Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды басқару

Үлкен не кішілігіне қарамастан, тізімдер мен кітапханалар SharePoint 2010 бағдарламасын пайдалану үшін өте маңызды. Бірақ тізім не кітапхана көп санды элементтерден тұрса, деректерді ашу жолына байланысты жоспарлау, ұйымдастыру және есептеу қажет болады. Негізгі тізімді және кітапхана мүмкіндіктерін жоспарлау әрі пайдалану арқылы торап жұмысына әсер етпей, өзіңіз және басқа пайдаланушылардың ақпаратты жылдам табуды тексеруге болады.

Ескерту : SharePoint торабының жұмысына, әсіресе элементтері көп тізімдер мен кітапханалар барына, SharePoint торапты орнату және жоспарлау кезінде жасалған шешімдер тікелей әсер етеді. SharePoint жұмысы және Microsoft Technet жоспарлау мүмкіндігі туралы толық ақпаратты табыңыз.

Бұл мақалада

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды жалпы шолу

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды реттеу жолдары

Көріністерді индекстеу және сүзгілеу жолдары

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды жалпы шолу

SharePoint 2010 бағдарламасы тым үлкен тізімдер мен кітапханаларды қолдайды. Төмендегі кестеде көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларға қатысты спецификациялар мен шектеулер сипатталады.

Мүмкіндік

Ең үлкен сан

Тізімдегі немесе кітапханадағы элементтер саны

50 миллион

Жеке элемент файлының немесе элемент қосымшасының өлшемі

2 Гигабайт

Көптеген деректер мен файлдарды тізімдерде және кітапханаларда сақтауға болады. Бірақ егер сұрау немесе дерекқор әрекеті ресурстың реттеуі мен шектеуін асып кетсе, осы әрекетті орындауыңыз құрсауланады, себебі сол көптеген элементтерге қатынасу тораптағы басқа пайдаланушыларға кері әсерін тигізуі мүмкін болды. Бар болғанда, бұл реттеулер мен шектеулердің асып кетуінің алдын алу мақсатында нәтижелерге қол жеткізу үшін нақты стратегиялар мен негізгі мүмкіндіктер жиынын пайдалануға болады. Пайдаланушылардың барлығы бөлектелген уақыт терезесінде көрсетілетін шектеуді қабылдамай, тиісті рұқсатпен код арқылы ең жоғарғы шектеуді пайдалануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Неге 5000 саны соншалықты сиқырлы?

Дерекқор қайшылығын барынша азайту үшін, SQL Server бағдарламасы басқа жолдармен ашып отырған пайдаланушыларға әсер етпеусіз жаңартуларды тексеру мақсатында стратегия ретінде жол-деңгейінде құлыптауды жиі пайдаланады. Дегенмен, сұрау секілді қызыл не ақ дерекқор әрекеті бірден 5 000 астам жолдарды құлыптауды талап етсе, SQL Server бағдарламасына дерекқор әрекеті аяқталғанға дейін құлыпты кеңейту тиімдірек болады. Нақты сан әрдайым 5000 бола бермейтінін, торабыңызға байланысты, дерекқордағы әрекет көлеміне және торабыңызды теңшеліміне байланысты өзгеретінін ескеріңіз. Құлыпты кеңейту орындалғанда, басқа пайдаланушыларға кестені ашуға жол бермейді. Ол жиі болып тұрса, пайдаланушылар жүйе жұмысының бұзылуын басынан кешеді. Сондықтан, параметрлер мен шектеулер ресурстары көп дерекқор әрекеттерінің әсерін барынша азайту және барлық пайдаланушылар қажеттіліктерін теңгеру үшін өте маңызды.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімнен немесе кітапханадан көптеген элементтерді ашқанда өңі қандай күйге ұшырайды?

Төмендегі диаграммада тізімнен немесе кітапханадан көптеген элементтерді ашқанда өңі қандай күйге ұшырайтыны туралы негізгі нүктелерін сипаттайды.

Үлкен тізімдер және кітапханалар

1. Ақпарат қызметкерлері беттегі деректерін көрсетуді жылдамдату үшін тиісті көріністерді, үлгілерді және бет шектеулерін пайдалануы мүмкін.

2. Баған индекстері бар сүзілген көріністер (және басқа әрекеттер) бағандар мен жолдар жиынын анықтайтын дерекқор сұрауларын жасайды және осы жиынды компьютерге қайтарады.

3. Ферма әкімшілері шексіз уақытта шектелмеген әрекеттерді орындау үшін барлық пайдаланушыларға қатысты бөлектелген уақыт терезесін анықтауы мүмкін.

4. Артықшылықтары бар қызметкерлер тұтынушы бағдарламаларына арналған параметрлер мен шектеулерге жол бермейтін нысан үлгісін пайдалануы мүмкін.

5. Көп пайдаланушылар үшін шекті мәндер және шектеулер реттеу әрекеттеріне және теңгерім ресурстарына көмектеседі.

6. Торап жиынындағы тізім немесе кітапхана жалпы жұмысты, бөлісуді және дәлдігін қамтамасыз ету үшін сұрауларды, көрсеткіштерді және құлыптарды пайдаланатын SQL Server бағдарламасының дерекқор кестесінде сақталады.

Беттің жоғарғы жағы

Қор көздерді реттейді және шектейді

Төмендегі кестеде білу үшін қор көздерін реттеу және шектеу туралы ақпарат сипатталады. Бұл реттеулер мен шектеулер басқару орталығындағы Resource Throttling бетінде бар. Торапқа қатысты ерекше реттеулер мен шектеулер бойынша әкімшіге хабарласыңыз.

Ескерту : Басқару орталығына кіру үшін, тілдесу компьютерінің компьютер әкімшісі және орталық әкімші торабының иесі төмендегі ресурстың реттеулері мен шектеулеріне тақырып емес көп элементтермен тізім немесе кітапханаға кіреді.

