Жұмыс парағында ұяшық жиектерін кірістіру немесе жою

Алдын ала анықталған жиек мәнерлерін пайдалана отырып ұяшықтарға немесе ұяшықтар ауқым жиектерді тез қосуға болады. Егер алдын ала анықталған ұяшық жиектері қажеттіліктеріңізге сай болмаса, реттелетін жиек жасауға болады.

Ескерту : Пайдаланылған ұяшық жиектері басып шығарылатын беттерде шығады. Ұяшық жиектерін пайдаланбай, бірақ барлық ұяшықтар үшін жұмыс парағының тор сызық жиектерінің басып шығарылатын беттерде көрінуін қажет етсеңіз, тор сызықтарын көрсетуге болады.

Не істегіңіз келеді?

Алдын ала анықталған ұяшық жиегін қолдану

Ұяшық жиегін жою

Реттелетін ұяшық жиегін жасау

Реттелетін ұяшық мәнерін қолдану

Алдын ала анықталған ұяшық жиегін қолдану

 1. Жұмыс парағында жиек қосу керек, жиек мәнерін өзгерту керек немесе жиекті жою керек ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдаңыз.

  Ұяшықты немесе ауқымды бөлектеу әдісі

  Таңдау

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін Shift пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдаудың кеңейтуін тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін Shift пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Сонымен қатар, барлық жұмыс парағын таңдау үшін Ctrl+A пернелерін басуға болады.

  Ескерту : Егер жұмыс парағында деректер болса, Ctrl+A пернелері басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. Ctrl+A пернелері екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Shift+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Таңдалғанға ұяшықтарды немесе ауқымдарды қосуды тоқтату үшін Shift+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Ескерту : Барлық таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

  Жол тақырыбы

  Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Shift+Көрсеткі пернесі(жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелерді басуға болады.

  Ескерту : Егер жолда немесе бағанда деректер болса, Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері екінші рет басылғанда, барлық жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Көрсеткі (жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін Ctrl+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін Ctrl+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының соңғы ұяшықтарына дейін ұяшықты пайдаланады (төменгі оң жақ бұрыш)

  Бірінші ұяшықты таңдап, содан кейін ұяшықтардың таңдалғанын жұмыс парағының (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы ұяшығына дейін кеңейту үшін Ctrl+Shift+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының басына дейінгі ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдап, содан кейін ұяшықтардың таңдалғанын жұмыс парағының басындағы ұяшығына дейін кеңейту үшін Ctrl+Shift+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  Shift пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Кеңес : Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Қаріп тобында, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жаңа немесе басқа жиек мәнерін қолдану үшін Жиектер түймешігінің жанындағы көрсеткіні басып, жиек мәнерін таңдаңыз.

   Кеңес : Реттелетін жиек мәнерін немесе диагоналынан жиекті қолдану үшін Қосымша жиектер пәрменін таңдаңыз. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесінде, Жиек қойындысында, Сызық және Түс астында керек сызық мәнерін және түсті таңдаңыз. Дайындамалар және Жиек астында жиектің орналастырылуын көрсету үшін бір немесе бірнеше түймешіктерді басыңыз. Жиек астында екі диагоналынан жиек түймешіктері   бар.

  • Ұяшық жиектерін жою үшін Жиектер жанындағы көрсеткіні басыңыз, одан кейін Жиегі жоқ түймешігін басыңыз.

Ескерту : 

 • Жиектер түймешігі ең соңғы пайдаланылған жиек мәнерін көрсетеді. Бұл мәнерді қолдану үшін Жиектер түймешігін (көрсеткіні емес) басу керек.

 • Таңдалған ұяшыққа жиекті қолдансаңыз, жиек, сондай-ақ, жиегі бар ұяшықтың жиегін ортақтасатын жанындағы ұяшықтарға да қолданылады. Мысалы, B1:C5 ауқымын жабатын жиекті қолдансаңыз, D1:D5 ұяшықтарында сол жақ жиек пайда болады.

 • Ортақ ұяшық жиегіне екі түрлі жиек түрлерін қолдансаңыз, ең соңғы қолданылған жиек көрсетеді.

 • Таңдалған ұяшықтар ауқымы бір ұяшықтар блогы ретінде пішімделеді. Егер B1:C5 ұяшықтар ауқымына оң жиекті қолдансаңыз, жиек C1:C5 ұяшықтарының оң жағында ғана көрсетіледі.

