Көрсетілімді жасау үшін пернелер тіркесімдерін пайдалану

PowerPoint 2013 және кейінгі нұсқасында PowerPoint бағдарламасында таспаға өту үшін негізгі кеңестерді пайдалануыңызға болады және көбіне функционалдық пернелердің Ctrl және ALT тіркесімдерінен тұратын көптеген пернелер тіркесімдерін элементтерге жылдам өту және түрлі тапсырмаларды орындау үшін пайдалана аласыз.

Бұл мақалада:

Пернетақта арқылы таспадағы элементтерге өту

Бұрынғы пернелер тіркесімдері әлі де жарамды ма?

PowerPoint бағдарламасындағы жалпы тапсырмалар

Пернетақта арқылы таспадағы элементтерге өту

PowerPoint 2013 және кейінгі нұсқасында таспадағы элементтерге өту үшін Негізгі кеңестер параметрін пайдалана аласыз.

Таспадағы негізгі кеңес белгілерін көрсету үшін «Alt» пернесін басыңыз.

key tips on the ribbon in PowerPoint

Қойындыны таспада көрсету үшін қойындыға арналған пернені басыңыз, мысалы, Файл қойындысын ашу үшін «F» пернесін басыңыз; Басты қойындысын ашу үшін «H» пернесін басыңыз; Кірістіру қойындысын ашу үшін «N» пернесін басыңыз және т.б.

zoom in on keytips on the ribbon in Powerpoint

Осы қойынша мүмкіндіктеріне арналған барлық негізгі кеңес белгілері пайда болады, қажетті мүмкіндіктің пернесін бассаңыз болғаны.

Бұрынғы пернелер тіркесімдері әлі де жарамды ма?

Ctrl пернесімен басталатын пернелер тіркесімдері PowerPoint 2013 және кейінгі нұсқасында әлі де жұмыс істейді. Мысалы, Ctrl+C пернелер тіркесімі әлі де аралық сақтағышқа көшіреді және Ctrl+V пернелер тіркесімі аралық сақтағыштан қояды.

PowerPoint бағдарламасының көптеген бұрынғы Alt+ мәзір пернелер тіркесімдері әлі де жұмыс істейді. Дегенмен, қандай әріптерді басу қажет екендігі туралы экран еске салушылары жоқ.

PowerPoint бағдарламасындағы жалпы тапсырмалар

Тақталар арасында ауысу

Осылай жасау үшін

Басу

Қалыпты көріністе тақталар арасында сағат тілімен бағытта жылжу.

F6

Қалыпты көріністе тақталар арасында сағат тіліне қарсы бағытта жылжу.

SHIFT+F6

«Нобайлар» тақтасы мен «Құрылым көрінісі» тақтасы арасында ауысыңыз.

CTRL+SHIFT+TAB

Құрылымда жұмыс істеу

Осылай жасау үшін

Басу

Абзацты көтеру.

ALT+SHIFT+СОЛ КӨРСЕТКІ

Абзацты төмендету.

ALT+SHIFT+ОҢ КӨРСЕТКІ

Таңдалған абзацтарды жоғары жылжыту.

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған абзацтарды төмен жылжыту.

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Тақырыптың 1-деңгейін көрсету.

ALT+SHIFT+1

Тақырыптың астындағы мәтінді жаю.

ALT+SHIFT+ҚОСУ БЕЛГІСІ

Тақырыптың астындағы мәтінді қайыру.

ALT+SHIFT+АЗАЙТУ БЕЛГІСІ

Кескіндер, суреттер. жолақтар, нысандар және WordArt бағдарламасымен жұмыс істеу

Кескін енгізу

 1. Кескіндер тобын таңдау үшін «ALT» пернесін, содан соң «N», «S» және «H» пернесін сонан соң басып босатыңыз.

 2. Кескіндер санаттары арасында жылжу және сізге керекті кескінді таңдау мақсаттарына көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.

 3. Кескінді енгізу үшін CTRL+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз.

Мәтін ұясын енгізу

 1. «ALT», сосын «N» және «Х» пернелерін басып босатыңыз.

 2. Мәтін жолағын енгізу үшін CTRL+ENTER пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

Нысанды енгізу

 1. Нысан тобын таңдау үшін «ALT», содан соң «N» және «J» пернесін басып босатыңыз.