Шек
немесе шек

Әдепкі
мән

Сипаттама

Тізімді көру шегі

5000

Бір уақытта шығарып алынатын сұрау секілді дерекқор әрекеттеріне жататын тізім немесе кітапхана элементтерінің ең көп санын анықтайды. Әрекеттер осы шектеуден асып түсетін жағдайда құрсауланады.

Балама жоспарлар жасауға уақыт берілу үшін, тізім 3 000 элементтен асып түскен жағдайда SharePoint 2010 бағдарламасы Тізім параметрлер бетінде ескерту шығарады. Ескерту осы тақырыпқа қатысты анықтама сілтемесін қамтиды.

Бір мәнді рұқсаттар шегі

50000

Тізім немесе кітапханаға рұқсат етілетін бір мәнді рұқсаттардың ең көп санын анықтайды.

Элемент немесе қалтаға қатысты рұқсаттар әр уақытта бұзғанда, ол бұл шек үшін 1 бір мәнді рұқсат ретінде есептеледі. Осы шектен асып кетуге ықтимал элементті қосуға қадам жасасаңыз, ол сол әрекетке жол бермейді.

Жол өлшемінің шегі

6

Тізім не кітапхана элементіне қатысты пайдаланылатын дерекқордың ішіндегі кесте жолдарының ең көп санын анықтайды. Көп бағандары бар кең тізімдерін өзгерту үшін, әрбір элемент бірнеше ішкі кесте жолдарының үстінен асып кетеді, 6 жолдан және 8000 байттан жоғары болады.

Мысалы, егер көптеген кіші бағандары бар тізіміңіз болса, оның бірі жүздеген Иә/Жоқ бағандарын қамтитын болса, осы шектен асып түсіп, мұндай жағдайда тізімге одан да көп Иә/Жоқ бағандарын қосуға мүмкіндік болмайды, бірақ бағандардың басқа түрлерін қосуға мүмкіндік болады.

Ескерту : Ферма әкімшілері пайдаланушы тілдесуінсіз нысандар үлгісін пайдалану арқылы осы шектеуді ғана орната алады.

Тізім көрінісі қондырмалы өрісінің шегі

8

Іздеу, Адам/топ немесе жұмыс үрдісі күйі бағандарына негізделетін біріктіру әрекеттердің ең көп санын анықтайды.

Сұрау әрекетіне сегіз бағаннан артығы қолданылса, әрекет құрсауланады. Дегенмен, қолданыстағы бағанды таңдау үшін нысан үлгісі арқылы орнатылатын ең үлкен көріністі пайдалануға болады.

Аудиторлар мен әкімшілер арналған тізім көрінісі шегінің өлшемі

20000

Тиісті рұқсаттары бар аудиторлар немесе әкімшілер арқылы орындалған кезде бір уақытта шығарып алынатын.сұрау сияқты дерекқор әрекеттеріне жататын тізім немесе кітапхана элементтерінің ең көп санын көрсетеді. Орнату әрекеттері Нысандар үлгісін алдын ала анықтауға рұқсат беру параметрімен бірлесіп орындалады.

Нысан үлгісін алдын ала анықтауға рұқсат ету

Y

Әзірлеушілер Тізім көрінісінің шекті мәнінАудиторлар мен әкімшілерге қатысты тізім көрінісінің шектік мәнінің өлшемі арқылы көрсетілген жоғары шектеуге алдын ала анықтауды сұрайтын сұраулар сияқты деректер әрекеттерін орындай алатынын көрсетеді. Ферма әкімшісі нысандар үлгісін алдын ала анықтау мүмкіндігін қосып, одан кейін тиісті рұқсаттары бар әзірлеушілер өздерінің сұраулары үшін жоғарғы Тізім көрінісі шегінің мәнін пайдалануды бағдарламалық түрде талап ете алатын болады.

Күн сайынғы уақыт аралығы

Ешбір

Дерекқор көзі шектеулері қабылданбағанда уақыт мерзімін анықтайды. Ферма әкімшісі «шексіз» уақытта уақыт аралығын 6:00 PM -10:00 PM немесе 1:30 AM - 5:15 AM секілді 15 аралыққа және 24 сағатқа дейін теңшеуі мүмкін.

Ескерту : Дерекқор әрекеті немесе сұрау күнделікті уақыт терезесімен басталып, көрсетілген уақыт терезесімен аяқтамаса да аяқтауға (немесе қате) дейін жалғасады.

Беттің жоғарғы жағы

Көп элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды реттеу жолдары

Келесі бөлімдерде тізімдегі немесе кітапханадағы көп элементтерді жылдам ашу және тораптың дұрыс жұмыс жасауын тексеру үшін нұсқаулар, әдістер және кеңестер бар.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint индекстелген бағандар жасау

Үлкен тізім немесе кітапхана жұмысын жақсарту үшін, 20 бағанға дейін көрсетуге болады. Жалпы алғанда, баған индексі миллиондаған элементтермен жұмыс жасап жатсаңыз да, бағандағы индекс сол бағандағы мәндерге негізделген жолдарды жалдам табуға мүмкіндік береді. Индекстерді сүзілген көріністермен біріктірген кезде, қажетті элементтерді жылдам шығарып алуға болады.

Индекстелген бағандарды жасағанда және оларды пайдаланғанда төмендегі ескерген маңызды. Әр қосымша баған индексіне дерекқор ішіндегі қосымша көзі жатады және индексті қамтамасыз ету үшін әр әрекетке қосады. Сондықтан, индекстерді тізімдегі немесе кітапханадағы көріністерде белсенді сүзгіден өткізу үшін пайдаланылатын бағандарға ғана қосу керек. Индекстеуге дұрыс баған таңдауға көмектесу үшін барлық көріністерге қарау және сүзу үшін басқа көріністер айналасында ең көп пайдаланылатын бағандарды қарау табылған идея. Бірдей мәнге ие болатын кез келген баған индексті талап етеді.

