Мазмұн түрлері мен мазмұн түрін жариялауға кіріспе

Мазмұн түрлері тораптарыңыздың ішінде мазмұнды ұйымдастыруға, басқаруға және өңдеуге мүмкіндік береді. Құжаттардың нақты түрлері немесе ақпараттық өнімдер үшін мазмұн түрлерін анықтау арқылы әрбір мазмұн тобының бірізді жолмен басқарылғанын тексере аласыз. Бұл мақалада мазмұн түрлері туралы негізгі ұғымдар мен мазмұн түрін жариялаудың тораптар жинақтарында мазмұн түрлерін ортақ пайдалану үшін пайдаланылу жолын түсіндіреді.

Бұл мақалада:

Мазмұн түрі дегеніміз не?

Мазмұн түрін иеленудің жұмыс істеу жолы

Иеленудің торап мазмұнының түрлері үшін жұмыс істеу жолы

Иеленудің тізім мазмұнының түрлері үшін жұмыс істеу жолы

Мазмұн түрін жариялау

Мазмұн түрі дегеніміз не?

Бизнеспен айналысу курсында, әдеттегі ұйым мазмұнның көптеген түрлерін шығарады; мысалы: заңды келісім-шарттар, маркетингілік ұсыныстар, өнім жасақтамасының сипаттамалары, өндіру процесінің құжаттары және т.б. Осы құжаттардың түрлері жалпы сипаттардың шағын жиынын ортақ пайдалануы мүмкін, мазмұнның әр түрінде бір мәнді төлсипаттар болады және әрқайсысы түрлі жолдармен жасалуы, пайдаланылуы, ортақ пайдаланылуы және сақталуы мүмкін. Ұйымның мазмұнның осы түрлері туралы әртүрлі метадеректер түрлерін сақтау, не болмаса оларға сақтау немесе құпиялылық саясаттардың әр түрін қолдану қажет болуы мүмкін.

Ұйымдар осы әр түрлі құжаттар жиындарының түрлерін мазмұн түрі ретінде анықтай алады. Мазмұн түрі дегеніміз мазмұнның нақты түріне арналған ортақ төлсипаттар мен әрекеттерді сипаттайтын қайта пайдаланылатын параметрлердің жиыны болып табылады. Мазмұн түрлерін құжаттар, тізім элементтері, мультимедиа файлдары мен қалталарды қоса кез келген элементтер үшін анықтауға болады.

Келесі төлсипаттарды әрбір мазмұн түрі үшін көрсетуге болады:

  • Осы түрдегі элементтерге тағайындағыңыз келетін бағандар (метадеректер).

  • Осы мазмұн түрімен пайдаланылатын өзгертпелі «Жаңа», «Өңдеу» және «Көрсету» пішіндері.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтер үшін қол жетімді жұмыс үрдістері.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтермен байланыстырылған өзгертпелі шешімдер немесе мүмкіндіктер.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтермен байланысты ақпаратты басқару саясаттары.

  • Осы мазмұн түрінің элементтеріне арналған сыйысымды Microsoft Office бағдарламаларында көрсететін құжат туралы мәлімет тақтасы.

  • Осы түрдегі жаңа элементтерге арналған құжат үлгісі (тек қана құжат мазмұнының түрлері).

  • Осы мазмұн түріндегі элементтер үшін қол жетімді құжат түрлендірулері (тек қана құжат мазмұнының түрлері).

Мазмұн түрлері ұйымдарды мазмұнды тораптар, тізімдер мен кітапханаларда бірізді түрде басқару және ұйымдастыру жолымен қамтамасыз етеді, сондай-ақ олар бір тізімнің немесе кітапхананың бірнеше элемент немесе құжат түрлерін қамтуын мүмкін етеді.

Егер кітапхана бірнеше мазмұн түрлерін қолдайтын етіп теңшелсе, Жаңа құжат мәзірі пайдаланушыларға қол жетімді мазмұн түрлерінің тізімін көрсетеді, олар жасағысы келетін құжат түрлеріне сәйкес түрді таңдай алады.

