Кесте қатынастары туралы нұсқау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Жақсы дерекқор жасақтамасының мақсаттарының бірі артық деректерді (көшірме деректер) жою болып табылады. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін, әр факт бір-ақ рет көрсетілуі үшін деректерді көптеген тақырыпқа-негізделген кестелерге бөлесіз. Содан кейін Access бағдарламасын бөлінген мәліметті қайтадан бір жерге әкелу амалдарымен қамтамасыз етуіңіз қажет   — бұны жалпы өрістерді бір-бірімен байланысты кестелерге орналастыру арқылы жасауыңызға болады. Осы қадамды дұрыс орындау үшін, алайда, кестелеріңіз арасындағы қатынастарды түсінуіңіз қажет, содан соң осы қатынастарды дерекқорда көрсетесіз.

Бұл мақалада:

Кіріспе

Кесте қатынастарының түрлері

Кесте қатынастарын жасаудың қажеттігі неде?

Деректер тұтастығын түсіну

Кесте қатынастарын қарап шығу

Кесте байланысын жасау

Кесте қатынасын жою

Кесте қатынасын өзгерту

Деректер тұтастығын қамтамасыз ету.

Кіріспе

Дерекқорыңыздағы әр тақырып үшін кесте жасап болған соң, қажет болған кезде Access бағдарламасын сол мәліметті қайта бір жерге қайта жинау жолын қамтамасыз етуіңіз қажет. Бұны жалпы өрістерді қатысы бар кестелерге орналастыру және кестелеріңіз арасындағы қатынастарды анықтау арқылы жасауға болады. Содан соң бірнеше кестелердегі мәліметті көрсететін сұраулар, пішіндер және есептерді бір уақытта жасауыңызға болады. Мысалы, мына жерде көрсетілген пішін бірнеше кестелерден алынған мәліметті қамтиды:

Бес кестедегі мәліметті бірден көрсететін тапсырыстар пішіні

1. Бұл пішіндегі ақпарат «Тұтынушылар» кестесінен...

2. ...«Тапсырыстар» кестесінен...

3. ...«Өнімдер» кестесінен...

4. ...және «Тапсырыс мәліметтері» кестесінен алынған.

Шот жіберу терезесіндегі Тұтынушының аты Тұтынушы кестесінен, Тапсырыс Коды және Тапсырыс Күні мәндері Тапсырыстар кестесінен, Өнім атауы Өнімдер кестесінен және Бірлік Бағасы мен Көлем мәндері Тапсырыс Мәліметтері кестесінен алынады. Бұл кестелер әр біреуіндегі мәліметті пішінге әкелу мақсатында бір-бірімен әртүрлі жолдармен байланысқан.

Жоғарыдағы мысалда, кестелердегі өрістер бір тапсырысқа қатысты мәліметті көрсетуі үшін біріктірілуі қажет болатын. Бұл біріктіруге кесте қатынастарын қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Кесте қатынасы маңызды өрістердегі деректерді сәйкестіріп жұмыс істейді — бұл көбінесе екі кестедегі аттары бірдей болған өрістер. Көп жағдайда, бұл сәйкес өрістер әр жазба үшін бірегей идентификаторын қамтамасыз ететін бір кестедегі бастапқы кілт және басқа кестедегі сыртқы кілт болып табылады. Мысалы, қызметкерлерді Қызметкерлер мен Тапсырыстар кестелеріндегі EmployeeID өрістері арасындағы кесте қатынасын жасау арқылы міндеттемесі пайда болатын тапсырмалармен байланыстыруға болады.

EmployeeID Қызметкерлер кестесінде бастапқы кілт және Тапсырыстар кестесінде сыртқы кілт ретінде қолданылады.

1. EmployeeID екі кестеде  — бастапқы кілт ретінде...

2. ... және сыртқы кілт ретінде көрсетіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынастарының түрлері

Кесте қатынастарының үш түрі бар.

 • Біреуі көпке қатынасы

  Мысал ретінде Тұтынушы кестесі мен Тапсырыстар кестесін қамтитын тапсырысты бақылайтын дерекқорды пайдаланайық. Тұтынушы тапсырыстардың кез-келген санын бере алады. Яғни, Тұтынушы кестесінде берілген тұтынушыға қатысы бар көптеген тапсырыстарды Тапсырыстар кестесінде табуға болады. Тұтынушылар кестесі мен Тапсырыстар кестесі арасындағы қатынас, осыған орай, біреуі көпке болып табылады.

  Біреуден көпке қатынасын дерекқор жасақтамасында көрсету үшін, қатынастың «бір» жағындағы бастапқы кілтті алыңыз және оны қосымша өріс немесе өрістер ретінде кесте қатынасының «көп» жағына қосыңыз. Бұл жағдайда, мысалы, жаңа өріс болып табылатын Тұтынушылар кестесіндегі идентификатор өрісін Тапсырыстар кестесіне қосасыз және оны «Тұтынушы идентификаторы» деп атайсыз. Access бағдарламасы тапсырыстар кестесіндегі тұтынушы идентификаторы нөмірін әр тапсырыс үшін сәйкес келетін тапсырыс берушіні табу мақсатында қолдана алады.