Төмендегі кесте бағандардың қайсысы индекстелетінін немесе индекстелмейтінін сипаттайды.

Қолданатын баған түрлері

Қолданбайтын баған түрлері

Мәтіннің бір жолы

Мәтіннің бірнеше жолы

Таңдау (жалғыз мән)

Таңдау (көп мәнді)

Сан

Есептелетін

Ақша

Еренсілтеме немесе сурет

Күн мен уақыт

Өзгертпелі бағандар

Іздеу (бір мәнді)

Ескерту : Басқа тізім немесе кітапханадағы индекстелетін баған іздеу әрекетінің өнімділігін жақсартпайды.

Іздеу (көп мәнді)

Адам немесе топ (жалғыз мән)

Адам немесе топ (көп мәнді)

Иә/Жоқ

Сыртқы деректер

Реттелген метадеректер

Индекстелген бағандарды жасау жолдары жайлы қадамдарды орындау үшін осы тақырыптағы Жай немесе күрделі индекс жасау бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Баған индекстеріне негізделетін сүзгіленетін көріністер жасау

Көру мақсатында көп санды элементтер арқылы жылдам сүзу үшін сүзгісінде анықталған бірінші баған индекстелген болуы тиіс. Көру сүзгісіндегі басқа бағандар индекстелген немесе индекстелмеген болуы мүмкін, бірақ көрініс сол индекстерді пайдаланбайды. Сүзгі бағанының Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементті қайтармауын, сүзілген көріністің ақырғы нәтижесі Тізім көрінісінің шекті мәнінен аз болған жағдайда да тексеруіңіз қажет.

Егер сүзгінің бірінші бағаны Тізім көрнісінің шекті мәнінен де көп элементтер қайтарса, екі немесе көп бағандармен сүзгіні пайдалана аласыз. Екі не одан да көп бағанды пайдаланатын сүзілген көріністі анықтаған кезде ЖӘНЕ операторын пайдалану қайтарылған элементтердің жалпы санын шектейді. Бірақ мұндай жағдайда аз санды деректерді қайтаратын сүзгісіндегі бағанды бірінші баған ретінде анықтаған жөн. НЕМЕСЕ сүзгісін пайдалану қайтарылған элементтер санын әрдайым көтеретінін және осы жағдайларда тиімді болмайтынын ескеріңіз.

Ескерту : Күрделі индекс екі, негізгі және қосымша бағанға негізделіп, деректерге жылдам қол жеткізу үшін екеуінің бірін қолдануға болады.

Төменде индекстелген бағандармен жақсы жұмыс жасайтын әдепкі көріністерге арналған бірнеше ұсыныстар берілген:

Сүзгілеу:

Индекстеу:

Мысалы:

Соңында өзгертілген элементтер

Өзгертілген баған

Тек өткен аптада өзгертілген элементтерді көру үшін Өзгертілген сүзгісін пайдалануға болады және ол  [Бүгін]-7 үлкен болады.

Жаңа элементтер

Жасалған баған

Тек өткен аптада қосылған элементтердің көрінсін жасау үшін Жасалған сүзгісін пайдалануға болады және ол  [Бүгін]-7 үлкен болады.

Менің элеменеттерім

Жасаған баған

Тек қосылған элементтердің көрінісін жасау үшін Жасаған  сүзгісін пайдалануға болады және ол [Мен] бірдей болады.

Орындалып бітуі тиіс күнгі элементтер

Орындалып бітуі тиіс күн бағаны (тізім не кітапханада өзіңізбен жасалады)

Тек орындалып бітуі тиіс күні бар элементтер көрінісін жасау үшін Орындалып бітуі тиіс күн деген сүзгісін пайдалануға болады және ол [Бүгін] бірдей болады.

Талқылау тақтасының жаңартулар

Жаңартылған баған

Тек өткен айда жаңартылған талқылаулар көрінсін жасау үшін Жаңартылды сүзгісін пайдалануға болады және ол [Бүгін]-30 үлкен болады.

Құжат кітапханасында мұрағат файлдары

Өзгертілу күні

2006 жылдан бастап өзгертілген құжаттар көрінісін жасау үшін (кейін мұрағаттауға болады), 2006 жылдың 31-ші желтоқсанына дейінгі өзгертілу күні

Қаржылық деректерінің жиынын табу

Аймақ, Жыл (екі жай индекстер ретінде)

2008 жылғы Солтүстік-шығыс аймағының қаржылық деректерінің көрінсін жасау үшін Аймақ "СШ" аймағына және жыл 2008 жылға тең сүзгісін пайдалануға болады, себебі Аймақ бағанындағы мәндері Жыл бағанына қарағанда азырақ.

Көріністерді жасау не өзгерту және көріністерді сүзгілеу мақсатында өрнектер мен функциялар туралы қосымша ақпаратқа сілтемелерді іздеу үшін Келесіні де көріңіз бөлімін қараңыз.

Ескерту : Баған индекстеріне негізделген сүзгіден өткізілген көріністі жасағанда да, нақты қосымша әрекеттер әлі де бұғатталған болуы мүмкін, себебі олар тізім мен кітапханаға толығымен қатынасуды қажет етеді. Бұл әрекеттерде келесілер бар: индексті қосу немесе жою, көрініс анықтамасына сұрыптау жасау; жалпы бағанды көрсету және есептелген өрістерді қосу, жаңарту немесе жою бар.

