Индекс жасау және индексті жаңарту

Индекстер тізімдері құжатта өздері пайда болатын құжат беттерінде талқыланатын шарттар мен тақырыптар болып табылады. Индекс жасау үшін, индекс жазбаларын негізгі жазба атын және құжатыңыздағы айқас сілтеме беру жолымен таңбалап, одан кейін индекс жасай аласыз.

Бұл бөлімде

Индекс жазбалары туралы

Индекс жазбаларын таңбалау және индекс жасау

1-Қадам: Индекс жазбаларын таңбалау

Сөздерді немесе сөз тіркестерін таңбалау

Беттер ауқымын қамтитын мәтін үшін сөздерді немесе сөз тіркестерін белгілеу

2-Қадам: Индекс жасау

Индекс жазбасын өңдеу немесе пішімдеу және индексті жаңарту

Индекс жазбасын жою және индексті жаңарту

Индекс жазбалары туралы

Индекс жазбаларын жасай аласыз:

 • Жеке сөз, сөз тіркесі немесе таңба үшін

 • Бірнеше бетті қамтитын тақырып үшін

 • "Тасымалдау сияқты басқа жазбаға сілтейтін Көру Скутерлері"

Мәтінді таңдап, оны индекс жазбасы ретінде таңбалағаныңызда, Microsoft Word бағдарламасы енгізуге белгіленген негізгі жазба және кез келген айқас сілтеме ақпаратын қамтитын арнайы XE (Индекс жазбасы) өріс қосады.

An XE (Index Entry) field

Барлық индекс жазбаларын таңбалағаныңыздан кейін, индекс жасақтамасын таңдап, қорытынды индексті жасай аласыз. Word бағдарламасы индекс жазбаларын жинақтап, оларды әліппелік тәртіпте сұрыптайды да, олардың бет нөмірлеріне сілтеп, сол беттегі қосарланған жазбаларды тауып, жояды да, индексті құжатта көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Индекс жазбаларын таңбалау және индекс жасау

Индекс жасау үшін, жазбаларды таңбалап, жасақтамасын таңдаңыз да, индекс жасаңыз.

1-Қадам: Индекс жазбаларын таңбалау

Индекс жазбаларын таңбалау үшін, төменгілердің бірін орындаңыз:

Сөздерді немесе сөз тіркестерін таңбалау

 1. Бар мәтінді индекс жазбасы ретінде пайдалану үшін мәтін таңдаңыз. Мәтініңізді индекс жазбасы ретінде енгізу үшін индекс жазбасын енгізгіңіз келетін жерді нұқыңыз.

 2. Сілтемелер қойындысының Индекс тобынан Белгілеу түймешігін басыңыз.

  Word Ribbon Image

 3. Өзіңіздің жеке мәтініңізді пайдаланатын негізгі индекс жазбасын жасау үшін, мәтінді Негізгі жазба терезесінде теріңіз немесе өңдеңіз.

 4. Қаласаңыз, жазбаны ішкі жазба, үшінші деңгейлі жазба немесе басқа жазбаға айқас сілтеме жасау жолымен өзгерте аласыз:

  • Ішкі жазба жасау үшін мәтінді Ішкі элемент терезесінде теріңіз.

  • Үшінші деңгейлі жазбаны енгізу үшін, қос нүктеден (:) кейін ішкі азба мәтінін теріп, одан кейін үшінші деңгейлі жазбаның мәтінін теріңіз.

  • Басқа жазбаға айқас сілтеме жасау үшін Айқас сілтеме тармағын Параметрлер тармағының астынан нұқып, терезедегі басқа жазбаға сілтеме жасаңыз.

 5. Индексте көрсетілетін бет санын пішімдеу үшін, Бет саны пішімі астындағы Қалың немесе Көлбеу құсбелгісін қойыңыз.

  Индекс мәтінін пішімдеу үшін, Негізгі жазба немесе Ішкі элемент терезесіндегі мәтінді таңдап, тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз да, одан кейін Қаріп түймешігін басыңыз. Қолданғыңыз келетін пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

 6. Индекс жазбасын таңбалау үшін Таңбалау түймешігін басыңыз. Құжаттағы осы мәтіннің барлық болу жағдайларын таңбалау үшін Бәрін белгілеу түймешігін басыңыз.

 7. Қосымша индекс жазбасын таңбалау үшін мәтінді таңдап, Индекс енгізбесін белгілеу тілқатысу терезесінде нұқып, одан кейін 3 - 6 қадамдарды қайталаңыз.

Беттер ауқымын қамтитын мәтін үшін сөздерді немесе сөз тіркестерін белгілеу

 1. Индекс жазбасы сілтеуін қалайтын мәтін ауқымын таңдаңыз.

 2. Кірістіру қойындысының Сілтемелер тобынан Бетбелгі түймешігін басыңыз.

