Мазмұн түрлеріне кіріспе

контент түрі ұйымдардың мазмұнды веб-торап жиынында ұйымдастыруына, басқаруына және кәдеге жаратуына мүмкіндік береді. Құжаттардың немесе ақпараттық өнімдердің белгілі бір түріне арналған мазмұн түрлерін айқындау арқылы ұйым осы мазмұн топтарының әрқайсысының тиісті жолмен басқарылуын қамтамасыз ете алады.

Осы мақалада

Мазмұн түрі дегеніміз не?

Мазмұн түрлері веб-торап деңгейінде қалай жұмыс істейді

Мазмұн түрлері тізімдер мен кітапханаларда қалай жұмыс істейді

Мазмұн түрі дегеніміз не?

Бір жобаның барысында бизнесте мазмұнның сан алуан бірнеше түрі шығарылуы мүмкін, мысалы, ұсыныстар, заңгерлік келісімшарттар, жұмыс күйі туралы есепхаттар және өнім жасақтамасының техникалық сипаттамалары. Бәрі бір жобаға қатысты болғандықтан, бұл құжаттар бірге сақтала алатын болса да, олар түрлі тәсілдермен жасалуы, пайдаланылуы ортасылуы және қалдырылуы мүмкін. Бизнес жүргізушілер мазмұнның әр түрі туралы метадеректердің сан алуан түрлерін жинауды және пайдалануды қалауы мүмкін.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ұйымдардың құжаттардың әр түрлі осындай жиындарын мазмұн түрлері ретінде айқындауына мүмкіндік береді. Мазмұн түрі дегеніміз - мазмұнның белігі бір түріне арналған ортақ әрекетті суреттейтін қайта пайдаланылатын параметрлер тобы. Мазмұн түрін Office SharePoint Server 2007 бағдарламасындағы кез келген элемент үшін, соның ішінде құжаттар, тізім элементтері мен қалталар үшін айқындауға болады. Әр мазмұн түрі төмендегілерді айқындай алады:

  • Осы түрдегі элементтерге тағайындағыңыз келген бағандар (метадеректер).

  • Осы түрдегі жаңа элементтердің негізіне алынатын құжат үлгісі (тек құжат мазмұны түрлері ғана).

  • Осы мазмұн түрімен пайдаланылатын таңдамалы Жаңа, Өңдеу және Көрсету пішіндері.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтер үшін қолданыста бар жұмыс ағындары.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтермен байланысты таңдамалы шешімдер немесе мүмкіндіктер.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтермен байланысты ақпарат басқару саясаттары.

  • Сыйысымды Microsoft Office бағдарламаларында осы мазмұн түріндегі элементтер үшін қолданыста бар Құжат ақпараты тақтасы.

  • Осы мазмұн түріндегі элементтер үшін қолданыста бар құжат өзгерістері (тек құжат мазмұны түрлері ғана).

Мазмұн түрлері ұйымдарды сайттар жиыны түрлі тізімдер мен кітапханалардағы мазмұнды тиісінше басқару мен ұйымдастыру тәсілімен қамтамасыз етеді, және олар сондай-ақ бір тізімде немесе кітапханада бірнеше элемент түрінің немесе құжат түрінің болуына мүмкіндік береді.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрлері веб-торап деңгейінде қалай жұмыс істейді

Мазмұн түрлері иерархиялық реттілікпен ұйымдастырылған, ол бір мазмұн түріне өзінің сипаттамаларын екінші мазмұн түрінен мұраға алуына мүмкіндік береді. Бұл құжаттардың санаттарына сипаттарды ұйым ішінде ортақтасуға мүмкіндік береді, сонымен бір мезгілде ұжымдар осы сипаттарды белгілі бір веб-тораптар немесе тізімдер үшін баптауға жағдай жасайды.

Мазмұн түрлері әуелі Веб-торап мазмұн түрлерінің жинағында веб-торап үшін орталықтандырылған түрде айқындалады. Веб-торап деңгейінде айқындалатын мазмұн түрлері веб-тораптық мазмұн түрлері деп аталады. Веб-тораптық мазмұн түрлері өздері қай веб-торап үшін айқындалса, сол веб-тораптың кез келген ішкі веб-тораптарында пайдалану үшін қолданыста болады. Мысалы, егер веб-торап мазмұн түрі Веб-торап мазмұн түрлерінің жинағында веб-тораптар жиынындағы жоғары деңгейдегі веб-торап үшін айқындалған болса, ол осы веб-тораптар жиынындағы барлық веб-тораптардағы тізімдер мен кітапханалар үшін қолданыста болады. Веб-торап мазмұн түрлерін тізімдерге немесе кітапханаларға қосуға және сол тізімдерде немесе кітапханаларда пайдалану үшін баптауға болады. Веб-торап мазмұн түрінің данасы тізімге немесе кітапханаға қосылғанда, ол тізім мазмұн түрі деп аталады. Тізім мазмұн түрлері веб-торап мазмұн түрлерінің ұрпақтары болып табылады, себебі солардан жасалады.

Веб-торап мазмұн түрлері үшін мұраға алынған сипат қалай жұмыс істейді

Сіз Веб-торап мазмұн түрлерінің жинағында веб-торап үшін жаңа таңдамалы веб-тораптың мазмұн түрін айқындаған кезде, сіз Веб-торап мазмұн түрлерінің жинағындағы бұрыннан бар тектік веб-торап мазмұн түрін өзіңіздің бастау нүктеңіз ретінде таңдау арқылы бастайсыз. Сіз жасайтын жаңа веб-торап мазмұн түрі өзінің тектік веб-торап мазмұн түрінің құжат үлгісі, тек оқу үшін параметрі, жұмыс ағындары және бағандары сияқты барлық төлбелгілерін мұраға алады. Осы жаңа веб-торап мазмұн түрін жасағаннан кейін сіз осы төлбелгілердің кез келгеніне өзгерту енгізе аласыз.

