Көп тілді веб-сайтты жасау

Көп тілді веб-сайтты жасау

Көп тілді сайт — бірнеше тілде көшірілген және жарияланған бір веб-сайт. Сайттағы мазмұнның көп бөлігі бірдей, бірақ әр түрлі аймақтардағы тұтынушылардың тіліне және мәдениетіне сай локализацияланған. Көріп тұрғаныңыздай, бірнеше тіл нұсқасы бар веб-сайтты жасау және жүргізу қиын болуы және уақытты көп алуы мүмкін. SharePoint Online нұсқалар мүмкіндігі әр тіл мен тіл стандарты үшін бет пен сайтты жасауды автоматтандыру арқылы тапсырманы жеңілдетуге көмектеседі. Ол бастапқы-мақсатты парадигманы пайдаланады. Бұл бір рет жасап, барынша аз орнату уақытымен кеңінен жариялауға мүмкіндік береді.

Бұл бөлімде

Терминология

Нұсқау сайттарының жұмыс істеу жолы

Сайттар жиынында жариялауды белсендіру

Беттердің сайттарға жайылу жолын анықтау

Нұсқа параметрлерін реттеу

Бастапқы және мақсатты сайттар үшін белгілерді жасау

Бастапқы нұсқа сайтын жасау

Мақсатты нұсқа белгілерін жасау

Нұсқа сайттары иерархиясын жасау

Иерархияны жасау

Нұсқалар журналында күйді тексеру

Жаңа нұсқалар сайтын бұрыннан бар сайттар иерархиясына қосу

Жасау және жариялау

Бастапқы сайт таспасының параметрлері

Барлық нысандарды жаңарту

Қай нысандар жаңартуларды алуы қажет екенін көрсету

Мақсатты сайт таспасының параметрлері

Көзден өзгерістерді көру

Көзден өзгерістерді қабылдау

Көзден өзгертулерді қабылдамау

Бетті аудару үшін жиынтыққа қосу

Аударылған жиынтықты кері жүктеу

Бетті машиналық аудармаға жіберу

Аударма күйін тексеру

Тізім нұсқалары

Қай нысандар тізім жаңартуларын алуы керек екенін көрсету

Терминология

Көп тілді веб-сайтты орнату алдында SharePoint Online нұсқалар терминологиясын түсіну пайдалы. Бұл кестеде нұсқаларды орнату және басқару барысында кездесетін негізгі терминдердің анықтамалары берілген.

Термин

Анықтама

Нұсқалар

Нақты тіл және тіл стандарты үшін локализацияланған және/немесе аударылған веб-сайттың жекелеген нұсқалары.

Нұсқаның басты беті

Веб-сайттың барлық нұсқалары үшін негізгі URL мекенжайы. Әдетте сайттар жиынының түбірінде орналасатын нұсқалардың басты беті, сондай-ақ, жиындағы ішкі сайт бола алады. Ол сайт кірушілерін браузердің орын параметрлерінің негізінде тиісті нұсқа сайтына қайта бағыттайды.

Нұсқа белгісі

Нұсқа сайты үшін тіл-тіл стандарты жұбы және жоғарғы деңгейді нұсқалар сайты және жоғарғы деңгейлі сайт астындағы барлық сайттар, мазмұн т.б. үшін идентификатор. Мысалы, en-us белгісі сайттың ағылшын тілінде жарияланғанын және орны, браузерлерінің параметрлеріне сай, Америка Құрама Штаттары болып табылатын пайдаланушыларға көрсетілетінін білдіреді. Керісінше, en-uk белгісі сайттың ағылшын тілінде жарияланғанын және браузер параметрлері Құрама Корольдікті көрсететін пайдаланушыларға көрсетілетінін білдіреді. Белгі сайттың URL мекенжайына қосылады және мына сияқты болуы мүмкін: http://contoso.com/en-us.

