Кескіндерді қосу, өзгерту немесе жою

Сурет немесе күрделі кескін салу үшін, файлға бір кескін қосуға немесе бірнеше кескінді біріктіруге болады. Қол жетімді кескіндерге сызықтар, негізгі геометриялық кескіндер, көрсеткілер, өрнектерге арналған пішіндер, блок-схема пішіндері, жұлдыздар, жарияламалар және тілше деректер жатады.

Бір немесе бірнеше кескін қосқаннан кейін, оларға мәтін, таңбалауыштар, нөмірлеу және жылдам мәнерлер қосуға болады.

Ескерту : Құжаттағы кескіндерді немесе SmartArt суреттерін қолдану туралы қосымша ақпарат алу үшін, Қай кезде SmartArt суреттерін, қай кезде кескіндерді қолдану қажет? бөлімін қараңыз.

Не істегіңіз келеді?

Файлға бір кескін қосу

Файлға бір кескін қосу

Қандай бағдарламаны пайдаланып отырсыз?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Кірістіру қойындысындағы Көрсетілімдер тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

  Excel 2010 нұсқасындағы Кескіндер түймешігі бөлектелген Кірістіру қойындысы.

 2. Қажетті кескінді таңдап, жұмыс кітабындағы кез келген жерді нұқып, кескінді орнына апарыңыз.

  Квадрат немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін бұру) үшін, SHIFT пернесін басып тұрып созыңыз.

Кеңес : Диаграмманы немесе SmartArt суретін теңшеу үшін, жеке кескіндерді диаграммаға немесе кескіндерді SmartArt суретінің жоғарғы жағына қоса аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint

 1. Басты қойындысындағы Сурет салу тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

  PowerPoint 2010 нұсқасындағы Кескіндер түймешігі бөлектелген Басты қойындысы.

 2. Қажетті кескінді таңдап, слайдтың кез келген жерін нұқып, кескінді орнына апарыңыз.

  Квадрат немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін бұру) үшін, SHIFT пернесін басып тұрып созыңыз.

Кеңес : Диаграмманы немесе SmartArt суретін теңшеу үшін, жеке кескіндерді диаграммаға немесе кескіндерді SmartArt суретінің жоғарғы жағына қосуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Word

 1. Кірістіру қойындысындағы Көрсетілімдер тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

  Word 2010 нұсқасындағы Кескіндер түймешігі бөлектелген Кірістіру қойындысы.

 2. Қажетті кескінді таңдап, құжаттың кез келген жерін нұқып, кескінді орнына апарыңыз.

  Квадрат немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін бұру) үшін, SHIFT пернесін басып тұрып созыңыз.

Кеңес : Диаграмманы немесе SmartArt суретін теңшеу үшін, жеке кескіндерді диаграммаға немесе кескіндерді SmartArt суретінің жоғарғы жағына қоса аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Файлға бірнеше кескін қосу

Сурет салу үшін, жеке кескіндер қосудың орнына SmartArt суретін салу қажет болуы мүмкін. SmartArt суретінде сол кескіндердің реттеу сұлбасы мен ішіндегі қаріп өлшемі кескіндерді қосқанда немесе жойғанда және мәтінді өңдегенде, автоматты түрде жаңарып отырады.

Қандай бағдарламаны пайдаланып отырсыз?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Кірістіру қойындысындағы Көрсетілімдер тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

  Excel 2010 нұсқасындағы Кескіндер түймешігі бөлектелген Кірістіру қойындысы.

 2. Қосылатын кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Сурет салу күйін құрсаулау пәрменін таңдаңыз.

 3. Жұмыс кітабындағы кез келген жерді нұқып, кескінді орнына апарыңыз. Осы әрекетті қосылатын әр кескінге қайталап шығыңыз.

  Кеңес : Квадрат немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін бұру) үшін, SHIFT пернесін басып тұрып созыңыз.

 4. Қажетті кескіндердің барлығын қосып шыққан соң, ESC пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint

 1. Басты қойындысындағы Сурет салу тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

  PowerPoint 2010 нұсқасындағы Кескіндер түймешігі бөлектелген Басты қойындысы.

 2. Қосылатын кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Сурет салу күйін құрсаулау пәрменін таңдаңыз.

 3. Слайдтың кез келген жерін нұқып, кескінді орнына апарыңыз. Осы әрекетті қосылатын әр кескінге қайталап шығыңыз.

  Кеңес : Квадрат немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін бұру) үшін, SHIFT пернесін басып тұрып созыңыз.