 • Көпке-көп қатынасы

  Енді Өнімдер кестесі мен Тапсырыстар кестесі арасындағы қатынасты көрейік. Жалғыз тапсырыс бірнеше өнімдерді қамти алады. Екіншіден, жалғыз өнімнің көптеген тапсырыстарда шығуы мүмкін. Сондықтан, Тапсырыстар кестесіндегі әр жазба үшін Өнімдер кестесінде көптеген жазбалар болуы мүмкін. Бұған қоса, Өнімдер кестесіндегі әр жазба үшін, Тапсырыстар кестесінде көптеген жазбалар болуы мүмкін. Қатынастың бұл түрі көпке көп қатынасы деп аталады. Кестелер арасындағы қолда бар көпке көп қатынастарын анықтау үшін, қатынастың екі жағын да қарастырудың маңызды екендігін есіңізде болсын.

  Көпке-көп қатынасты көрсету үшін, көпке-көп қатынастың екі біреуі көпке қатынасқа бөлетін, көбінесе қиысу кестесі деп аталатын, үшінші кесте жасауыңыз қажет. Екі кестенің әрбіреуіндегі бастапқы кілтті үшінші кестеге кірістіресіз. Нәтижесінде, үшінші кесте қатынастың әр оқиға немесе мезетті жазады. Мысалы, Тапсырыстар кестесі мен Өнімдер кестесінде Тапсырыс Мәліметтері кестесіне екі бір-бірнеше қатынасын жасау арқылы анықталатын бірнеше-бірнеше қатынасы бар. Бір тапсырыста көптеген өнімдер бола алады және әр өнімнің көптеген тапсырыстарда пайда болуы мүмкін.

 • Бір-бір қатынасы

  Бір-бір қатынаста, бірінші кестедегі әр жазба екінші кестедегі бір ғана ұқсас жазбаны және екінші кестедегі әр жазба бірінші кестедегі бір ғана ұқсас жазбаны қамти алады. Бұл байланыс көп таралмаған, себебі, көбінесе, осы жолға қатысты мәлімет бірдей кестеде сақталады. Бірнеше өрістері бар кестені бөлу үшін, кесте бөлігін қауіпсіздік себептерге қатынасты блоктау үшін немесе негізгі кестенің жиынына ғана қолданылатын мәліметті сақтау үшін, біреуге бір қатынасты қолдануыңыз мүмкін. Осындай қатынасты анықтағаныңызда, кестелердің екеуі де жалпы өрісті ортақ пайдалануы керек.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынастарын жасаудың қажеттігі неде?

Кесте қатынастарын Қатынастар терезесін қолдану немесе Өрістер тізімі терезесінен өрісті сүйреу арқылы бұлжытпастан жасауыңызға болады. Деректер нысанында кесте қатынастарын қолдану қажет болғанда, Access бағдарламасы оларды кестелерді қалай біріктіру керектігін шешу мақсатында қолданады. Пішіндер, сұраулар және есептер сияқты басқа деректер нысандарын жасамастан бұрын кесте қатынастарын неге жасау керектігіне жауап беретін бірнеше себептер бар.

 • Кесте қатынастары сұрау жасақтамаларыңызды хабардар етеді

  Бірнеше кестедегі жазбалармен жұмыс істеу үшін, көбінесе кестелерді біріктіретін сұрауды жасауыңыз қажет. Сұрау бірінші кестенің бастапқы кілт өрісіндегі мәндерді екінші кестенің сыртқы кілт өрістерімен салыстыру арқылы жұмыс істейді. Мысалы, әр тапсырыс берушіге қатысты барлық тапсырыстарды тізімдейтін жолдарды көрсету үшін, Тұтынушылар кестесін Тапсырыс Коды өрісіне негізделген Тапсырыстар кестесімен біріктіретін сұрауды құрасыз. Қатынастар терезесінде, біріктірілетін өрістерді қолмен көрсетуіңізге болады. Алайда, егер кестелер арасындағы қатынасты әлдеқашан анықтаған болсаңыз, Access қолда бар кесте қатынасына негізделген әдепкі біріктіруді қамтамасыз етеді. Бұған қоса, егер сұрау шеберлерінің біреуін қолдансаңыз, Access бағдарламасы ақпараттандырылған таңдауларды ұсынатын және сипаттар параметрлерін алдын-ала толтыратын алдын-ала анықталған кесте қатынастарынан жинайтын мәліметті қолданады.

 • Кесте қатынастары пішін және есеп жасақтамаларын хабардар етеді

  Пішін немесе есепхат жасақтағаныңызда, Access бағдарламасы алдын-ала анықтаған кесте қатынастарынан жинайтын мәліметті сізді мәліметі бар таңдаулармен таныстыру және сипат параметрлерін сәйкес әдепкі мәндермен алдын-ала толтыру үшін пайдаланылады.

 • Кесте қатынастары дерекқорда тегінен айырылған жазбаларды болдырмауға көмектесетін деректер тұтастығын орнатуға болатын іргетас болып табылады. Тегінен айырылған жазба дегеніміз — өмірде жоқ басқа жазбамен сілтеме беретін жазба — мысалы, өмірде жоқ тапсырыс беруші жазбасына сілтейтін тапсырыс жазбасы.