Бастапқы нұсқа сайт

Мазмұн жасалатын және жарияланатын сайт. Бұл көзден бүкіл нұсқа сайттар көшіріледі. Сайт қор ретінде анықталғаннан кейін оны өзгерту мүмкін емес және сайттар жиынындағы ешбір басқа сайттарды қор ретінде белгілеу мүмкін емес.

Мақсатты нұсқа сайт

Мазмұнының көп бөлігін бастапқы нұсқа сайттан алатын сайттар. Мақсатты нұсқа сайтта жаңа мазмұнды жасауға болады, бірақ бұл мазмұн басқа сайттармен ортақ пайдаланылмайды және ол жасалған сайтта бір мәнді болады.

Нұсқа иерархиясы

Нұсқа сайттардың, соның ішінде, көздердің толық жиыны.

Нұсқа беттер

Бастапқы және мақсатты нұсқа сайттардың беттер кітапханасында сақталған беттерді жариялау.

Майкрософт аудармашысыTranslator

SharePoint веб-сайт мазмұнын машиналық аудару үшін пайдаланатын қызмет. Microsoft Translator — веб-сайттағы беттерді нақты уақытта аударуға мүмкіндік беретін веб-бет виджеті. Пайдаланушылар беттеріңізді бөлек аударма веб-сайтына өтусіз өз тілінде көре алады және бетіңізді достарымен бірнеше тілде бөлісе алады.

XLIFF файлы

Локализация құралдарының кең ауқымы қолдайтын стандартты XML негізіндегі пішім.

Беттің жоғары бөлігі

Нұсқал сайттарың жұмыс істеу жолы

Негізінен нұсқал сайты — веб-сайттың басқарылатын көшірмесі. Жасау орын алатын жер нұсқа иерархиясындағы барлық басқалар көшірілетін сайт бастапқы сайтта орын алады. Бастапқы сайтты жариялағанда, беттер кітапханасындағы бүкіл жариялау беттері мақсатты сайттарда автоматты түрде қайталанады және аудару және жариялау үшін кезекке қойылады. Құжаттар кітапханалары, хабарландыру тізімдері және сурет кітапханалары да нұсқалар процесінің бөлігі ретінде қайталанады.

Нұсқа сайттары иерархиялық түрде, түбірлік сайт жоғарғы жағында және бүкіл тіл нұсқалары оның астында құрастырылады. Бастапқы және мақсатты сайттар түбірден бір деңгей төмен орналасады. Міне мысал:

Астында үш нұсқа бар жоғарғы деңгейлі түбірлік сайтты көрсететін иерархия диаграммасы. Нұсқалар — ағылшын, француз және неміс

Нұсқа мүмкіндігі — SharePoint Online жариялау инфрақұрылымының компоненті және сайттарды жасағанда жариялау сайтының үлгілерін пайдаланады. Дегенмен, нақты мазмұнды жариялау процесі нұсқаларды орнату кезінде қай сайт үлгісі таңдалғанына байланысты. Басқапты нұсқа үшін жариялау сайтын таңдау көздегі немесе сайттар иерархиясындағы оның астындағы барлық беттерді мақсатты нұсқа сайттарда қайталанбай тұрып жариялау керектігін білдіреді. Жұмыс процесі көмегімен сайтты жариялауды таңдау беттер мақсатты нұсқа сайттарда қайталануы алдында бекіту жұмыс процесі арқылы өтуі керектігін білдіреді. Нұсқалар таймер тапсырмасы бекітілген және жарияланған беттерді мақсатты сайттарда қайталау жұмысын жасайды және сайт иерархиясы жасалғаннан кейін тоқтатылады.

Нұсқалар мүмкіндігі жариялау инфрақұрылымына және жариялау сайты үлгілеріне байланысты болғандықтан, нұсқалар белгілерін немесе сайт иерархиясын жасау алдында сайттар жиынында жариялауды қосу керек.

Сайттар жиынында жариялауды белсендіру

 1. Сайт жиынтығының негізінен Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері тармағын басыңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Сайт жиынтығының мүмкіндіктері түймешігін басыңыз.

