Кестені пішімдеу

Кесте жасалғаннан кейін, Microsoft Office Word 2007 бағдарламасы кестені пішімдеудің көптеген жолдарын ұсынады. Егер «Кесте мәнерлері» параметрін пайдалануды таңдасаңыз, кестені тұтасымен бірден пішімдеуге болады және нақты бір мәнерді қолданудан бұрын сол мәнермен пішімделгенде кестенің қандай көрініске ие болатынын алдын ала қарап алуға да болады.

Ұяшықтарды бөлу немесе біріктіру, бағандар мен жолдарды қосу немесе жою немесе жиектерді қосу арқылы кестелердің арнайы көрінісін жасауға болады. Егер ұзын кестемен жұмыс істесеңіз, кесте тақырыптарын кесте көрінетін әрбір бетте қайталауға болады. Кестенің көрінісін бұзатын ыңғайсыз бет үзілімдерін болдырмау үшін, кестенің беттердің қай жерінде қалай үзілуі керектігін көрсетуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Кестені тұтастай пішімдеу үшін «Кесте мәнерлері» параметрін пайдалану

Жиектерді қосу немесе жою

Тор сызықтарын көрсету немесе жасыру

Ұяшық, жол немесе баған қосу

Ұяшықты, жолды немесе бағанды жою

Ұяшықтарды біріктіру немесе бөлу

Кесте тақырыбын кейінгі беттерде қайталау

Кестенің қай жерде бөлінетінін көрсету

Кестені тұтастай пішімдеу үшін «Кесте мәнерлері» параметрін пайдалану

Кесте жасалғаннан кейін «Кесте мәнерлері» параметрін пайдаланып кестені тұтастай пішімдеуге болады. Меңзерді алдын ала пішімделген кесте мәнерлерінің әрқайсысының үстіне қойып, кестенің қандай көрініске ие болатынын алдын ала қарап алуға болады.

 1. Пішімдегіңіз келетін кестені нұқыңыз.

 2. Кесте құралдары астында Жасақтау қойындысын нұқыңыз.

 3. Кесте мәнерлері тобында, пайдаланғыңыз келетін мәнерді тапқанша меңзерді әрбір кесте мәнерінің үстіне қойып көріңіз.

  Ескерту : Қосымша мәнерлерді көру үшін Қосымша көрсеткісін нұқыңыз Түймешік суреті .

 4. Кестеге қолдану үшін мәнерді нұқыңыз.

 5. Кесте мәнерінің параметрлері тобында, таңдалған мәнерді қолдану немесе жою үшін әрбір кесте элементінің қасына құсбелгіні қойыңыз немесе алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жиектерді қосу немесе жою

Кестені қалауыңыз бойынша пішімдеу үшін жиектерді қосуға немесе жоюға болады.

Кесте жиектерін қосу

 1. Кесте құралдары астында Орналасу қойындысын нұқыңыз.

 2. Кесте тобындағы Таңдау түймешігін басыңыз, одан кейін Кестені таңдау түймешігін басыңыз.

 3. Кесте құралдары астында Жасақтау қойындысын нұқыңыз.

 4. Кесте мәнерлері тобындағы Жиектер түймешігін басыңыз, одан кейін төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Алдын ала анықталған жиектердің бірін нұқыңыз.

  • Жиектер және бояу түймешігін басыңыз, Жиектер қойындысын нұқыңыз, одан кейін қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Кестенің жиектерін толық жою

 1. Кесте құралдары астында Орналасу қойындысын нұқыңыз.

 2. Кесте тобындағы Таңдау түймешігін басыңыз, одан кейін Кестені таңдау пәрменін таңдаңыз.

 3. Кесте құралдары астында Жасақтау қойындысын нұқыңыз.

 4. Кесте мәнерлері тобында Жиектер параметрін таңдап, Жиексіз түймешігін басыңыз.

Кесте жиектерін тек қана көрсетілген ұяшықтарға қосу

 1. Өзіндік қойындысыныңЕже тобында Көрсету/Жасыру түймешігін нұқыңыз.

  Word таспасы

 2. Ұяшықты аяқтаушы таңбаларын қоса алып, қажетті ұяшықтарды таңдаңыз.