  Word Ribbon Image

 3. Бетбелгі аты терезесінде атты теріп, одан кейін Қосу түймешігін басыңыз.

  Құжатта бетбелгімен таңбалаған мәтін соңын нұқыңыз.

 4. Сілтемелер қойындысының Индекс тобынан Белгілеу түймешігін басыңыз.

  Word Ribbon Image

 5. Негізгі енгізбе терезесінде таңбаланған мәтін индекс жазбасын теріңіз.

 6. Индексте көрсетілетін бет санын пішімдеу үшін, Бет саны пішімі астындағы Қалың немесе Көлбеу құсбелгісін қойыңыз.

  Индекс мәтінін пішімдеу үшін, Негізгі енгізбе немесе Ішкі элемент терезесіндегі мәтінді таңдап, тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз да, одан кейін Қаріп түймешігін басыңыз. Қолданғыңыз келетін пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

 7. Параметрлер тармағының астында Беттер ауқымы түймешігін басыңыз.

 8. Бетбелгі терезесінде 3-қадамда терген бетбелгі атын теріңіз немесе таңдаңыз да, одан кейінБелгілеу түймешігін басыңыз.

2-Қадам: Индекс жасау

Жазбаларды таңбалағаныңыздан кейін индекс жасақтамасын таңдап, индексті құжатыңызға енгізуге дайын боласыз.

 1. Индексті қосқыңыз келетін орынды нұқыңыз.

 2. Сілтемелер қойындысының Реттеуіш тобында Реттеуішті кірістіру түймешігін нұқыңыз.

  Word Ribbon Image

 3. Төмендегілердің бірін орындаңыз:

  • Бар индекс жасақтамаларының бірін пайдалану үшін Пішімдер терезесінде жасақтаманы нұқыңыз.

  • Өзгертпелі индекс орналасуын жасақтау:

   1. Пішімдер терезесінде Үлгіден түймешігін нұқып, Өзгерту түймешігін басыңыз.

   2. Мәнер тілқатысу терезесінде өзгерткіңіз келетін индекс мәнерін нұқып, Өзгерту түймешігін басыңыз.

   3. Пішімдеу астындағы қалаған параметрлеріңізді таңдаңыз.

   4. Мәнер өзгертулерін үлгі қосу үшін, Үлгіге негізделген барлық құжаттар түймешігін басыңыз.

   5. OK түймешігін қос нұқыңыз.

 4. Қандай да бір қажетті басқа индекс параметрлерін таңдаңыз.

Ескерту : 

 • Индексті жаңарту үшін индексті нұқып, одан кейін F9 пернесін басыңыз. Немесе Сілтемелер қойындысының Индекс тобындағы Индексті жаңарту тармағын нұқыңыз.

  Ribbon image

 • Егер индексте қателік тапсаңыз, өзгерткіңіз келетін индекс жазбасын тауып, өзгертіңіз де, индексті жаңартыңыз.

 • Егер индексті басты құжат жасап отырсаңыз, индекске жаңартулар енгізбес бұрын, ішкі құжаттарды шығарып алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Индекс жазбасын өңдеу немесе пішімдеу және индексті жаңарту

 1. Егер XE өрістерін көргіңіз келмесе, Басты қойындысының Еже тобында Көрсету/Жасыру Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

  Word таспасы

 2. Өзгерткіңіз келетін жазбаның XE өрісін табыңыз, мысалы, { XE "Калисто" \t "Көру Айлары" }.

 3. Индекс жазбасын өңдеу немесе пішімдеу үшін, жақша ішіндегі мәтінді өзгертіңіз.

 4. Индексті жаңарту үшін индексті нұқып, одан кейін F9 пернесін басыңыз. Немесе Сілтемелер қойындысының Индекс тобындағы Индексті жаңарту тармағын нұқыңыз.

  Ribbon image

Ескерту : 

 • Егер индексте қателік тапсаңыз, өзгерткіңіз келетін индекс жазбасын тауып, өзгертіңіз де, индексті жаңартыңыз.

 • Келесі XE өрісін тез табу үшін, CTRL+F пернелерін басып, Арнайы тармағын нұқыңыз да, одан кейін Өріс түймешігін басыңыз. Арнайы түймешігі көрінбесе, Қосымша пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Индекс жазбасын жою және индексті жаңарту

 1. Индекс жазбасы өрісін өрнекті жақшаларымен қоса ({}) толықтай таңдап, DELETE пернесін басыңыз.

  Егер XE өрістерін көргіңіз келмесе, Басты қойындысының Еже тобында Көрсету/Жасыру Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

  Word таспасы

 2. Индексті жаңарту үшін индексті нұқып, одан кейін F9 пернесін басыңыз. Немесе Сілтемелер қойындысының Индекс тобындағы Индексті жаңарту тармағын нұқыңыз.

  Ribbon image

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×