Беттің жоғарғы жағы

Элементтерді қалталардың ішінде ұйымдастыру

Қалталар (контейнерлер деп те атайды) үлкен тізімдер мен кітапханаларды пайдалануға талап етілмейді, оларды деректерді ұйымдастыру және деректерге кіру тиімділігін жақсарту үшін жағдай жасайды. Қалтаны жасағанда, сахна артында ішкі индекс те жасалады. Ішкі индекс түбірлік қалта немесе тізім не кітапхананың жоғарғы деңгейі үшін де жасалады. Қалтадағы элементтерді ашқанда деректерді ашу мақсатында ішкі индексті тиімді пайдаланасыз. Егер қалтада ішкі қалталар бар болса, әр ішкі қалта элемент ретінде саналады (бірақ сол ішкі қалтадағы элементтердің кез келгені емес).

Тізім не кітапханадағы элементтердің жалпы саны тым көп болған жағдайда да, жеке қалта көрінісі индекстелген бағанды пайдалану арқылы элементтердің жалпы санын сүзгілейтін көрінісіндей жылдам болады. Кейбір сценарийлер бойынша 5000 астам элементтен тұратын қалта секілді бірнеше қалталардың ішіндегі тізім не кітапхананың барлық элементтерін үлестіруі мүмкін болады.

Үлкен тізім не кітапхананы ұйымдастыру мақсатында қалтаны пайдаланғанда төмендегіні ескерген жөн:

 • Қалта құрамында Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтер болуы мүмкін, бірақ SharePoint 2010 бағдарламасымен құрсаулануын болдырмау үшін, баған индекстеріне негізделетін сүзгіден өткізілген көріністі пайдалануыңыз қажет.

 • Егер тізім немесе кітапхана ішінде көрініс жасағанда немесе өзгерткен кезде Қалталарсыз барлық элементтерді көрсету параметрін Қалталар бөлімінен таңдасаңыз, Тізім көрінісінің шекті мәні параметріне жетпегеніңізді көру үшін қарапайым индекске негізделген сүзгіні пайдалану қажет.

 • Сүзгілеусіз қол жетімді қалталарды көрудің әдепкі көрінісін жасау үшін тиімді болғандықтан, пайдаланушылар жаңа элементті қосқанда тиісті қалтаны таңдауы мүмкін. Барлық қалталарды көрсету элементтердің тізім не кітапханадан тыс жерге қосылмағандығын болдырмайды. Элементтерді қалталар мен тізім арасында жылжытудың автоматты жолы жоқ болғандықтан кітапханаларға ұқсамайтынын ескеріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Беттегі деректер көрсетілімін бақылау

Деректер жиыны компьютерге бірден тасымалданғаннан соң шолғыштағы деректер көрсетілімін жылдамдату үшін қосымша санаттарды пайдалануға болады.

Веб-торап артындағы HTML көз кодының өлшемін үлкейткендіктен, бетті көрсету үшін уақытымен үлкейеді. Неғұрлым бет үлкейтілсе, соғұрлым оны көрсету ұзаққа созылады. Мысалы, тізім не кітапхананың әдепкі көрінісі барлық деректерді көрсететін, бір бетте бір жолға бір элементтен болатын кесте мәнерлері болып табылады. Сондықтан, неғұрлым жолдарды көрсетсеңіз, соғұрлым деректерді көрсету уақыты ұзаққа созылады.

Беттегі элемент шегін орнату

Беттегі элемент Беттегі элемент шегін орнатумен бір уақытта көрсетілетін элементтер санын тікелей бақылау үшін нақты санды пайдалануға болады, әдетте 30 саны қолданылады.

Беттегі элемент шегін орнатқанда екі параметрді таңдауға болады:

 • Егер Нақты өлшемді элементтерді бөлшектеп көрсету (беттеп) параметрін таңдасаңыз, көзбе-көз белсенді емес әдіспен элементтерді шолғанда пайдалы болатын деректердің бет бойынша көрсетілімін жасайтын боласыз.

 • Егер Элементтердің көрсетілген санынан асырмай қайтару параметрін таңдасаңыз, сүзгілеу әрекетінің негізгі нәтижелерін қайтаратын немесе қайтармайтын қатаң шек қояды, бірақ ол көріністі тексергенде, үлгісін жасағанда немесе тек көріністегі жоғарғы мәндерді ғана шығарып алғанда пайдалы болуы мүмкін.

Үлгіні көру үшін Алдын ала қарау тақтасын пайдалану

Алдын ала қарау тақтасы Тік тақта пішініндегі тізімнен элементтердің барлық мәліметтерін қарау үшін Алдын ала қарау үлгісін пайдаланыңыз. Деректерді одан әрі жылдам жылжытуға болады, ол үшін беттің оң жақтағы тік тізімделген ағымдағы тізімінің барлық баған мәндерін көру мақсатында беттің сол жағындағы айналдыру аумағындағы элемент тақырыбына меңзерді апарыңыз. Маңыздылығы төмен деректер көрсетіледі және бұл көріністі одан да жылдам көрсетуге көмектеседі. Осы үлгі тізім кең немесе бірнеше бағаннан тұрып, деректерді көру үшін көлденең күйге айналдыруды талап еткенде өте пайдалы болады.

Топтау көрініс үлгісін пайдалану

Мәнері бойынша топтау Топтау көрініс үлгісі тізім көрінісін кішірек етіп көрсететін көріністі анықтағанда деректерді таңдалатын санат бойынша (екі деңгейге дейін) топтастырады. Арнайы деректер тобын кеңейту/азайту және тек ағымдағы бет үшін қажет болатын деректер жиынын қотару үшін Қосу/алу түймешігін басыңыз. Осы жаңа үлгі деректер көрінісін ғана емес, сонымен бірге шығарып алынған деректерді де шектейді. Әдепкі Топтарды көрсету параметрінің Тасаланған күйіне орнатылғандығын тексеріңіз. Топтастырылмаған деректерді сияқты топтастырылған деректерді бет бойынша бақылауға болады. Есеп беру немесе деректерді табуға және жаңартуға байланысты жоғары және төмен қарай жылжыту секілді кейбір жағдайларда осы көрініс үлгісі пайдалану үшін өте тиімді болуы мүмкін.

