Жұмыс үстелінің дерекқорында жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма көріністерін жасау

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Интерактивті деректер талдауын орындау немесе динамикалық, интерактивті диаграммаларды жасау қажет болғанда жиынтық кесте мен жиынтық диаграмма көріністерін пайдалануыңызға болады.

Не істегіңіз келеді?

Жиынтық кесте көрінісі туралы үйрену

Жиынтық кесте көрінісінің мысалы

Толық деректерді қарау

Жеке элементтерді қарау

Жиынтық кесте көрінісін жасау

1-қадам: сұрау жасау

2-қадам: жиынтықты кесте көрінісіндегі сұрауды ашу

3-қадам: деректер өрістерін жиынтықты кесте көрінісіне қосу

Жол өрістерін қосу

Баған өрістерін қосу

Мәліметтер өрістерін қосу

Сүзгі өрістерін қосу

Өрісті жылжыту

Өрісті жою

4-қадам: есептелетін мәліметтер өрістері мен жалпы өрістерді көрініске қосу

Есептелетін мәліметтер өрістерін қосу

Жалпы өрістерді қосу

5-қадам: өріс тақырыптары мен пішім деректерін көрсету

6-қадам: деректерді сүзгілеу, сұрыптау және топтау

Жиынтық кесте көрінісін құрастыру

Жиынтық кесте көрінісі мен жиынтық диаграмма көрінісі арасындағы айырмашылықтар

Жиынтық диаграмма көрінісінің мысалдары

Жиынтық диаграмма көрінісін жасау

1-қадам: жиынтық кесте көрінісіне ауысу

2-қадам: жиынтық диаграмма көрінісіндегі өрістерді қосу және жою

Өрісті қосу

Өрісті жою

3-қадам: деректерді топтау, сүзгілеу және сұрыптау

Топ деректері

Деректерді сүзгілеу

Деректерді сұрыптау

4-қадам: диаграмма түрін өзгерту

5-қадам: мәндік белгілерді қосу

6-қадам: мәтінді өңдеу және пішімдеу

Ось тақырыптары

Деректер белгілері

7-қадам: сызу аумағын пішімдеу

Жиынтық кесте көріністері туралы үйрену

Жиынтық кесте үлкен көлемдегі деректерді жылдам біріктіріп, салыстыратын интерактивті кесте. Бастапқы деректердің жиынтықтарын көру үшін оның жолдары мен бағандарын айналдыруыңызға болады. Қатысты қорытындыларды талдағыңыз келгенде, әсіресе, кескіндердің ұзын тізімін жинақтау қажет болғанда және әрбір кескін туралы бірнеше фактілерді салыстырғыңыз келгенде жиынтық кестені пайдаланыңыз.

Жиынтық кесте көрінісінің мысалы

Төмендегі сурет жиынтық кесте көрінісіндегі шот деректерінің сұрауын көрсетеді. Бұл көрініс тек қорытынды мәндерді көрсетеді.

Жиынтық кесте көрінісі

Ел өрісі тек АҚШ-қа арналған деректерді көрсету үшін сүзгіленді.

Реттелетін аймақ өрісі пайдаланушы топ өрісі болып табылады. Реттелетін топ өрістері деректерді жақсырақ талдау үшін элементтерді топтау мүмкіндігін береді. Мұнда Қала элементтері екі санатқа топталады: Батыс жағалау мен Елдің қалған бөлігі.

Жалпы транзакция мәні пайыздық мөлшерлеме мәні сияқты екі аймақтың әрбіріндегі сатушы тарапынан өңделген транзакциялардың жалпы мәнін көрсетеді.

Транзакциялар саны екі аймақтың әрбіріндегі сатушы тарапынан өңделген транзакциялардың санын көрсетеді.

Алдыңғы суретте әр түрлі сатушылар мен аймақтар бойынша деректерді оңай салыстыруға болады. Кесте интерактивті болғандықтан, сүзгілерді, қорытындыларды және толық көрсетілген деңгейді жылдам өзгертуіңізге болады, сондықтан, деректеріңізді басқа жолдармен талдауыңызға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Толық деректерді көрсету

Жеке толық жазбаларды қарау үшін сатушының оң жағындағы немесе аймақтың астындағы плюс (+) белгісін басуыңызға болады. Төмендегі сурет Анна Додсвортқа арналған толық деректерді көрсетеді.

Толық деректерді қарау

Бұл мәліметтер өрістері негізгі жазба көзінде бар.