 3. SharePoint серверін жариялау Инфрақұрылым тармағына төмен жылжып, Белсендіру түймешігін басыңыз.

Жариялау қосылғаннан кейін нұсқаларды орнату үшін төмендегі берілген төрт қадамдық процесті орындайсыз.

 1. Беттердің нұсқа сайттарына жайылу жолын анықтау

 2. Бастапқы және мақсатты сайттар үшін белгілер жасау

 3. Нұсқа иерархиясын жасау

 4. Автор және жариялау.

Беттің жоғары бөлігі

Беттердің сайттарға жайылу жолын анықтау

Компанияңыз автоматты сайттарды жасау қалай өңделетіні туралы біраз ойлағыңыз келуі мүмкін және сізде қай мазмұн және қашан жарияланатынын шешуде біраз икемділік болады. Мысалы, компания енді жаңа өнімді шығарып, оны веб-сайттың басты бетінде ерекше бөліп көрсетеді делік. Оны халықаралық филиалдардың веб-сайттарында да ерекше бөліп көрсету керек, бірақ бірнеше ай бойы халықаралық нарыққа шығарылмайтындықтан, әр филиалдағы сайт иелерінің мазмұнды өнім жергілікті қол жетімді болғанша ұстай тұруын қалайсыз. Нұсқалар параметрлерін реттеу арқылы әр нұсқа сайтында жаңа, жаңартылған және жойылған беттер қалай өңделетінін басқаруға болады.

Нұсқа параметрлерін реттеу

Ескерту :  Бұл әрекетті тек сайттар жиыны әкімшілері орындай алады.

 1. Сайттар жиынының түбірінде Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері тармағын басыңыз.

 2. Сайт параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Сайтты жиынының мүмкіндіктері түймешігін басыңыз.

 3. «Сайт», «Тізім» және «Бетті жасау мінез-құлық» тармағында жаңа беттерді барлық нысандарға көшіру керек болса,
  Барлық жерде жасау параметрін таңдаңыз
  -немесе-
  қай нысандар жаңа беттерді алатынын таңдау керек болса, Таңдау бойынша жасау параметрін таңдаңыз.

 4. «Жойылған мақсатты бетті қайта жасау» тармағында жаңа беттің жойылған бетті ауыстыруы қажет болса,
  Бастапқы бет қайта жарияланғанда жаңа мақсатты бетті қайта жасау параметрін таңдаңыз
  -немесе- жаңа беттің жойылған бетті ауыстыруы қажет болмаса,
  Бастапқы бет қайта жарияланғанда жаңа мақсатты бетті қайта жасамау параметрін таңдаңыз.

 5. «Мақсатты бет веб-бөліктерін жаңарту» тармағында бастапқы бетті жаңарту таратылғанда көздегі веб-бөлік өзгертулері нысанда жаңартылуы керек болса
  Нұсқаның бастапқы бет жаңартуы таратылғанда веб-бөлік өзгерістерін нысан беттерге жаңарту параметрін таңдаңыз. Нысандағы барлық веб-бөлік конфигурациялары жоғалады.
  -немесе-
  көздегі веб-бөлік өзгерістері нысанда жаңартылуы қажет болмаса, Нұсқаның бастапқы бет жаңартуы таратылғанда веб-бөлік өзгерістерін нысан беттерге жаңартпау параметрін таңдаңыз.

 6. «Хабарландыру» тармағында жаңа беттер немесе бет жаңартулары қол жетімді болғанда сайт иелеріне ескерту белгісін қойыңыз.

 7. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бастапқы және мақсатты сайттар шін белгілерді жасау

Нұсқа белгісі — en-us, de-de немесе fr-fr нұсқа сайты үшін тіл-тіл стандарты жұбы. Бұл белгі сайттың URL мекенжайына қосылады.

