Кескін веб-бөлігі

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігіне сурет немесе кескінді қосу үшін суреттерді қолдаудың веб-бөлігін пайдалануға болады. Кескінді беттегі басқа веб-бөліктер арқылы оңайырақ реттеу үшін, кескіннің веб-бөлігінің ішіндегі кескіннің ортақ көріністегі реттелетін сипаттарын өзгерту арқылы оның тігінен туралануын, көлденеңінен туралануын және фондық түсін басқара аласыз.

Бұл мақалада:

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігін пайдалану жолдары

Суретті көрсетудің жолдары

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігін басқа веб-бөлікке қосу

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Веб-бөліктердің жалпы сипаттары

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігін пайдалану жолдары

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігін келесілер үшін пайдалана аласыз:

 • Қауымдық немесе жоба логотипін бетке қосу.

 • Қызметкерлердің немесе өнімдердің фотосуреттерін көрсету.

 • Беттің көрінісін тартымдырақ ету.

Беттің жоғары бөлігі

Кескінді көрсетудің жолдары

Кескінді көрсетудің екі жолы бар:

 • Кескін файлының Кескін сілтемесі сипатындағы өрісіне файл жолын немесе гиперсілтемесін енгізу. Бұл жағдайда, кескін тұрақты болып табылады және өзгертілмейді (тек сипат өзгертілмеген жағдайда).

 • Файл жолын немесе гиперсілтемені ұсынатын суреттерді қолдаудың веб-бөлігін басқа веб-бөлікпен байланыстыру. Бұл жағдайда кескін динамикалық түрде болады және тізімнің веб-бөлігінде пайдаланушының жолды таңдауы сияқты басқа веб-бөліктегі әрекет нәтижесінде өзгере алады.

  Мысалы, суреттерді қолдаудың веб-бөлігіне контактілерді қамтитын тізімнің веб-бөлігін қосуға болады. Контактінің суреті қамтылған файлдың гиперсілтемесін қамтитын қатар суреттерді қолдаудың веб-бөлігінде әр таңдалған сайын, бұл контактінің суреті Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінде көрсетіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігін басқа веб-бөлікке қосу

 1. Торап әрекеттері мәзіріндегі «Торап әрекеттері» мәзірі Бетті өңдеу тармағын таңдаңыз.

 2. Веб-бөлік мәзірі веб-бөлік мәзірін басып, Байланыстар тармағына нұсқаңыз.

 3. Кескінді келесіден алу тармағына нұсқаңыз да, сілтеме жасалатын веб-бөліктің атауын басыңыз.

Ескерту : Сурет сілтемесі сипатында мән болса және суреттерді қолдаудың веб-бөлігін басқа веб-бөлікке қоссаңыз, Сурет сілтемесі сипаты еленбейді. Суреттерді қолдаудың веб-бөлігі басқа веб-бөлікке қосулы болса және Сурет сілтемесі сипаты үшін алдымен байланысты жою керек.

Беттің жоғары бөлігі

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінің реттелетін сипаттары

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінің реттелетін сипаттары төменде тізілген.

Ескерту : Бұл реттелетін сипаттардың кез келгенін жеке көріністе көре немесе өңдей алмайсыз.

Сипат

Сипаттама

Кескін сілтемесі

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінде көрсетілетін кескіннің файл жолын немесе гиперсілтемесі көрсетіледі.

Пайдаланудағы браузерге байланысты қолдау көрсетілетін графикалық файл пішімдері келесілерді қамтиды.

Графикалық файл пішімі

Файл түрі

Windows Bitmap (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Кескін сілтемесі сипаты Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінің кескінді ұсынатын басқа веб-бөлікпен байланысуына байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін.

Баламалы мәтін

Пайдаланушы тінтуірді кескінге меңзеген кезде көрсетілетін мәтін пайда болады. Бұл мәтін сурет қолжетімсіз болмағанда пайда болады.

Кескінді тігінен туралау

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінің ішінде кескінді тігінен орналастырады. Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз: Жоғары бөлік, Ортаңғы бөлік немесе Төменгі бөлік. Әдепкі мәні Ортаңғы бөлік күйіне орнатылған.

Кескінді көлденеңінен туралау

Суреттерді қолдаудың веб-бөлігінің ішінде кескінді көлденеңінен орналастырады. Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз: Сол жақ, Ортаңғы жақ немесе оң жақ. Әдепкі мәні Ортаңғы жақ күйіне орнатылған.

