Күн таңдауды кірістіру

Күн таңдау пайдаланушыларға кішкене қалқымалы күнтізбені нұқып Microsoft Office InfoPath пішіміне жылдам күндерді енгізуді рұқсат ететін басқару элементі болып табылады. Мысалы, сақтандыру пішінінде кісілердің туылған күнін жинау үшін күн таңдауды пайдалана аласыз. Күн таңдауды ағымдық күн сияқты дайындама күндерді көрсету үшін пайдалана аласыз.

Бұл бөлімде

Күн таңдау қашан пайдаланылады

Пайдаланушы тәжірибесі

Сыйымдылық талдаулары

Күн таңдауды кірістіру

Ағымдық күнді күн таңдауда көрсету

Ағымдық күнді және уақытты күн таңдауда көрсету

Орналасу кеңестері

Күн таңдау қашан пайдаланылады

Күн таңдауды төмендегі әрекеттер үшін пайдаланыңыз:

 • Пайдаланушылардың белгілі бір жобаның басталу және аяқталу күні сияқты пішінге қалаған күндерді енгізуін мүмкін қылу.

 • Пішінде бүгінгі күнді және уақытты көрсету үшін бүгін және қазірфункция пайдаланыңыз.

 • Пайдаланушы тапсырыстары дерекқорындағы төлеу және жіберу күндері сияқты сыртқы деректер көздерінің күндерін көрсетіңіз.

Төмендегі суретте күн таңдау ұшудың кету күнін жинау үшін сапар тапсырысының пішін үлгісінде пайдаланылады.

Departure date entered in date picker control on form

Пішін үлгісіндегі басқару элементін екі рет нұқып және кейін сипаттарын өзгертіп қажеттіліктеріне сәйкес күн таңдауды теңшей аласыз. Мысалы, әдепкі күнді белгілей аласыз немесе күннің пішінде көрсетілу жолын өзгерте аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушы тәжірибесі

Күн таңдалары мәтін ұяларын еске салады, бірақ ұяның оң жағында кішкене күнтізбе белгішесі көрінеді. Қалқымалы күнтізбені ашу үшін, пайдаланушылар күнтізбе белгішесін нұқиды. Күнтізбе пайда болғанда, пайдаланушылар күнтізбеде көргісі келетін күнді нұқи алады немесе айларды қарап шығу үшін оң және сол жүгірткілерін пайдалана алады. Егер пайдаланушылар ағымдық күнді кірістіргісі келсе, олар күнтізбе астындағы Бүгін түймешігін нұқи алады.

pop-up calendar

Беттің жоғарғы жағы

Сыйымдылық талдаулары

Сіз пішін үлгісін InfoPath пішінінде жасақтағаныңызда, сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтауға арнайы сыйымдылық режимін таңдай аласыз. Шолғышпен үйлесімді пішін үлгісі InfoPath Forms Services іске қосылған серверге жарияланса, онда қосылған шолғыш, пішін үлгісіне негізделген пішіндер веб-шолғышында көрінеді. Сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгісін жасақтағаныңызда, кейбір басқару элементтері Басқару элементтері тапсырмалар тақтасында қолданылмайды, себебі олар веб-шолғышта бейнеленбейді.

Күн таңдаулар шолғышпен сыйысымды пішін үлгісін жасақтаған кезде қатынаулы болғанымен, төмендегі шектеулерді біліңіз:

 • Күн таңдауларды тек Windows Internet Explorer шолғыштары толық қолдайды. Басқа Веб-шолғыштарында күнді пішімдеу параметрлері мәтін ұясында қолданғанымен күн таңдаулар мәтін ұясы ретінде көрінеді.

 • Толтырғыш мәтіні пішін үлгісіндегі басқару элементіне шығатын мәтін болып табылады. Толтырғыш мәтінінің мысалы ретінде "осы жерді нұқыңыз және теріңіз". Сіз шолғышпен үйлесімді пішін үлгілеріне арналған толтырғыш мәтінінің параметрлерін қалдырғанның өзінде, ол мәтін веб шолғыштарға шықпайды.

Беттің жоғарғы жағы

Күн таңдауды кірістіру

Күн таңдауды кірістіру іс рәсімі жаңа, бос пішін үлгісі жасақталуына немесе пішін үлгісінің жасақтамасы дерекқорға немесе басқа сыртқы деректер көзіне негізделуіне байланысты сәл өзгеріп отырады.