Жасау керек бірінші белгі — көз белгісі. Көз — мақсатты сайттарға көшірілетін мазмұнды жасайтын орын. Көп тілді сайт үшін көз белгісі ретінде ұйымның негізгі тілін пайдалануға болады.

Ескерту :  Ол жерде тек бір ғана бастапқы белгі болуы мүмкін, ал бастапқы белгіні көрсеткен соң, бастапқы белгіні жоймайынша және барлық бастапқы және мақсатты тораптар арасындағы қарым-қатынасты үзбейінше оны басқасына өзгерту мүмкін болмайды.

Бастапқы нұсқа сайтын жасау

Келесі қадам — мақсатты белгілерді жасау, иерархиядағы әр тіл нұсқасы үшін біреуін. Мысалы, сайттың төрт тіл нұсқасын жариялауды жоспарлап жатсаңыз (көз және үш нысан), төрт белгіні жасайсыз — әр тіл үшін біреуін.

 1. Сайттар жиынының түбірінде Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері тармағын басыңыз.

 2. Сайттардың параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Нұсқалар белгілері түймешігін басыңыз.

 3. «Нұсқалар белгісі» бетінде Жаңа белгі пәрменін таңдаңыз.

 4. Нұсқа белгісін жасау бетіндегі Сайт үлгісінің тілі тармағында бастапқы сайттың көп тілді пайдаланушы интерфейсінде (MUI) пайдаланылатын тілді таңдаңыз. Таңдау Office 365 жазылымымен бірге қай тіл бумалары қол жетімді екеніне байланысты. Тіл бумалары тек сайтты басқару беттері үшін MUI пайдалану керек болса ғана қажет екенін ескерте кету керек. Тіл бумалары нұсқалар үшін қажет емес.

 5. Тіл тармағында осы сайт үшін пайдаланылатын тіл мен тіл стандарты жұбын таңдаңыз. Тіл стандарты барлық пайдаланушы жасаған мазмұн үшін тілді, күн, уақыт және валюта сияқты элементтер үшін пішімдеуді және пайдаланушыларды веб-браузерлеріндегі параметрлерге сай түбірлік сайтқа қайта бағыттау әдісін анықтайды.

 6. Орын тармағында сайт иерархиясындағы көз бен нысандардың орындарын теріңіз. Егер олар сайттар жиынының жоғарғы деңгейінде болатын болса, жай қиғаш сызық (/) таңбасын енгізіңіз.

 7. Белгі атауы параметрінде бұрын таңдалған тіл стандартына байланысты тіл-тіл стандарты жұбы енгізіледі. Бұл ақпаратты өңдеуге болады.

 8. Сипаттама өрісінде пайдаланушыларға белгінің мақсатын түсінуге көмектеу үшін сипаттаманы теріңіз. Мысалы, «Қазақ» деп жазуға болады.

 9. Көрсетілетін атау параметрінде бұрын таңдалған тіл стандартына негізделіп тіл мен тіл стандарты енгізіледі. Бұл ақпаратты өңдеуге болады.

 10. Жариялау сайтының үлгісі тармағында әр нұсқа сайты үшін пайдаланаытн сайт үлгісін таңдаңыз. Мақсатты нұсқа сайттарына көшірілуі алдында барлық беттердің бекіту жұмыс процесі арқылы өтуін қаласаңыз, Жұмыс процесі бар жариялау сайты параметрін таңдаңыз. Бекіту жұмыс процесі қажет болмаса, Жариялау сайты параметрін таңдаңыз. Көздегі немесе сайттар иерархиясында оның астында орналасқан барлық беттерді мақсатты нұсқа сайттарға жариялау мүмкін болмай тұрып жариялау керек.

 11. Белгі контактісі тармағында бастапқы нұсқа сайт жасалғанда хабарландыру алуы керек адамдардың электрондық пошта мекенжайларын теріңіз.