Есептелетін мәліметтер өрісі басқа мәліметтер өрістеріне негізделген өрнекті пайдаланады.

Бұл жеке транзакциялар Батыс жағалау аймағындағы Анна Додсворт тарапынан өңделген.

Қорытынды өрістер мен деректер көріністің астында пайда болады.

Сәйкес толық деректерді жасыру үшін сатушы немесе аймақтың оң жағындағы минус (-) белгісін басыңыз.

Ескерту : Толық деректерді жасыру жиынтық кесте көрінісінің өнімділігін жақсартады.

Беттің жоғары бөлігі

Жеке элементтерді көрсету

Баған аумағында бірнеше өріс болса, төмен деңгейдегі элементтерді көрсету немесе жасыру үшін элементтің сол жағындағы плюс (+) немесе минус (-) белгісін басуыңызға болады. Мысалы, Батыс жағалаудағы әр қалаға арналған қорытынды немесе толық деректерді көрсету үшін Батыс жағалау өрісінің сол жағындағы плюс (+) белгісін басыңыз.

Төмендегі сурет Батыс жағалау тобындағы әр қалаға арналған қорытынды мәндерді көрсетеді.

Жеке элементтерді қарау

Батыс жағалау пайдаланушы топтың астында топтастырылған Қала өрісінің элементтері.

Элгинге арналған жиынтық деректер.

Мына жерді басқанда Елгинде негізделген тұтынушылар мен әр тұтынушыға арналған жиынтық деректер көрсетіледі.

Мына жерді басқанда Элгинге арналған толық деректерді көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Жиынтық кесте көрінісін жасау

Сонымен қатар, қатынасу сұрауларына, кестелер мен пішіндерге арналған жиынтық кесте мен жиынтық диаграмма көріністерін жасауға болады. Бұл мақаланың мақсаттары үшін қатынасу сұрауына арналған жиынтық кесте мен жиынтық диаграмма көріністерін жасау әдісін түсіндіреміз.

1-қадам: сұрау жасау

Жиынтық кесте көрінісі үшін пайдаланғыңыз келген сұрау бұрыннан болмаса, жаңасын жасаңыз:

 • Сұрауды құруға шебердің көмектесуін қаласаңыз, Жасау қойындысындағы Сұраулар тобында Сұрау шебері түймешігін басыңыз немесе сұрауды өзіңіз құрғыңыз келсе, Сұраулар құрастырушысы түймешігін басыңыз.

Өрістерді сұрау торына қосу кезінде келесілерді қамтуға көз жеткізіңіз:

 • Жиынтықтағыңыз келген деректерді қамтитын өрістер (мысалы, валюта мөлшері немесе басқа сандық деректер).

 • Қызметкер, аймақ немесе күн сияқты деректерді салыстырғыңыз келген өрістер.

Жиынтық кестеңіздегі элементтерді санауды жоспарласаңыз, санаудағы элементтерге арналған бірегей идентификатор өрісін қамтуыңыз тиіс. Мысалы, шоттарды санау үшін сұрауыңыз шот кестесінің идентификаторын қамту тиіс.

Сұрауларды жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Сұрауларға кіріспе мақаласын қараңыз.

2-қадам: жиынтықты кесте көрінісіндегі сұрауды ашу

 1. Сұрау бұрыннан ашық болмаса, шарлау аумағындағы сұрауды екі рет басыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Көріністер тобында Көрініс түймешігін басып, Жиынтықты кесте көрінісі түймешігін басыңыз.

  Қатынасу кез келген өрістер немесе деректерсіз бос жиынтықты кесте көрінісін көрсетеді.

3-қадам: деректер өрістерін жиынтықты кесте көрінісіне қосу

Бұл қадамда жиынтық кесте көрінісінің жол және баған тақырыптарынан құралған өрістерді, сонымен қатар, мәліметтер және сүзгі өрістерін қосасыз. Бұны орындау үшін өрістер тізімі көрінетін болуы керек.

 • Өрістер тізімі көрінбесе, Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Өрістер тізімі түймешігін басыңыз.

Жол өрістерін қосу

Жол өрістері жиынтық кесте жолдарын құрайды. Осы мақаланың басындағы суреттерде, Сатушы жол өрісі болып табылады.

Жол өрісін қосу үшін:

 • Өрістер тізіміндегі өрісті жиынтық кестедегі Жол өрістерін мына жерге апару белгіленген аумағына апарыңыз.

Сонымен бірге, төмендегі процедура арқылы сүзгі өрісін қосуыңызға болады:

 1. Өрістер тізіміндегі өрісті таңдаңыз.

