Жұмыс парағы ұяшықтарына деректерді қолмен енгізу

Сандарды (тұрақты ондық бөлшектері бар немесе жоқ), мәтінді, күндерді немесе уақыттарды бір ұяшыққа, бірнеше ұяшыққа бірден немесе бірнеше жұмыс парағы енгізуіңізге болады.

Маңызды : Деректердің байқаусызда өзгеруіне жол бермеу үшін, немесе басқа пайдаланушы жұмыс парағын қорғауы мүмкін. Қорғалған жұмыс парағында деректерді көруге ұяшықтарды таңдауыңызға болады, бірақ құрсауланған ұяшықтарға ақпарат енгізе алмайсыз. Көп жағдайда қорғалған жұмыс парағы қорғаныс жасаған адам рұқсат бергенше, қорғау алынбайды. Жұмыс парағының қорғауын алу үшін (егер сәйкес болса), Сараптау қойындысындағы Өзгертулер тобынан Парақ қорғанысын алу түймешігін басыңыз. Жұмыс парағы қорғалған жағдайда, құпия сөз қойылған болса, жұмыс парағының қорғауын алу үшін құпия сөзді теру керек.

Не істегіңіз келеді?

Сандарды немесе мәтінді енгізу

Ондық бөлшегі тұрақты сандарды енгізу

Күндерді немесе уақыттарды енгізу

Бірдей деректерді бірнеше ұяшыққа бірден енгізу

Бірдей деректерді басқа жұмыс парақтарына енгізу

Сандарды немесе мәтінді енгізу

 1. Жұмыс парағында ұяшықты нұқыңыз.

 2. Қалаған сандарды немесе мәтінді теріп, ENTER немесе TAB пернесін басыңыз.

  Кеңес : Ұяшықтың ішіндегі жаңа жолдағы деректерді іске қосу үшін, ALT+ENTER пернелерін басу арқылы жол үзілімін енгізіңіз.

Ескерту : 

 • Әдепкіде ENTER пернесін басқанда таңдау бір ұяшық төмен қарай жылжиды, ал TAB пернесін басқанда таңдау бір ұяшық оңға қарай жылжиды. Сіз TAB пернесінің жылжу бағытын өзгерте алмайсыз, бірақ ENTER пернесінің әр түрлі бағытын анықтауыңызға болады.

  ENTER пернесінің бағытын өзгерту әдісі

  1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

  2. Қосымша санатындағы Өңдеу астында Enter пернесін басқаннан кейін бөлектелген элементті жылжыту құсбелгісін қойып, Бағыт жолағындағы қалаған бағытты нұқыңыз.

 • Деректерді бір жолдағы бірнеше ұяшыққа енгізу үшін, TAB пернесін басып, жолдың соңында ENTER пернесін басқан кезде, бөлектелген элемент келесі жолдың басына жылжиды.

 • Ұяшықта баған енінен үлкенірек сан пішімі бар деректер болғанда, ол ##### көрсетеді. Барлық мәтінді көру үшін, бағанның енін үлкейту керек.

  Бағанның енін өзгерту әдісі

  1. Баған енін өзгерткіңіз келетін ұяшықты нұқыңыз.

  2. Өзіндік қойындысының Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін нұқыңыз.

   Excel Ribbon кескіні

  3. Ұяшық өлшемі астында келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

   • Ұяшықтағы барлық мәтінді сәйкестендіру үшін, Баған енін автосәйкестендіру параметрін таңдаңыз.

   • Үлкенірек баған енін анықтау үшін, Баған ені параметрін таңдап, қалаған енді Баған ені жолағына енгізіңіз.

 • Сіз мәтінді тасымалдау арқылы ұяшық ішіндегі мәтіннің бірнеше жолын көрсете аласыз.

  Ұяшықтағы мәтінді тасымалдау әдісі

  1. Мәтінді тасымалдағыңыз келетін ұяшықты нұқыңыз.

  2. Өзіндік қойындысының Туралау тобында Мәтінді тасымалдау түймешігін нұқыңыз.

   Excel таспа кескіні

   Ескерту : Егер мәтін бір ұзын сөзден тұрса, таңбалар тасымалданбайды; мәтінді түгел көру үшін, бағанды үлкейтуіңізге немесе қаріп өлшемін кішірейтуіңізге болады. Егер мәтінді тасымалдағаннан кейін мәтін түгел көрінбесе, жолдың биіктігін дұрыстау қажет. Өзіндік қойындысының Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін, одан кейін, Ұяшық өлшемі түймешігінің астындағы Жол автоіріктегіші түймешігін нұқыңыз.

 • Microsoft Office Excel бағдарламасында ұяшықтағы сан ұяшыққа сақталған саннан бөлек шығады. Енгізген санды дөңгелектелгенде, көп жағдайда, тек бейнеленген сан дөңгелектеледі. Есептеу үлгілері бейнеленген санды емес, ұяшыққа сақталған ағымдық санды пайдаланады.

 • Сандарды ұяшыққа терген соң, олардың көрсетілетін пішімін өзгертуіңізге болады.

