Кескіндер қосу

Сіз құжатқа жолақтар, шеңберлер және көрсеткілер сияқты кескіндерді және электрондық пошта хабарларын, слайд көрсетілімдерін, электрондық кестелерді қосуыңызға болады. Кескінді қосу үшін Кірістіру қойыншасын түртіп, Кескіндер қойыншасын түртіп кескінді таңдаңыз, содан кейін кескінді орнына апарыңыз.

Бір немесе бірнеше кескін қосқаннан кейін, оларға мәтін, таңбалауыштар, нөмірлеу және жылдам мәнерлер қосуға болады.

Құжаттағы диаграммаларды немесе SmartArt суреттерін қолдану туралы қосымша ақпарат алу үшін SmartArt суреттері мен кескіндерді қай кезде қолдану қажет? бөлімін қараңыз.

Қандай бағдарламаны пайдаланып отырсыз?

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Excel

 1. Кірістіру қойыншасындағы Суреттер тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

 2. Қажетті кескінді таңдап, жұмыс кітабындағы кез келген жерді басып, кескінді орнына апарыңыз.

  Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

Кеңес : Диаграмманы немесе сызбаны реттеу үшін жеке кескіндерді диаграммаға немесе SmartArt суретінің жоғарғы жағына қосуыңызға болады.

Outlook

 1. Электрондық пошта хабары мәтінінің кез келген жерін басыңыз, содан кейін Кірістіру қойыншасынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

 2. Қажетті кескінді таңдап, хабардағы кез келген жерді басып, кескінді орнына апарыңыз.

  Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

PowerPoint

 1. Басты қойыншасындағы Сурет салу тобының жиынтығынан кескінді таңдаңыз.

  Егер PowerPoint терезесін экраныңызда кішірейтсеңіз, Кескіндер пәрменін көре аласыз. Соны таңдап, кескінді басыңыз.

 2. Слайдтың кез келген жерінен түртіп, кескінді орнына апарыңыз.

  Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

Кеңес : Диаграмманы немесе SmartArt графикасын реттеу үшін жеке кескіндерді диаграммаға немесе SmartArt суретінің жоғарғы жағына қосуыңызға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Project

Осы қадамдарды орындау үшін сіз есепті ашуыңыз немесе жасауыңыз қажет. Солай жасау үшін Project қойыншасын басып, Есептер түймешігін басыңыз, бар есепті белгілеп, Көбірек есептер түймешігін таңдаңыз және Есептер диалогтық терезесіндегі тізімнен есепті таңдаңыз немесе Жаңа түймешігін басыңыз.

 1. Ашылған есептің ішінен Пішім қойыншасын басып, Сурет салу түймешігін басыңыз және пайдаланғыңыз келген кескінді түртіңіз.

 2. Қажетті кескінді таңдап, слайдтың кез келген жерін басып, кескінді орнына апарыңыз.

Word

 1. Кірістіру қойыншасындағы Суреттер тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

 2. Қажетті кескінді таңдап, құжаттың кез келген жерін басып, кескінді орнына апарыңыз.

  Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

Диаграмманы немесе SmartArt суретін реттеу үшін жеке кескіндерді диаграммаға немесе кескіндерді SmartArt суретінің жоғарғы жағына қоса аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Тағы не істегіңіз келеді?

Кескінге мәтінді қосу

Бір кескінді басқа кескінге өзгерту

Файлға бірнеше кескін қосу

Кескінге таңбалаушы немесе нөмірленген тізім қосу

Кескінге жылдам мәнер қосу

Кескінді жою

Кескінге мәтінді қосу

Кескінді кірістіріңіз немесе бар кескінді басып, мәтінді теріңіз.

 1. Тінтуірдің оң жағымен кескінді басып, Мәтінді Қосу түймешігін басыңыз.

 2. Мәтінді теріңіз, содан кейін кескіннің сыртын түртіңіз.

  Ескертулер : 

Беттің жоғарғы жағы

Бір кескінді басқа кескінге өзгерту

Ескерту :  Бұл пәрмендер Project параметрінде қол жетімді емес.

 1. Өзгерткіңіз келген кескінді басыңыз.

  Бірнеше кескіндерді өзгерту үшін Ctrl пернесін басып тұрып, өзгерткіңіз келген кескіндерді түртіңіз.

 2. Пішім қойыншасының Кескіндер кірістіру тобынан Кескінді өңдеу түймешігін басып, меңзерді Кескінді өзгерту параметріне апарып, қажетті жаңа кескінді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Файлға бірнеше кескін қосу

Сурет салу үшін жеке кескіндер қосудың орнына SmartArt суретін салу қажет болуы мүмкін. SmartArt суретінде сол кескіндердің реттеу сұлбасы мен ішіндегі қаріп өлшемі кескіндерді қосқанда немесе жойғанда және мәтінді өңдегенде ол автоматты түрде жаңарып отырады.