Сіз Веб-торап мазмұн түрлеріне өзгерту енгізген сайын сіз өздерінің төлбелгілерін осы веб-торап мазмұн түрлерінен мұраға алған кез келген басқа перзент веб-торап мазмұн түрлеріне немесе тізім мазмұн түрлеріне осы өзгертулердің қолданылуын қалайтын-қаламайтыныңызды көрсете аласыз. Тек перзент веб-торап мазмұн түрлері немесе тізім мазмұн түрлері тектік мазмұн түрімен ортақтасатын төлбелгілер ғана жаңартыла алады. Егер перзенттік веб-торап мазмұн түрі тектік веб-торап мазмұн түрінде жоқ төлбелгілермен бапталған болса (мысалы, артық бағандар), перзенттік веб-торап мазмұн түрі жаңартылған кезде, осы бапталымдардың үстінен жазылмайды. Сіз веб-торап мазмұн түріне енгізген өзгертулер веб-торап мазмұн түрі жасалған тектік веб-торап мазмұн түріне әсер етпейді.

Веб-торап мазмұн түрлері мазмұн басқаруға қалай қолдау көрсетеді

Веб-торап мазмұн түрлерін айқындау арқылы сіз құжаттардың тұтас санаттарының сіздің ұйымыңызда тиісті түрде қолданылуын қамтамасыз етесіз. Мысалы, ұйымдағы тұтынушы жеткізетін барлық құжаттар есепшот нөмірі, жоба нөмірі және жоба басқарушысы сияқты метадеректердің белгілі бір жиынын қажет етеді. Сіз есепшот нөмірлері мен жоба нөмірлерінің өз ұйымыңыздағы тұтынушы жеткізетін барлық құжаттармен байланысты болуын қамтамасыз ете аласыз, бұл үшін Тұтынушы жеткізетін веб-торап мазмұн түрін жасайсыз, ал ол метадеректердің осы элементтерінің әрқайсысы үшін бағандарды қажет етеді. Осы веб-торап мазмұн түрінен мұраға алатын веб-торап жиынындағы барлық тұтынушы жеткізетін құжаттар содан кейін пайдаланушылардың осы бағандарға арналған ақпаратты көрсетуін талап етеді. Егер сізге осы тұтынушы жеткізетін құжаттарға қатысы бар қосымша метадеректерді қадағалау керек болса, сіз Тұтынушы жеткізетін веб-торап мазмұн түріне басқа керекті бағанды қоса аласыз. Содан кейін тұтынушы жеткізетін барлық құжаттарға жаңа баған қосу арқылы сіз осы веб-торап мазмұн түрінен мұраға алған барлық перзенттік тізім мазмұн түрлерін жаңарта аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мазмұн түрлері тізімдер мен кітапханаларда қалай жұмыс істейді

Егер сізде бірнеше мазмұн түрлеріне рұқсат беретін етіп орнатылған тізім немесе кітапхана болса, сіз өзіңіздің веб-торабыңыз үшін қолданыста бар веб-торап мазмұн түрлерінің тобынан осы тізімге немесе кітапханаға мазмұн түрлерін қоса аласыз.

Сіз мазмұн түрін тізімге немесе кітапханаға қосқан кезіңізде, сіз осы тізімде немесе кітапханада осы түрдегі элементтердің болуына мүмкіндік жасайсыз. Осы тізімдегі немесе кітапханадағы Жаңа әмірі пайдаланушыларға осы түрдегі жаңа элементтерді жасауға мүмкіндік береді. Тізімдер мен кітапханаларға арналған мазмұн түрлерінің басты артықшылықтарының бірі - олар жеке тізімде немесе кітапханада бірнеше элемент түрлері немесе құжат түрлері болуына мүмкіндік береді, олардың әрқайсысының бірегей метадеректері, саясаттары немесе әрекеттері болуы мүмкін.

Мұраға алынған сипаттар тізім мазмұн түрлері үшін қалай жұмыс істейді

Веб-торап мазмұн түрінің данасы тізімге немесе кітапханаға қосылғанда, ол өзі қай веб-торап мазмұн түрінен жасалса, соның перзенттік түрі болып табылады. Осы тізім мазмұн түрі өзінің тектік веб-торап мазмұн түрінің құжат үлгісі, тек оқу үшін параметрі, жұмыс ағындары және бағандары сияқты барлық төлбелгілерін мұраға алады. Тізім мазмұн түрін ол қосылған белгілі бір тізім немесе кітапхана үшін баптауға болады.. Бұл бапталған параметрлер тектік веб-торап мазмұн түріне қолданылмайды. Егер тізім мазмұн түріне арналған тектік веб-торап мазмұн түрі жаңартылса, перзенттік тізім мазмұн түрі осы өзгертулерді мұраға алуы мүмкін (егер веб-торап мазмұн түрін ұстайтын адам жаңартуларды барлық перзенттік мазмұн түрлеріне қолдануды таңдаса). Егер перзенттік тізім мазмұн түрі тектік веб-торап мазмұн түрімен ортақтасатын төлбелгілердің кез келгені тізім мазмұн түрі үшін бапталған болса, осы бапталымдар тізім мазмұн түрі өзгерістерді тектік веб-торап мазмұн түрінен мұраға алған кезде үстінен жазылуы мүмкін. Егер тізім мазмұн түрі тектік мазмұн түрінде жоқ төлбелгілермен бапталған болса (мысалы, артық бағандар), перзенттік тізім мазмұн түрі жаңартылған кезде, осы бапталымдардың үстінен жазылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×