Кескіндермен, мәтін жәшіктерімен және WordArt параметрімен жұмыс істеуге арналған пернетақтадағы таңбашалар

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Осы мақалада сипатталған пернелер тіркесімі ағылшын (АҚШ) пернетақта ораналсуына сәйкес келеді. Басқа пернетақта орналасуындағы пернелер ағылшын (АҚШ) пернетақтасындағы пернелерге толық сәйкес келмеуі мүмкін.

Пернелер тіркесімінде екі немесе одан да көп пернелер бір мезгілде басылатын болса, пернелер қосу белгісімен (+) ажыратылады.

SmartArt сызбасымен жұмыс істеу үшін арналған пернелер тіркесімі туралы ақпаратты SmartArt сызбасымен жұмыс істеу үшін арналған пернелер тіркесімі бөлімінен қараңыз.

Әрбір Office бағдарламасына арналған қосымша пернелер тіркесімін көру үшін, «Келесіні де көріңіз» бөліміндегі сілтемелерді қараңыз.

Қандай Office бағдарламасын пайдаланып отырсыз?

PowerPoint

Жоба

Word

PowerPoint

Орындалатын әрекет

Басу

Нысанды бөлектеңіз. (бөлектенген нысанмен бірге).

ESCAPE

Нысанды бөлектеңіз (бөлектенген нысанмен бірге)

Қажетті нысан таңдалғанша, TAB немесе SHIFT+TAB

Нысан ішіндегі мәтінді бөлектеңіз. (бөлектелген нысанмен).

ENTER

Барлық нысандарды таңдаңыз (таңдалған нысанмен).

CTRL+A

Басқа нысандардың астындағы бір нысанды бөлектеу және нысандар топтамасында алға қарай жылжытыңыз.

Жоғарғы нысанды таңдағаннан кейін, TAB

Басқа нысандардың астындағы бір нысанды бөлектеу және нысандар топтамасында артқа қарай жылжытыңыз.

Жоғарғы нысанды таңдағаннан кейін, SHIFT+TAB

Бірнеше кескін таңдаңыз.

Кескіндерді белгілеу барысында Ctrl пернесін басып тұрыңыз.

Мәтінмен бірге бірнеше кескіндер таңдаңыз.

Кескіндерді белгілеу барысында SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Таңдау аймағын ашыңыз немесе жабыңыз..

ALT+F10

Таңдалған нысанды қиып алыңыз.

CTRL+X

Бөлектелген нысанды көшіріп алыңыз.

CTRL+C

Қиып алынған немесе көшіріп алынған нысанды қойыңыз.

CTRL+V

Пішімдеуді ғана көшіріп алыңыз.

CTRL+SHIFT+C

Пішімдеуді ғана қойыңыз.

CTRL+SHIFT+V

Арнайы қойыңыз.

CTRL+ALT+V

Кескіндерді, суреттерді немесе WordArt нысандарын топтастырыңыз.

Топтастыру қажет элементтерді таңдағаннан кейін, CTRL+G

Кескіндерді, суреттерді немесе WordArt нысандарын топтастыруды алып тастаңыз.

Топтастыруды тарқатуын қажет ететін топты таңдағаннан кейін, CTRL+SHIFT+G

Торды көрсетіңіз немесе жасырыңыз.

SHIFT+F9

Бағыттауыштарды көрсетіңіз немесе жасырыңыз.

ALT+F9

Соңғы әрекетті болдырмаңыз.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталайды.

Ctrl+Y

Бөлектеу аймағында қолданылатын пернелер тіркесімі

Орындалатын әрекет

Басу

Бөлектеу аймағын ашыңыз.

ALT+F10

Фокус әр түрлі аймақтар арасында жылжытыңыз.

F6

Фокусты жалғыз элементке немесе топқа жылжытыңыз.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Фокусты топтағы элементтен оның тектік тобына ауыстырыңыз.

Сол жақ көрсеткі

Фокусты топтан сол топтағы бірінші элементке жылжытыңыз.

Оң жақ көрсеткі

Фокусты қойылған топты және оның ішкі топтарын шығарып алыңыз.

* пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Фокустағы топты шығарып алыңыз.

+ пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Фокус қойылған топты қайырыңыз.

- пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Фокусты элементке жылжыту және оны бөлектеңіз.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Фокус қойылған элементті бөлектеңіз.

БОС ОРЫН пернесі немесе ENTER

Бөлектелген элементке басқа нысан қосыңыз.

SHIFT+БОС ОРЫН

Фокус қойылған элементтегі бөлектеуден бас тартыңыз.

SHIFT+ENTER

Бөлектелген элементті алға қарай жылжытыңыз.