  Ұяшықты таңдау

 3. Кесте құралдары астында Жасақтау қойындысын нұқыңыз.

 4. Кесте мәнерлері тобында Жиектер параметрін таңдаңыз, одан кейін қосқыңыз келетін жиекті нұқыңыз.

Кесте жиектерін тек қана көрсетілген ұяшықтардан жою

 1. Өзіндік қойындысыныңЕже тобында Көрсету/Жасыру түймешігін нұқыңыз.

  Word таспасы

 2. Ұяшықты аяқтаушы таңбаларын қоса алып, қажетті ұяшықтарды таңдаңыз.

  Ұяшықты таңдау

 3. Кесте құралдары астында Жасақтау қойындысын нұқыңыз.

 4. Кесте мәнерлері тобында Жиектер параметрін таңдап, Жиексіз түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тор сызықтарын көрсету немесе жасыру

Кестеге жиектер қолданылмаған жағдайда, тор сызықтары кесте ұяшықтарының жиектерін бейнебетте көрсетеді. Жиектері бар кестедегі тор сызықтарын жасырсаңыз, өзгерісті көре алмайсыз, себебі тор сызықтары жиектердің артында қалады. Тор сызықтарын көру үшін жиектерді жойыңыз.

Жиектерден айырмашылығы, тор сызықтары тек қана бейнебетте көрінеді және олар ешқашан басып шығарылмайды. Тор сызықтары ажыратылса, кесте басып шығарылатын түрінде көрсетіледі.

Ескерту : Құжатты Веб-браузер немесе алдын ала қарап алу күйінде көргенде тор сызықтары көрінбейді.

Құжатта кестенің тор сызықтарын көрсету немесе жасыру

 • Кесте құралдары астында Орналасу қойындысының Кесте тобында Тор сызықтарын көру түймешігін нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшық, жол немесе баған қосу

Ұяшық қосу

 1. Ұяшық кірістіргіңіз келетін жердің оң жағындағы немесе оның жоғарғы жағындағы ұяшықты нұқыңыз.

 2. Кесте құралдары астында Орналасуқойындысының, Жолдар & Бағандар тілқатысу терезесін іске қосушының түймешігін нұқыңыз.

 3. Төмендегі параметрлердің бірін таңдаңыз:

Нұқу

Мақсат

Ұяшықтарды оңға ығыстыру

Ұяшықты кірістіру және сол жолдағы басқа барлық ұяшықтарды оңға ығыстыру.

Ескерту : Бұл параметр басқа жолдармен салыстырғанда ұяшықтар саны көбірек жолдың пайда болуына әкелуі мүмкін.

Ұяшықтарды төмен ығыстыру

Ұяшықты кірістіру және сол бағандағы қалған бар ұяшықтарды бір жолға төменге жылжыту. Ішінде бұрыннан бар соңғы ұяшық болатын жаңа жол кестенің төменгі жағына қосылады.

Толық жолды кірістіру

Нұқылған ұяшықтың жоғарғы жағына жол кірістіру.

Толық бағанды кірістіру

Нұқылған ұяшықтың оң жағына баған кірістіру.

Жол қосу

 1. Жол қосқыңыз келетін жердің жоғарғы немесе төменгі жағында орналасқан ұяшықты нұқыңыз.

 2. Кесте құралдары астында Орналасу қойындысын нұқыңыз.

 3. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Нұқылған ұяшықтың жоғарғы жағына жол қосу үшін, Жолдар мен бағандар тобындағы Жоғарғы жағына кірістіру түймешігін басыңыз.

  • Нұқылған ұяшықтың төменгі жағына жол қосу үшін, Жолдар мен бағандар тобындағы Төменгі жағына кірістіру түймешігін басыңыз.

Баған қосу

 1. Баған қосқыңыз келетін жердің оң немесе сол жағындағы ұяшықты нұқыңыз.

 2. Кесте құралдары астында Орналасу қойындысын нұқыңыз.

 3. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Нұқылған ұяшықтың сол жағына баған қосу үшін, Жолдар мен бағандар тобындағы Сол жағына кірістіру түймешігін басыңыз.