 12. OK түймешігін басыңыз. Көзді жасау процесі автоматты түрде басталады.

Мақсатты нұсқа белгілерін жасау

Барлық мақсатты нұсқаларды бірденжасаудың қажеті жоқ. Мақсатты белгілерді жасамас бұрын бастапқы түрде мазмұнды жасауға кеңес береміз. Сонымен қатар сайтиерархиясын жасамас бұрын бірнеше мақсатты белгілер жасауға кеңес береміз.

 1. Сайттар жиынының түбірінде Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері тармағын басыңыз.

 2. Сайттардың параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Нұсқалар белгілері түймешігін басыңыз.

 3. «Нұсқалар белгісі» бетінде Жаңа белгі пәрменін таңдаңыз.

 4. Сайт үлгісінің тілі тармағында бастапқы сайттың көп тілді пайдаланушылық интерфейсінде (MUI) пайдаланылатын тілді таңдаңыз. Таңдау қай тіл бумалары орнатылғанына байланысты. Тіл бумалары сайттың басқару беттері үшін MUI пайдалану қажет болса ғана керек болады. Тіл бумалары нұсқалар үшін қажет емес

 5. Тіл тармағында осы сайт үшін пайдаланылатын тіл мен тіл стандарты жұбын таңдаңыз. Тіл стандарты күн, уақыт және валюта сияқты элементтер үшін пішімдеуді, сонымен бірге, пайдаланушылар веб-браузерлеріндегі параметрлерге сай түбірлік сайтқа қалай қайта бағытталатынын анықтайды.

 6. Жалғастыру пәрменін таңдаңыз.

 7. Белгі атауы параметрінде бұрын таңдалған тіл стандартына байланысты тіл-тіл стандарты жұбы енгізіледі. Бұл ақпаратты өңдеуге болады.

 8. Сипаттама өрісінде пайдаланушыларға белгінің мақсатын түсінуге көмектеу үшін сипаттаманы теріңіз. Мысалы, «Қазақ» деп жазуға болады.

 9. Көрсетілетін атау параметрінде бұрын таңдалған тіл стандартына негізделіп тіл мен тіл стандарты енгізіледі. Бұл ақпаратты өңдеуге болады.

 10. Иерархия жасау ішінде жаңа мақсатты мазмұнға көшіргіңіз келетін бастапқы мазмұнның бөлігін таңдаңыз:

 11. Жариялау сайттары, Нұсқалары бар тізімдер және Барлық беттер жариялау сайттары мен барлық беттердің иерархиясын жасау үшін арналған.

 12. Тек жариялау сайттары тек жариялау сайттарын жасау үшін арналған.

 13. Тек түбірлік сайт сайттар немесе беттері жоқ жоғарғы деңгейлі сайт жасау үшін арналған.

 14. Жалғастыру пәрменін таңдаңыз.

 15. Аударма жиынтығын жасау ішінде мақсатты мазмұндағы адам аудармасына мүмкіндік беру. Мұндай параметрді қосу мазмұннның аудармашыларға өңдеу үшін жіберуге болатындай компьютерге жүктелетін XLIFF файлы ретінде жиынтыққа қосылатынын білдіреді. XLIFF файлы — локализация құралдарының кең ауқымы қолдау көрсететін стандартты XML негізіндегі пішім.

 16. Машиналық аударма ішінде мақсатты мазмұнда машиналық аудармаға мүмкіндік беру. Мұндай параметрді қосу пайдаланушылар аударманы Майкрософт аудармашысы қызметі арқылы сұрауға болатынын білдіреді.

 17. Жалғастыру пәрменін таңдаңыз.

 18. Бетті жаңартудың жұмыс істеуі тармағында көзден өзгерістер келгенде бар беттердің жаңартылуын жолын таңдаңыз.

 19. Сайт иелері немесе мазмұн авторлары жаңартылған бетті бар бетпен салыстырып, қай өзгертулерді қабылдау керектігін анықтау үшін пайдаланушылар бастапқы нұсқа беттерінен жаңартуларды қолмен синхрондай алады.