CTRL+SHIFT+F

Бөлектелген элементті артқа қарай жылжытыңыз.

CTRL+SHIFT+B

Фокус қойылған элементті көрсетіңіз немесе жасырыңыз.

CTRL+SHIFT+S

Фокусты қойылған элементтің атауын өзгертіңіз.

F2

Бөлектеу аймағындағы пернетақта фокусын тармақ көрінісі мен Барлығын көрсету және Барлығын жасыру түймешіктерінің арасында ауыстырыңыз.

TAB немесе SHIFT+TAB

Барлық топтарды қайырыңыз.

ALT+SHIFT+1

Барлық топтарды жайыңыз.

ALT+SHIFT+9

Беттің жоғары бөлігі

Жоба

Орындалатын әрекет

Басу

Нысанды бөлектеңіз. (бөлектенген нысанмен бірге).

ESCAPE

Нысанды бөлектеңіз (бөлектенген нысанмен бірге)

Қажетті нысан таңдалғанша, TAB немесе SHIFT+TAB

Нысан ішіндегі мәтінді бөлектеңіз. (бөлектелген нысанмен).

Shift+оң жақ көрсеткі

Бірнеше кескін таңдаңыз.

Кескіндерді белгілеу барысында Ctrl пернесін басып тұрыңыз.

Мәтінмен бірге бірнеше кескіндер таңдаңыз.

Кескіндерді белгілеу барысында SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Таңдалған нысанды қиып алыңыз.

CTRL+X

Бөлектелген нысанды көшіріп алыңыз.

CTRL+C

Қиып алынған немесе көшіріп алынған нысанды қойыңыз.

CTRL+V

Соңғы әрекетті болдырмаңыз.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталайды.

Ctrl+Y

Беттің жоғары бөлігі

Сөз

Орындалатын әрекет

Басу

Нысанды бөлектеңіз. (бөлектенген нысанмен бірге).

ESCAPE

Нысанды бөлектеңіз (бөлектенген нысанмен бірге)

Қажетті нысан таңдалғанша, TAB немесе SHIFT+TAB

Бірнеше кескін таңдаңыз.

Кескіндерді белгілеу барысында Ctrl пернесін басып тұрыңыз.

Мәтінмен бірге бірнеше кескіндер таңдаңыз.

Кескіндерді белгілеу барысында SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

Бөлектеу аймағын ашыңыз.

ALT+F10

Фокус қойылған элементті (таңдау аумағында) таңдаңыз.

БОС ОРЫН пернесі немесе ENTER

Фокус қойылған элементтен (таңдау аумағында) бас тартыңыз.

SHIFT+ENTER

Мәтін ұясындағы мәтінді өңдеңіз.

Мәтін ұясы таңдалғаннан кейін, F2 немесе ENTER

Кескіннің ішіндегі мәтінді өңдеңіз..

Кескін таңдалғаннан кейін, F2 немесе ENTER

Таңдалған нысанды қиып алыңыз.

CTRL+X

Бөлектелген нысанды көшіріп алыңыз.

CTRL+C

Қиып алынған немесе көшіріп алынған нысанды қойыңыз.

CTRL+V

Пішімдеуді ғана көшіріп алыңыз.

CTRL+SHIFT+C

Пішімдеуді ғана қойыңыз.

CTRL+SHIFT+V

Арнайы қойыңыз.

CTRL+ALT+V

Соңғы әрекетті болдырмаңыз.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталайды.

Ctrl+Y

Бөлектеу аймағында қолданылатын пернелер тіркесімі

Орындалатын әрекет

Басу

Бөлектеу аймағын ашыңыз.

ALT+F10

Фокус әр түрлі аймақтар арасында жылжытыңыз.

F6

Фокусты жалғыз элементке немесе топқа жылжытыңыз.

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Фокусты топтағы элементтен оның тектік тобына ауыстырыңыз.

Сол жақ көрсеткі

Фокусты топтан сол топтағы бірінші элементке жылжытыңыз.

Оң жақ көрсеткі

Фокусты қойылған топты және оның ішкі топтарын шығарып алыңыз.

* пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Фокустағы топты шығарып алыңыз.

+ пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Фокус қойылған топты қайырыңыз.

- пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Фокусты элементке жылжыту және оны бөлектеңіз.

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Фокус қойылған элементті бөлектеңіз.

БОС ОРЫН пернесі немесе ENTER

Бөлектелген элементке басқа нысан қосыңыз.

SHIFT+БОС ОРЫН

Фокус қойылған элементтегі бөлектеуден бас тартыңыз.

SHIFT+ENTER

Фокус қойылған элементті көрсетіңіз немесе жасырыңыз.

CTRL+SHIFT+S

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×