Деректер кестесі көрінісін пайдалану

Деректер кестесінің көрінісі ActiveX басқару элементіне негізделген және үндестірілмеген деректерді шығарып алу және жаңарту арқылы деректерді жылдам қотару үшін арнайы әзірленген. Бұл көрініс көп деректермен айалдыру, өңдеу және жұмыс істеуді тиімді етіп жасайды, оның ішінде деректеріңізге жиі қосулар, жаңартулар салыстырулар орындауға пайдалы. Жұмысыңыз бұзбастан, өзгертулеріңіз серверге жіберіледі, күй белгішелерді пайдалану арқылы байланысады, өзгертулеріңіз серверге тиімді үндестіріледі және кейде туындайтын қайшылықтарды шешуге болады. Деректер кестесі көрінісі көрініс сүзгісін, сұрыптау және қалта параметрлерін қолдайды, бірақ бет шектеулерімен, Стандартты көріністегі динамикалық сүзгілер және сұрыптаулармен немесе Топтау реті және Алдын ала қарау тақтасы сияқты кестелік емес көрініс мәнерлерімен жұмыс істеуге әзірленбеген.

Деректер кестесі көрінісі

Кеңес : Тізім қалталар бойынша реттелген болса, барлық деректерді қалталарсыз («біркелкі» көрініс) Деректер кесте көрінісінде қарауға және көріністі барлық элементтерді қалталарсыз көру күйіне орнатуға болады. Дегенмен, Тізім көрінісінің шекті мәні күйіне жетуді болдырмайтын индекстелген бағандарға негізделетін сүзгісін пайдалану керек.

Беттің жоғарғы жағы

күн сайынғы уақыт аралығын пайдалану

Күнделікті уақыт терезесі дегеніміз жұмыс аз сағаттар барысында шектеусіз әрекеттер орындау үшін барлық пайдаланушыларға берілген уақыт кезеңін көрсету үшін ферма әкімшілеріне арналған жол болып табылады, мысалы кешкі 6:00-дан 10:00-ға дейін.

Көріністер элементтерді тізімнен немесе кітапханадан шығарып алудың негізгі жолы болғанымен,басқа SharePoint пәрмендері пен әрекеттері элементтердің тізімнен немесе кітапханадан ашылуды талап етеді, яғни бұған: индексті қосу және индексті жою, тізім бағанын қосу және оны өзгерту, қалталарды жою және көшіру, тізім не кітапхана үшін қауіпсіздік параметрлерін өзгерту, тізімді оның мазмұнымен үлгі ретінде сақтау, веб немесе торапты жою және элементтерді Себетте сақтау немесе жою. Бұл пәрмендер мен әрекеттер тізім деректерін шығарып алу барысында торап шектерінен асып түскен жағдайда орындалмауы мүмкін.

Егер сіз әзірлеуші емес болсаңыз немесе мұндай әрекеттерді орындау үшін әзірлеуші көздеріңіз жоқ болса, бұл әрекет түрлерін күн сайынғы уақыт аралығында кейінге қалдыруыңызға болады. Тұрақты күн сайынғы уақыт аралығы әдепкі ұйықтау сағатында орнатылса, әкімшіден уақыт мезетін таң ертеңгі немесе кешкі уақытқа жылжытуды сұрауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дербес синхрондауды пайдалану

Дербес уақыт алу ыңғайлы және тиімді болады. Жұмыс үстелінде немесе ноутбукта өзгертулер енгізуге болады, одан кейін қосылу уақытына қайтқанда өзгертулерді үндестіруге және қайшылықтарды тиімді жолмен шешуге болады. Дербес үндестіруді "scrub" талдауына немесе есеп деректеріне пайдалану арқылы үлкен тізімдермен жұмыс істеу, жүк босату деректерінің әрекетіне көмектеседі және SharePoint ресурстарын пайдалануын барынша азайтады.

Тізім деректерін дербес кезде алуға болады және өзгертулерді төрт Microsoft Office өнімдерін пайдалану арқылы желіге қосылған кезде үндестіре аласыз. Осы өнімдердің екеуі, Microsoft Office Access 2010 және Microsoft SharePoint Workspace 2010, кіші бумадағы тізім немесе кітапхана деректерін автоматты түрде шығарып алып, деректерді қайта жинайды, Тізім көрінісінің шекті мәнінен аса көбірек деректермен жұмыс істеуді және SharePoint торабындағы басқа пайдаланушыларға кері әсерін тигізбеуді іске қосатын әдіс болып табылады.

Microsoft Office SharePoint Workspace 2010.     Office SharePoint Workspace 2010 пайдалану арқылы дербес күйде тізімдер (өзінің және сыртқы) және кітапханаларды тиімді алуға, өзгертулерді тұтынғышта немесе серверде пайда болған кезде автоматты түрде үндестіруге болады және тұтынғыш компьютеріңізде немесе қолкомпьютеріңізде бай, икемді және жауап беретін пайдаланушылық тілдесуінің артықшылықтарын аласыз. Сахна артында, Office SharePoint Workspace 2010 бір уақытта 100 элементтің бумаларындағы деректерді автоматты түрде шығарып алып, деректерді қайта жинап алады, бұл торабыңыздың Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементпен, ең көп 30000 элементпен жұмыс істеуге болатынын білдіреді. Егер тізім немесе кітапхана құрамында 30000 астам элемент болса, тұтынғыш компьютері үндестіруді тоқтатады.