  Дерекқорды жасақтағаныңызда, мәліметті әрбіреуінде бастапқы кілт бар кестелерге бөлесіз. Содан соң сыртқы кілттерді сол бастапқы кілттерге сілтейтін қатысы бар кестелерге қосасыз. Бұл сыртқы кілт-бастапқы кілт жұптары кесте қатынастары мен бірнеше кестелік сұраулардың негізін құрайды. Осы сыртқы кілт-бастапқы кілт сілтемелерінің синхрондалған күйде қалуы маңызды. Кесте байланыстарына тәуелді деректер тұтастығы сілтемелердің синхрондалған күйде көмектеседі.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер тұтастығын түсіну

Дерекқорды жасақтағаныңызда, деректер артықтығын азайту үшін, мәліметті тақырыпқа-негізделген бірнеше кестелерге бөлесіз. Содан соң, Access бағдарламасына жалпы өрістерді байланысқан кестелерге орналастыру арқылы деректерді қайта бірге жинау жолын қамтамасыз етесіз. Мысалы, біреуі көпке қатынасты білдіру үшін "бір" кестесінен бастапқы кілтінен аласыз және оны қосымша өріс ретінде "көп" кестесіне қосасыз. Деректерді қайта бірге келтіру үшін, Access бағдарламасы "көп" кестесіндегі мәнді алады да, сәйкес мәнді "бір" кестесінен қарайды. Осылайша, "көп" кестесіндегі мәндер "бір" кестесіндегі сәйкес мәндерге сілтенеді.

Жіберушілер мен тапсырыстар арасында біреуден көпке қатынасы бар және жіберушіні жойғыңыз келеді деп есептейік. Егер жойғыңыз келетін жіберушінің тапсырыстар кестесінде тапсырыстары болса, ол тапсырмалар жіберуші жазбасы жойылғанда «тегінен айырылғандар» болады. Тапсырыстарда жіберуші идентификаторы бар, бірақ сілтенген жазбаның жойылғанына байланысты идентификатор одан кейін жарамсыз болып қалады.

Деректер тұтастығының мақсаты тегінен айырылған элементтерді болдырмау және осы гипотетикалық жағдайдың ендігәрі орын алмауы үшін сілтемелерді синхрондалған күйде ұстау болып табылады.

Деректер тұтастығын кесте қатынасы үшін қосып, қамтамасыз етуге болады (қадамдық нұсқаулар үшін Деректер тұтастығын қамтамасыз ету қараңыз). Қолданылғаннан кейін, Access бағдарламасы сол кесте байланысының деректер тұтастығын бұзатын қандай да бір әрекетті қабылдамайды. Бұл Access бағдарламасының сілтеме мақсатын өзгертетін жаңартулардың екеуін де және жоятын өшірулерді қабылдамайтындығын білдіреді. Тапсырыстар кестесінде тапсырыстары бар жіберуші үшін бастапқы кілтті өзгерту үшін үлкен бір себеп болуы керек. Осындай жағдайлар үшін, сізге нағыз керегі бұл Access бағдарламасының барлық қатысты жолдарды жалғыз амалдың бөлігі ретінде автоматты түрде жаңарту болып табылады. Осылай жасау арқылы, кей жолдардың жаңартылуы және кейбіреуінің жаңартылмауы сияқты дерекқордың үйлесімсіз күйде қалмауы үшін, Access жаңартудың толық орын алуын қамтамасыз етеді. Осы себепке байланысты Access бағдарламасы Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту параметрін қолдайды. Сіз сілтемелер тұтастығын қолданып, Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту параметрін таңдап, содан кейін бірінші кезекті кілтті жаңартқан кезде, Access бағдарламасы бірінші кезекті кілтке сілтеме беретін барлық өрістерді автоматты түрде жаңартады.

Сондай-ақ, жол мен барлық қатысы бар жазбаларды жою сияқты дәлелді қажеттігінің болуы мүмкін —мысалы, жіберушіге қатысты Жіберуші жазбасы мен барлық қатысы бар тапсырыстар. Осы себепке байланысты, Access бағдарламасы Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою параметрін қолдайды. Деректер тұтастығын орнатқаныңызда және Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою параметрін таңдағаныңызда, содан соң қатынастың бастапқы кілті жағындағы жазбаны жойғаныңызда, Access бастапқы кілтке сілтейтін барлық жазбаларды автоматты түрде жояды.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынастарын қарап шығу

Кесте қатынастарын көру үшін, Дерекқор құралдары қойындысында Қатынастар параметрін таңдаңыз. Қатынастар терезесі ашылып, қолда бар қатынастар көрсетіледі. Егер қандай да бір кесте қатынастары анықталмаған болса және қатынастар терезесін алғаш рет ашып жатқан болсаңыз, Access бағдарламасы кесте немесе сұрауды терезеге қосуды сұрайды.

Қатынастар терезесін ашу

 1. Файл түймешігін басып, Ашу тармағын таңдаңыз.

 2. Дерекқорды таңда және оны ашыңыз.

 3. Дерекқормен жұмыс істеу қойындысының Қатынастар тобындағы Қатынастар түймешігін басыңыз.

  Егер дерекқор құрамында қатынастар болса, Қатынастар терезесі пайда болады. Егер дерекқор қандай да бір қатынастарды қамтымаса және Қатынастар терезесін алғаш рет ашып жатқан болсаңыз, Кестені көрсету диалогтық терезесі пайда болады. Диалогтық терезесін жабу үшін Жабу түймешігін басыңыз.