 2. Өрістер тізімінің астында ашылмалы тізімнен Жолдар аумағы түймешігін таңдап, Қосу түймешігін басыңыз.

Баған өрістерін қосу

Аты айтып тұрғандай, баған өрістері жиынтық кесте бағандарын құрайды. Мақаланың басындағы суреттердегі, Қала мен Тұтынушы идентификаторы баған өрістері болып табылады.

Баған өрісін қосу үшін:

 • Өрісті өрістер тізімінен жиынтық кестеде Баған өрістерін мына жерге апарыңыз деп белгіленген аумаққа апарыңыз.

Сонымен бірге, төмендегі процедура арқылы сүзгі өрісін қосуыңызға болады:

 1. Өрістер тізіміндегі өрісті таңдаңыз.

 2. Өрістер тізімінің астында ашылмалы тізімдегі Баған аумағы пәрменін таңдап, Қосу пәрменін басыңыз.

Мәліметтер өрістерін қосу

Мәліметтер өрістері жиынтық кестенің толық ұяшықтарын құрайды. Осы мақаланың басындағы суреттерде, Өнім аты, Бірлік бағасы және Мөлшер өрістерінің барлығы мәліметтер өрістері.

Мәліметтер өрісін қосу үшін:

 • Өрісті өрістер тізімінен жиынтық кестедегі Қорытындылар немесе мәліметтер өрістерін мына жерге қойыңыз деп белгіленген аумаққа апарыңыз.

Сонымен бірге, төмендегі процедура арқылы сүзгі өрісін қосуыңызға болады:

 1. Өрістер тізіміндегі өрісті таңдаңыз.

 2. Өрістер тізімінің астында ашылмалы тізімдегі Мәліметтер аумағы пәрменін таңдап, Қосу пәрменін басыңыз.

Сүзгі өрістерін қосу

Сүзгі өрістері міндетті емес. Сүзгі өрісін қосу толық жиынтық кестені мәні бойынша сүзгілеу мүмкіндігін береді. Мысалы, осы мақаланың басындағы бірінші суреттеЕл өрісі сүзгі өрісі ретінде қосылған. Нәтижеде, толық жиынтық кесте арнайы елдер үшін сүзгіленуі мүмкін.

Сүзгі өрісін қосу үшін:

 • Өрісті өрістер тізімінен жиынтық кестедегі Сүзгі өрістерін мына жерге апарыңыз деп белгіленген аумаққа апарыңыз.

Сонымен бірге, төмендегі процедура арқылы сүзгі өрісін қосуыңызға болады:

 1. Өрістер тізіміндегі өрісті таңдаңыз.

 2. Өрістер тізімінің астында ашылмалы тізімдегі Сүзгі аумағы пәрменін таңдап, Қосу пәрменін басыңыз.

Өрісті жылжыту

 • Өріс атын өзіңіз қалайтын орынға апарыңыз. Өріс мәндерін емес, ал өріс атын апарғаныңызды тексеріңіз (мысалы, Сатушы).

Өрісті жою

 • Жойғыңыз келетін өріс атын таңдап, Құрастырушы қойындысындағы Белсенді өріс тобында Өрісті жою түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Бұл әрекет өрісті көріністен жояды, бірақ өріс негізгі дерек көзінде әлі қол жетімді.

4-қадам: есептелетін мәліметтер өрістері мен жалпы өрістерді көрініске қосу

Есептелетін мәліметтер өрістерін қосу

 1. Құрастырушы қойындысындағы Құралдар тобында Формулалар түймешігін басып, Есептелетін мәліметтер өрісін басыңыз.

  Қатынасу Сипаттар диалогтық терезесін көрсетеді.

 2. Ат өрісінде есептелетін өріске арналған атты теріңіз.

 3. Ат өрісінің астындағы үлкенірек өрісте орындағыңыз келетін есептеуді теріңіз, мысалы:

  Бірлік бағасы * Мөлшер

  Кеңес :  Есептеуді теру кезінде өрістерді есептеуге қосу үшін ашылмалы тізімді және Сипаттар диалогтық терезесінің астындағы Сілтемені кірістіру түймешігін пайдалануыңызға болады.

 4. Өзгерту түймешігін басыңыз. Қатынасу есептелетін өрісті өрістер тізіміне қосады.

 5. Жасауды қалайтын кез келген есептелетін өрістер үшін 1 және 4 қадамдарды қайталаңыз.