 20. Беттің жоба нұсқасы нысанға жіберу үшін мақсатты нұсқа беттерін автоматты түрде жаңарту.

 21. Белгі контактісі тармағында мақсатты нұсқа сайт жасалғанда хабарландыру алуы керек адамдардың электрондық пошта мекенжайларын теріңіз.

 22. Жалғастыру пәрменін таңдаңыз.

 23. Белгі параметрлерін қарап шығып, Дайын түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Нұсқа сайттары иерархиясын жасау

Нұсқа сайттар иерархиясын жасау екі тапсырманы орындайды:

 • Нұсқа көзді және нысандарды бір бірімен және нұсқа түбірлік сайтпен байланыстырады

 • Әр тіл нұсқасы үшін сайттар мен беттерді жасайды

Нұсқа сайттар иерархиясын жасау ресурстарды қарқынды пайдалануы мүмкін, әсіресе иерархияда көп нұсқалар бар болса. Сондықтан, иерархияны жасау шамамен бір сағат сайын орындалатын топтық таймер тапсырмасының бөлігі ретінде өңделеді. Таймер тапсырмасының орындалу барысын нұсқалар журналын тексеру арқылы бақылауға болады.

Иерархияны жасау

 1. Сайттар жиыны негізінен Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сайттардың параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Нұсқалар белгілері түймешігін басыңыз.

 3. Жасау пәрменін таңдаңыз.

Нұсқалар журналында күйді тексеру

 1. Сайттар жиыны негізінен Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сайттардың параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Нұсқалар журналдары түймешігін басыңыз.

Жаңа нұсқалар сайтын бұрыннан бар сайттар иерархиясына қосу

Нұсқа сайтының иерархиясы жасалған соң, кез келген уақытта жаңа мақсатты сайтты қоса аласыз.

 1. Сайттар жиыны негізінен Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. , содан кейін Сайттың параметрлері түймешігін басыңыз.

 2. Сайттардың параметрлері бетіндегі Сайттар жиынын басқару ішінде Нұсқалар белгілері түймешігін басыңыз.

 3. Жаңа белгі түймешігін басыңыз, содан кейін жоғарыдағы «Мақсатты нұсқа белгілерін жасау» бөлімінде сипатталғандай белгіні жасаңыз.

 4. Әр жаңа нысан үшін 1 және 2 қадамдарын қайталаңыз да, Иерархияларды жасау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жасау және жариялау

Нұсқалар иерархиясы жасалғаннан кейін таспада жаңа нұсқалар мен аударма параметрлері көрсетіледі. Қол жетімді дәл параметрлер бастапқы немесе мақсатты сайтта жұмыс істеп жатқанға байланысты болады.

Бастапқы сайт таспасының параметрлері

Бастапқы сайттағы таспаның «Жариялау» қойындысында «Нұсқалар» деп аталатын жаңа топты көресіз. Мұнда мазмұн жаңартулары мақсатты сайттарға қалай таратылатынын басқаратын екі түймешікті табасыз.

Таспаның «Нұсқалар» қойындысындағы екі белгіше. Бірінші белгіше — «Жаңа нысанды жасау». Екіншісі — «Барлық нысандарды жаңарту».

Түймешік

Сипаттама

Жаңа нысанды жасау

Көз бен нысан арасында қатынасты орнатады. Нысандар бастапқы беттің және оның болашақ жаңартуларының көшірмесін алады.

Барлық нысандарды жаңарту

Көздің ағымдағы нұсқасын барлық бар нысандарға көшіреді. Бет нұсқа сайт иесі немесе авторы оны жариялағанша жарияланбаған жоба ретінде қалады.

Барлық нысандарды жаңарту

 1. Бастапқы сайттан жаңа немесе жаңартылған бетке өтіңіз. (Нысандарға көшіру мүмкін болмай тұрып бетті жариялау немесе бекіту жұмыс процесі арқылы бекіту керек.)

