкін. Microsoft Windows XP жүйесінде бұл жұмыс кітабы C:\Documents and Settings\пайдаланушының аты\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart қалтасында сақталады. XLStart қалтасындағы жұмыс кітаптары Excel бағдарламасы іске қосылғанда автоматты түрде ашылады. Жеке макрос жұмыс кітабындағы макрос басқа жұмыс кітабынан автоматты түрде іске қосылу үшін, сол жұмыс кітабын XLStart қалтасында сақтау керек, сонда Excel бағдарламасы іске қосылғанда, жұмыс кітаптардың екеуі де ашылады.

 7. Жарайды түймешігін басып, жазғыңыз келетін әрекеттерді орындаңыз.

 8. Жасақтаушы қойындысындағы Код тобынан Жазбаны тоқтату Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

  Кеңес    Сондай-ақ, күй жолағының сол жағындағы Жазбаны тоқтату түймешігін баса аласыз.

  The Stop Recording button on the status bar

Ескерімдер    

 • 6-қадамда макросты Осы жұмыс кітабында немесе Жаңа жұмыс кітабында сақтауды таңдасаңыз, жұмыс кітабын XLStart қалталарының біріне сақтаңыз немесе жылжытыңыз.

 • Авто_Ашу макросын жазудың мынадай шектеулері болады:

  • Егер ішінде Авто_Ашу макросы сақталған жұмыс кітабындағы Ашу оқиғасында VBA іс рәсімі болса, Ашу оқиғасының VBA іс рәсімі Авто_Ашу макросындағы барлық әрекеттерді жауып тастайды.

  • Жұмыс кітабы бағдарламалық құралдармен Ашу әдісі арқылы ашылса, Авто_Ашу макросы еленбейді.

  • Авто_Ашу макросы басқа кез келген жұмыс кітаптары ашылмастан бұрын іске қосылады. Сондықтан, әдепкі 1-Кітап жұмыс кітабында немесе XLStart қалтасынан қотарылған жұмыс кітабында Excel бағдарламасы тарапынан орындалғанын қалайтын әрекеттерді жазсаңыз, Excel бағдарламасы қайта іске қосылғанда Авто_Ашу макросы іске қосылмайды, себебі макрос әдепкі және іске қосу жұмыс кітаптарының ашылуынан бұрын іске қосылады.

   Егер осындай шектеулер кездесетін болса, Авто_Ашу макросын жазудың орнына, осы мақаланың келесі бөлімінде түсіндірілгендей етіп, Ашу оқиғасы үшін VBA іс рәсімін жасауыңыз тиіс.

 • Excel бағдарламасын Auto_Open макросын іске қоспай бастағыңыз келсе, Excel бағдарламасын іске қосу барысында SHIFT пернесін ұстап тұрыңыз.

Жұмыс кітабының Ашу оқиғасы үшін VBA іс рәсімін жасау

Жұмыс кітабы ашылғанда макросты іске қосу үшін, келесі мысалда Ашу оқиғасы пайдаланылады.

 1. Егер Жасақтаушы қойындысы қатынаулы болмаса, оны көрсету үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Файл қойындысын нұқып, одан кейін Параметрлер тармағын таңдаңыз.

  2. Таспаны теңшеу санатының Негізгі қойындылар тізімінде Жасақтаушы жанына құсбелгі қойып, Жарайды түймешігін басыңыз.

 2. Барлық макросты қосуға арналған қауіпсіздік деңгейін уақытша орнату үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Әзірлеуші қойындысындағы Код тобынан Макростардан қорғану параметрін таңдаңыз. «Әзірлеуші» қойыншасындағы кодтар тобы

  2. Макрос параметрлері санатындағы Макрос параметрлері астынан, Барлық макростарды қосу (ұсынылмаған, қауіпті код қосылуы мүмкін) түймешігін, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

   Ескерім    Қауіпті кодтың қосылуын болдырмау үшін макростармен жұмыс істеп болғаннан кейін барлық макросты ажырататын параметрлердің кез келген біріне оралуды ұсынамыз.

 3. Барлық ашық жұмыс кітаптарын сақтаңыз және жабыңыз.

 4. Макрос қосқыңыз келетін жұмыс кітабын ашыңыз немесе жаңа жұмыс кітабын жасаңыз.

 5. Жасақтаушы қойындысындағы Код тобынан Visual Basic түймешігін басыңыз.

 6. «Жоба жетекшісі» терезесіндегі Осы жұмыс кітабы нысанын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Кодты көрсету пәрменін таңдаңыз.

  Кеңес    Егер «Жоба жетекшісі» терезесі көрінбесе, Көрініс мәзіріндегі Жоба жетекшісі пәрменін таңдаңыз.

 7. «Код» терезесінің үстіңгі жағындағы Нысан тізімінен Жұмыс кітабы параметрін таңдаңыз.

  Ашу оқиғасы үшін автоматты түрде төмендегідей бос іс рәсімі жасалады:

  Жеке ішкі жұмыс кітабы_ашу()

  Ішкі соңы

 8. Іс рәсіміне келесі код жолдарын қосыңыз:

  Жеке ішкі жұмыс кітабы_ашу()

  MsgBox Күн

  Жұмыс парақтары("1-парақ").Ауқым("A1").Мән = Күн

  Ішкі соңы

 9. Excel бағдарламасына ауысыңыз және жұмыс кітабын макрос қосылған жұмыс кітабы түрінде сақтаңыз (.xlsm).

 10. Жұмыс кітабын жабыңыз және қайта ашыңыз. Файл қайта ашылғанда, Excel бағдарламасы Жұмыс кітабын_Ашу іс рәсімін іске қосады және ол хабарлама жолағында бүгінгі күнді көрсетеді.

 11. Хабар жолағында Жарайды түймешігін басыңыз.

  Жұмыс кітабын_Ашу іс рәсімін іске қосу нәтижесінде 1-парақтағы A1 ұяшығында да күн көрсетіледі.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×