 6. Сипаттар диалогтық терезесін жабыңыз.

 7. Есептелетін өрісті Мәліметтер өрістерін қосу бөліміндегі әр нұсқаудың жиынтық кестесіне қосыңыз.

Жалпы өрістерді қосу

 1. Мәліметтер ұяшықтарының көрсетілгендігін тексеріңіз: бағанның тақырып белгісін таңдап, Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Мәліметтерді көрсету түймешігін басыңыз.

 2. Соманы қосқыңыз келетін толық мәндердің бірін таңдаңыз.

 3. Құрастырушы қойындысындағы Құралдар тобында Автоесептеу түймешігін басып, қосқыңыз келетін сома түрін басыңыз.

 4. Қосқыңыз келетін кез келген қорытындылар түрлері үшін 3-қадамды қайталаңыз.

5-қадам: өріс тақырыптары мен пішім деректерін көрсету

 1. Жиынтық кестеде өзгерткіңіз келетін өріс белгісін таңдаңыз.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Құралдар тобында Сипаттар түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар диалогтық терезесінде Тақырыптар қойындысын басыңыз.

 4. Тақырыпөрісінде қалайтын тақырыбыңызды теріп, ENTER пернесін басыңыз.

 5. Тақырыптар үшін қажет кез келген пішімдеу параметрлерін орнатыңыз.

 6. Сипаттар диалогтық терезесінде Пішім қойындысын басыңыз.

 7. Деректерді сұрыптау және мәтін мен ұяшықтарды пішімдеу үшін Пішім қойындысындағы пәрмендерді пайдаланыңыз.

 8. Жиынтық кестеңіз жалпы жолдарды қамтыса, мәліметтер өрістерін жасыру және тек жалпы өрістерді көрсету үшін Құрастырушы қойындысындағы Мәліметтерді жасыру түймешігін басыңыз.

 9. Жалпы өрістерге арналған тақырыптар мен пішімдерді орнату үшін 3-7 қадамдарын қайталаңыз.

Кеңес :  Қорытындыларды жалпы қорытындының пайыздық мөлшерлемесі ретінде көрсету үшін қорытындылардың бірін таңдап, Құрастырушы қойындысындағы Құралдар тобында Басқаша көрсету түймешігін басып, салыстырғыңыз келетін жалпы қорытындыны таңдаңыз (жол қорытындысы, баған қорытындысы т.б.)

6-қадам: деректерді сүзгілеу, сұрыптау және топтау

 • Деректерді сүзгілеу үшін кез келген өріс атының қасындағы төменгі көрсеткіні басып, қалайтын ұяшықтарды таңдаңыз.

 • Деректерді топтау үшін:

  1. Жиынтық кестеде топтағыңыз келетін мәндерді басыңыз. Мысалы, бірнеше қалаларды бірге топтау үшін бірінші қаланы басып, топтағыңыз келетін басқа қалаларды басу кезінде CTRL пернесін басып ұстап тұрыңыз.

  2. Таңдалған мәндердің бірін тінтуірдің оң жағымен басып, Топ элементтері түймешігін басыңыз.

   Қатынас пайдаланушы топ деңгейін жасайды. 5-қадам: өріс тақырыптары мен пішім деректерін өзгерту бөліміндегі процедура арқылы тақырыпты өзгертуіңізге және топты пішімдеуіңізге болады.

Топтау деңгейін қосқаннан кейін топты таңдап, топтағы өрістерді көрсетілген тәртіпте көрсету немесе жасыру үшін Құрастырушы қойындысындағы Өрісті кеңейту және Өрісті тасалау пәрмендерін пайдалануыңызға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Жиынтық кесте көрінісін құрастыру

Жиынтық кесте көрінісі мен жиынтық диаграмма көрінісі арасындағы айырмашылықтар

Жиынтықты диаграмма көрінісінің орналасуы жиынтықты кесте көрінісіне ұқсас, одан басқа, әдепкі бойынша жиынтықты диаграмма көріністері деректер қорытындылары мен жиынтықтарын көрсету кезінде (әдетте, сомалар мен есептеулер пішінінде) жиынтық кесте көріністері деректер мәліметтерін көрсетеді.

Сонымен қатар, жол және баған аумақтарының орнына жиынтық диаграмма көрінісі қатарлар мен санаттар аумақтарын көрсетеді. Қатарлар қатысты деректер нүктелерінің тобы және, әдетте, белгілі бір түс бойынша мәндік белгілерде көрсетіледі. Санат әр қатардағы бір деректер нүктесінен тұрады және, әдетте, санат (x) осіндегі белгі бойынша көрсетіледі.

