Күндерді Access сұрауларында шарттар ретінде пайдалану мысалдары

Күндерді Access сұрауларында шарттар ретінде пайдалану мысалдары

Сұрауларды жасау туралы ақпаратты Сұрауларға кіріспе бөлімінен қараңыз.

Мұнда кейбір жалпы күн шарттарының мысалдары (қарапайым күн сүзгілерінен күрделі күн ауқымының есептеулеріне дейінгі) беріледі. Кейбір күрделірек мысалдар қажетті нәтижелерді алу үшін көмектесетін күндердің түрлі бөліктерін шығарып алу үшін Access күн функцияларын пайдаланады.

Өз шартында ағымдағы күнді пайдаланатын мысалдар

Ағымдағы күннен басқа күнмен не күндер ауқымымен жұмыс істейтін мысалдар

Бос (жоқ) не бос емес күндерді сүзгілейтін сұраулар

Өз шартында ағымдағы күнді пайдаланатын мысалдар

Мынадай элементтерді қосу үшін ...

Осы шартты пайдалану

Сұрау нәтижесі

Бүгінгі күнді қамтитын

Күні()

Бүгінгі күн көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, күн өрісі 2012 жылғы 2 ақпанға қойылған элементтерді көресіз.

Кешегі күнді қамтитын

Күні()-1

Кешегі күн көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2012 жылғы 2 ақпан айындағы элементтерді көресіз.

Ертеңгі күнді қамтитын

Күні() + 1

Ертеңгі күн көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 2012 жылғы 2 ақпан болса, 2012 жылғы 3 ақпан айындағы элементтерді көресіз.

Ағымдағы апта ішіндегі күндерді қамтитын

Күн бөлігі ("аа", [СатуКүні]) = КүнБөлігі("аа", Күні()) және Жыл( [СатуКүні]) = Жыл(Күні())

Ағымдағы аптадағы күндер көрсетілген элементтерді береді. Access бағдарламасында апта жексенбіден басталып, сенбіден аяқталады.

Алдыңғы апта ішіндегі күндерді қамтитын

Жыл([СатуКүні])* 53 + КүнБөлігі("аа", [СатуКүні]) = Жыл(Күні())* 53 + КүнБөлігі("аа", Күні()) - 1

Өткен аптадағы күндер көрсетілген элементтерді береді. Access бағдарламасында апта жексенбіден басталып, сенбіден аяқталады.

Келесі апта ішіндегі күндерді қамтитын

Жыл([СатуКүні])* 53+КүнБөлігі("аа", [СатуКүні]) = Жыл(Күні())* 53+КүнБөлігі("аа", Күні()) + 1

Келесі аптадағы күндер көрсетілген элементтерді береді. Access бағдарламасында апта жексенбіден басталып, сенбіден аяқталады.

Соңғы 7 күн ішіндегі бір күнді қамтитын

Күні() және Күні()-6 арасында

Соңғы 7 күн ішіндегі күндер көрсетілген элементтерді береді. Егер бүгін 02.02.12 болса, 2012 жылғы 24 қаңтар мен 2 ақпан аралығындағы элементтерді көресіз.

Ағымдағы ай ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні]) = Жыл(Қазір()) және Ай([СатуКүні]) = Ай(Қазір())

Ағымдағы айдағы күндер көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2012 жылғы ақпан айындағы элементтерді көресіз.

Алдыңғы ай ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні])* 12 + КүнБөлігі("а", [СатуКүні]) = Жыл(Күні())* 12 + КүнБөлігі("а", Күні()) - 1

Алдыңғы айдағы күндер көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2012 жылғы қаңтар айындағы элементтерді көресіз.

Келесі ай ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні])* 12 + КүнБөлігі("а", [СатуКүні]) = Жыл(Күні())* 12 + КүнБөлігі("а", Күні()) + 1

Келесі айдағы күндер көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2012 жылғы наурыз айындағы элементтерді көресіз.

Соңғы 30 немесе 31 күн ішіндегі бір күнді қамтитын

Күні( ) және КүнҚосу("А", -1, Күні( )) арасында

Элементтердің бір айдағысын береді. Егер бүгін 02.02.12 болса, 2012 жылғы 2 қаңтар мен 2 ақпан аралығындағы элементтерді көресіз.

Ағымдағы тоқсан ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні]) = Жыл(Қазір()) және КүнБөлігі("т", [СатуКүні]) = КүнБөлігі("т", Қазір())

Ағымдағы тоқсандағы элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2012 жылғы бірінші тоқсандағы элементтерді көресіз.

Алдыңғы тоқсан ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні])*4+КүнБөлігі("т",[СатуКүні]) = Жыл(Күні())*4+КүнБөлігі("т",Күні())- 1

Алдыңғы тоқсандағы элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2011 жылғы соңғы тоқсандағы элементтерді көресіз.

Келесі тоқсан ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні])*4+КүнБөлігі("т",[СатуКүні]) = Жыл(Күні())*4+КүнБөлігі("т",Күні())+1

Келесі тоқсандағы элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2012 жылғы екінші тоқсандағы элементтерді көресіз.

Ағымдағы жыл ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні]) = Жыл(Күні())

Ағымдағы жылдың элементтерін береді. Егер бүгінгі 02.02.12 болса, 2012 жылдағы элементтерді көресіз.