 4. Құрастырушы қойындысының Қатынастар тобындағы Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

  Бұл дерекқордағы барлық анықталған қатынастарды көрсетеді. Жасырын кестелер (кестенің Сипаттар диалогтық терезесінде Жасырынды құсбелгі көзі қойылатын кестелер) мен олардың қатынастары Шарлау параметрлері диалогтық терезесінде Жасырын нысандарды көрсету құсбелгі қойылмайынша көрсетілмейтінін еске сақтаңыз.

Кесте қатынасы Қатынастар терезесіндегі кестелер арасында сызылған қатынас сызығымен танылады. Деректер тұтастығын орнатпайтын жазба қатынасты қолдайтын ортақ өрістер арасында жіңішке сызық ретінде пайда болады. Қатынастың сызығын таңдау арқылы таңдағанда, таңдалғанын білдіру үшін сызық жуанданады. Егер осы қатынас үшін деректер тұтастығын орнатсаңыз, сызық әр ұштарында жуандау болып көрінеді. Бұған қоса, 1 нөмірі қатынастың бір жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады, ал шексіздік таңбасы () екінші жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады.

Қатынастар терезесі белсенді болған кезде таспадағы мына пәрмендерден таңдауыңызға болады:

Құрастырушы қойындысының Құралдар тобында:

 • Қатынастарды өңдеу.    Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесін ашады. Қатынас сызығын таңдаған кезде, кесте қатынасын өзгерту үшін, Қатынастарды өңдеу таңдауыңызға болады. Сондай-ақ, қатынас сызығын екі рет басуыңызға болады.

 • Орналасуды тазалау    Қатынастар терезесіндегі экраннан барлық кестелер мен қатынастарды жойыңыз. Бұл пәрмен кестелер мен қатынастарды тек қана жасыратынын ескеріңіз — ол оларды жоймайды.

 • Қатынастар есебі.    Дерекқорда кестелер мен қатынастарды көрсететін есеп жасаңыз. Есеп Қатынастар терезесінде жасырылмаған кестелер мен қатынастарлы ғана көрсетеді.

Құрастырушы қойындысының Қатынастар тобында:

 • Кестені көрсету.    Кестелер мен сұрауларды қатынастар терезесінде қарау мақсатында таңдауыңыз үшін, Кестені көрсету диалогтық терезесін ашады.

 • Кестені жасыру.    Қатынастар терезесінде таңдалған кестені жасырады.

 • Тікелей қатынастар.    Егер көрсетілмеген болса, таңдалған кестенің барлық қатынастары мен байланыстырылған кестелерді Қатынастар терезесінде көрсетеді.

 • Барлық қатынастар.    Дерекқордағы барлық қатынастар мен байланыстырылған кестелерді Қатынастар терезесінде көрсетеді. Жасырын кестелер ( Сипаттар диалогтық терезесінде Жасырын құсбелгі қойылған кестелер) мен олардың қатынастарының «Шарлау параметрлері» диалогтық терезесінде «Жасырын нысандарды көрсету» пәрмені таңдалмайынша көрінбейтінін ескеріңіз.

 • Жабу.    «Қатынастар» терезесін жабады. Егер «Қатынастар» терезесінің орналасуына қандай да бір өзгерістер енгізсеңіз, бағдарлама сол өзгерістерді сақтау керек пе деп сұрайды.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте байланысын жасау

Кесте қатынасын «Қатынастар» терезесін қолдану немесе өрісті Өрістер тізімі терезесінен деректер парағына сүйреу арқылы жасауыңызға болады. Кестелер арасында қатынас орнатқаныңызда, көбінісе талап етілетін болса да, жалпы өрістер атауларының бірдей болуы қажет емес. Оның орнына, ол өрістерде бірдей деректер түрлері болуы қажет. Егер бастапқы кілт өрісі AutoNumber өрісі болып табылса, алайда, егер екі өрістің де FieldSize сипаты бірдей болса, сыртқы кілт өрісі Нөмір өрісі болуы мүмкін. Мысалы, егер екі өрістің де FieldSize сипаты Ұзын бүтін сан болса, AutoNumber өрісі мен Нөмір өрісін салыстыруға болады. Жалпы өрістердің екеуі де Сан өрістері болса, олардың бірдей FieldSize сипат параметрі болуы тиіс.

Кесте қатынасын «Қатынастар» терезесін қолдану арқылы жасау

 1. Файл түймешігін басып, Ашу тармағын таңдаңыз.

 2. Дерекқорды таңда және оны ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Қатынастар тобында Қатынастар түймешігін басыңыз.

 4. Егер ешқандай байланыстар анықталмаған болса, Кестені көрсету диалогтық терезесі автоматты түрде пайда болады. Егер ол пайда болмаса, Құрастырушы қойындысының Байланыстар тобындағы Кестені көрсету пәрменін таңдаңыз.

Кестені көрсету диалогтық терезесі дерекқордағы барлық кестелер мен сұрауларды көрсетеді. Тек кестелерді көру үшін, Кестелер басыңыз. Тек сұрауларды көру үшін, Сұраулар параметрін таңдаңыз. Кестелер мен сұраулардың екеуін де көру үшін, Екеуі параметрін таңдаңыз.

 1. Бір немесе бірнеше кестелер мен сұраулар таңдап, Қосу пәрменін таңдаңыз. Кестелер мен сұрауларды Қатынастар терезесіне қосуды аяқтағаннан соң, Жабу түймешігін басыңыз.