 2. Жариялау қойындысындағы Нұсқалар тобында Барлық мақсатты мазмұнды жаңарту пәрменін таңдаңыз. Мазмұнды тек көзден нысанға көшіру мүмкін екеніне және нысаннан нысанға көшіру мүмкін емес екеніне назар аударыңыз.

Қай нысандар жаңартуларды алуы керек екенін көрсету

 1. Бастапқы сайттан жаңа немесе жаңартылған бетке өтіңіз. (Нысандарға көшіру мүмкін болмай тұрып бетті жариялау немесе бекіту жұмыс процесі арқылы бекіту керек.)

 2. Жариялау қойындысындағы Нұсқалар тобында Барлық мақсатты мазмұнды жаңарту пәрменін таңдаңыз.

 3. «Нұсқаны жасау» бетінде мазмұнды алуы керек әр нысанның жанына белгі қойыңыз. Мазмұнды барлық қол жетімді нысандарға жіберу үшін Белгі жанына белгі қойыңыз. Мазмұнды тек көзден нысанға көшіру мүмкін екеніне және нысаннан нысанға көшіру мүмкін емес екеніне назар аударыңыз.

 4. Жалғастыру түймешігін басыңыз.

  Мазмұн жаңартуларын алуы керек нұсқа сайттарды көрсететін құсбелгілер бар скриншот. Нұсқа белгілері және олардың сәйкес көрсетілетін атаулары қамтылған

Мақсатты сайт таспасының параметрлері

Мақсатты сайт иелері көзден жаңа мазмұн келгенде хабарландыру алады. Хабарлардыру әсер етілген беттің жоғарғы жағында болады және өзгертулердің дәрежесін қарап шығуға және оларды қабылдау немесе қабылдамауды анықтауға мүмкіндік беру үшін көзге апаратын сілтемені қамтиды. Жаңа және жаңартылған мазмұнды қабылдау және/немесе қабылдамау үшін әрекеттер еркіндігінің мөлшері нұсқалар параметрлерін сайттар жиыны әкімшісі қалай реттегеніне байланысты.

Әр мақсатты сайттағы таспа төменде көрсетілгенге ұқсайтын «Нұсқалар» қойындысын қамтиды:

Мақсатты сайттағы «Нұсқалар» қойындысының скриншоты. Қойынды екі топты қамтиды, «Нұсқа» және «Аударма»

Бұл қойынды көзден алынған мазмұнды қарап шығуға және оны адамдық немесе машиналық аудармаға дайындайды. Түймешіктердің әрқайсысы төмендегі кестеде түсіндірілген.

Түймешік

Түсіндірме

Өзгертулерді қарап шығу

Жаңа ғана көшірілген көзді нысандағы аудармамен салыстырады. Өзгертулердің көлемін анықтау үшін Өзгертулерді қарап шығу пәрменін таңдаңыз. Егер өзгертулер барынша аз болса, оларды елемеуді немесе қолмен жасауды таңдауға болады.

Көзден синхрондау

Екі параметр ұсынады:

 • Дерек көзінен синхрондау бастапқы мазмұнды бастапқы сайтқа жарияланбаған жоба ретінде көшіреді. Жариялағаннан кейін бұл жоба ағымдағы мақсатты бетті қайта жазады.

 • Ағымдық ретінде орнату мақсатты мазмұнды жаңартуларды қабылдамастан бастапқы мазмұн баламасы ретінде анықтайды. Дұрыс таңдау мазмұнды қолмен жаңарту болып табылады.

Аударма жиынтығын жасау

Ағымдағы бетті компьютердегі XLIFF файлы ретінде экспорттайды және сіз белгілеген адамдарға файлдың аударма үшін дайын екенін хабарлайды. XLIFF файлының кеңейтімі — .xlf. Бұл мүмкіндік нұсқа белгісін жасау кезінде қосылған немесе өшірілген.

