Кестені пішімдеу диалогтық терезесі

Кестелерге пішімдеу қолдану үшін төмендегі параметрлерді пайдаланыңыз.

Түстер мен сызықтар қойындысы

Бояу

Сызық

Өлшем қойындысы

Өлшемді өзгерту және бұру

Ауқым

Орналасу қойындысы

Беттегі орны

Ұяшық сипаттары қойындысы

Тігінен туралау

Мәтін ұясының жақтау аралары

Түстер мен сызықтар қойындысы

Таңдалған кесте немесе ұяшықтарға түстермен бояу, сызықтар немесе жиектер қолдану үшін диалогтық терезесінің Түстер мен сызықтар қойындысын пайдаланыңыз.

Бояу

Түс - бояғыштан қажетті бояу түсін таңдаңыз немесе тізімдегі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Схема түстері – жарияланым қолданған түс схемасынан түстер таңдаңыз.

 • Стандартты түстер – қызылдан көкке тізілген стандартты түстер жиынтығынан таңдаңыз.

 • Бояу жоқ - таңдалған ұяшықтар мен кестеге түрлі түс бермеу үшін осы параметрді таңдаңыз. Бояу жоқ ұяшықтар өңі мөлдір болады.

 • Қосымша түстер - түстер диалогтық терезесін ашу үшін осы параметрді таңдаңыз. Жаңа түсті стандартты түсті бояғыштан таңдауыңызға болады немесе RGB, HSL, немесе CMYK түс модельдерінің көмегімен анықтаған таңдамалы түсті таңдай аласыз. Оған қоса PANTONE®  түсін таңдай аласыз.

  Ескерту : Мұнда көрсетілген PANTONE® түстері PANTONE-анықталған стандарттарына сәйкес келмеуі мүмкін. Нақты түстер үшін ағымдағы PANTONE түс жарияланымын қараңыз. PANTONE® және басқа Pantone, Inc. сауда белгілері Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007 корпорациясының сипаты.

Бояу тәсілдері - Бұл параметрді ішіндегі градиенттер, құрылымдар, бояғыштар, сурет бояулары және бояу реңктері сияқты бояу тәсілдерін пайдалана алатын Бояу тәсілдері диалогтық терезесін ашу үшін таңдаңыз. .

Мөлдірлік - мөлдірліктің пайыздық көрсеткішін Мөлдірлік терезесінде енгізіңіз немесе бояу мөлдірлігін реттеу үшін жүгірткіні пайдаланыңыз. Бұл параметр бояудың қандай да бір түрі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді болады.

Сызық

Түс - бояғыштан қажетті бояу түстер таңдаңыз немесе тізімдегі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Схема түстері – Жарияланымның қолданылған түс схемасынан түстер таңдаңыз.

 • Стандартты түстер – Қызылдан көкке тізілген стандартты түстер жиынтығынан таңдаңыз.

 • Контур жоқ - таңдалған ұяшықтар мен кестеге түрлі құрылым бермеу үшін осы параметрді таңдаңыз.

 • Қосымша түстер - түстер диалогтық терезесін ашу үшін осы параметрді таңдаңыз. Жаңа түсті стандартты түсті бояғыштан таңдауыңызға болады немесе RGB, HSL, немесе CMYK түс моделдерінің көмегімен анықтаған таңдамалы түсті таңдай аласыз. Оған қоса PANTONE®  түсін таңдай аласыз.

  Ескерту : Мұнда көрсетілген PANTONE® түстері PANTONE-анықталған стандарттарына сәйкес келмеуі мүмкін. Нақты түстер үшін ағымдағы PANTONE түс жарияланымын қараңыз. PANTONE® және басқа Pantone, Inc. сауда белгілері Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007 корпорациясының сипаты.

Қалыңдық - Сызық қалыңдығын енгізіңіз. Бұл параметр Түс жоқ параметрі таңдалғанда қол жетімді болмайды.

Алдын ала қарау - таңдаған бояу мен сызық мәнерлерін көрсетеді. Алдын ала қарау бөлімінің айналасындағы түймешіктер нысан сызықтарына сәйкес. Сызық пішімдерін өзгерткіңіз келетін сызықтарға ғана сәйкес келетін түймешікті таңдау жолымен жеке сызықтарға қатысты сызық пішімін қолдана аласыз. Microsoft Office Publisher бағдарламасы кесте ұяшықтарын бөлетін тік және көлденең сызықтарға сәйкес түймешіктерді көрсетеді. Сонымен қатар, қиғаш сызықтарды реттеу қажет болса, Publisher бағдарламасы қиғаш сызықтарға сәйкес келетін түймешіктерді бейнелейді.