 2. Бір өрісті (әдетте бастапқы кілт) бір кестеден басқа бір кестедегі ортақ өріске (сыртқы кілт) сүйреп апарыңыз. Бірнеше өрісті сүйреп апару үшін, CTRL пернесін басып тұрып, әрбір өрісті таңдаңыз және оларды сүйреп апарыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Көрсетілген өріс атауларының қатынасқа арналған жалпы өрістер екендігін тексеріңіз. Егер өріс атауы қате болса, өріс атауын таңдаңыз және тізімнен жаңа өрісті таңдап алыңыз.

Бұл байланыстың деректер тұтастығын қамтамасыз ету үшін Деректер тұтастығын қамтамасыз ету құсбелгісін қойыңыз. Деректер тұтастығы туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректер тұтастығын түсіну және Деректер тұтастығын қамтамасыз ету бөлімдерін қараңыз.

 1. Жасау пәрменін таңдаңыз.

  Екі кестелер арасында қатынас сызығы сызылады. Егер Деректер тұтастығын қамтамасыз ету құсбелгісін қойсаңыз, сызықтың шеттері жуандау болып келеді. Бұған қоса, Деректер тұтастығын қамтамасыз ету құсбелгісін қайтадан қойсаңыз, 1 нөмірі қатынастың бір жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады, ал шексіздік таңбасы ( ) екінші жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады.

  Ескертулер : 

  • Біреуі біреуге қатынасын жасау.    Жалпы өрістердің екеуінде де (көбінесе, бастапқы кілт пен сыртқы кілт өрістері) ерекше индекстің болуы қажет. Бұл осы өрістердің Индекстелген сипатының Иә (қайталаусыз) орнатылу керектігін білдіреді. Егер екі өрісте де ерекше индекс болса, Access біреуі біреуге қатынасын жасайды.

  • Біреуі көпке қатынасын жасау    Қатынастың «бір» жағында (көбінесе, бастапқы кілт) ерекше индекстің болуы қажет. Бұл осы өрістің Индекстелген сипатының Иә (қайталаусыз) орнатылу керектігін білдіреді. «Бірнеше» жағындағы өрісте ерекше индекс болмау керек. Онда индекстің болуы мүмкін, бірақ көшірмелерге рұқсат берілуі қажет. Бұл осы өрістің Индекстелген сипатының Жоқ немесе Иә (қайталаулармен) орнатылу керектігін білдіреді. Ерекше индекс бір өрісте болып, екіншісінде болмаса, Access «біреуі біреуге» қатынасын жасайды.

«Өрістер тізімі» аумағы арқылы кесте қатынасын жасау

Өрісті деректер кестесінің көрінісінде ашылған қолда бар кестеге Өрістер тізімі терезесінен сүйреу арқылы қосуыңызға болады. Өрістер тізімі терезесі қатысты кестелердегі өрістерге қоса басқа кестелердегі өрістерді де көрсетеді. Өрісті "басқа" (қатысы жоқ) кестесінен сүйрегеніңізде және Іздеу шеберін аяқтағаныңызда, Өрістер тізімі терезесіндегі кесте мен өрісті сүйреген кесте арасында жаңа біреуі біреуге қатынастар автоматты түрде жасалады. Access бағдарламасы жасаған бұл қатынас деректер тұтастығын әдепкідей орнатады. Деректер тұтастығын орнату үшін, қатынасты өңдеуіңіз қажет. Қосымша ақпарат алу үшін Кесте қатынасын өзгерту бөлімін қараңыз.

Кестені деректер кестесінің көрінісінде ашу

 1. Файл қойындысынан Ашу пәрменін таңдаңыз.

 2. Ашу диалогтық терезесінде дерекқор таңдаңыз да оны ашыңыз.

 3. Шарлау аумағында өріс қосып, қатынас жасалатын кестені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Ашу пәрменін таңдаңыз.

«Өрістер тізімі» аумағын ашу

 • ALT+F8 пернелер тіркесімін басыңыз.

  Өрістер тізімі аумағы пайда болады.

Өрістер тізімі терезесі санаттарға топталған дерекқордағы басқа кестелердің барлығын да көрсетеді. Деректер парағы көрінісіндегі кестемен жұмыс істегенде, Access өрістерді Өрістер тізімі терезесіндегі екі санаттың біреуінде көрсетеді: Байланысқан кестелердегі қол жетімді өрістер және Басқа кестелердегі қол жетімді өрістер. Бірінші санат ағымдағы уақытта жұмыс істеп жүрген кестеңізбен байланыс орнатқан барлық кестелер тізімін береді. Екінші санат кестеңіздің байланысы жоқ барлық кестелер тізімін береді.

Өрістер тізімі аумағында кесте атауының жанындағы плюс таңбасын (+ ) басқан кезде, сол кестеде бар барлық өрістердің тізімін көресіз. Кестеге бір өріс қосу үшін керекті өрісті Өрістер тізімі аумағынан деректер парағы көрінісіндегі кестеге сүйреп апарыңыз.

Өріс қосу және Өрістер тізімі аумағынан қатынас жасау

 1. Кестедегі өрістер тізімін көрсету үшін, Өрістер тізімі аумағының кесте атауы жанындағы Басқа кестелердегі қол жетімді өрістер астында қосу белгісін (+) басыңыз.