Веб-бөліктің өң түсі

Кескін артындағы Суреттерді қолдаудың веб-бөлігі терезесінің түсін анықтайды. Әдепкі түсі ағымдағы тақырыптың өң түсі болып табылады.

Түсті көрсету үшін, Түймешік суреті мәтін өрісінің оң жағын басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Түс торынан қажетті түсті таңдаңыз.

 • Түстің HTML атын теріңіз.

 • Түстің RGB мәнін теріңіз.

Өң түсін тораптың тақырыбымен бірдей ету үшін, Веб-бөліктің өң түсі диалогтық терезесінде Мөлдір тармағын таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Веб-бөліктердің жалпы сипаттары

Барлық веб-бөліктер түр, орналасу, қосымша, Ajax параметрлері және әр түрлі сипаттамаларын бақылайтын сипаттардың жалпы жиынтығы.

Ескерту :  Құралдар аумағында көретін жалпы веб бөлік сипаттары біренше себеп бойынша осы бөлімде құжатталғаннан басқаша болуы мүмкін:

 • Тапсырмалар аумағындағы Қосымша бөлімін көру үшін сізде тиісті рұқсат болуы керек.

 • Белгілі бір веб бөлік үшін веб бөлік жасақтаушысы осы жалпы сипаттардың біреуін немесе бірнешеуін көрсетпеуді таңдаған болуы мүмкін немесе төменде тапсырмалар аумағының Сыртқы түр, Орналасу және Қосымша бөлімдерінде тізілмеген қосымша сипаттарды жасауды және көрсетуді таңдаған болуы мүмкін.

 • Кейбір рұқсат пен сипат параметрлері веб-бөлік сипаттарын өшіруі немесе жасыруы мүмкін.

Сыртқы көрініс

Сипат

Сипаттама

Тақырып

Веб-бөліктің терезе тақырыбында пайда болатын веб-бөліктің тақырыбын көрсетеді.

Биіктігі

Веб-бөліктің биіктігін көрсетеді.

Ені

Веб-бөліктің енін көрсетеді.

Хром күйі

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда бетте бүкіл веб бөлік көрсетілетін-көрсетілмейтінін көрсетеді. Әдепкі бойынша, хром күйі Қалыпты деп орнатылады және бүкіл веб бөлік көрсетіледі. Күй Қайырылған деп орнатылғанда тек терезе тақырыбы көрсетіледі.

Хром түрі

Веб-бөлік жақтауының терезе тақырыбының және жиегінің көрсетілгенін немесе көрсетілмегенін көрсетеді.

Орналасу

Сипат

Сипаттама

Жасырын

Пайдаланушы веб бөлік бетін ашқанда веб бөлік көрінетін-көрінбейтінін көрсетеді. Егер құсбелгі қойылған болса, веб бөлік тек бетті құрастырып жатқанда көрінеді және тақырыбына (Жасырын) суффиксі бекітілген болады.

Веб бөлік байланысы арқылы басқа веб бөлікке деректерді қамтамасыз ету үшін пайдалану керек, бірақ веб бөлікті көрсету керек болмаса, веб бөлікті жасыруға болады.

Бағыт

Веб бөлік мазмұнындағы мәтіннің бағытын көрсетеді. Мысалы, араб — оңнан солға жазу тілі; ағылшын және басқа еуропалық тілдердің көпшілігі — солдан оңға жазу тілдері. Бұл параметр кейбір веб бөлік түрлері үшін қол жетімді болмауы мүмкін.

Аймақ

Веб бөлік бетіндегі веб бөлік орналасқан аймақты көрсетеді.

Ескерту :  Веб бөлік бетіндегі аймақтар аймақты өзгертуге рұқсатыңыз болмаса, тізімді жолақта тізілмейді.

Аймақ индексі

Аймақта бірнеше веб-бөлік болған кезде аймақтағы веб-бөліктің орнын көрсетеді.

Ретін көрсету үшін тізімді жолаққа бүтін санды теріңіз.

Аймақтағы веб-бөліктер жоғарыдан төменге қарай орналасса, 1 мәні веб-бөліктің аймақтың жоғарғы жағында шығатынын білдіреді. Аймақтағы веб-бөліктер солдан оңға қарай орналасса, 1 мәні веб-бөліктің аймақтың сол жағында шығатынын білдіреді.