Мазмұн түрлері «Жаңа» мәзірінде тізім немесе кітапхана үшін көрінеді.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрін иеленудің жұмыс істеу жолы

Мазмұн түрлері иерархия ретімен ұйымдастырылған және осы иерархия бір мазмұн түріне өз сипаттамаларын басқа мазмұн түрінен мұралауға мүмкіндік береді. Бұл құжат санаттарына төлсипаттарын бүкіл ұйым бойынша ортақ пайдалануға мүмкіндік береді, ал топтарға осы төлсипаттарын кейбір нақты тораптар немесе тізімдер үшін теңшеуге мүмкіндік береді.

Мазмұн түрлерінің негізгі екі түрі бар: торап мазмұнының түрлері және тізім мазмұнының түрлері.

Торап мазмұнының түрлері    . Торап деңгейінде анықталған мазмұн түрлері торап мазмұнының түрлері деп аталады және олар торап үшін торап мазмұнының түрлері жиынтығында басқарылады. Торап мазмұнының түрлері қай торап үшін анықталған болса, олар осы тораптың кез келген отау веб-тораптарында пайдалану үшін қол жетімді болады. Мысалы, торап мазмұнының түрі тораптар жинағындағы жоғарғы деңгейлі торап үшін торап мазмұнының түрлері жиынтығындағы анықталса, онда ол сол тораптар жинағындағы барлық тораптардағы тізімдер мен кітапханаларда пайдалану үшін қол жетімді болады. Егер мазмұн түрін жариялау теңшелген болса және бұл тораптар жинағы мазмұн түрін жариялау үшін хаб болып табылса, онда бұл торап мазмұнының түрлері жазылу тораптарының жинақтары мен веб-бағдарламаларға жарияланады. Торап мазмұнының түрлерін тізімдерге немесе кітапханаларға жекелеп қосуға болады және осы тізімдерде немесе кітапханаларда пайдалану үшін теңшеуге болады.

Тізім мазмұнының түрлері    . Торап мазмұнының түрі тізімге немесе кітапханаға қосылғанда, ол тізім мазмұнының түрі деп аталады. Тізім мазмұнының түрлері оларды жасау үшін пайдаланылған торап мазмұны түрлерінің «балалары» болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Иеленудің торап мазмұнының түрлері үшін жұмыс істеу жолы

Торап үшін торап мазмұнының түрлері жиынтығында жаңа өзгертпелі торап мазмұнының түрі анықталғанда, бастапқы нүкте ретінде торап мазмұнының түрлері жиынтығында бар тектік торап мазмұнының түрі таңдалады. Жеке өзгертпелі торап мазмұнының түрлерін жасау үшін пайдалануға болатын әдепкі торап мазмұнының түрлерінің үлкен санына қол жеткізе аласыз. Жасалатын жаңа торап мазмұнының түрі құжат үлгісі, тек оқуға арналған параметрі немесе бағандар сияқты басты мазмұн түрінің барлық төлсипаттарын сақтайды. Жаңа торап мазмұнының түрін жасағаннан кейін, осы төлсипаттардың кез келгеніне өзгертулер жасауға болады.

Торап мазмұнының түріне өзгертулер жасалғанда, жаңартылып жатқан торап мазмұнының түрінен өз төлсипаттарын алатын отау веб-торапты немесе тізім мазмұнының түрлерін де жаңарту қажет не қажет еместігін көрсетуіңізге болады. Отау веб-торап немесе тізім мазмұнының түрлері тектік торап мазмұнының түрімен ортақ пайдаланатын сол төлсипаттарды ғана жаңарта аласыз. Егер отау веб-торап мазмұнының түрі тектік торап мазмұнының түрінде жоқ болған қосымша төлсипаттармен (мысалы, қосымша бағандар) теңшелген болса, отау веб-торап мазмұнының түрі жаңартылғанда, теңшелімдер қайта жазылмайды. Торап мазмұнының түріне жасалған өзгертулер ол жасалған тектік торап мазмұнының түріне әсер етпейді.