 2. Керекті өрісті Өрістер тізімі аумағынан деректер парағы көрінісінде ашылған кестеге сүйреп апарыңыз.

 3. Кірістіру сызығы пайда болғаннан кейін, өрісті кірістіру орнына тастаңыз.

  Іздеу шебері іске қосылады.

 4. Іздеу шебері жұмысын аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

  Өріс деректер парағы көрінісіндегі кестеде пайда болады.

Өрісті "басқа" (қатысы жоқ) кестеден сүйрегеніңізде және Іздеу шеберін толтырғаныңызда, Өрістер тізімі ішіндегі кесте мен өрісті сүйреген кесте арасында жаңа біреуі бірге қатысы автоматты түрде жасалады. Access бағдарламасы жасаған бұл қатынас деректер тұтастығын әдепкідей орнатады. Деректер тұтастығын орнату үшін, қатынасты өңдеу қажет. Қосымша ақпарат алу үшін Кесте қатынасын өзгерту бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте байланысын жою

Кесте қатынасын жою үшін, Қатынастар терезесіндегі қатынас сызығын жоюыңыз қажет. Меңзерді қатынас сызығына нұсқайтындай етіп абайлап орналастырып, сызықты басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде жуандау болады. Қатынас сызығы таңдалғаннан соң, DELETE пернесін басыңыз. Қатынасты жойған кезде, сол қатынасты қолдайтын деректер тұтастығын, егер де қосылған болса, жоятыныңызды ескеріңіз. Нәтижесінде, Access қатынастың "бірнеше" жағындағы тегінен айырылған жазбалардың жасалуына автоматты түрде кедергі жасамайды.

 1. Дерекқормен жұмыс істеу қойындысының Қатынастар тобындағы Қатынастар түймешігін басыңыз.

  Қатынастар терезесі пайда болады. Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Қатынастар терезесін бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету диалогтық терезесі пайда болады. Егер диалогтық терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысының Қатынастар тобындағы Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

  Қатынас жолдары көрсетілген барлық қатынастары бар кестелер шығарылады.
  .

 3. Жойылатын қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 4. DELETE пернесін басыңыз.

  –немесе–

Тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, содан соң Жою түймешігін басыңыз.

 • Access бағдарламасы Таңдалған қатынасты дерекқордан шынымен жойғыңыз келе ме? деген хабарлама көрсетуі мүмкін. Егер бұл растау хабарламасы пайда болса, Иә жауабын таңдаңыз.

Ескерту : Егер кесте қатынасында пайдаланылатын кестелер, басқа адамның немесе үдірістің немесе дерекқор нысанында (пішін сияқты) қолданысында болған жағдайда, қатынасты жоюға мүмкіндік болмайды. Қатынасты жоюдан бұрын, әуелі осы кестелерді қолданатын қандай да бір ашық нысандарды жабуыңыз қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынасын өзгерту

Кесте қатынасын қатынастар терезесінен таңдау және өңдеу арқылы өзгертуге болады. Меңзерді қатынас сызығына нұсқайтындай етіп абайлап орналастырып, сызықты таңдау үшін басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде жуандау болып көрінеді. Байланыс сызығының таңдалған күйінде, оны екі рет басыңыз немесе Құрастырушы қойындысының Құралдар тобындағы Қатынастарды өңдеу пәрменін таңдаңыз. Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесінде өзгерістер енгізу

 1. Дерекқормен жұмыс істеу қойындысының Қатынастар тобындағы Қатынастар түймешігін басыңыз.

  Қатынастар терезесі пайда болады. Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Қатынастар терезесін бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету диалогтық терезесі пайда болады. Егер диалогтық терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысының Қатынастар тобындағы Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

  Қатынас жолдары көрсетілген барлық қатынастары бар кестелер шығарылады.
  .

 3. Өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 4. Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

 5. Өзгерістерді енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

  Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі кестелер қатынасын өзгертуге мүмкіндік береді. Әсіресе, қатынастың кез келген жағындағы кестелерді не сұрауларды немесе өрістерді өзгертуге болады. Сонымен бірге, біріктіру түрін орнатуға немесе деректер тұтастығын қамтамасыз етуге және каскадтық параметрді таңдауға болады. Біріктіру түрі және оны орнатудың жолы туралы қосымша ақпаратты Біріктіру түрін орнату бөлімінен қараңыз. Деректер тұтастығын қамтамасыз ету және каскадтық параметрді таңдау жолы туралы қосымша ақпаратты Деректер тұтастығын қамтамасыз ету бөлімінен қараңыз.

Қосылыс түрін орнату

Кесте қатынасын анықтаған кезде, қатынас жайындағы фактілер сұрау жасақтамаларыңызды хабардар етеді. Мысалы, егер екі кесте арасындағы қатынасты анықтасаңыз, содан соң сол кестелерді қолданатын сұрауды жасасаңыз, Access бағдарламасы әдепкі ұқсас өрістерді қатынаста көрсетілген өрістер негізінде таңдайды. Бұл бастапқы әдепкі мәндерді сұрау ішінде айналып өтуге болады, бірақ қатынас қамтамасыз еткен мәндер көп жағдайда өздерінің дұрыстығын растайды. Бірнеше кестеден алынған деректерді салыстыру мен бірге тоғыстыру қарапайым дерекқорлардан басқа барлық дерекқорларды жиі жасайтыныңызға қатынасты, қатынастар жасау арқылы әдепкілерді орнату уақытыңызды үнемдеуі және тиімді болуы мүмкін.