  Сан пішімін өзгерту әдісі

  1. Пішімдегіңіз келетін сандары бар ұяшықты нұқыңыз.

  2. Өзіндік қойындысының Саны тобында Жалпы түймешігіне барып, одан кейін қалаған пішімдеуіңізді жүзеге асырыңыз.

   Excel таспа кескіні

   Кеңес : Қолданылатын пішімдердің арасынан сан пішімін таңдау үшін, Қосымша түймешігін, одан кейін Санат тізімінде пайдалану керек пішімді нұқыңыз.

 • Телефон нөмірлері сияқты Excel бағдарламасында есептеуді қажет етпейтін сандар үшін, сандарды термей тұрып, ұяшықтарды босату үшін оларды «Мәтін пішімін» қолдану арқылы мәтін түрінде пішімдеуіңізге болады.

  Сандарды мәтін ретінде пішімдеу әдісі

  1. Бос ұяшықты таңдаңыз.

  2. Өзіндік қойындысының Саны тобында Жалпы түймешігіне өтіп, одан кейін Мәтін түймешігін нұқыңыз.

   Excel таспа кескіні

  3. Қалаған сандарды пішімделген ұяшыққа теріңіз.

   Ескерту : «Мәтін пішімін» ұяшықтарға қолданардың алдындағы терілген сандарды пішімделген ұяшықтарға қайта енгізу керек. Сандарды мәтін түрінде жылдам қайта енгізу үшін, әрбір ұяшықты таңдап, F2 пернесін, одан кейін ENTER пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ондық бөлшегі тұрақты сандарды енгізу

 1. Microsoft Office Түймешігі Түймешік суреті түймешігін нұқып, одан кейін Excel параметрлері түймешігін нұқыңыз.

 2. Қосымша түймешігін басып, Өңдеу параметрлері астындағы Ондық үтірді автоматты түрде қою құсбелгісін қойыңыз.

 3. Ондық орындар жолағында ондық бөлшектің оң жағындағы сандарға оң сандарды немесе ондық бөлшектің сол жағындағы сандарға теріс сандарды енгізіңіз.

  Мысалы, 3 санын Ондық орындар жолағына енгізіп, ұяшыққа 2834 санын терсеңіз, мән 2,834 болып шығады. Егер -3 санын Ондық орындар жолағына енгізіп, 283 терсеңіз, мән 283 000 болып шығады.

 4. Жұмыс парағында ұяшықты нұқып, қалаған санды енгізіңіз.

  Ескерту : Дұрысталған ондық пішім параметрін таңдамай тұрып, ұяшықтарға енгізілген деректер еш өзгеріссіз болады.

  Кеңес : Дұрысталған ондық пішім параметрінің үстіне уақытша жазу үшін, санды енгізген кезде, ондық бөлшекті теріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Күндерді немесе уақыттарды енгізу

 1. Жұмыс парағында ұяшықты нұқыңыз.

 2. Күн мен уақытты төмендегідей етіп енгізіңіз:

  • Күн үшін күн бөліктерін бөлуге қиғаш сызық таңбасы мен сызықшаны пайдаланыңыз; мысалы, 9/5/2002 немесе 5-Қырк-2002 деп енгізіңіз.

   Кеңес : Ағымдық күнді енгізу үшін, CTRL+; (нүктелі үтір) пернелерін басыңыз.

  • 12 сағатқа негізделген уақыт үшін бос орынды енгізіп, уақыттан кейін a немесе p теріңіз; мысалы, 9:00 p. Болмаса, Excel бағдарламасы уақытты AM түрінде енгізеді.

   Кеңес : Ағымдық уақытты енгізу үшін, CTRL+SHIFT+; (нүктелі үтір) пернелерін басыңыз.

Ескерту : 

 • Күн немесе уақыт ұяшыққа терілсе, ол не әдепкі күн, не уақыт пішімі, болмаса күн немесе уақыт енгізілердің алдында қолданылған пішімнен шығады. Әдепкі күн немесе уақыт пішімі Тіл және жергілікті стандарттар тілқатысу терезесіндегі (Басқару тақтасы) күн мен уақыт параметрлеріне негізделеді. Егер осы күн мен уақыт параметрлері өзгеріп кетсе, Ұяшықтарды пішімдеу пәрмені арқылы пішімделмеген жұмыс кітаптарыңыздағы бар күндер немесе уақыттар да өзгереді.

 • Егер әдепкі күн немесе уақыт пішімін пайдаланғыңыз келсе, күні немесе уақыты бар ұяшықты нұқып, CTRL+SHIFT+# пернелерін немесе CTRL+SHIFT+@ пернелерін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бірдей деректерді бірнеше ұяшыққа бірден енгізу

 1. Бірдей деректерді енгізгіңіз келетін ұяшықтарды таңдаңыз. Ұяшықтардың көршілес болуы міндетті емес.

  Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды таңдау әдісі

  Таңдау үшін

  Мынаны орындаңыз

  Бір ұяшық

  Ұяшықты жылжыту үшін нұқыңыз немесе жүгірткілерді басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан кейін соңғы ұяшыққа апарыңыз немесе таңдауды кеңейту үшін жүгірткілерді басқаныңызда, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  Сонымен бірге сіз ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдай аласыз, содан кейін жүгірткілер арқылы таңдауды кеңейту үшін F8 пернесін басыңыз. Таңдауды кеңейтуді тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан SHIFT пернесін басып тұрып, кейін ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Сізге соңғы ұяшықты көрінетін ету үшін жылжытуға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Барлығын таңдау түймешігін нұқыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін сіз CTRL+A пернелерін де баса аласыз.

  Ескерту : Егер жұмыс парағының құрамында деректер болса, CTRL+A пернелері ағымдық аймақты таңдайды. CTRL+A пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Ұштаспайтын ұяшықтар немесе ұяшық ауқымдары

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтары ауқымын таңдаңыз, содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдай аласыз, содан кейін таңдау басқа ұштаспайтын ұяшықты немесе ауқымды қосу үшін SHIFT+F8 пернелерін қайтадан басыңыз.

  Ескерту : Сізге бүкіл таңдауды болдырмай, ұштаспайтын таңдаудағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдауды болдырмауға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басу арқылы жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдай аласыз.

  Ескерту : Егер жол немесе баған деректерді қамтыса, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелері соңғы пайдаланылған ұяшыққа жолды немесе бағанды таңдайды. CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптары арқылы апарыңыз немесе бірінші жолды немесе бағанды таңдаңыз; содан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңадыңыз.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Таңдауыңыздағы бірінші жолдың немесе бағанның баған немесе жол тақырыбын нұқыңыз; содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, таңдауға қосқыңыз келген басқа жолдардың немесе бағандардың баған немесе жол тақырыптарын нұқыңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдаңыз, содан кейін CTRL+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмысы парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелерін басыңыз.

  Деректерді немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағының басындағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағының басындағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+HOME пернелерін басыңыз.

  Белсенді таңдаудан көп немесе аз ұяшықтар

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауда қамтығыңыз келген соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық және нұқыған ұяшығыңызды арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдау болады.

  Кеңес : Ұяшықтарды таңдауды болдырмау үшін жұмыс парағындағы кез келген ұяшықты нұқыңыз.


 2. Белсенді ұяшыққа деректерді енгізіп, CTRL+ENTER пернелерін басыңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, жұмыс парағы ұяшықтарына деректерді автоматты түрде толтыру үшін, толтыру таңбалауышы Толтыру таңбалауышы арқылы бірдей деректерді бірнеше ұяшыққа енгізуіңізге болады. Қосымша ақпарат алу үшін, Жұмыс парағы ұяшықтарына деректерді толтыру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бірдей деректерді басқа жұмыс парақтарына енгізу

Егер бір жұмыс парағына деректерді енгізіп қойсаңыз, осы деректерді басқа жұмыс парақтарының сәйкес ұяшықтарына жылдам толтыруыңызға болады.

 1. Деректері бар жұмыс парағының қойындысын нұқыңыз. CTRL пернесін басып тұрып, деректермен толтырғыңыз келген жұмыс парақтары қойындыларын нұқыңыз.

  Ескерту : Егер қалаған қойындыны көрмесеңіз, қойындыны шығару үшін, қойындының жүгіртпе түймешіктерін, одан кейін өзін қойындыны нұқыңыз.

 2. Жұмыс парағында енгізілген деректері бар ұяшықтарды таңдаңыз.

 3. Өзіндік қойындысының Өңдеу тобында Толтыру түймешігін нұқып, одан кейін Жұмыс парағы ішінде түймешігін нұқыңыз.

  Excel таспасының суреті

 4. Бояу астындағы қалаған параметріңізді таңдаңыз.

Ескерту : 

 • Терілетін деректер барлық таңдалған жұмыс парақтарына шығады және бар деректерді ұқыпсыздықпен ауыстыруы мүмкін. Бар деректерді ауыстырудың алдын алу үшін, бір уақытта жұмыс парақтарын көріп алыңыз.

  Жұмыс парақтарын бір уақытта көріп алу әдісі

  1. Көрініс қойындысындағы Терезе тобынан Жаңа терезе түймешігін басыңыз.

   Көрініс қойындысындағы терезелер тобы

  2. Жаңа терезені қосып, көргіңіз келген жұмыс парағының парақ қойындысын нұқыңыз.

   Көргіңіз келген әрбір жұмыс парағына 1-ші және 2-ші қадамдарды қайталаңыз.

  3. Көрініс қойындысындағы Терезе тобынан Бәрін реттеу түймешігін басыңыз.

 • Бірнеше жұмыс парағын таңдаудан бас тарту үшін, таңдалмаған жұмыс парағын нұқыңыз. Егер таңдалмаған жұмыс парағы көрінбесе, таңдалған жұмыс парағының парақ қойындысын оң жақ түймешігімен нұқып, Парақ тобын тарату түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×