Кестеге, сұрауға немесе басқа көріністердегі пішінге жасалатын орналасу өзгерістері жиынтық кесте немесе жиынтық диаграмма көрінісіндегі нысан орналасуынан тәуелсіз. Дегенмен, өрісті жолдар аумағынан баған аумағына жылжыту сияқты жиынтық кесте көрінісінде жасалатын орналасу өзгерісі жиынтық диаграмма көрінісінде бейнеленеді және керісінше.

Жиынтық диаграмма көрінісінің мысалдары

Бірінші жиынтық диаграмма көрінісінің мысалы 1996-1998 жылдар аралығында АҚШ елінде ең жоғары өтім көлеміне (жалпы бірлік бағалары бойынша көрсетілгендей) ие болған бес сатушыны көрсетеді. Әр деректер маркері сатылған бірліктерге арналған бағалар сомасын көрсететін мән (y) осіндегі мәнге кеңейтеді.

Тауар бағалары, Сатылған тауарлар қорытындысы

Сүзгі аумағында тек АҚШ бірлік бағаларын көрсету үшін ел өрісі сүзгіленеді.

Деректер аумағы сатылған бірлік бағаларына арналған қорытындыларды көрсетеді.

Тұрғызу аумағы деректер маркерлеріне арналған фонды береді.

Тор сызықтары деректер маркерлерінің мән осінің қай жерінде екендігін қарауды жеңілдетеді.

Бұл деректер маркері үш қатар нүктелерінен (бұл жағдайда 1996,1997 және 1998 жылдар) құралған бір санат нүктесін (бұл жағдайда сатушы) көрсетеді.

Қатарлар аумағы тапсырыс күнінің қатар өрісінен тұрады. Мәндік белгілер осы диаграмманың оң жағына қосылды және қатарлар өрісінің астында тікелей көрінеді.

Санат аумағы санат белгілерінен тұрады; бұл жағдайда, санат белгілері сатушылардың аттары болып табылады.

Ось мәнінің белгісі әр деректер маркеріне арналған сілтеме жақтауын береді.

Тапсырыстар орналасқан үздік бес елді/аймақты салыстыратын келесі мысалдағы сияқты әр түрлі талдау жиынтықтарын көрсетеді. (Ел өрісі санат аумағында болғанда сатушының сүзгі аумағында екендігін осы мысалда ескеріңіз).

Сатушы және елі

Беттің жоғары бөлігі

Жиынтық диаграмма көрінісін жасау

Төмендегі нұсқаулар жиынтық кесте көрінісін жасау үшін жоғарыдағы қадамдарды аяқтаған жорамалға негізделген.

1-қадам: жиынтық кесте көрінісіне ауысу

Құрастырушы қойындысындағы Көріністер топта Көрініс түймешігін басып, Жиынтық диаграмма көрінісі түймешігін басыңыз.

2-қадам: жиынтық диаграмма көрінісіндегі өрістерді қосу және жою

Бұл қадамда диаграммаға өрістерді қосуыңызға немесе одан жоюыңызға болады. Диаграммадан өрісті жойғанда деректер өрістер тізімі арқылы әлі қол жетімді, бірақ ол диаграммада көрсетіледі.

Өрісті қосу

 • Өрісті қосу үшін оны өрістер тізімінен диаграммадағы "апару аймақтарының" біріне апарыңыз. Сонымен бірге, өрістер тізіміндегі өрісті таңдап, өрістер тізімінің астында өрісті қосқыңыз келетін аумақты таңдаңыз және Қосу түймешігін басыңыз.

  • Апару аймақтары көрінбесе, Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Апару аймақтары түймешігін басыңыз.

  • Өрістер тізімі көрінбесе, Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Өрістер тізімі түймешігін басыңыз.

Өрісті жою

 • Өрісті жою үшін оның диаграммадағы белгісін таңдап, DELETE пернесін басыңыз. Сонымен бірге, өрісті диаграмманың сыртына сүйреп шығуға болады.