Келесі суретте мазмұн түрін алудың жұмыс істеу жолы көрсетіледі. Осы жоғарғы деңгейлі торапқа арналған торап мазмұнының түрлері жиынтығында үш торап мазмұнының түрлері бар: Құжат, жасақтама сипаттамасы және Memo. Жасақтама сипаттамасы және Memo мазмұнының түрлері құжат мазмұны түрлерінің «балалары» және екеуі де «Автор» бағанын ортақ пайдаланады, себебі олар мұны құжат мазмұнының түрінен алады. Осы тораптар жинағындағы отау веб-торапта жасақтама сипаттамасы мазмұнының түрі қосымша бағаны бар Өнім X сипаттамасы деп аталатын жаңа отау веб-торапты жасау үшін пайдаланылған. Жаңа Өнім X сипаттамасы торабының мазмұны түрінің даналары мен Memo торап мазмұнының түрі кітапханаға қосылады, онда олар тізім мазмұнының түрлері ретінде қызмет етеді. Кітапхана екі мазмұн түрі ортақ пайдаланатын «Автор» бағанын қоса, екі мазмұн түрлері үшін маңызды болып табылатын бағандарды көрсетеді.

Мазмұн түрін иеленудің диаграммасы

1. Көлденең мәтінмен берілген бағандары бар торап мазмұнының түрі.

2. Тізім мазмұнының түрі.

3. Екі мазмұн түрі қосылған кітапхана екеуіне де маңызды бағандарды көрсетеді және әрбір мазмұн түрінің элементтерінде екеуіне де маңызды нақты бағандарда метадеректер бар.

Беттің жоғарғы жағы

Иеленудің тізім мазмұнының түрлері үшін жұмыс істеу жолы

Егер Сізде бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беретін тізім немесе кітапхана бар болса, осы тізімге немесе кітапханаға мазмұн түрлерін торабыңыз үшін қол жетімді болған тораптық мазмұн түрлері тобынан қосуға болады.

Мазмұн түрі тізім немесе кітапханаға қосылғанда, элементтердің анықталған түрін тізім немесе кітапхананың құрамына енуге рұқсат етесіз. Сол тізімдегі немесе кітапханадағы Жаңа элемент немесе Жаңа құжат пәрмені пайдаланушыларға сол түрдегі жаңа элементтерді жасауға мүмкіндік береді. Тізім мен кітапханаларға арналаған мазмұн түрлерінің негізгі артықшылықтарының бірі бірнеше элемент түрлерін немесе құжат түрлерін қамту үшін жеке тізім не кітапханаға мүмкін етіп жасап, олардың әр біреуі бірдей метадеректерден, саясаттардан немесе әрекеттерден тұруы мүмкін.

Торап мазмұнының түрін сол орында пайдалануға қол жетімді ету мақсатында тізімге немесе кітапханаға қосқанда, ол тізім мазмұнының түрі ретінде белгіле болады және ол жасалған торап мазмұны түрінің «баласы» болады. Бұл тізім мазмұнының түрі құжат үлгісі, тек оқуға арналған параметрі, жұмыс үрдістері және бағандар сияқты тектік торап мазмұны түрінің барлық төлсипаттарын иеленеді.

Тізім мазмұнының түрін ол қосылған нақты тізімге немесе кітапханаға теңшеуге болады. Осы теңшелімдер тектік торап мазмұнының түріне әсер етпейді. Егер тізім мазмұнының түріне арналған тектік торап мазмұнының түрі жаңартылса, тізім мазмұнының түрі осы өзгертулерді иеленеді (егер торап мазмұнының түрін сақтайтын пайдаланушы отау веб-торап мазмұнының барлық түрлеріне жаңартуларды қолдануды таңдаса). Егер тізім мазмұнының түрі өз тектік торабымен ортақ пайдаланатын кез келген төлсипаттарды теңшеген болсаңыз, тектік торап мазмұнының түріне жасалған жаңартулар барлық иеленетін мазмұн түрлеріне қолданылған жағдайда, теңшелімдеріңіз қайта жазылады. Егер тізім мазмұнының түрін тектік торап мазмұнының түрінде жоқ төлсипаттарды қосу арқылы теңшелсе (мысалы, қосымша бағандар), тектік торап мазмұнының түріне жасалған жаңартулар барлық иеленетін мазмұн түрлеріне қолданылған жағдайда, теңшелімдеріңіз қайта жазылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрін жариялау

