Кесте көрініс өзгерту

Кестеңіздің көрінісін өзгерту үшін, кесте мәнерін (немесе Жылдам мәнерді) қолдана да, кестенің құрылымын не жиегін өзгерте де, кестенің ұяшықтарына бояу не әсер қоса да, я болмаса кестенің өң-түсін өзгерте де аласыз.

Не істеуді қалайсыз?

Кесте мәнерін өзгерту

Кесте мәнерінің параметрлерін өзгерту

Кесте жиегін қосу немесе өзгерту

Кесте ұяшығының бояуын қосу немесе өзгерту

Кесте өңінің түсін қосу немесе өзгерту

Кесте ұяшығының әсерін қосу немесе өзгерту

Кесте әсерін қосу немесе өзгерту

Кестеден немесе кесте ұяшығынан бояуды жою

Кестеден немесе кесте ұяшығынан әсерді жою

Кесте мәнерін өзгерту

Кесте мәнері (немесе Жылдам мәнер) — көрменің тақырып түсі алынған түстер тіркесімінен тұратын басқа пішімдеу параметрлер тіркесімі. Қосқан кез келген кестенің оған автоматты түрде қолданылатын кесте мәнері бар. Кесте мәнерлерінің нобайлары Кесте мәнерлері тобындағы Жылдам мәнерлер жиынтығында көрсетіледі. Жылдам мәнер нобайының үстіне меңзерді қойғанда, Жылдам мәнер кестеңізге қалай әсер ететінін көре аласыз.

 1. Басқа кесте мәнері қолданылатын кестені таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан қажетті кесте мәнерін таңдаңыз. Қосымша кесте мәнерлерін көру үшін, Қосымша түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

  Әдепкі немесе кез келген басқа кесте мәнерін өшіру үшін, Қосымша түймешігін Түймешік суреті басып, Кестені тазалау параметрін таңдаңыз.

  Кеңес : Кесте мәнерін жасайтын барлық жаңа кестелерге әдепкі кесте мәнері ретінде қолданылуы үшін, кесте мәнерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірде Әдепкі пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте мәнерінің параметрлерін өзгерту

Кесте мәнерінің параметрлері тобында параметрлерді таңдау арқылы кесте мәнерін кестеңіздің белгілі бөліктеріне қолдана аласыз.

 1. Кесте мәнерінің параметрлерін өзгерту қажет кестені таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерінің параметрлері тобынан келесі әрекеттердің бір немесе бірнешеуін орындаңыз:

  Кесте құралдарының жасақтама қойындысы

  • Кестенің бірінші жолын айыру үшін, Үстіңгі деректеме жолы параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  • Кестенің соңғы жолын айыру үшін, Қорытындылар жолы параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  • Кезектесе штрихталған жолдар алу үшін, Жолдар өңірі параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  • Кестенің бірінші бағанын айыру үшін, Бірінші баған параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  • Кестенің соңғы бағанын айыру үшін, Соңғы баған параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

  • Кезектесе штрихталған бағандар алу үшін, Топталған бағандар параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте жиегін қосу немесе өзгерту

 1. Кесте жиегі қосылатын немесе өзгертілетін кесте ұяшықтарын таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Шектерді бояутобынан келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  Кесте құралдарының жасақтама қойындысы

  • Жиектің түсін өзгерту үшін, Қаламұш түсі жанындағы көрсеткіні нұқып, қажетті түсті таңдаңыз.

   тақырып түсі жоқ түске ауысу үшін, Қосымша жиек түстері параметрін таңдап, не Стандартты қойындысындағы қажетті түсті таңдаңыз, не Өзгертпелі қойындысындағы өз түсіңізді араластырыңыз. Егер кейін құжаттың тақырып өзгертсеңіз, өзгертпелі түстер мен Стандартты қойындысындағы түстер жаңартылмайды.

  • Жиектің енін өзгерту үшін, Қалам ені жанындағы көрсеткіні нұқып, қажетті қалыңдықты таңдаңыз.

  • Жиектің сызық мәнерін өзгерту үшін, Қалам мәнері жанындағы көрсеткіні нұқып, қажетті сызық мәнерін таңдаңыз.

 3. 2-қадамда таңдаған түсті, енді немесе сызық мәнерін кестеге қолдану үшін, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Меңзер қарындаш түрінде болған кезде Кестелерді сызу үшін пайдаланылатын қарындаш , өзгертілетін жиектерді таңдаңыз.

  • Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Жиектер түймешігін басып, өзгертілетін жиек параметрін таңдаңыз.

Кеңес : Кесте ұяшықтарының арасындағы жиектерді жою үшін, Өшіргіш құралын қолдана аласыз. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Шектерді бояу тобынан Өшіргіш параметрін таңдаңыз немесе меңзер қарындаш Кестелерді сызу үшін пайдаланылатын қарындаш түрінде болған кезде, SHIFT пернесін басып тұрыңыз да , жойғыңыз келген жиектерді нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте ұяшығының бояуын қосу немесе өзгерту

Бояу — ұяшықтың іші. Кесте ұяшығының бояу түсін қосқан немесе өзгерткен кезде, оған қоса бояуға құрам, сурет немесе градиент қоса аласыз. Градиент — түстер мен көлеңкелердің біртіндеп өзгеруі, көбінесе бір түстен екінші түске немесе бір түстің бір көлеңкесінен екінші көлеңкесіне өзгеруі.

 1. Бояу қосылатын кесте ұяшықтарын таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Көлеңкелеу жанындағы көрсеткіні нұқып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Кесте құралдарының жасақтама қойындысы

  • Бояу түсін қосу немесе өзгерту үшін, қажетті түсті таңдаңыз немесе ешбір түсті таңдамау үшін, Бояу жоқ түймешігін басыңыз.