Алдыңғы жыл ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні]) = Жыл(Күні()) - 1

Алдыңғы жылдағы элементтерді береді. Егер бүгін 02.02.12 болса, 2011 жылдағы элементтерді көресіз.

Келесі жыл ішіндегі бір күнді қамтитын

Жыл([СатуКүні]) = Жыл(Күні()) + 1

Келесі жыл көрсетілген элементтерді береді. Бүгін 02.02.2012 болса, 2013 жылдағы элементтерді көресіз.

1 қаңтар мен бүгін арасындағы бір күн (жылдың басындағы элементтер)

Жыл([СатуКүні]) = Жыл(Күн()) және Ай([СатуКүні]) <= Ай(Күні()) және Күні([СатуКүні]) <= Күн (Күні())

Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бүгінге дейінгі күндер көрсетілген элементтерді береді. Егер бүгін 02.02.12 болса, 2012 жылғы 1 қаңтар мен 2 ақпан аралығындағы элементтерді көресіз.

Өткенге қатысты бір күнді қамтитын

< Күні()

Бүгінге дейінгі күндер көрсетілген элементтерді береді.

Болашаққа қатысты бір күнді қамтитын

> Күні()

Бүгіннен кейінгі күндер көрсетілген элементтерді береді.

Ағымдағы күннен басқа күнмен не күндер ауқымымен жұмыс істейтін мысалдар

Мынадай элементтерді қосу үшін ...

Осы шартты пайдалану

Сұрау нәтижесі

02.02.2012 сияқты дәл сәйкес келетін күн

#2/2/2012#

Тек 2012 жылғы 2 ақпан күні көрсетілген элементтерді береді.

02.02.2012 сияқты сәйкес келмейтін күн

#2/2/2012# емес

2012 жылғы 2 ақпаннан басқа күн көрсетілген элементтерді береді.

02.02.2012 сияқты нақты күннен бұрынғы мәнді қамтитын

< #2/2/2012#

2012 жылғы 2 ақпанға дейінгі күн көрсетілген элементтерді береді.

2012 жылғы 2 ақпан немесе оған дейінгі күн көрсетілген элементтерді көру үшін < операторының орнына <= операторын пайдаланыңыз.

02.02.2012 сияқты нақты күннен кейінгі мәнді қамтитын

> #2/2/2012#

2012 жылғы 2 ақпаннан кейінгі күн көрсетілген элементтерді береді.

2012 жылғы 2 ақпан немесе одан кейінгі күн көрсетілген элементтерді көру үшін > операторының орнына >= операторын пайдаланыңыз.

Күн ауқымы ішіндегі мәндерді қамтитын (екі күн арасында)

>#2/2/2012# және <#4/2/2012#

2012 жылғы 2 ақпан мен 4 ақпан аралығындағы күн көрсетілген элементтерді береді.

Ескерту : Сондай-ақ, бірқатар мәндерді, оның ішінде, соңғы нүктелерді сүзу үшін Арасында операторын пайдалануға болады. Мысалы, #2/2/2012# және #2/4/2012# арасында >=#2/2/2012# және <=#2/4/2012# мәнімен бірдей.

Ауқымнан тыс күндерді қамтитын

<#2/2/2012# немесе >#4/2/2012#

2012 жылдың 2 ақпанына дейінгі немесе 4 ақпаннан кейінгі күн көрсетілген элементтерді береді.

02.02.2012 немесе 03.02.2012 сияқты екі күннің бірін қамтитын

#2/2/2012# немесе #3/2/2012#

2012 жылғы 2 ақпан немесе 3 ақпан күні көрсетілген элементтерді береді.

Көптеген күндердің біреуін не бірнешеуін қамтитын

(#2/1/2012#, #3/1/2012#, #4/1/2012#) ішінде

2012 жылдың 1 ақпаны, 1 наурызы немесе 1 сәуірі күні көрсетілген элементтерді береді.

Желтоқсан сияқты нақты айдағы (жылына қарамастан) бір күнді қамтитын

КүнБөлігі("а", [СатуКүні]) = 12

Бүкіл жылдың желтоқсанындағы бір күн көрсетілген элементтерді береді.

Бірінші тоқсан сияқты нақты тоқсандағы (жылына қарамастан) бір күнді қамтитын

КүніБөлігі("т", [СатуКүні]) = 1

Барлық жылдың бірінші тоқсанындағы бір күн көрсетілген элементтерді береді.

Бос (немесе жойылған) мәндер үшін сүзгі

Нөл

Күндер енгізілмеген элементтерді береді.

Бос мәндері жоқ мәндер үшін сүзгі

Бос емес

Күндер енгізілген элементтерді береді.

Бос (жоқ) не бос емес күндерді сүзгілейтін сұраулар

Мынадай элементтерді қосу үшін ...

Осы шартты пайдалану

Сұрау нәтижесі

Бос (немесе жойылған) мәндер үшін сүзгі

Нөл

Күндер енгізілмеген элементтерді береді.

Бос мәндері жоқ мәндер үшін сүзгі

Бос емес

Күндер енгізілген элементтерді береді.

Керекті нәтижені алмау сияқты күн шарты мәселесі туындады ма? Күн шарты сұрауымда жұмыс істемейді мақаласын көріңіз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×