 4. Қажетті кескіндердің барлығын қосып шыққан соң, ESC пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word

 1. Кірістіру қойындысындағы Көрсетілімдер тобынан Кескіндер түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

  Word 2010 нұсқасындағы Кескіндер түймешігі бөлектелген Кірістіру қойындысы.

 2. Қосылатын кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Сурет салу күйін құрсаулау пәрменін таңдаңыз.

 3. Құжаттың кез келген жерін нұқып, кескінді орнына апарыңыз. Осы әрекетті қосылатын әр кескінге қайталап шығыңыз.

  Кеңес : Квадрат немесе шеңбер салу (немесе басқа кескіндердің өлшемдерін бұру) үшін, SHIFT пернесін басып тұрып созыңыз.

 4. Қажетті кескіндердің барлығын қосып шыққан соң, ESC пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кескінге мәтін қосу

 • Мәтін кірістіру қажет кескінді нұқып, мәтінді теріңіз.

Ескерту :  Қосылған мәтін кескіннің бір бөлігіне айналады — кескінді бұрсаңыз немесе бейнелесеңіз, мәтін де бірге бұрылады және бейнеленеді.

Беттің жоғарғы жағы

Кескінге таңбалаушы немесе нөмірленген тізім қосу

Қандай бағдарламаны пайдаланып отырсыз?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Кескіннің ішінен таңбалауыштар пен нөмірлеу қосылатын мәтінді бөлектеңіз.

 2. Бөлектелген мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірден Таңбалауыштар параметрінің жанындағы көрсеткіні нұқыңыз да, Тізім тармағын таңдаңыз.

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Таңбалауыштар қосу үшін, Таңбалаушы қойындысын нұқып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Нөмірлеуді қосу үшін, Нөмірленген қойындысын нұқып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

PowerPoint

 1. Кескіннің ішінен таңбалауыштар мен нөмірлеу қосылатын мәтінді бөлектеңіз.

 2. Бөлектенген мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірден келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Таңбалауыштарды қосу үшін, меңзерді Таңбалауыштар тармағына апарып, қажетті параметрді таңдаңыз.

  • Нөмірлеуді қосу үшін, меңзерді Нөмірленген тармағына апарып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word

 1. Кескіннің ішінен таңбалауыштар мен нөмірлеу қосылатын мәтінді бөлектеңіз.

 2. Бөлектенген мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, мәтінмәндік мәзірден келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Таңбалауыштарды қосу үшін, меңзерді Таңбалауыштар тармағына апарып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

  • Нөмірлеуді қосу үшін, меңзерді Нөмірлеу тармағына апарып, қажетті параметрлерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кескінге жылдам мәнер қосу

Жылдам мәнерлер — Кескін мәнерлері тобында орналасқан жылдам мәнерлер галереясындағы нобайларда көрсетілген әр түрлі пішімдеу параметрлерінің комбинациясы. Меңзерді «Жылдам мәнерлер» нобайының үстіне апарғанда, Кескін мәнерлері (немесе «Жылдам мәнер») кескінге қалай әсер ететінін көруге болады.

 1. Жаңа немесе әр түрлі жылдам мәнерлерді қолданатын кескінді нұқыңыз.

 2. Сурет салу құралдары бөлімі астындағы Пішім қойындысының Кескін мәнерлері тобынан қажетті жылдам мәнерді таңдаңыз.

Пішім қойындысындағы Кескін мәнерлері тобы.

Қосымша жылдам мәнерлерді көру үшін, Қосымша түймешігін Түймешік суреті басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бір кескінді басқа кескінге өзгерту

 1. Басқа кескінге ауыстыру қажет кескінді таңдаңыз.

  Бірнеше кескіндерді өзгерту үшін, CTRL пернесін басып тұрып, өзгерту қажет кескіндерді таңдаңыз.

 2. Сурет салу құралдары бөлімі астындағы Пішім қойындысының Кескіндер кірістіру тобынан Edit Shape түймешігін «Кескінді өңдеу» түймешігінің суреті басып, меңзерді Кескінді өзгерту параметріне апарып, қажетті жаңа кескінді таңдаңыз.

Кеңес :  PowerPoint 2010 бағдарламасын пайдалансаңыз, жаңа күрделі кескіндер жасау үшін, Кескіндерді біріктіру мүмкіндігін пайдалануға болады. Бұл мүмкіндік туралы қосымша ақпаратты PowerPoint 2010 бағдарламасында өзгертпелі кескін жасау бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Файлдан кескінді жою

 • Жойылатын кескінді нұқып, DELETE пернесін басыңыз.

  Кеңес :  Бірнеше кескінді жою үшін, CTRL пернесін басып тұрып, жойылатын кескіндерді таңдаңыз да, DELETE пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×