  Кеңестер :  Жол үзілімімен бөлінген ұяшықтарда бір жиекті басып шығарғыңыз келсе, бірақ жиек бір бетте ғана болмаса, ішкі жиекті қолдануға болады. Осы жолмен бір беттің соңғы жолының астында жиекті басып шығаруға және дәл сол жиекті келесі беттің бірінші жолының үстінде пайдалануға болады. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Жол үзілімінің екі жағындағы жолдарды таңдаңыз.

  2. Жиектер түймешігінің жанындағы көрсеткіні басып, содан кейін Қосымша жиектер пәрменін таңдаңыз.

  3. Дайындамалар астында Ішінде түймешігін басыңыз.

  4. Жиек астында, алдын ала қарау диаграммасында, басу арқылы тік жиекті жойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшық жиегін жою

 1. Жұмыс парағында жиегін жою керек ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдаңыз.

  Ұяшықты немесе ауқымды бөлектеу әдісі

  Таңдау

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз ұяшық

  Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін Shift пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдаудың кеңейтуін тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін Shift пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

  Сонымен қатар, барлық жұмыс парағын таңдау үшін Ctrl+A пернелерін басуға болады.

  Ескерту : Егер жұмыс парағында деректер болса, Ctrl+A пернелері басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. Ctrl+A пернелері екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Shift+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Таңдалғанға ұяшықтарды немесе ауқымдарды қосуды тоқтату үшін Shift+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

  Ескерту : Барлық таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

  Жол тақырыбы

  Баған тақырыбы

  Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Shift+Көрсеткі пернесі(жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелерді басуға болады.

  Ескерту : Егер жолда немесе бағанда деректер болса, Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері екінші рет басылғанда, барлық жол немесе баған таңдалады.

  Іргелес жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

  Іргелес емес жолдар немесе бағандар

  Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Көрсеткі (жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін Ctrl+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін Ctrl+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының соңғы ұяшықтарына дейін ұяшықты пайдаланады (төменгі оң жақ бұрыш)

  Бірінші ұяшықты таңдап, содан кейін ұяшықтардың таңдалғанын жұмыс парағының (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы ұяшығына дейін кеңейту үшін Ctrl+Shift+End пернелер тіркесімін басыңыз.

  Жұмыс парағының басына дейінгі ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдап, содан кейін ұяшықтардың таңдалғанын жұмыс парағының басындағы ұяшығына дейін кеңейту үшін Ctrl+Shift+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

  Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

  Shift пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

  Кеңес : Ұяшықтарды бөлектеуді болдырмау үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Қаріп тобында Жиектер түймешігінің жанындағы көрсеткіні басыңыз, одан кейін Жиегі жоқ түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Реттелетін ұяшық жиегін жасау

Реттелетін жиегі бар ұяшық мәнерін жасап, содан кейін таңдалған ұяшықтардың айналасында рнеттелетін жиекті көрсету керек болғанда сол ұяшық мәнерін қолдануға болады.

 1. Басты қойындысындағы Мәнерлер тобында Ұяшық мәнерлері тармағын басыңыз.

Кеңес : Ұяшық мәнерлері түймешігін көрмесеңіз, Мәнерлер бөлімін басып, содан кейін ұяшық мәнерлері ұясының төменгі оң жақ бұрышындағы Қосымша түймешігін басыңыз.

 1. Жаңа ұяшық мәнері түймешігін басыңыз.

 2. Мәнер аты ұясында жаңа ұяшық мәнерінің тиісті атын теріңіз.

 3. Пішім түймешігін басыңыз.

 4. Жиек қойындысында, Сызық астында, Мәнер ұясында жиек ретінде пайдалану керек сызық мәнерін басыңыз.

 5. Түс ұясында пайдаланылатын түсті таңдаңыз.

 6. Жиек астында пайдалану керек жиекті жасау үші жиек түймешіктерін басыңыз.

 7. ОК түймешігін басыңыз.

 8. Міндетті емес, Мәнер диалогтық терезесіндегі Мәнер құрамында (мысалдап) астынан ұяшық мәнеріне қосқыңыз келмейтін кез келген пішімдерге арналған параметрі ұяшығынан белгіні алыңыз.

 9. ОК түймешігін басыңыз.

Реттелетін ұяшық мәнерін қолдану

Жасалған реттелетін ұяшық мәнерін қолдану үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Реттелетін ұяшық жиегімен пішімдеу керек ұяшықтарды таңдаңыз.

Ұяшықтарды, ауқымдарды, жолдарды немесе бағандарды бөлектеу жолы

Таңдау

Келесі әрекетті орындаңыз

Жалғыз ұяшық

Ұяшыққа жылжу үшін ұяшықты басыңыз немесе көрсеткі пернелерін басыңыз.