   тақырып түсі жоқ түске ауысу үшін, Қосымша бояу түстері параметрін таңдап, Стандартты қойындысындағы қажетті түсті таңдаңыз немесе Өзгертпелі қойындысындағы өз түсіңізді араластырыңыз. Егер кейін құжаттың тақырып өзгертсеңіз, өзгертпелі түстер мен Стандартты қойындысындағы түстер жаңартылмайды.

  • Бояу суретін қосу немесе өзгерту үшін, Сурет параметрін таңдап, қолданылатын суретті қамтитын қалтаны табыңыз да, сурет файлын нұқып, Кірістіру түймешігін басыңыз.

   Бояу әсері ретінде суретті қосқан кезде, ұяшыққа сыю үшін, оның өлшемі өзгереді және бүлінуі мүмкін. Сурет бүлінбес үшін, ұяшықтың немесе кестенің өлшемін өзгерте аласыз.

  • Бояу градиентін қосу немесе өзгерту үшін, Градиент параметрін нұсқап, қажетті түрді таңдаңыз.

   Градиентті баптау үшін, Басқа градиенттік бояулар түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

  • Бояу құрамын қосу немесе өзгерту үшін, Сурет құрамы дегенге нұсқап, қажетті құрамды таңдаңыз.

   Құрамды баптау үшін, Қосымша сурет құрамдары түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте өңінің түсін қосу немесе өзгерту

Бүкіл кесте өңінің түсін қоса немесе өзгерте аласыз. Өң түсі кесте ұяшықтарына қолданылған кез келген бояу түсінің астында жатады.

 1. Кестеде бір ұяшықты нұқыңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Көлеңкелеу жанындағы көрсеткіні нұқып, Кесте өңі параметрін таңдаңыз.

  Кесте құралдарының жасақтама қойындысы

 3. Қалаған түсті таңдаңыз немесе ешбір түсті таңдамау үшін, Бояу жоқ түймешігін басыңыз.

  тақырып түсі жоқ түске ауысу үшін, Қосымша бояу түстері параметрін таңдап, Стандартты қойындысындағы қажетті түсті таңдаңыз немесе Өзгертпелі қойындысындағы өз түсіңізді араластырыңыз. Егер кейін құжаттың тақырып өзгертсеңіз, өзгертпелі түстер мен Стандартты қойындысындағы түстер жаңартылмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте ұяшығының әсерін қосу немесе өзгерту

Ескерту : Көлеңке және Шағылысу әсерлерін жеке кесте ұяшықтарына емес, тек бүкіл кестеге ғана қолдануға болады.

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Әсерді кейбір кесте ұяшықтарына қолдану үшін, әсер қосылатын кесте ұяшықтарын таңдаңыз.

  • Әсерді барлық кесте ұяшықтарына қолдану үшін, кесте ұяшығын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірде Кестені бөлектеу пәрменін таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Әсерлер түймешігін басыңыз.

  Кесте құралдарының жасақтама қойындысы

 3. Жиекті қосу немесе өзгерту үшін, Ұяшық жақтауы параметрін нұсқап, қажетті жақтауды таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте әсерін қосу немесе өзгерту

 1. Әсер қосылатын кестені таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Әсерлер түймешігін басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Кесте құралдарының жасақтама қойындысы

  • Көлеңкені қосу немесе өзгерту үшін, Көлеңке параметрін нұсқап, қажетті көлеңкені таңдаңыз.

   Көлеңкені баптау үшін, Көлеңке параметрлері түймешігін басып, қажетті параметрді таңдаңыз.

  • Бейне көріністі қосу немесе өзгерту үшін, Шағылысу параметрін нұсқап, қажетті түрді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кестеден немесе кесте ұяшығынан бояуды жою

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Кестені таңдау үшін, кесте ұяшығын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірде Кестені бөлектеу пәрменін таңдаңыз.

  • Кестенің бөлігін таңдау үшін, бояуын жою қажет ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Көлеңкелеу параметрін таңдап, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Бояу түсін, суретті немесе құрамын жою үшін, Бояу жоқ түймешігін басыңыз.

  • Бояу градиентін жою үшін, Градиент параметрін таңдап, Градиент жоқ түймешігін басыңыз.

  • Кестенің өң бояуын жою үшін, Кесте өңі параметрін таңдап, Бояу жоқ түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кестеден немесе кесте ұяшығынан әсерді жою

 1. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Кестені таңдау үшін, кесте ұяшығын тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірде Кестені бөлектеу пәрменін таңдаңыз.

  • Кесте бөлігін таңдау үшін, бояуын жою қажет ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы қойындысының Кесте мәнерлері тобынан Әсерлер түймешігін басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Кесте ұяшығынан немесе кестеден жиекті жою үшін, Ұяшық жақтауы параметрін таңдап, Бедерсіз түймешігін басыңыз.

  • Кестеден көлеңкені жою үшін, Көлеңке параметрін таңдап, Көлеңке жоқ түймешігін басыңыз.

  • Кестеден бейне көріністі жою үшін, Шағылысу параметрін таңдап, Шағылысу жоқ түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Егер бірнеше жеке әсермен қосқан болсаңыз, барлық әсерді жою үшін, 2-қадамды қайталаңыз.

Кеңес : Кесте ұяшықтарындағы немесе бүкіл кестедегі мәтіннің көрінісін өзгерту үшін, Кестелермен жұмыс істеу бөлімі астындағы Құрастырушы тобының WordArt мәнерлері тобынан немесе Басты қойындысындағы Қаріп тобынан қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×