Мазмұнды анықталған аудиторияға бағыттау

Мазмұнды анықталған аудиторияға бағыттау

Microsoft Office SharePoint Server 2007 бағдарламасындағы тізім немесе кітапхана элементтерін анықталған топ немесе аудиторияның мүшелері болып табылатын адамдар үшін арнап көрсетілуі мүмкін. SharePoint тобы, тарату тізімдері не қауіпсіздік топтарын пайдалана отырып немесе жаһандық аудиторияны жасау үшін ережелерге негізделген жүйені пайдалана отырып, аудиторияны белгілей аласыз.

Осы мақалының құрамына төмендегідей тақырыптар енеді

Шолу

Тізім немесе кітапхана элементтерін аудиторияға бағыттау

Шарлау сілтемесін аудиторияға бағыттау

Веб-бөлікті аудиторияға бағыттау

Шолу

Мақсатты аудиторияны пайдалана отырып, адамдардың анықталған топтары үшін арнап, тізім не кітапхана тізімдері, шарлау сілтемелері және бүкіл Веб-бөлік сияқты мазмұнды көрсете аласыз. Адамдардың анықталған тобына қатысты ақпаратты көрсеткіңіз келсе, аталған мүмкіндік орынды болады. Мысалы, заңды келісім-шарттар бөліміне ғана көрінетін заңды келісім-шарттардың тізімі орналасқан заңды бөлімнің порталына веб-бөлікті қоса аласыз.

SharePoint тізімі не кітапханасындағы кез келген элемент анықталған аудиторияға бағыттала алады. Бұл әрекетті орындау үшін Мазмұн сұрауының веб-бөлігін пайдалана аласыз. Сонымен қатар, веб-бөліктің кез келген басқа түрі немесе оның мазмұны аудиторияға бағыттала алады.

Сонымен бірге, тораптағы шарлау сілтемелерін де аудиторияға бағыттай аласыз. Сілтемелерді бағыттау пайдаланушының әрекеттестігін жеңілдетеді, өйткені пайдаланушылар оларға арналған сілтемелерді көру мүмкіншілігіне ие болады.

Мақсатты аудиторияны анықтау үшін төмендегі әрекеттердің біреуі не бірнешесін пайдалана аласыз:

 • SharePoint топтары

 • Тарату тізімдері

 • Қауіпсіздік топтары

 • Жаһандық аудиториялар

  Жаһандық аудиториялар - SharePoint әкімшілері қолдау көрсететін ережелерге негізделетін аудиториялар.

Аудиторияның атауы белгілі болса, ең болмағанда, Салымшы рұқсат бар кез келген пайдаланушы мақсатты аудиторияны белгілей алады. Аудиторияны оның атауы, бүркеншік аты немесе сипаттамасы бойынша іздеу үшін Мақсатты аудиториялар тізіміндегі Шолу ешбір белгішесін нұқи аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тізім немесе кітапхана элементтерін аудиторияға бағыттау

Төмендегідей іс рәсімінде тізім түрі құжат кітапханасы болып табылатын анықталған тізімнің барлық элементтерін бағыттау жолы көрсетіледі. Мазмұнды сұрау веб-бөлігі де тораптың және оның отау веб-тораптарының барлық элементтерін көрсету немесе торап жинағындағы барлық тораптардың барлық элементтерін көрсету мүмкіншілігін береді. Одан кейін тораптар немесе торап жинағындағы элементтерде орнатылған аудиторияны енгізуге арналған сұрауды жасай аласыз. Мазмұнды сұрау веб-бөлігін пайдалана отырып, сұрауды жасаудың көптеген жолы бар. Мазмұнды сұрау веб-бөлігіндегі басқа параметрлер туралы толық ақпаратқа сілтемелерді Қосымша ақпарат бөлімінен табыңыз.

Тізім не кітапхананың элементтерін анықталған аудиторияға бағыттау үшін үш әрекетті жүргізу қажет:

1-кезең: Тізім не кітапханада аудиторияны бағыттауды іске қосу

Тізім не кітапханада аудиторияны бағыттау іске қосылғанда, тізім не кітапхананың әрбір элементін аудиторияға бағыттай аласыз.

Ескерту : SharePoint тізімі немесе кітапханасы аудиторияға бағыттау үшін іске қосылған болса, Аудиторияларды бағыттау бағаны пайда болады.

 1. Бағыттағыңыз келетін элементі бар тізім не кітапхананы нұқыңыз.

 2. Тізім құралдар тақтасында Параметрлерді нұқып, Тізім параметрлері немесе Құжат кітапханасы параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Жалпы параметрлері ішінде Аудиторияға бағыттау параметрлері пәрменін нұқыңыз.

 4. Аудиторияға бағыттауды іске қосу құсбелгісін қойыңыз.

2-кезең: Элементтерде мақсатты аудиторияны белгілеу

Тізім не кітапхана аудиторияға бағыттау үшін іске қосылғаннан кейін, бір немесе одан да көп аудиторияға көрсетілетін тізім не кітапхананың жеке элементтерін орната аласыз.

 1. Тізім не кітапханадағы элемент атының қасындағы көрсеткіні нұқып, одан кейін Сипаттарды өзгерту түймешігін басыңыз.

 2. Аудиторияларды бағыттау тізімінде, бір немесе одан да көп аудиторияны қосыңыз.

  Ескерту : Тізім не кітапханадағы мазмұнды бекіту немесе жұмыс үрдісі іске қосылған болса, элемент бекіту үрдісінен өткізілуі мүмкін.