Дайындамалар - нысанға сызықтар жинағын қолдану үшін Түрлер параметрлерінің бірін таңдаңыз. Сызықтардың болмауына, барлық жиектерге сәйкес келетін параметрлерді немесе нысан кесте болып табылмаған жағдайда барлық жиек және ұяшық бөлгіштерін таңдай аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Өлшем қойындысы

Ескерту : Егер таңдап отырған нысан кесте болып табылса және Шығыс Азиялық немесе оңнан солға тілін Microsoft Office тіл параметрлері арқылы қолдай алатын болсаңыз, осы қойынды Өлшем мен бағыт деп аталады.

Өлшемді өзгерту және бұру

Биіктігі - нысанның қалаулы биіктігін таңдаңыз.

Ені - нысанның қалаулы енін таңдаңыз.

Бұрылыс - нысанды сағат тілі бағытында бұрғыңыз келетін 0 - 359 градус аралығындағы мәнді енгізіңіз.

Ескертулер : 

 • Биіктігі және Енінің параметрлері әрқашан бұрылмаған нысан өлшемдері болып табылады.

 • Өлшем және бұрылыс астында Биіктігі мен Ені параметрлерін өзгерткен кезде, Кеңейтім астындағы пропорционалды Биіктігі мен Ені параметрлері сәйкесінше өзгереді.

Ауқым

Биіктігі - нысанның қалаулы биіктігін түпнұсқа өлшемінің пайыздық көрсеткіші ретінде енгізіңіз.

Ені - нысанның қалаулы енін түпнұсқа өлшемінің пайыздық көрсеткіші ретінде енгізіңіз.

Ескертулер : 

 • Биіктік және Ені параметрлері әрқашан бұрылмаған нысан өлшемдері болып табылады.

 • Кеңейтім тармағының астында Биіктігі және Ені параметрлерін өзгерткен жағдайда Масштабтаутармағының астында Биіктігі және Ені параметрлері сәйкесінше өзгертіледі.

Пропорцияларды блоктау - Бұл параметрді Биіктігі және Ені параметрлерін сол қатынаста сақтап қалу үшін таңдаңыз. Мысалы, Биіктігі параметрін 150 пайызға өзгертсеңіз, Publisher бағдарламасы Ені параметрін автоматты түрде 150 пайызға өзгертеді.

Беттің жоғарғы жағы

Орналасу қойындысы

Орналасу қойындысын кестенің беттегі нақты орнын белгілеу үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, мәтін ұясының немесе Автокескіндержоғарғы жағында мәтін болатындай кесте айналасына мәтінді тасымалдау үшін параметрлер таңдай аласыз.

Нысан орны - егер кесте мәтін ұясының немесе Автокескіннің жоғарғы жағында болса, Кірістірілген немесе Дәл (бекітілген) орында болуын қалайтыныңызды таңдаңыз.

Беттегі орны

Бұл параметрді кестенің беттегі нақты орнын белгілеу үшін таңдаңыз. Бұл параметрлер ішкі кестелер үшін қол жетімді емес.

Көлденеңінен - кесте мен Қайдан терезесінде тізімделген беттің бөлігі арасындағы аралық мәнін енгізіңіз.

Кімнен - өлшенетін кестенің көлденең орналасуын алатын беттің бөлігін таңдаңыз (Жоғарғы сол жақ бұрыш, Орта немесе Жоғарғы оң жақ бұрыш).

Тігінен - кесте мен Қайдан терезесінде тізімделген беттің бөлігі арасындағы аралық мәнін енгізіңіз.

Кімнен - өлшенетін кестенің тігінен орналасуын алатын беттің бөлігін таңдаңыз (Жоғарғы сол жақ бұрыш, Ортаңғы немесе Жоғарғы оң жақ бұрыш).

Тасымалдау мәнері - егер кесте мәтін ұясының немесе Автокескіннің жоғарғы жағында болса, мәтіннің кесте айналасында қалай тасымалданатынын таңдай аласыз.

 • Квадрат - бұл параметрді мәтінді кесте таңдау тіктөртбұрышының толықтай жан жағына тасымалдау үшін таңдаңыз.

 • Тығыз - бұл параметрді мәтінді кестеге барынша тығыз жанасыңқы орналастыру үшін таңдаңыз.

 • Бойынша - бұл параметрді мәтінді кестенің айналасына және ішіндегі кез келген ашық жеріне орналастыру үшін таңдаңыз.

 • Жоғарғы және төменгі - бұл параметрді кестенің жоғарғы және төменгі жағында, бірақ екі жағында емес, мәтінді тасымалдау үшін таңдаңыз.