Бірнеше кестелік сұрау бірнеше кестедегі ортақ өрістердегі мәндерді сәйкестендіру арқылы біріктіреді. Сәйкестендіру мен біріктіруді орындайтын әрекет «қосу» деп аталады. Мысалы, тұтынушылардың тапсырыстарын көрсеткіңіз келді дейік. «Тұтынушылар» кестесі мен «Тапсырыстар» кестесін «Тұтынушы идентификаторы» өрісінің ішінде қосатын сұрау жасайсыз. Сұрау нәтижесінде тек тиісті сәйкестік табылған жолдардағы тұтынушы туралы ақпарат пен тапсырыс туралы мәлімет болады.

Әр қатынасқа арнап көрсете алатын мәндердің біреуі біріктіру түрі болып табылады. Біріктіру түрі сұрау нәтижесіне қай жазбаларды қосу керектігін Access бағдарламасына айтады. Мысалы, тұтынушы идентификаторы білдіретін жалпы өрістердегі тұтынушы кестесі мен тапсырыстар кестесін біріктіретін сұрауды қайтадан қарастырайық. Әдепкі біріктіру түрін (ішкі біріктіру деп аталатын) қолдану арқылы, сұрау жалпы өрістері (біріктірілген өрістер деп те аталады) тең болып келетін тұтынушы жолдары мен тапсырыстар жолдарын ғана қайтарады.

Алайда, барлық Тұтынушыларды қосқыңыз келді делік — тіпті ешқандай тапсырыстар жасамаған адамдарды да. Бұған қол жеткізу үшін, біріктіру түрін ішкі біріктіруден сол жақ сыртқы біріктіру деп аталатынына өзгертуіңіз қажет. Сол жақ сыртқы біріктіру қатынастың сол жағындағы кестелердегі барлық жолдарды және оң жақтағы кестедегіге ұқсайтындарын ғана қайтарады. Оң жақ сыртқы біріктіру оң жақтағы барлық жолдарды және сол жақтағыға ұқсайтындарын ғана қайтарады.

Ескерту : Бұл жағдайда, "сол" және "оң" Қатынастар терезесін емес, Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесіндегі кестелердің орналасуын көрсетеді.

Сіз бұл қатынастағы кестелерді қосатын сұраудан ең жиі керек болатын нәтиже туралы ойланып, содан кейін тиісінше біріктіру түрін орнатқаныңыз жөн.

Біріктіру түрін орнату

 1. Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесіндегі Біріктіру түрі параметрін таңдаңыз.

  Біріктіру сипаттары диалогтық терезесі пайда болады.

 2. Таңдау жасап, ОК түймешігін басыңыз.

Келесі кесте (Тұтынушылар мен Тапсырыстар кестелерін қолдану арқылы) Біріктіру сипаттары диалогтық терезесінде көрсетілетін үш таңдауды, олар қолданатын біріктіру түрін және әр кестеге барлық жолдардың немесе ұқсас жолдардың қосылған-қосылмағанын көрсетеді.

Таңдау

Қатыстық біріктіру

Сол жақ кесте

Оң жақ кесте

1. Тек екі кестедегі қосылған өрістері тең жолдарды қамтиды.

Ішкі қосылыс

Тиісті жолдар

Тиісті жолдар

2. "Тұтынушылар" кестесіндегі БАРЛЫҚ жазбалар мен "Тапсырыстар" кестесіндегі қосылған өрістері тең жазбаларды қамтиды.

Сол жақ сыртқы қосылыс

Барлық жолдар

Тиісті жолдар

3. "Тапсырыстар" кестесіндегі БАРЛЫҚ жазбалар мен "Тұтынушылар" кестесіндегі қосылған өрістері тең жазбаларды қамтиды.

Оң жақ сыртқы қосылыс

Тиісті жолдар

Барлық жолдар

Сіз 2 немесе 3-параметрді таңдаған кезде, байланыс сызығында көрсеткі пайда болады. Бұл көрсеткі байланыстың тек сәйкес жолдарды көрсететін жағын көрсетеді.

«Біріктіру сипаттары» диалогтық терезесінде өзгертулер енгізу

 1. Дерекқормен жұмыс істеу қойындысының Қатынастар тобындағы Қатынастар түймешігін басыңыз.

  Қатынастар терезесі пайда болады. Егер ешқандай байланыстарды әлі анықтамаған болсаңыз және Қатынастар терезесін бірінші рет ашып отырсаңыз, Кестені көрсету диалогтық терезесі пайда болады. Егер диалогтық терезесі пайда болса, Жабу түймешігін басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Қатынастар тобында Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

  Барлық қатынастары бар кестелер көрсетіліп, қатынас сызықтарын көрсетеді.

 3. Өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 4. Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Біріктіру түрі параметрін таңдаңыз.

 2. Біріктіру сипаттары диалогтық терезесіндегі параметрді таңдап, OK түймешігін басыңыз.