Мысалы, веб-бөлікті жоғарыдан төменге қарай орналасқан бос аймаққа қосқан кезде аймақтар индексі 0 болады. Екінші веб-бөлікті аймақтың төменгі жағына қосқан кезде аймақтар индексі1 болады. Екінші веб-бөлікті аймақтың жоғарғы жағына жылжыту үшін 0 мәнін теріңіз, одан кейін бірінші веб-бөлік үшін 1 мәнін теріңіз.

Ескерту : Аймақтағы әрбір веб-бөлікте бірегей аймақтар индексінің мәні болуы қажет. Демек, ағымдағы веб-бөлік үшін аймақтар индексінің мәнін өзгерту аймақтағы басқа веб-бөлік үшін аймақтар индексінің мәнін өзгертеді.

Қосымша

Сипат

Сипаттама

Барынша кішірейтуге рұқсат беру

Веб-бөліктің барынша кішірейтілетінін көрсетеді.

Жабуға рұқсат беру

Веб бөлікті веб бөліктер бетінен жоюға болатын-болмайтынын көрсетеді.

Жасыруға рұқсат беру

Веб-бөлікті жасыруға болатынын көрсетеді.

Аймақты өзгертуге рұқсат ету

Веб-бөліктің басқа аймаққа жылжытуға болатынын көрсетеді.

Байланыстарға рұқсат беру

Веб-бөліктерді басқа веб-бөліктерге қосылу кезінде пайдалануға болатындығын көрсетеді.

Жеке көріністе өңдеуге рұқсат беру

Веб-бөлік сипаттарының жеке көріністе өзгертуге болатынын көрсетеді.

Экспорттау режимі

Бұл веб-бөлік үшін экспорттауға рұқсат берілген деректер деңгейін көрсетеді. Конфигурацияға байланысты бұл параметр қол жетімді болуы мүмкін.

Тақырыптың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы қосымша ақпаратты қамтитын файлдың URL мекенжайын көрсетеді. Файл веб бөлік тақырыбын басқанда бөлек терезеде көрсетіледі.

Сипаттама

Тінтуір меңзерін веб бөлік тақырыбына немесе веб бөлік белгішесіне апарғанда көрсетілетін қалқыма сөзкөмекті көрсетеді. Бұл сипаттың мәні Веб бөліктерді мәзірінде Іздеу пәрменін пайдаланып отырып келесі веб бөліктер жиынтықтарында веб бөліктерді іздегенде пайдаланылады: «Сайт», «Виртуалдық сервер» және «Веб бөліктер беті».

Анықтаманың URL мекенжайы

Веб бөлік туралы анықтама ақпаратын қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Анықтама ақпараты веб бөлік мәзірінде Анықтама пәрменін таңдағанда бөлек шолғыш терезесінде көрсетіледі.

Анықтама режимі

Браузердің веб-бөлік үшін Анықтама мазмұнын қалай көрсететінін көрсетеді.

Келесілердің бірін таңдаңыз:

 • Модальды Шолғышта осы мүмкіндік болса, бөлек шолғыш терезесін ашады. Пайдаланушы веб бөлікке оралу алдында терезені жабуы керек.

 • Модальды емес Шолғышта осы мүмкіндік болса, бөлек шолғыш терезесін ашады. Пайдаланушы веб-бетке оралу алдында терезені жабуы керек емес. Бұл — әдепкі мән.

 • Шарлау Веб-бетті ағымдағы шолғыш терезесінде ашады.

Ескерту : Реттелетін Microsoft ASP.NET веб-бөліктері осы сипатты қолдағанымен, әдепкі Windows SharePoint Services 3.0 анықтама бөлімдері тек бөлек шолғыш терезесінде ашылады.

Каталог белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб бөліктер тізімінде веб бөлік белгішесі ретінде пайдаланылатын суретті қамтитын файлдың орнын көрсетеді. Сурет өлшемі 16 х 16 пиксел болуы керек.

Тақырып белгішесі суретінің URL мекенжайы

Веб-бөліктің тақырып терезесінде пайдаланылатын сурет бар файлдың орнын көрсетеді. Суреттің өлшемі 16х16 пиксел болуы керек.

Импорттау қатесі туралы хабар

Веб-бөлікті импорттау кезінде қате пайда болғанда шығатын хабарды көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×