 • Жоқ - бұл параметрді мәтінді айналасына орналастыру пішімін мәтін кестенің айналасына мүлдем орналастырмайтындай етіп алып тастау үшін таңдаңыз. Егер кесте мөлдір болса, орның артқы жағында мәтін ішінен көрініп тұрады. Әйтпесе, ол кесте артында жасырылып қалады.

Мәтінді тасымалдау - егер нысан мәтін ұясының немесе автокескіннің жоғарғы немесе төменгі жағында болса және Тасымалдау мәнері тармағының астында Шаршы, Тығыз жанасыңқыТура параметрлері таңдалған болса, мәтінді қалай тасымалдағыңыз келетіндігін таңдай аласыз.

 • Екі жағы - бұл параметрді мәтінді кестенің екі жағында орналастыру үшін таңдаңыз.

 • Тек сол жақ - бұл параметрді мәтінді кестенің сол жағында орналастыру үшін таңдаңыз.

 • Тек оң жақ - бұл параметрді мәтінді кестенің оң жағында орналастыру үшін таңдаңыз.

 • Бүкіл ықтимал жерлерде - Бұл параметрді ең көп бос орны бар мәтіннің бүйірінде мәтінді қою үшін таңдаңыз.

Мәтінге дейінгі қашықтық - Егер нысан мәтін ұясының немесе автокескіннің жоғарғы немесе төменгі жағында болса және Тасымалдау мәнері тармағының астында Шаршы параметрі таңдалған болса, нысанның таңдау тік төрт бұрышы мен оның айналасындағы мәтін арасындағы ара қашықта белгілей аласыз.

 • Автоматты - бұл параметрге құсбелгі қойылған жағдайда, Publisher бағдарламасы мәтінді нысаннан стандартты (0.04 дюйм) ара қашықтықта орналастырады. Параметрді өзгерту үшін Автоматты параметрінен құсбелгіні алып тастап, одан кейін қалаған өлшем бірлігіңізді Жоғарғы, Төменгі, Сол жақ және Оң жақн жолақтарында енгізіңіз.

Көлденеңінен туралау  - егер кесте орналасуы Кірістірілген болса, оны мәтін ұясының немесе автокескіннің бір жағында қалуын немесе қосылған немесе жойылған мәтін түрінде бір жағынан екінші жағына жылжытуды қалайтыныңызды таңдай аласыз.

 • Сол жақ - бұл параметрді кірістірілген нысанды қосылған немесе жойылған мәтін түрінде мәтін ұясының немесе Автокескіннің сол жағына жақындау қалдыру үшін таңдаңыз.

 • Оң жақ - бұл параметрді кірістірілген нысанды қосылған немесе жойылған мәтін түрінде мәтін ұясының немесе Автокескіннің оң жағына жақындау қалдыру үшін таңдаңыз.

 • Нысанды мәтінмен жылжыту - бұл параметрді кірістірілген нысанды мәтін ұясының немесе Автокескіннің бір жағынан екінші жағына қосылған немесе жойылған мәтін түрінде жылжуы үшін мәтін жолының арнайы жерінде сақтау үшін таңдаңыз..

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшық сипаттары қойындысы

Ұяшық сипаттары қойындысын деректерді кестенің ұяшығымен қою үшін параметрлер таңдау үшін пайдаланыңыз.     

Ескерту : Ұяшық сипаттары қойындысы тек таңдалған нысан кесте болғанда қол жетімді болады.

Тігінен туралау

Мәтінді кесте ұяшығының Жоғарғы, Орта немесе Төменгі жағында туралауды таңдаңыз.

Мәтін ұясының жақтау аралары

Сол жақ - кесте ұяшығының немесе автокескіннің сол жақ жиегі мен ішіндегі мәтін арасында қалайтын аралық мәнін енгізіңіз.

Оң жақ - кесте ұяшығының немесе автокескіннің оң жақ жиегі мен ішіндегі мәтін арасында қалайтын аралық мәнін енгізіңіз.

Жоғарғы - Кесте ұяшығының немесе Автокескіннің жоғарғы жақ жиегі мен ішіндегі мәтін арасында қалайтын аралық мәнін енгізіңіз.

Төменгі - Кесте ұяшығының немесе автокескіннің астыңғы жақ жиегі мен ішіндегі мәтін арасында қалайтын аралық мәнін енгізіңіз.

Мәтінді Автокескінмен 90º градусқа бұру - Бұл параметрге құсбелгіні кесте ұяшығы немесе автокескіндегі мәтінді оңға шеңбердің төрттен біріне (90 градусқа) бұру үшін қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×