3-қадам: деректерді топтау, сүзгілеу және сұрыптау

Диаграмманы оқуға ыңғайлы етіп жасау үшін деректерді топтау, сүзгілеу және сұрыптау жақсы ой болып табылады. Мысалы, осы бөлім басындағы суреттерде тапсырыс күндері жыл бойынша топталған, сондықтан, сондықтан, әр жеке тапсырыс күніне қарағанша, әр жылдың жиынтықтарына бір рет назар тастаған жөн. Сондай-ақ, деректер бес сатушының қайсысы ең жоғары өтім көлеміне ие екендігін қарау үшін сүзгіленеді. Соңында, әрбір деректер маркері жалпы мән бойынша өсу тәртібінде сұрыпталады, сондықтан, бес сатушының қайсысында ең жоғары және ең төмен өтім көлемі бар екендігін оңай болады.

Топ деректері

 1. Диаграммадағы өріс атын таңдаңыз.

 2. Сипаттар диалогтық терезесі әлдеқашан көрсетілген болса, өрісті тінтуірдің оң жағымен басып, Сипаттар түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар диалогтық терезесінде Сүзгі және топ қойындысын басыңыз.

 4. Топтау астындағы Топ элементтері бойынша тізімінде қажетті топтау параметрін таңдаңыз. Мысалы, күн өрісінде Жылдар түймешігін басыңыз. Мәтін өрісінде префикс таңбалары бойынша топтауға болады, мысалы, аттың алғашқы 3 таңбасы.

Деректерді сүзгілеу

 1. Диаграммадағы деректер маркерін таңдаңыз.

 2. Сипаттар диалогтық терезесі әлдеқашан көрсетілмеген болса, деректер маркерін тінтуірдің оң жағымен басып, Сипаттар түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар диалогтық терезесінің Сүзгі және топ қойындысында Сүзгілеу астында сүзгілеу түрін және көрсеткіңіз келетін элементтер санын таңдаңыз. Мысалы, үздік 5 элементті қарау үшін Көрсету тізіміндегі Үздік бөлімін таңдап, Элементтер өрісіне 5 санын теріңіз.

Деректерді сұрыптау

 • Диаграммадағы деректер маркерін тінтуірдің оң жағымен басыңыз, Сұрыптау пәрменін көрсетіп, қажетті сұрыптау параметрін басыңыз.

4-қадам: диаграмма түрін өзгерту

 1. Диаграммадағы бос аумақты тінтуірдің оң жағымен басып, Диаграмма түрін өзгерту түймешігін басыңыз.

 2. Сипаттар диалогтық терезенің сол жағындағы тізімде жалпы диаграмма түрін таңдаңыз.

 3. Оң жақтағы тізімде қажетті диаграмманың арнайы түрін таңдаңыз.

5-қадам: мәндік белгілерді қосу

 1. Диаграмманың бос аумағын басыңыз.

 2. Құрастырушы қойындысындағы Көрсету/Жасыру тобында Мәндік белгілер түймешігін басыңыз.

6-қадам: мәтінді өңдеу және пішімдеу

Ось тақырыптары

 1. Пішімдегіңіз келген ось тақырыбын таңдаңыз.

 2. Сипаттар диалогтық терезе бұрыннан көрсетілмеген болса, тақырыпты тінтуірдің оң жағымен басып, Сипаттар түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар диалогтық терезесінде Пішім қойындысын басыңыз және Тақырып терезесінде көрсеткіңіз келетін мәтінді теріңіз.

 4. Бірдей қойындыдағы Мәтін пішіні астында қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

Деректер белгілері

 1. Деректер белгісін басыңыз (мысалы, санат (x) осінің бойындағы белгілердің бірі.

 2. Осьтің бойындағы белгілердің барлығын таңдау үшін белгіні қайта басыңыз.

 3. Сипаттар диалогтық терезесі бұрыннан көрсетілмеген болса, белгілердің бірін тінтуірдің оң жағымен басып, Сипаттар түймешігін басыңыз.

 4. Сипаттар диалогтық терезесінде Пішім қойындысын басып, қажетті пішімдеу параметрлерін басыңыз.

7-қадам: тұрғызу аумағын пішімдеу

 1. Оны таңдау үшін тұрғызу аумағын басыңыз. Тұрғызу аумағы деректер маркерлерінен тұратын терезе.

 2. Сипаттар диалогтық терезесі бұрыннан көрсетілмеген болса, тұрғызу аумағын тінтуірдің оң жағымен басып, Сипаттар түймешігін басыңыз.

 3. Сипаттар диалогтық терезесінде Жиек/Бояу қойындысын басыңыз.

 4. Тұрғызу аумағы үшін қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

 5. Диаграммадағы тор сызықты таңдаңыз.

 6. Сипаттар диалогтық терезесінде Сызық/Маркер қойындысын басыңыз.

 7. Тор сызықтар үшін қажетті пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×