Аударманы кері жүктеу

Аударылған XLIFF файлын кері жүктеуге және өзгертулерді қарап шығуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік нұсқа белгісін жасау кезінде қосылған немесе өшірілген.

Машиналық аудару

Қосылған болса, нақты уақыттағы аударма үшін Microsoft Translator құралын пайдаланады. Бұл мүмкіндік нұсқа белгісін жасау кезінде қосылған немесе өшірілген.

Аудару күйі

Аудару әрекетінің, соның ішінде, адамдық және машиналық аударманың журналы.

Көзден өзгерістерді көру

 1. Көзден жаңа ғана алынған бетке өтіңіз.

 2. Беттің жоғарғы жағындағы хабарландыруда немесе Нұсқалар қойындысында Өзгертулерді қарап шығу пәрменін таңдаңыз.
  Ең соңғы синхрондалған көз бен ағымдағы көз арасындағы айырмашылықтарды бөлектейтін есеп бар жаңа терезе ашылады .

Көзден өзгерістерді қабылдау

 1. Көзден жаңа ғана алынған бетке өтіңіз.

 2. Нұсқалар қойындысында Дереккөзден синхрондау пәрменін басыңыз.
  Бар бет көзден алынған бетпен ауыстырылады.

 3. Өзгертулерге қанағаттанғанда, бетті жариялаңыз.

Көзден өзгертулерді қабылдамау

 1. Көзден жаңа ғана алынған бетке өтіңіз.

 2. Нұсқалар қойыншасында Ағымдық ретінде сақтау түймешігін басыңыз.
  Бұрыннан бар бет сол күйінде қалады.

Бетті аудару үшін жиынтыққа қосу

 1. Аударғыңыз келетін мазмұны бар бетті шолыңыз.

 2. Нұсқалар қойыншасында Аударма жиынтығын жасау түймешігін басыңыз.

 3. Мазмұн аударма үшін дайын болғанда хабардар етілуі керек барлық адамның электрондық пошта мекенжайларын енгізіңіз. Әр алушы аударма жиынтығына сілтемені қамтитын электрондық хабарды алады.

Аударылған жиынтықты кері жүктеу

 1. Жаңа ғана аударылған бетке өтіңіз.

 2. Нұсқалар қойындысында Аударманы кері жүктеу түймешігін басыңыз.

 3. XLIFF файлы сақталған SharePoint кітапханасына немесе компьютердегі басқа орынға я болмаса SharePoint сайтына өтіңіз.

 4. Қосымша: Бақылау мақсаттары үшін аударма жасаған компанияның атауын енгізіңіз.

 5. Аудармаға қанағаттанғанда, бетті жариялаңыз.

Бетті машиналық аудармаға жіберу

 1. Аударғыңыз келетін мазмұны бар бетті шолыңыз.

 2. Нұсқалар қойындысында Машиналық аударма түймешігін басыңыз.
  Бет аударылған мазмұнмен жаңартылады.

 3. Аудармаға қанағаттанғанда, бетті жариялаңыз.

Аударма күйін тексеру

 1. Мазмұны аударылған бетті шолыңыз.

 2. Нұсқалар қойындысында Аударма күйі түймешігін басыңыз.

 3. Аударма күйі журналын қарап шығыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тізім нұсқалары

Тізім нұсқалары жалғыз ерекшелігі бар бет нұсқаларына ұқсайды: тек толық тізімдерді ғана нысандарға қайталауға болады. Жекелеген тізім элементтерін тарату мүмкін емес.

Қай нысандар тізім жаңартуларын алуы керек екенін көрсету

 1. Бастапқы сайттан жаңа немесе жаңартылған тізімге өтіңіз.

 2. Нұсқалар қойыншасында Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. «Нұсқаны жасау» бетінде мазмұнды алуы керек әр нысанның жанына белгі қойыңыз. Тізімді барлық қол жетімді нысандарға жіберу үшін Белгі жанында құсбелгіні қойыңыз.

 4. Жалғастыру түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×