Microsoft Office Access 2010.     Бастапқы тізімдерді Office Access 2010 бағдарламасынан олардың байланысын орнату арқылы оқуға және жазуға болады, Office Access 2010 бағдарламасы барлық SharePoint деректер түрлерімен ауани түрде жақсы жұмыс істейді. Байланысты орнату SharePoint тізіміндегі деректерге қосылуға мүмкіндік береді, сондықтан SharePoint тізіміндегі және Access дерекқорындағы соңғы деректерді көрсету және өңдеу үшін екі жақты қосылым жасай аласыз. Access бағдарламасы Access кестесінде SharePoint тізімінің көшірмесін (немесе репликалары) жасайды. Access кестесі жасалғаннан кейін, Access бағдарламасындағы Access шектеуінің екі гигабайтынан астам (жергілікті сақталмаған кез келген тіркемелерді алу) тізім деректерімен жұмыс істей аласыз. Бұдан басқа, Office Access 2010 бағдарламасы клиенттегі тізім деректерін кэштейді, жад ішін тиімді пайдаланады, кэш бойынша жазады және тек өзгертілген тізім элементтерін тасымалдайды, оның барлығы сұраулар мен жаңартуларды жылдам орындайды. Онымен қоса, қайшылық шешімдерінің тілқатысу терезесі қайшылықты жаңартуларды біркелкі жолда басқаруға көмектеседі.

Microsoft Office Excel 2010.     SharePoint тізімдерін Excel кестесіне экспорттай аласыз, ол Excel кестесі және SharePoint тізімі арасында бір рет деректер қосылымын жасайды. SharePoint тізімінен деректерді және Excel кестесін жаңартқан кезде, Office Excel 2010 бағдарламасы Excel деректерін соңғы SharePoint тізім деректерімен ауыстырады, Excel кестесіне жасалған кез келген өзгертулерді қайта жазады. Excel кестесіндегі деректерден кейін, Office Excel 2010 бағдарламасының қуатты және икемді жұмыс парақтары, Жиынтық кесте есептері, кәсіби көрінетін диаграммалар және "sparklines" қисық сызықтары, белгішелермен шартты пішімдеу, гистограммалар, түс шкалалары және күрделі шартты талдау әрекеттері сияқты көптеген деректерді талдау мүмкіндіктерінің артықшылықтарын аласыз.

Microsoft Office Outlook 2010.     Office Outlook 2010 бағдарламасынан, Контактіні, Тапсырманы, Күнтізбе және Талқылау тізімдерін оқуға және жазуға, онымен бірге Құжат кітапханаларын үндестіруге болады. Мысалы, тапсырма тізімдерін дербес күйде алу, көрсету, жаңарту және жаңа тапсырмалар тағайындау арқылы, оларды желіге кері қайтару арқылы және оларды Office Outlook 2010 бағдарламасынан шықпай үндестіру арқылы стандартты тапсырмалар тізімдері және жоба тапсырмаларының тізімдері екеуімен де жұмыс істеуге болады; Оған қоса, SharePoint контактілерін Office Outlook 2010 бағдарламасында тиімді сақтауға, ортақтасуға және басқаруға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тізім немесе кітапхана элементтерін табу үшін іздеуді пайдалану

Үлкен кітапхана немесе тізімде құжаттар мен элементтерді табудың баламалы жолы іздеуді пайдалану болып табылады. Себебі іздеудің өзінің индекстеу механизмдері бар, ол Тізім көрінісінің шекті мәні немесе басқа қатысты шектеулер үшін тақырып болмайды. Іздеуді пайдаланған кезде, арнайы тізім немесе кітапханаға оңай белгілей (немесе шектеу) аласыз. Кілт сөз немесе тіркес арқылы іздей аласыз, онымен бірге құжаттың авторы немесе тізім элементінің жасалу күні сияқты элемент сипаттарын пайдалану арқылы нәтижелерді кішірейте аласыз. Нақты жасалған сұрауларды қисынға келтіру үшін Қисындық синтаксис және логикалық амалдағыштарды пайдалана аласыз. Жұмыс істегіңіз келген нәтижелерді анықтағаннан кейін, Нақтылау тақтасын пайдалануға болады, мысалы, қажеттіліктеріңізге сәйкес нәтижелерді сұрыптау және сүзгіден өткізу.

Іздеуді пайдалану туралы мәліметті Келесіні де көру бөлімінен табуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Ең көп пайдаланылатын SharePoint мүмкіндіктері туралы

Жалпы жүйенің өнімділігіне жағдай жасау және шек көзіне жетуді болдырмау үшін, төмендегі ең көп пайдаланатын SharePoint мүмкіндіктеріне өзгерістер енгізу мүмкін болады:

Жеке көріністер    Себебі баған индексін дұрыс пайдаланатын көріністерді жасау үлкен тізімдер мен кітапханалар үшін күрделі болғандықтан, қатысушылардан алынатын үлкен тізімдерге не кітапханаларға қатысты жеке көріністерді басқару рұқсатын алып тастауға болады. Бұл рұқсатты алып тастаумен пайдаланушыларды элементтердің барлығын қамтитын және тораптың жалпы жұмысына әсер ететін көріністі жасауға жол бермейді.

Байланысты тізімдер.     Іздеу бағандары, сұрау бағандары және жетілдірілген пысықтау әрекетінің (қондырмалы өріс деп те аталады) көмегімен Қатынастар тізімін жасаған кезде тізім көрінісінің шегі жетіп, келесі жағдайда құрсаулануыңыз мүмкін болады:

 • Егер бағанды Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтері бар тізімге тең етіп жасасаңыз (бірақ, Тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтерден тұратын тізімге біл элементті қосу әдетте құрсауланбайтын әрекетке жатады).

 • Егер тізімде Тізім көрінісінің шекті мәнінен де элемент болса, онда осы тізімдегі іздеу өрісіне Жоюды кезектестіру немесе Жоюды шектеу) параметрлерін қосуға болады.