Ұйымдар өздерінің торабын қолдануда мазмұн түрін жариялауды теңшеу үшін, басқарылатын метадеректер қызметінің бағдарламасын пайдалану арқылы мазмұн түрлерін тораптар жинақтарында ортақ пайдалана алады. Мазмұн түрін жариялау ұйымдарға өз тораптарында мазмұн мен метадеректерді бірізді түрде басқаруға мүмкіндік береді, себебі мазмұн түрлерін орталықтан жасауға және жаңартуға болады, ал жаңартулар бірнеше жазылу тораптарының жинақтарына немесе веб-бағдарламаларға жарияланады.

Мазмұн түрін жариялауды теңшеу үшін, ферма әкімшісі басқарылатын метадеректер қызметін жасап, оны мазмұн түрін жариялауға хаб ретінде нақты тораптар жинағын тағайындайтын етіп теңшеуі тиіс. Басқарылатын метадеректер қызметі жасалып, теңшелгеннен кейін, әкімші оны жариялайды. Ферма әкімшісі осы жарияланған URL мекенжайын басқа веб-бағдарламаларды осы басқарылатын метадеректер қызметінің бағдарламасына қосу және оным мазмұн түрлеріне жазылу үшін пайдалана алады.

Ұйымыңыз бірнеше тораптар жинақтарынан мазмұн түрлерін ортақ пайдалану үшін, бірнеше басқарылатын метадеректер қызметтерін теңшеуіне болады. Жеке веб-бағдарламаларда да басқарылатын метадеректер қызметтеріне қосылым болады және бірнеше хаб тораптарынан мазмұн түрлеріне жазыла алады.

Басқарылатын метадеректер қызметін әкімші теңшей алады.

Егер мазмұн түрін жариялау әкімшімен басқарылатын метадеректер қызметі үшін теңшелген болса, мазмұн түрлерін хаб тораптар жинағындағы торап мазмұнының түрлері жиынтығынан басқа жазылу тораптар жинақтарына жариялай аласыз. Мазмұн түрі жарияланғаннан кейін, ол жазылу тораптарында тек оқуға арналады (пайдаланушылар тек оқуға арналған күйін өзгертіп, жаңартулар енгізе алса да). Жазылу тораптарының торап иелері мазмұн түрін тізімдерге немесе кітапханаларға қосу арқылы, оларды сол күйінде пайдалана алады немесе оған негізделген жаңа торап немесе тізім мазмұнының түрлерін жасау арқылы мазмұн түрін кеңейте алады.

Жарияланған мазмұн түрі хаб торабындағы торап мазмұнының түрлері жиынтығында жаңартылғанда, жаңартулар жазылу тораптарына қайта жарияланады. Мазмұн түрін жариялау әкімшімен теңшелетін таймер тапсырмасымен басқарылады. Таймер тапсырмасы іске қосылу үшін теңшелген жиілікке байланысты, жаңартылған мазмұн түрі жарияланған уақыт пен жазылу тораптары жаңартуларды алатын уақыт арасында кідіріс уақыты болуы мүмкін.

Жарияланған мазмұн түрлерінің жергілікті нұсқалары жазылу тораптарында тек оқуға арналған (дегенмен, пайдаланушылар тек оқуға арналған күйді өзгертіп, жаңартулар жасайды). Бұл ұйымдарға мазмұн түрін жариялауды бірізді мазмұнды басқаруды тораптарда қолдау үшін көмектеседі. Егер хаб торабына арналған торап мазмұнының түрлері жиынтығындағы жарияланған мазмұн түрін жойсаңыз, жазылу тораптарындағы оның жарияланған нұсқалары жойылмайды. Олар жай ғана өздерінің тек оқуға арналған күйін жоғалтып, өңделетін түрге айналады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×