Төмендегі сурет күн таңдау құрастыру тәртібі таңдалғанда қалай бейнелетінін көрсетеді.

Date picker selected in design mode

Басқару элементтерінің байланысы болуы немесе болмауы мүмкін. Басқару элементінің байланысы болғанда, басқару элементіне енгізілген деректердің негізінде жататын пішін (.xml) файлында сақталуы үшін ол жолаққа немесе топқа қосылмайды. Басқару элементінің байланысы болмағанда, ол жолаққа немесе топқа қосылмайды, ал басқару элементіне енгізілген деректер сақталмайды. меңзеріңізді басқару элементі арқылы таңдағаныңызда немесе жылжытқаныңызда, мәтін мен байланысы бар белгіше басқару элементінің жоғарғы оң жақ бұрышына шығады. Мәтін басқару элементі деректер көзінде байланысқан топты немесе жолақты көрсетеді. Белгіше басқару элементінің сол топқа немесе жолаққа дұрыс байланысқанын көрсетеді. Байланыс дұрыс болғанда, жасыл белгіше шығады. Егер байланыс дұрыс болмаса, орнына сіз көк немесе қызыл белгішені көресіз.

Пішін үлгісіне арналған деректер көзі Деректер көзі тапсырмалар тақтасында реттелген көрініспен шығатын жолақтар мен топтардан тұрады. Күн таңдаулар әрдайым өрістерге байланыстырылады. Төмендегі мысалда, пішін үлгісіндегі Кету күні күн таңдауы Деректер көзі тапсырмалар аймағындағы кетуКүні өрісіне байланыстырылады.

Relationship between date picker on form template and corresponding field in data source

Күн таңдауды жаңа, бос пішін үлгісіне кірістіру

Жаңа, бос пішін үлгісін жасақтағаныңызда, Басқару элементтері тапсырмалар тақтасындағы Деректер көзін автоматты түрде жасау қанатшасы әдепкі мәнімен таңдалады. Сіз басқару элементтерін пішін үлгісіне қосатындықтан, ол InfoPath бағдарламасына жолақтар мен топтарды деректер көзінде автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Бұл жолақтар мен топтар Деректер көзі тапсырмалар тақтасындағы қалта және файл белгішелерімен көрсетіледі.

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін кірістіру мәзірінде Күн таңдау параметрін таңдаңыз.

 4. Басқару элементіне белгі қосу үшін мәтінді басқару элементінің жоғарғы немесе сол жағына теріп, артынан қос нүкте (:) қойыңыз.

 5. Күннің пішінде көрсетілу жолын белгілеу үшін, пішін үлгісіне кірістірілген күн таңдауды екі рет нұқыңыз.

 6. Деректер қойындысын нұқыңыз және Пішім параметрін таңдаңыз.

 7. Күнді осылай көрсету тізімінде, Күн пішімі тілқатысу терезесінде қалаған көрсету пішімін нұқыңыз.

  Ескерту : Күнді көрсету пішімін өзгерте аласыз тек егер деректер түрі мәтін, күн немесе күн және уақыт болып табылса.

Күн таңдауды бар деректер көзіне негізделген пішін үлгісіне кірістіру

Егер сіз пішін үлгіңізді бар Ашық белгілеу тілінде жасақтасаңыз, (XML) файлы, дерекқоры, веб қызметі, InfoPath бар деректер көзінен Деректер көзі тапсырмалар тақтасынан жолақтар мен топтарды шығарады. Бұл сценарийде төмендегі іс рәсімінде сипатталғандай күн таңдау өрісін Деректер көзі тапсырмалар аймағынан пішін үлгісіне апарып немесе Басқару элементтері тапсырмалар аймағын пайдаланып күн таңдауды кірістіріп күн таңдауды қоса аласыз:

 1. Пішін үлгісінде басқару элементін енгізгіңіз келген жерге жүгіргіні орналастырыңыз.

 2. Егер Басқару элементтері тапсырмалар тақтасы көрінбесе, Кірістіру мәзіріндегі Қосымша басқару элементтері түймешігін нұқыңыз немесе ALT+I, C пернелерін басыңыз.

 3. Басқару элементтерін кірістіру мәзірінде Күн таңдау параметрін таңдаңыз.

 4. Күн таңдауды байланыстыру тілқатысу терезесінде күн таңдау деректерін сақтағыңыз келетін өрісті таңдаңыз және OK түймешігін нұқыңыз.