RSS арналары.     RSS қолдауы Басқару орталығында және тораптар жиыны деңгейінде қол жетімді болғанда, RSS қолдауын тізімдер мен кітапханалардың көптеген түрлері үшін қосуға әрі теңшеуге болады. Пайдаланушылар тізім не кітапханаға қатысты RSS Feed қатынаса, деректер тізімнен шығарылып алынады. Әдепкі RSS көрінісі қайтарылатын элементтер санын шектеп, Өзгертілді бағанындағы сүзгісінің көмегімен өзгертілген элементі бар деректерге негізделеді. Тізім не кітапхана бірнеше элементтен тұрып, пайдаланушылар RSS Feed қатынаса, Өзгертілді бағанды индекстеудің дұрыс идеясы болып табылады. RSS Feed енгізілген өзгертулер үшін элементтер санын және күндер санын өзгерту арқылы шығарып алынған элементтер санын азайтуға болады.

RSS арналарды басқару туралы қосымша ақпаратты табу үшін Келесіні де көріңіз бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сыртқы тізімдерді пайдалану

Іскерлік байланыс қызметтері (ІБҚ) Бизнес-деректер каталогы (БДК) үстінен орналастырылып, бар Бизнес деректер, үрдістер мен бағдарламаларға қатысты стандартты тілдесу параметрлерін береді. ІБҚ көмегімен сыртқы мазмұн түрлерін анықтап, оны SAP, веб-қызметтері, SEIBEL және SQL сервері секілді дерек көздеріне қосуға болады. Бұны бірден жасағанда, ІБҚ сыртқы тізімдер арқылы сыртқы деректердің SharePoint біріктіру әрекеті іске қосылады. Сыртқы тізім негізгі SharePoint тізіміне байланысты қарапайым тәсілмен қызмет етеді. SharePoint бағдарламасынан шықпай, деректерді сол дерек көздерінен жасауға, оқуға, жаңартуға және жоюға болады, және SharePoint мүмкіндіктерінің тізімге байланысты жиынын пайдалануға болады.

Себебі, сыртқы тізім SharePoint SQL сервері дерекқорды деректерді қалпына келтіру және шығарып алу үшін серверді пайдаланбайды, сыртқы тізім негізгі тізім не кітапхана секілді шектеулердің пәніне жатпайды (сыртқы тізімдер түрлі көз шектеріне ие болады). Кейбір жағдайларда, сыртқы тізімнің деректер мен бағдарлама талаптары үшін қолайлы екендігіне түсінуіңіз мүмкін.

Беттің жоғарғы жағы

Access Services қызметтерін пайдалану

Access қызметтері теңшелген Office Access 2010 және SharePoint Server 2010 бағдарламаларын пайдалану арқылы веб дерекқорын жасай аласыз. Office Access 2010 бағдарламасы байланысқан бастапқы тізімдерге, сұрауларға, пішіндерге, есептер мен макростарға негізделген кестелер жасауды жеңілдетеді және осы нысандарды SharePoint торабында жариялап, автоматты түрде осы нысанды SharePoint беттері мен мүмкіндігіне айналдырып, SharePoint торабында тұрақты бағдарлама жасайды.

Access Services қызметтерін пайдалану арқылы, Тізім көрінісінің шекті мәнінен едәуір көп деректермен құрсауланбай жұмыс істей аласыз. Access Services қызметтері automatically retrieves data in batches of 2000 элементтері бумасындағы деректерді автоматты түрде бір уақытта шығарып алып, деректерді қайта жинап алады. Әдепкі шектеу 50000 элемент, бірақ мұны ферма әкімшісі өзгерте алады. Access Services қызметтерінің өз шектеулері мен шекті мәндерінің жиыны бар екенін ескеріңіз.

Access Services қызметтері туралы мәліметті Келесіні де көру бөлімінен табуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат орталығы торабын пайдалану

Көптеген құжаттарды жасағанда, реттегенде және қалпына сақтағанда Құжат орталығы торабын пайдалануға болады. Құжат орталығы торап үлгісіне негізделіп, бірнеше құжатты реттеу үшін орталықтандырылған репозиторий ретінде жасалған. Метадеректер мен тармақ көрінісі, мазмұн түрлері мен веб-бөліктер сияқты мүмкіндіктері пайдаланушылар үшін құжаттарды тиімді жолмен ұйымдастыруға және шығарып алуға көмектеседі.

Stewards мазмұнымен индекстерді жасамай, көптеген кітапханалар үшін жақсы жұмыс жасау мақсатында метадеректер басқаратын шарлау әрекетін жылдам теңшеуге болады, бірақ сүзгілері мен көріністерінің кеңейтілген жиынын басқаруды күшейту мақсатында қосымша индекстерді жасағанда іске қосылады.

Құжат орталығын жасау ортасы немесе мұрағат мазмұны ретінде пайдалануға болады:

 • Жасау ортасында пайдаланушылар кіріс және шығыс файлдарын тексеріп, сол файлдар үшін қалта құрылымдарын жасайды. Нұсқа іске қосылып әр құжаттың 10 не одан да көп алдыңғы нұсқалары бар болуы мүмкін. Пайдаланушылар кіріс және шығыс файлдарын жиі тексеріп, жұмыс ағындары құжатқа қатысты әрекеттерді автоматты етуге жағдай жасайды.

 • Мұрағат мазмұнында (немесе білім негізінде) керісінше, жасау әрекеті аз орындалады. Пайдаланушылар құжаттарды тек қарайды немесе қотарады. Әдетте, мұрағаттар мазмұны құжаттардың жеке нұсқаларын қамтып, торап миллиондаған файлдарға дейін кеңейтеді. Әдепкі сценарий бойынша үлкен ұйым үшін техникалық қолдау көрсету орталығы сияқты, 10000 пайдаланушылар оқу үшін мазмұнды ашуға рұқсат алуы мүмкін. 3000-нан 4000-ға дейін пайдаланушылар торапқа жаңа мазмұн қотаруы мүмкін.