  • Нұқылған ұяшықтың оң жағына баған қосу үшін, Жолдар мен бағандар тобындағы Оң жағына кірістіру түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшықты, жолды немесе бағанды жою

 1. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

Таңдау

Мақсат

Ұяшық

Ұяшықтың сол жақ жиегін нұқыңыз. Ұяшықты таңдау .

Жол

Жолдың сол жағын нұқыңыз. Жолды таңдау

Баған

Бағанның жоғарғы тор сызығын немесе жоғарғы жиегін нұқыңыз. Баған таңдау

 1. Кесте құралдары астында Орналасу қойындысын нұқыңыз.

 2. Жолдар мен бағандар тобында Жою түймешігін басыңыз, одан кейін қажетінше Ұяшықтарды жою, Жолдарды жою немесе Бағандарды жою түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшықтарды біріктіру немесе бөлу

Ұяшықтарды біріктіру

Бір жолда немесе бағанда орналасқан екі немесе одан да көп ұяшықтарды бір ұяшыққа біріктіруге болады. Мысалы, бірнеше бағанды қамтитын кесте тақырыбын жасау үшін бірнеше ұяшықты көлденеңінен біріктіруге болады.

 1. Ұяшықтың сол жиегін нұқып, қажетті басқа ұяшықтар бойынша сүйреу арқылы біріктіргіңіз келген ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Кесте құралдары астындағы Орналасу қойындысының Біріктіру тобынан Ұяшықтарды біріктіру түймешігін басыңыз.

Ұяшықтарды бөлу

 1. Ұяшықты нұқыңыз немесе бөлгіңіз келетін бірнеше ұяшықты таңдаңыз.

 2. Кесте құралдары астындағы Орналасу қойындысының Біріктіру тобынан Ұяшықтарды бөлу түймешігін басыңыз.

 3. Таңдалған ұяшықтарды бөлгіңіз келетін бағандардың немесе жолдардың санын енгізіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте тақырыбын кейінгі беттерде қайталау

Өте ұзын кестемен жұмыс істеген кезде, ол бет үзілімі орналасқан жерде бөлінеді. Кесте тақырыптары әрбір бетте қайталанатындай етіп кестені реттеуге болады.

Кестенің қайталанатын тақырыптары тек қана Басып шығаруды орналастыру көрінісі және құжатты басып шығарғанда көрінеді.

 1. Тақырып жолын немесе жолдарын таңдаңыз. Таңдалған бөлік кестенің бірінші жолын қамтуы тиіс.

 2. Кесте құралдары астындағы Орналасу қойындысының Деректер тобынан Тақырып жолдарын қайталау түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Word бағдарламасы автоматты бет үзілімінен пайда болатын әрбір жаңа бетте кесте тақырыптарын автоматты түрде қайталайды. Кесте ішінде бет үзілімі қолмен кірістірілсе, Word бағдарламасы тақырыпты қайталамайды.

Беттің жоғарғы жағы

Кестенің қай жерде бөлінетінін көрсету

Өте ұзын кестемен жұмыс істеген кезде, ол бет үзілімі орналасқан жерде бөлінеді. Әдепкі күй бойынша, егер бет үзілімі үлкен жолда болса, Microsoft Word бағдарламасы бет үзіліміне жолды екі бет арасында бөлуге мүмкіндік береді.

Кесте бірнеше беттерде орналасқанда, кестедегі мәліметтердің дұрыс көрінуін қамтамасыз ету үшін кестеге өзгерістер енгізуге болады.

Кесте жолының беттер арасында үзілуін болдырмау

 1. Кестенің ішінде нұқыңыз.

 2. Кесте құралдары астында Орналасу қойындысын нұқыңыз.

 3. Кесте тобында Сипаттар пәрменін таңдаңыз, одан кейін Жол қойындысын нұқыңыз.

 4. Жолдың беттер арасында үзілуіне рұқсат ету құсбелгісін алыңыз.

Кестені беттер арасында нақты бір жолда үзілуге мәжбүрлеңіз

 1. Келесі бетте көрсеткіңіз келетін жолды нұқыңыз.

 2. CTRL+ENTER пернелерін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×