Қандай бағдарламаны пайдаланып отырсыз?

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Excel

 1. Кірістіру қойыншасынан Кескіндер тармағын таңдаңыз.

 2. Қосқыңыз келген кескін үстінен тінтуірдің оң жағымен басыңыз, содан кейін Сурет салу режимін блоктау түймешігін басыңыз.

 3. Жұмыс кітабындағы кез келген жерді басып, кескінді орнына апарыңыз.

 4. Қосқыңыз келетін әр кесте үшін 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз.

  Кеңес : Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

 5. Қажетті кескіндердің барлығын қосып шыққан соң, ESC пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Outlook

 1. Электрондық пошта хабары мәтінінің кез келген жерін басыңыз, содан соң Кірістіру қойыншасынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

 2. Қосқыңыз келген кескін үстінен тінтуірдің оң жағымен басыңыз, содан кейін Сурет салу режимін блоктау түймешігін басыңыз.

 3. Электрондық пошта хабары мәтінінің кез келген жерінен түртіп, кескінді орнына апарыңыз.

 4. Қосқыңыз келетін әр кесте үшін 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз.

Кеңес : Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

 1. Қажетті кескіндердің барлығын қосып шыққан соң, ESC пернесін басыңыз.

PowerPoint

 1. Басты қойыншасындағы Сурет салу тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

 2. Қосылатын кескінді тінтуірдің оң жағымен басып, Сурет салу режимін блоктау пәрменін таңдаңыз.

 3. Слайдтың кез келген жерін басып, кескінді орнына апарыңыз.

 4. Қосқыңыз келетін әр кесте үшін 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз.

  Кеңес : Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

 5. Бірнеше кескіндерді өзгерту үшін CTRL пернесін басып тұрып, өзгерту қажет кескіндерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Project

Осы қадамдарды орындау үшін сіз есепті ашуыңыз немесе жасауыңыз қажет. Солай жасау үшін Project қойыншасын басып, Есептер түймешігін басыңыз, бар есепті белгілеп, Көбірек есептер түймешігін таңдаңыз және Есептер диалогтық терезесіндегі тізімнен есепті таңдаңыз немесе Жаңа түймешігін басыңыз.

 1. Қосылатын кескінді тінтуірдің оң жағымен басып, Сурет салу режимін блоктау пәрменін таңдаңыз.

 2. Слайдтың кез келген жерін басып, кескінді орнына апарыңыз.

 3. Қосқыңыз келетін әр кесте үшін 1 және 2 қадамдарды қайталаңыз.

  Кеңес : Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

 4. Бірнеше кескіндерді өзгерту үшін CTRL пернесін басып тұрып, өзгерту қажет кескіндерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word

 1. Кірістіру қойыншасындағы Суреттер тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз. .

 2. Қосылатын кескінді тінтуірдің оң жағымен басып, Сурет салу режимін блоктау пәрменін таңдаңыз.

 3. Құжаттың кез келген жерін басып, кескінді орнына апарыңыз.

 4. Қосқыңыз келетін әр кесте үшін 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз.

  Кеңес : Тік төртбұрыш немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін кішірейту) үшін жылжытқан кезде Shift пернесін басып тұрыңыз.

 5. Бірнеше кескіндерді өзгерту үшін CTRL пернесін басып тұрып, өзгерту қажет кескіндерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кескінге таңбалаушы немесе нөмірленген тізім қосу

 1. Кескіннің ішінен таңбалауыштар мен нөмірлеу қосылатын мәтінді бөлектеңіз.

 2. Бөлектелген мәтінді тінтуірдің оң жағымен басып, контекстік мәзірден Таңбалауыштар параметрінің жанындағы көрсеткіні басыңыз да, Таңбалауыштар және нөмірлеу тармағын таңдаңыз.

 3. Келесі әрекеттің бірін орындаңыз:

  • Таңбалауыштар қосу үшін Таңбалаушы қойыншасын басып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Нөмірлеуді қосу үшін Нөмірленген қойыншасын басып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кескінге жылдам мәнер қосу

Сіздің кескініңізге мәнер беру үшін жылдам мәнерлер параметрін бір рет басқаныңыз жеткілікті. Сіз мәнерлерді жылдам мәнерлер жиынтығынан таба аласыз. Меңзерді жылдам мәнерлер белгісінің үстіне апарғанда, мәнер кескінге қалай әсер ететінін көруге болады.

 1. Өзгерткіңіз келген кескінді басыңыз.

 2. Пішім қойыншасының Кескін мәнерлері тобынан қажетті жылдам мәнерді таңдаңыз.

 3. Қосымша жылдам мәнерлерді көру үшін Қосымша түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кескінді жою

 • Жойғыңыз келетін кескінді таңдап Delete пернесін басыңыз. Бірнеше кескінді жою үшін CTRL пернесін басып тұрып, жойылатын кескіндерді таңдаңыз да, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×