 2. TAB пернесін басыңыз, содан кейін нысандар арасында жылжу үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.

 3. Нысанды енгізу үшін CTRL+ENTER пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

WordArt нысанын кірістіру

 1. WordArt мәнерін таңдау үшін «ALT», содан соң «N» және «W» пернесін басыңыз.

 2. Қажетті WordArt мәнерін таңдау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланып, «ENTER» пернесін басыңыз.

 3. Мәтініңізді теріңіз.

Кескінді таңдау

Ескерту : Курсор мәтіннің үстінде болса, ESC пернесін басыңыз.

 • Бір-ақ кескінді ғана таңдау үшін қажетті нысанның өлшем өзгерту таңбалары көрсетілгенше, нысандар арасында алға жылжу мақсатына TAB пернесін (немесе артқа жылжу мақсатына SHIFT+TAB пернелер тіркесімін пайдаланыңыз) басыңыз.

Кескіндер, суреттер және WordArt нысандарын топтау және топсыздандыру

 • Кескіндерді, суреттер мен WordArt нысандарын топтау үшін топталатын элементтерді таңдап , CTRL+G пернелер тіркесімін басыңыз.

 • Топтан шығару үшін керекті топты таңдап, CTRL+SHIFT+G пернелер тіркесімін басыңыз.

Торды немесе бағыттауыштарды көрсету немесе жасыру

Осылай жасау үшін

Басу

Торды көрсету немесе жасыру.

SHIFT+F9

Бағыттаушыларды көрсету немесе жасыру.

ALT+F9

Кескін атрибуттарын көшіру

 1. Көшіру қажет атрибуттары бар кескінді таңдаңыз.

  Ескерту : Мәтіні бар кескін таңдалса, кескіннің атрибуттарымен бірге мәтіннің көрінісі мен мәнерін де көшіріп аласыз.

 2. Нысан атрибуттары көшіріп алу үшін CTRL+SHIFT+C басыңыз.

 3. Атрибуттарды көшіргіңіз келетін нысанды бөлектеу үшін «TAB» пернесін немесе SHIFT+TAB пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

 4. CTRL+SHIFT+V басыңыз.

Мәтін және нысандарды таңдау

Осылай жасау үшін

Басу

Оң жақтағы бір таңбаны бөлектеу.

SHIFT+ОҢ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы бір таңбаны бөлектеу.

SHIFT+СОЛ КӨРСЕТКІ

Сөздің соңына дейін бөлектеу.

CTRL+SHIFT+ОҢ КӨРСЕТКІ

Сөздің басына дейін бөлектеу.

CTRL+SHIFT+СОЛ КӨРСЕТКІ

Бір жолға жоғары жолақты (курсорды жолақтың басына қойып) таңдаңыз.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жолға төмен жолақты (курсорды жолақтың басына қойып) таңдаңыз.

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Нысанды (нысан ішіндегі мәтін таңдалғанда) таңдау.

ESC

Басқа нысанды (нысан таңдалған кезде) таңдау.

Керекті нысан бөлектелгенше, TAB немесе SHIFT+TAB пернелерін басыңыз

Нысандағы мәтінді (бөлектелген нысанмен) бөлектеу.

ENTER

Нысандардың бәрін бөлектеу.

CTRL+A (Слайдтар қойындысында)

Слайдтардың бәрін бөлектеу.

CTRL+A (Слайдтарды сұрыптау күйінде)

Мәтінді барынша бөлектеу.

CTRL+A (Құрылым қойындысында)

Мәтін және нысандарды жою және көшіру

Осылай жасау үшін

Басу

Сол жақтағы таңбаны жою.

BACKSPACE

Сол жақтағы сөзді жою.

CTRL+BACKSPACE

Оң жақтағы таңбаны жою.

DELETE

Оң жақтағы сөзді жою.

Ескерту : Мұны орындау үшін курсор сөздердің арасында болуы қажет.

CTRL+DELETE

Таңдалған нысанды немесе мәтінді қиып алу.

CTRL+X

Таңдалған нысанды немесе мәтінді көшіріп алу.

CTRL+C

Қиып алынған немесе көшіріп алынған нысанды немесе мәтінді қою.

CTRL+V

Соңғы әрекетті болдырмау.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталау.

CTRL+Y

Пішімдеуді ғана көшіріп алу.

CTRL+SHIFT+C

Пішімдеуді ғана қою.

CTRL+SHIFT+V

Арнайы қою диалогтық терезесін ашу.

CTRL+ALT+V

Мәтін ішінде жылжыту

Осылай жасау үшін

Басу

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жолды жоғары жылжыту.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жолды төмен жылжыту.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Жолдың соңына дейін жылжу.