 3. Қатынасқа қосымша өзгерістер енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер тұтастығын қамтамасыз ету

Деректер тұтастығын қолданудың мақсаты тегінен айырылған жазбаларды болдырмау және өмірде жоқ басқа жазбаларға сілтейтін жазбалардың болмауы үшін сілтемелерді синхрондалған күйде сақтау болып табылады. Деректер тұтастығын кесте қатынасы үшін арнайы қосу арқылы күшейту. Орнатқаннан соң, Access бағдарламасы сол кесте қатынасының деректер тұтастығын бұза алатын қандай да бір амалды қабылдамайды. Access бағдарламасы сілтеме мақсатын өзгертетін жаңартуларды және жоятын өшірілімдерді қабылдамайды. Барлық қатысы бар жолдардың сәйкесінше өзгеруі үшін, Access қатысы бар жаңартуларды және өшірілімдерді толтыру үшін, Каскадтық параметрлерді орнату бөлімін қараңыз.

Деректер тұтастығын қосу немесе ажырату

 1. «Қатынастар» терезесінде өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 2. Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Деректер тұтастығын қамтамасыз ету параметріне құсбелгі қойыңыз.

 2. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Сілтемелер тұтастығын қолданғаннан кейін, келесі ережелер қолданылатын болады:

 • Бірінші кезекті кестенің бірінші кезекті өрісінде болмаған жағдайда, бір байланысты кестенің сыртқы кілт өрісіне мән енгізуге болмайды — мұны істеген жағдайда оқшау жазбалар пайда болады.

 • Егер байланысты кестеде сәйкес жазбалар бар болса, бірінші кезекті кестедегі жазбаны жоюға болмайды. Мысалы, бір қызметкерге "Тапсырыстар" кестесінде тапсырыстар берілген жағдайда, "Қызметкерлер" кестесінен ол қызметкердің жазбасын жоюға болмайды. Бірінші кезекті жазба мен барлық байланысты жазбаларды Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою құсбелгісін қою арқылы бір әрекетпен жоюға болады.

 • Егер негізгі кестедегі бастапқы кілтті өзгерту тегінен айырылған жазбаларды жасайтын болса, оны өзгерте алмайсыз. Мысалы, егер Тапсырыс мәліметі кестесіндегі сол Тапсырысқа тағайындалған қандай да бір сызық элементтері болса, Тапсырыстар кестесінде реттік нөмірді өзгерте алмайсыз. Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту құсбелгіні қою арқылы бір амалдағы негізгі жазбаны және барлық қатысы бар жазбаларды жаңартуыңызға болады.

  Ескертулер : Егер деректер тұтастығын қосумен байланысты қиыншылықтарға ұшырасаңыз, деректер тұтастығын орнату үшін келесі шарттардың қажет екендігін ескеріңіз:

  • Бірінші кезекті кестедегі ортақ өріс бірінші кезекті кілт болуы немесе оның бірегей индексі болуы керек.

  • Ортақ өрістердің деректер түрі бірдей болуы керек. Бір ерекшелігі — Автосанағыш өрісі Өріс өлшемі сипатының параметрі Ұзын бүтін болатын бір сан өрісімен байланысты болуы мүмкін.

  • Кестелердің екеуі де бір Access дерекқорында болуы керек. Деректер тұтастығы сілтенген кестелерде орнатылмайды. Алайда, егер түпкі кестелер Access пішімінде болса, олар сақталған дерекқорды ашуыңызға және сол дерекқорда деректер тұтастығын орнатуыңызға болады.

Каскадтау параметрлерін орнату

Қатынастың "бір" жағындағы мәнді өзгертудің дәлелді қажеттілігі бар жағдайға душар болуыңыз мүмкін. Мұндай жағдайда, жалғыз амал бөлігі ретінде Access бағдарламасының қатысы бар барлық жолдарды қатарлап түрде жаңартуы қажет. Осылай жасау арқылы,  — кей жолдардың жаңартылуы және кейбіреуінің жаңартылмауы сияқты дерекқордың үйлесімсіз күйде қалмауы үшін, жаңарту толық орын алады. Access бағдарламасы Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту параметрін қолдау арқылы бұл қиындыққа тап болмауға көмектеседі. Деректер тұтастығын орнатқаныңызда және Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту параметрін таңдағаныңызда, содан соң бастапқы кілтті жаңартқаныңызда, Access бастапқы кілтке сілтенетін барлық өрістерді автоматты түрде жаңартады.

Жолды және барлық қатысы бар жазбаларды жоюыңыз қажет болу мүмкін — мысалы, жіберуші жазбасы және сол жіберушіге қатысты барлық тапсырыстар. Осы себепке байланысты, Access бағдарламасы Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою параметрін қолдайды. Деректер тұтастығын орнатқаныңызда және Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою параметрін таңдағаныңызда, бастапқы кілтті қамтитын жазбаны жойған кезіңізде Access бастапқы кілтке сілтенетін барлық жазбаларды автоматты түрде жояды.

Қатарлап жаңартуды және/немесе қатарлап жоюды қосу немесе ажырату

 1. «Қатынастар» терезесінде өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 2. Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Деректер тұтастығын қамтамасыз ету параметріне құсбелгі қойыңыз.

 2. Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту немесе Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою құсбелгіні қойыңыз немесе екеуін де таңдаңыз.

 3. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Ескерту : Егер бастапқы кілт AutoNumber өрісі болып табылса, Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту құсбелгіні қою еш әсер етпейді, себебі AutoNumber өрісіндегі мәнді өзгерте алмайсыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×