Ұяшықтар ауқымы

Ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін соңғы ұяшыққа қарай сүйреңіз немесе бөлектелген элементті созу үшін Shift пернесін басып тұрып, көрсеткі пернелерді басыңыз.

Сонымен қатар, ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін F8 пернесін басу арқылы бөлектелген элементті көрсеткі пернелермен созуыңызға болады. Таңдаудың кеңейтуін тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

Ұяшықтардың үлкен ауқымы

Ауқымдағы бірінші ұяшықты басып, одан кейін Shift пернесін басып тұрып ауқымдағы соңғы ұяшықты басыңыз. Соңғы ұяшық көріну үшін жылжытуыңызға болады.

Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

Бәрін бөлектеу түймешігін басыңыз.

Сонымен қатар, барлық жұмыс парағын таңдау үшін Ctrl+A пернелерін басуға болады.

Ескерту : Егер жұмыс парағында деректер болса, Ctrl+A пернелері басылғанда, ағымдағы аймақ таңдалады. Ctrl+A пернелері екінші рет басылғанда, бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

Іргелес емес ұяшықтар немесе ұяшықтар ауқымы

Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

Сонымен қатар, бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдап, одан кейін Shift+F8 пернелер тіркесімін басып, таңдауға басқа бір іргелес емес ұяшықты немесе ауқымды қосуға болады. Таңдалғанға ұяшықтарды немесе ауқымдарды қосуды тоқтату үшін Shift+F8 пернелер тіркесімін қайта басыңыз.

Ескерту : Барлық таңдаудан бас тартпастан, іргелес емес бөлектелген элемент ішіндегі бір ұяшықтың немесе ұяшықтар ауқымының таңдалуынан бар тартуға болмайды.

Бүкіл жол немесе баған

Жол немесе баған тақырыбын басыңыз.

Жол тақырыбы

Баған тақырыбы

Сонымен қатар, жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдау үшін бірінші ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Shift+Көрсеткі пернесі(жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелерді басуға болады.

Ескерту : Егер жолда немесе бағанда деректер болса, Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері жолды немесе бағанды соңғы пайдаланылатын ұяшыққа дейін таңдайды. Ctrl+Shift+Көрсеткі пернелері екінші рет басылғанда, барлық жол немесе баған таңдалады.

Іргелес жолдар немесе бағандар

Жол немесе баған тақырыптарының үстінен сүйретіңіз. Не болмаса, бірінші жолды немесе бағанды таңдап, одан кейін Shift пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңдаңыз.

Іргелес емес жолдар немесе бағандар

Таңдалған бірінші жолдың немесе бағанның жол немесе баған атауын басып, одан кейін Ctrl пернесін басып тұрып таңдауға қосылатын басқа жолдардың немесе бағандардың жол немесе баған атауларын таңдаңыз.

Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдап, одан кейін Ctrl+Көрсеткі (жолдар үшін Оң жақ көрсеткі немесе Сол жақ көрсеткі, бағандар үшін Жоғарғы көрсеткі немесе Төмен көрсеткі) пернелер тіркесімін басыңыз.

Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

Жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін Ctrl+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

Деректер немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін Ctrl+End пернелер тіркесімін басыңыз.

Жұмыс парағының соңғы ұяшықтарына дейін ұяшықты пайдаланады (төменгі оң жақ бұрыш)

Бірінші ұяшықты таңдап, содан кейін ұяшықтардың таңдалғанын жұмыс парағының (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы ұяшығына дейін кеңейту үшін Ctrl+Shift+End пернелер тіркесімін басыңыз.

Жұмыс парағының басына дейінгі ұяшықтар

Бірінші ұяшықты таңдап, содан кейін ұяшықтардың таңдалғанын жұмыс парағының басындағы ұяшығына дейін кеңейту үшін Ctrl+Shift+Home пернелер тіркесімін басыңыз.

Белсенді таңдалған ұяшықтарды көбейту немесе азайту

Shift пернесін басып тұрып, жаңа таңдауға қосылатын соңғы ұяшықты басыңыз. белсенді ұяшық пен таңдалған ұяшықтың арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдауға айналады.

Кеңес : Ұяшықтарды бөлектеуден бас тарту үшін үшін жұмыс парағында кез келген ұяшықты басыңыз.

 1. Басты қойындысындағы Мәнерлер тобында Ұяшық мәнерлері тармағын басыңыз.

 2. Реттелетін астында қолданылатын мәнерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×