 5. InfoPath бағдарламасы басқару элементінің белгісі ретінде жолақ немесе топ атауын пайдаланады. Егер қажет болса, белгі мәтінін өзгертіңіз.

 6. Күннің пішінде көрсетілу жолын белгілеу үшін, пішін үлгісіне кірістірілген күн таңдауды екі рет нұқыңыз.

 7. Деректер қойындысында Пішім параметрін таңдаңыз.

 8. Күнді осылай көрсету тізімі ұясында, Күн пішімі тілқатысу терезесінде қалаған көрсету пішімін нұқыңыз.

  Ескерту : Күнді көрсету пішімін өзгерте аласыз тек егер деректер түрі мәтін, күн немесе күн және уақыт болып табылса.

Кеңес : Басқару элементтерін кірістіру үшін Деректер көзі тапсырмалар аймағын пайдалана аласыз. Деректер көзі тапсырмалар аймағында күн таңдауды байланыстырғыңыз келетін өрісті тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Күн таңдау параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ағымдық күнді күн таңдауда көрсету

Пайдаланушылар пішінді ашқанда ағымдық күнді өздіктік түрде кірістіру үшін, күн таңдау басқару элементімен бірге бүгін функциясын пайдалана аласыз.

 1. Күн таңдауды пішін үлгісіне кірістіру.

 2. Пішін үлгісіне кірістіргіңіз келетін күн таңдауды екі рет нұқыңыз.

 3. Деректер қойындысын нұқыңыз.

 4. Әдепкі мән мәзірінде Өрнекті кірістіру Түймешік суреті пәрменін таңдаңыз.

 5. Өрнекті кірістіру тілқатысу терезесінде Өрнекті кірістіру пәрменін таңдаңыз.

 6. Өрнекті кірістіру тілқатысу терезесіндегі Санаттар тізімінен Күн және уақыт параметрін таңдаңыз.

 7. Функциялар тізімінен бүгін параметрін таңдап, Күн таңдау сипаттары тілқатысу терезесіне қайту үшін ОК түймешігін екі реті нұқыңыз.

  бүгін() Мән жолағында көрінетінін ескеріңіз.

 8. Әдепкі мән астындағы Өрнек нәтижесі қайта есептелгенде бұл мәнді жаңарту құсбелгісін қойыңыз.

  Ескерту : Егер бұл құсбелгіні алып тастасаңыз, бұл пішін үлгісі негізіндегі пішінді пайдаланушы ашқан сайын күн өздіктік түрде жаңартылмайды. Пішін жасалғанда пайдаланушыларға күнді көрсеткіңіз келетін жағдайларда жарамды. Пішін ашылған сайын күнді өзгерткіңіз келетін Соңғы жаңартылған немесе Соңғы ашылған өрісі бар кезде құсбелгіні қойып қалдыра аласыз.

 9. Пішін үлгісін қайтару үшін OK түймешігін нұқыңыз.

 10. Өзгертулеріңізді тексеру үішн Стандарт құралдар тақтасындағы Алдын ала қарап алу түймешігін нұқыңыз немесе CTRL+SHIFT+B пернелерін басыңыз.

 11. Күн таңдауда көрінетін күн қалаған жолмен көрінетінін айқындаңыз. Болмаса, күннің немесе уақыттың көрсетілуін Күн таңдау сипаттары тілқатысу терезесіндегі Пішім түймешігін нұқып өзгерте аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ағымдық күнді және уақытты күн таңдауда көрсету

Пайдаланушылар ашқан кезде пішінге ағымдық күнді және уақытты өздіктік түрде кірістіру үшін, күн таңдау басқару элементі бар қазір функциясын пайдалана аласыз.

 1. Күн таңдауды пішін үлгісіне кірістіріңіз.

 2. Пішін үлгісіне кірістіргіңіз келетін күн таңдауды екі рет нұқыңыз.

 3. Деректер қойындысын нұқыңыз.

 4. Деректер түрі жолағында Күн және уақыт (күнУақыт) параметрін таңдаңыз.

 5. Пішім параметрін таңдаңыз.

 6. Күн және уақыт пішімі тілқатысу терезесіндегі Уақытты осылай көрсету тізімінен қалаған параметрді таңдаңыз және OK түймешігін нұқыңыз.

 7. Күн таңдау сипаттары тілқатысу терезесі, Әдепкі мән мәзірінде Өрнекті кірістіру Түймешік суреті пәрменін таңдаңыз.