END

Жолдың басына дейін жылжу.

HOME

Жоғарғы абзацқа жылжу.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Төменгі абзацқа жылжу.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Мәтін жолағының соңына жылжу.

CTRL+END

Мәтін жолағының басына жылжу.

CTRL+HОME

Келесі тақырыпқа немесе негізгі мәтіннің толтырғышына жылжу. Слайдтағы соңғы толтырғыш болса, бастапқы слайд орналасуына ұқсас жаңа слайд енгізілетін болады.

CTRL+ЕNTER

Соңғы Табу әрекетін қайталауға өту.

SHIFT+F4

Кестелерде жылжыту және жұмыс істеу

Осылай жасау үшін

Басу

Келесі ұяшыққа ауысу.

TAB

Алдыңғы ұяшыққа ауысу.

SHIFT+TAB

Келесі жолға ауысу.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы жолға ауысу.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ұяшыққа қойынды енгізу.

CTRL+TAB

Жаңа абзацтан бастау.

ENTER

Кестенің төменгі бөлігіне жаңа жолды қосу.

Төмендегі оң жақ кестедегі ұяшықтағы TAB пернесі.

Байланысты немесе ендірілген нысанды өңдеу

 1. Қажет нысанды таңдау үшін TAB немесе SHIFT+TAB пернелерін басыңыз.

 2. Контекстік мәзірді ашу үшін SHIFT+F10 басыңыз.

 3. Жұмыс парағы таңдалмайынша, Өңдеу пәрменін таңдау үшін ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІНІ басыңыз және ENTER пернесін басыңыз.

  Ескерту : Тіркесім мәзіріндегі пәрмен атауы байланыстырылған немесе енгізілген нысан түріне байланысты беріледі. Мысалы, енгізілген Microsoft Office Excel жұмыс парағында Жұмыс парағының нысаны пәрмені бар, ал енгізілген Microsoft Office Visio суретінде Visio нысаны пәрмені бар.

Қаріпті немесе өлшемін өзгерту

Ескерту :  Прнелер тіркесімдерін пайдаланудың алдында өзгерту қажет мәтінді таңдаңыз.

Осылай жасау үшін

Басу

Қаріпті өзгерту үшін Қаріп диалогтық терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+F

Қаріптің өлшемін ұлғайту.

CTRL+SHIFT+>

Қаріптің өлшемін кішірейту.

CTRL+SHIFT+<

Таңбаларды пішімдеуді қолдану

Осылай жасау үшін

Басу

Таңбаларды пішімдеуді өзгерту үшін Қаріп диалогтық терезесін ашу.

CTRL+T

Сөйлемдерде кіші және бас әріптер арасында ауысу.

SHIFT+F3

Қалың пішімдеуді қолдану.

CTRL+B

Асты сызылған пішімдеуді қолдану.

CTRL+U

Көлбеу пішімдеуді қолдану.

CTRL+I

Жол асты пішімдеуін қолдану (автоматты аралық).

CTRL+ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Жол үсті пішімдеуін қолдану (автоматты аралық).

CTRL+SHIFT+ҚОСУ БЕЛГІСІ

Жол асты және жол үсті сияқты таңбаларды қолмен пішімдеуді жою.

CTRL+БОС ОРЫН пернесі

Гиперсілтемені енгізу.

CTRL+K

Мәтін пішімдеуін көшіру

Осылай жасау үшін

Басу

Пішіндерді көшіру.

CTRL+SHIFT+C

Пішіндерді қою.

CTRL+SHIFT+V

Абзацтарды туралау

Осылай жасау үшін

Басу

Абзацты орта бойынша туралау.

CTRL+E

Абзацты ені бойынша туралау.

CTRL+J

Абзацты сол жақ бойынша туралау.

CTRL+L

Абзацты оң жақ бойынша туралау.

CTRL+R

Арнайы пернелер тіркесімін мәзір элементтеріне, жазылған макростарға және PowerPoint бағдарламасындағы Бағдарламалар үшін Visual Basic кодына тағайындау үшін PowerPoint бағдарламасына арналған OfficeOne қондырмалары бөлімінде қол жетімді PowerPoint бағдарламасына арналған пернелер тіркесімін басқару сияқты үшінші сайт қондырмасын пайдалану қажет.

PowerPoint бағдарламасындағы басқа пернелер тіркесімдерін пайдалану үшін келесіні қараңыз:

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×