Құжат басқармасы туралы қосымша ақпарат алу үшін Келесіні де көріңіз бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Көріністерді индекстеу және сүзгілеу жолдары

Келесі бөлімде индекстер жасау және сол индекстерді сүзгіленген көріністерде пайдаланудың сатылы іс рәсімі қарастырылады.

Беттің жоғарғы жағы

Жай немесе күрделі индекс жасау

Үлкен тізім не кітапхана жұмысын жақсарту үшін, индекс жасауға болады. Одан кейін индекстелген бағанды Баған индекстеріне негізделетін сүзілген көріністі жасау немесе өзгерту кезінде пайдалануға болады.

Маңызды : Себебі индекс жасау тізімдегі барлық элементтерге қатынасты қажет етеді, ол егер тізім толығымен Тізім көрінісінің шекті мәннен асатын болғанда баған үшін индекс жасаудан бұғаттауы мүмкін. Егер осы пайда болса, әрекетті күнделікті уақыт терезесі барысында орындаңыз немесе жүйелік әкімшіңізге хабарласыңыз. Толығырақ мәліметтер үшін SharePoint индекстелетін бағандарын жасау бөлімін қараңыз.

 1. Индексті жасау үшін тізім немесе кітапханасы бар торапқа өтіңіз.

 2. Тізім немесе кітапханаашылмаған болса, Жедел іске қосу ішіндегі атауын нұқыңыз.

  Тізім не кітапхана атауы көрсетілмесе, Торап әрекеттері Торап әрекеттері мәзірі , Тораптың бүкіл мазмұнын қарау параметрлерін, одан кейін тізім не кітапхана атауын таңдаңыз.

 3. Таспада, Тізім құралдары немесе Кітапхана құралдары тармақтары астынан Тізім немесе Кітапхана қойындысын нұқып, содан кейін Параметрлер тобынан Тізім параметрлері немесе Кітапхана параметрлері тармағын таңдаңыз.

 4. Бағандар тармағының астынан Индекстелген бағандар параметрін таңдаңыз.

 5. Индекстелген бағандар бетінде Жаңа индекс жасау параметрін таңдаңыз.

 6. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Жай индексті жасау үшін:

  1. Негізгі баған бөліміндегі Бұл индекс үшін негізгі баған параметрінің астынан бағанды таңдаңыз.

  2. Одан кейін Жасау пәрменін таңдаңыз.

   Күрделі индексті жасау үшін:

  3. Негізі баған бөліміндегі Бұл индекс үшін негізгі бағанпараметрінің астынан бағанды таңдаңыз.

  4. Қосымша баған бөліміндегі Бұл индекс үшін қосымша бағанпараметрінің астынан басқа бағанды таңдаңыз.

  5. Одан кейін Жасау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Баған индекстеріне негізделетін сүзгіленген көріністі жасау немесе өзгерту

Бағанды индекстегеннен кейін, оны көрініс жасағандай немесе өзгерткендей көрініске қосып, одан кейін көріністі сүзгіден өткізу үшін индекстелген бағанды пайдалануға болады. Көріністі жасаудан бұрын, сұрыптау, топтау және сүзуге байланысты икемділігін іске қосу мақсатында тізімге көбірек бағанды қосу қажет болуы мүмкін.

Бағандар мен көріністерді жасау туралы қосымша ақпаратты алу үшін Келесіні де көріңіз бөлімін қараңыз.

 1. Индексті жасау үшін тізім немесе кітапханасы бар торапқа өтіңіз.

 2. Тізім немесе кітапханаашылмаған болса, Жедел іске қосу ішіндегі атауын нұқыңыз.

  Тізім не кітапхана атауы көрсетілмесе, Торап әрекеттері Торап әрекеттері мәзірі , Тораптың бүкіл мазмұнын қарау параметрлерін, одан кейін тізім не кітапхана атауын таңдаңыз.

 3. Таспада, Тізім құралдары немесе Кітапхана құралдары астындағы Тізім немесе Кітапхана қойындысын нұқыңыз.

 4. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Көріністі жасау үшін:    

  1. Реттелетін көріністер тобындағы Көрініс жасау түймешігін басыңыз.

  2. Көріністі жасау мақсатында пайдалану үшін Стандартты көрініс секілді параметрді немесе бар көріністі таңдаңыз.

  3. Көрініс үшін Көрініс атауы жолағына атауын енгізіңіз.

   Тізім не кітапхана үшін әдепкі көрініс жасаған жағдайда Көріністі әдепкі жасау параметрін таңдаңыз. Тек қоғамдық көрініс тізім не кітапхана үшін әдепкі болуы мүмкін.

   Көріністі өзгерту үшін:    

  4. Реттелетін көріністер тобынан, Ағымдағы көрініс ашылмалы тізімінде өзгерткіңіз келген көріністі таңдаңыз.

  5. Реттелетін көріністер тобындағы Осы көріністі өзгерту түймешігін басыңыз.

 5.   Сүзгі бөліміндегі Келесі әділетті болатын элементтерді көрсету параметрін, одан кейін индекстелген бағандардың біріне негізделетін элементтерді сүзгілеу тәсілін таңдаңыз.

  Мысалы, тек бүгін ғана өзгертілген элементтердің көрінісін жасау үшін Өзгертілген (индекстелген) бағанды және бірдей болатын шартты таңдап, одан кейін [Бүгін] тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Қандай да бір баған (Индекстелген) деген атауымен көрсетілмесе, тізім не кітапхана үшін қол жетімді болатын индекстелген бағандардың жоқтығын білдіреді. Ол үшін ең алдымен Жай немесе күрделі индекс жасау параметрін таңдаңыз.

 6. Көрініске байланысты көрсету және жасыру үшін бағандар түрлері және элементтерді сұрыптау жолдары секілді басқа параметрлерді таңдаңыз.

 7. Жарайды түймешігін нұқыңыз.

Көріністерді жасау туралы ақпаратты Келесіні де көру бөлімінінен табуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×