 8. Өрнекті кірістіру тілқатысу терезесінде Өрнекті кірістіру пәрменін таңдаңыз.

 9. Өрнекті кірістіру тілқатысу терезесіндегі Санаттар тізімінен Күн және уақыт параметрін таңдаңыз.

 10. Функциялар тізімінен қазір параметрін таңдаңыз және Күн таңдау сипаттары тілқатысу терезесіне қайту үшін ОК түймешігін екі рет нұқыңыз.

  қазір() параметрі Мән жолағында көрінетінін ескеріңіз.

 11. Әдепкі мән астындағы Өрнек нәтижесі қайта есептелгенде бұл мәнді жаңарту құсбелгісін қойыңыз.

  Ескерту : Егер бұл құсбелгіні алып тастасаңыз, бұл пішін үлгісі негізіндегі пішінді пайдаланушы ашқан сайын күн өздіктік түрде жаңартылмайды. Пішін жасалғанда пайдаланушыларға күнді көрсеткіңіз келетін жағдайларда жарамды. Пішін ашылған сайын күнді өзгерткіңіз келетін Соңғы жаңартылған немесе Соңғы ашылған өрісі бар кезде құсбелгіні қойып қалдыра аласыз.

 12. Пішін үлгісін қайтару үшін OK түймешігін нұқыңыз.

 13. Өзгертулеріңізді тексеру үішн Стандарт құралдар тақтасындағы Алдын ала қарап алу түймешігін нұқыңыз немесе CTRL+SHIFT+B пернелерін басыңыз.

 14. Күн таңдауда көрінетін күн қалаған жолмен көрінетінін айқындаңыз. Болмаса, күннің немесе уақыттың көрсетілуін Күн таңдау сипаттары тілқатысу терезесіндегі Пішім түймешігін нұқып өзгерте аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу кеңестері

Күн таңдау көрінісін, өлшемін және басқа параметрлерін өзгертуге көмектесетін төмендегі кеңестерді пайдаланыңыз:

 • Бірнеше күн таңдауларының өлшемін бір мезгілде өзгерту үшін, өлшемін өзгерткіңіз келетін күн таңдауларын таңдаңыз және Пішім мәзірінде Сипаттар параметрін таңдаңыз және Өлшем қойындысында қажетті лайықтауларды жасаңыз.

 • Күн таңдауының жиегін немесе түсін өзгерту үшін, күн таңдауды таңдаңыз, Пішім мәзірінде Жиектер және көлеңкелеу параметрін таңдаңыз және қажетті лайықтауларды жасаңыз.

 • Күн таңдауда көрінетін мәтінді теңшеу үшін, Пішімдеу құралдар тақтасындағы Қаріп және Қаріп өлшемі жолақтарын пайдаланыңыз. Пішін үлгісіндегі барлық күн таңдауларының қарпін және қаріп өлшемін бір мезгілде өзгерту үшін, қалаған пішімдеуді қамтитын күн таңдауын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз және мәтінмәндік мәзірдегі Қаріпті барлық күн таңдау басқару элементтеріне қолдану пәрменін таңдаңыз.

 • Күн таңдау нақты мәтінмен қалай көрінетінін қарау үшін, Көрініс мәзіріндегі Үлгі деректер параметрін таңдаңыз. Бұл пайдаланушыларға пішінді толтырғанда пішін қалай көрінетіні туралы түсінік береді.

 • Кейде, күн таңдау ішіндегі мәтін және күн таңдаудың сол жағындағы жапсырма сәл тура көрінбеуі мүмкін. Оларда жылдам қайта туралау үшін, күн таңдауды екі рет нұқыңыз, Өлшем қойындысындағы Туралау пәрменін таңдаңыз және Қолдану пәрменін таңдаңыз. Егер жапсырма және күн таңдау орналасу кестесіндегі түрлі ұяшықтардың ішінде болса, жапсырманы қамтитын ұяшықты тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, мәтінмәндік мәзірдегі Кесте сипаттары параметрін таңдаңыз және Ұяшық қойындысындағы Тігінен туралау астындағы Ортасы бойынша параметрін таңдаңыз.

 • Күнді көрсету жолын өзгерту үшін, күн таңдауды екі рет нұқыңыз, Деректер қойындысын нұқыңыз және Пішім түймешігін нұқыңыз. Деректер пішімі тілқатысу терезесіндегі көрсету пішімін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×