3-кезең: Веб-бөлікте элементті көрсету

Анықталған аудиторияға тізім немесе кітапхананың элементін көрсету үшін Мазмұнды сұрау веб-бөлігін пайдалана аласыз. Мазмұнды сұрау веб-бөлігі тізім немесе кітапхананың элементтерін сүзгілей алатын сұрауды жасау мүмкіншілігін береді.

Төмендегі мысалда анықталған тізімнің барлық элементтерін мақсатты аудиторияға көрсету жолы көрсетіледі. Тізім түрі - құжат кітапханасы.

Мазмұнды сұрау веб-бөлігіндегі басқа параметрлер туралы толық ақпаратқа сілтемелерді Қосымша ақпарат бөлімінен табыңыз.

 1. Элементті көрсеткіңіз келетін бетте «Торап әрекеттері» мәзірі мәзірінен Бетті өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 2. Веб-бөлікті қосу түймешігін басып, Әдепкі ішінде Мазмұнды сұрау веб-бөлігі пәрменін нұқыңыз.

 3. Қосу түймешігін басыңыз.

 4. Өзгерту пәрменін таңдап, веб-бөлік үшін арналған құралдар тақтасы ашу үшін Ортақ веб-бөлікті өзгерту түймешігін нұқыңыз.

 5. Құралдар тақтасындағы Сұрау ішінде Келесі тізімнің элементтерін көрсету түймешігін басып, тізімнің орналасу орнын табыңыз.

  Ескерту : Төмендегі мысалда анықталған тізім белгіленген. Басқа мүмкіндіктердің біреуін нұқу арқылы бірнеше тораптан тізімдердің элементтерін енгізу үшін аумақты кеңейте аласыз.

 6. Тізім түрі ішінде, элемент орналасқан тізім түрін таңдаңыз. Бұл мысалда Құжат кітапханасы түймешігін басыңыз. Сұрау сіз таңдаған тізім түрінің элементтерін ғана өңдейді.

  Ескерту : Осы параметр қажет етіледі.

 7. Аудиторияға бағыттау ішінде төмендегі әрекет орындаңыз.

Мұны

орындау үшін

Ағымдық пайдаланушы аудиторияның мүшесі болғанда, (Элементтерде мақсатты аудиторияны белгілеу) 2-кезеңде белгіленген мақсатты аудиторияға тізім элементтерін көрсету.

Аудиторияны сүзгілеуді қолдану құсбелгісін қойыңыз. Нәтижеде, сұраудың әрекеттілігі арттырылады.

Сонымен қатар, белгіленген мақсатты аудиториясы жоқ тізім элементтерін көрсету үшін. Бұл элементтер барлық пайдаланушыларға көрінеді.

Бағытталмаған элементтерді енгізу құсбелгісін қойыңыз. Ол міндетті емес.

Бет көрсетілген кезде, Веб-бөліктегі мазмұн сіз белгілеген аудиторияның мүшелері болып табылатын пайдаланушыларға ғана көрінеді.

Ескерту : Барлық Веб-бөліктер үшін, мазмұнды сұрау веб-бөлігінің құралдар тақтасының Қосымша бөлімінде Мақсатты аудиториялар тізімі бар. Бұл параметр веб-бөліктің пайдаланушыға көрсетілетінін анықтайды. Ол көрінбей болса, басқа да параметрлер қолданылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Шарлау сілтемесін аудиторияға бағыттау

Microsoft Office SharePoint Server 2007 бағдарламасын пайдаланатын сервердегі шарлау сілтемесі анықталған топ немесе аудиторияның мүшелері болып табылатын адамдарға пайда болуы үшін бағыттала алады. Торапта шарлау параметрлерін өзгерту үшін, ең болмағанда, Құрастырушы рұқсатына ие болуыңыз қажет.

 1. Торапта шарлауы бар веб бетінде «Торап әрекеттері» мәзірі мәзірінен Торап параметрлері параметрін таңдап, Шарлауды өзгерту пәрменін нұқыңыз.

 2. Торапта шарлау параметрлері бетінде ештеңе түймешігін нұқыңыз.

 3. Шарлау тізімі тілқатысу терезесінде сілтеменің түрі мен атауын және URL-мекенжайын теріңіз, одан кейін бір немесе бірнеше аудитория аттарын Аудиториялар тізімін қосыңыз.

Бет көрсетілген кезде, сіз таңдаған аудиторияның мүшелері болып табылатын адамдар үшін ғана шарлау сілтемесі пайда болады.

Беттің жоғарғы жағы

Веб-бөлікті аудиторияға бағыттау

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Веб-бөліктер анықталған топ немесе аудиторияның мүшелері болып табылатын адамдарға ғана көрсету үшін бағыттала алады.

SharePoint тобын, тарату тізімін, қауіпсіздік тобын немесе жаһандық аудиторияны пайдалана отырып, аудитория анықтала алады.

 1. Веб-бөлігі бар веб бетінде «Торап әрекеттері» мәзірі мәзірінен Бетті өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 2. Веб-бөлікте Веб-бөлік мәзірін Веб-бөлік мәзірі нұқып, Ортақ веб-бөлікті өзгерту пәрменін таңдаңыз.

 3. Қосымша ішінде аудитория атауларының біреуі немесе бірнешесін Мақсатты аудиториялар тізіміне қосыңыз.

Бет көрсетілген кезде, веб-бөліктегі мазмұн сіз белгілеген аудиторияның мүшелері болып табылатын пайдаланушыларға ғана көрінеді.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×