Жұмыс парағындағы жоғарғы және төменгі колонтитулдар

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Microsoft Excel бағдарламасында басып шығарылатын жұмыс парағының жоғарғы немесе төменгі жағына үстіңгі немесе төменгі деректемелерді қосуға болады. Мысалы, бет нөмірлері, күн және файлдың аты бар төменгі деректеме жасауға болады. Көптеген кірістірілген үстіңгі және төменгі деректемелерді қолдануға не өзіңіздікін жасауға болады.

«Қалыпты» көріністе үстіңгі және төменгі деректемелер көрсетілмейді — олар тек қана «Беттің орналасуы» көрінісінде және басып шығарылатын беттерде көрсетіледі. Excel жұмыс парақтары үшін үстіңгі немесе төменгі деректемелерді оларды көруге болатын Беттің орналасуы көрінісіне кірістіруге болады. Бір уақытта бірнеше жұмыс парағына үстіңгі немесе төменгі деректемелер кірістіргіңіз келсе, Бет параметрлері диалогтық терезесін пайдалануға болады. Диаграмма парақтары сияқты басқа парақ түрлерінде үстіңгі және төменгі деректемелерді тек қана Бет параметрлері диалогтық терезесін пайдалана отырып кірістіруге болады.

Не істегіңіз келеді?

«Беттің орналасуы» көрінісінде үстіңгі және төменгі деректеме мәтінін қосу және өзгерту

«Бет параметрлері» диалогтық терезесінде үстіңгі және төменгі деректеме мәтінін қосу немесе өзгерту

Бекітілген үстіңгі немесе төменгі деректемені қосу

Үстіңгі немесе төменгі деректемеге кірістірілген элементтерді қосу

Үстіңгі және төменгі деректеме параметрлерін таңдау

Үстіңгі және төменгі деректемелерді жабу

Жұмыс парағынан үстіңгі немесе төменгі деректеме мәтінін жою

Беттің орналасуы көрінісінде үстіңгі және төменгі деректеме мәтінін қосу және өзгерту

Жоғарғы және төменгі колонтитулда қосқыңыз келген немесе өзгерткіңіз келген жұмыс парағын басыңыз.

 1. Кірістіру қойындысындағы Мәтін тобында Жоғарғы & төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы жұмыс парағын «Беттің орналасуы» көрінісінде көрсетеді. Сондай-ақ, бұл көріністі бейнелеу үшін күй жолағында Беттің орналасуы көрінісі Түймешік суреті түймешігін басуға болады.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Жоғарғы және төменгі колонтитулды қосу үшін жұмыс парағы бетінің үстіндегі немесе астындағы жоғарғы немесе төменгі колонтитулдың мәтін ұясының сол жағын, ортасын немесе оң жағын басыңыз ( Жоғарғы колонтитул түймешігінің асты немесе Төменгі колонтитул түймешігінің үсті).

  • Үстіңгі және төменгі деректемені өзгерту үшін жұмыс парағы бетінің үстіндегі немесе астындағы үстіңгі немесе төменгі деректемені басып, өзгерткіңіз келген мәтінді бөлектеңіз.

 3. Жаңа үстіңгі және төменгі деректемесі мәтінін теріңіз.

  Ескертулер : 

  • Үстіңгі және төменгі деректеменің мәтін жолында жаңа жол бастау үшін, Enter пернесін басыңыз.

  • Үстіңгі деректеменің немесе төменгі деректеменің бір бөлігін жою үшін үстіңгі немесе төменгі мәтін ұясының мәтін ұясында жойылатын бөлікті таңдап, Delete немесе Backspace пернесін басыңыз. Сондай-ақ, мәтінді басып, алдыңғы таңбаларды жою үшін Backspace пернесін басуға болады.

  • Үстіңгі деректемесінің немесе төменгі деректемесінің мәтінінде бір амперсандты қамту үшін екі амперсандты пайдаланыңыз. Мысалы, үстіңгі деректемесінде "Қосалқы мердігерлер & Қызметтер" мәтінін қамту үшін Қосалқы мердігерлер && Қызметтер етіп теріңіз.

  • Үстіңгі немесе төменгі деректемелерін жабу үшін жұмыс парағының кез келген жерін басыңыз. Жасаған өзгертулерді сақтамастан үстіңгі немесе төменгі деректемелерді жабу үшін Esc пернесін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

«Бет параметрлері» диалогтық терезесінде үстіңгі және төменгі деректемелерді қосу немесе өзгерту

 1. Жоғарғы және төменгі колонтитулына қосқыңыз келген немесе өзгерткіңіз келген жұмыс парағын, жұмыс парақтарын, диаграмма парағын немесе ендірілген диаграмманы басыңыз.

  Бірнеше жұмыс парақтарын таңдау әдісі

  Таңдау үшін

  Келесі әрекетті орындаңыз

  Жалғыз парақ

  Парақ қойындысын басыңыз.

  Кесте қойындысын басыңыз.

  Қажет қойынды көрінбесе, қойындыны көрсету үшін қойындыны айналдыру түймешіктерін басып, қойындыны басыңыз.

  Қойындыны жылжыту көрсеткілерін басыңыз.

  Екі немесе одан көп іргелес парақтар

  Бірінші парақ қойындысын басыңыз. Одан кейін таңдалатын соңғы парақ қойындысын басқан кезде, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  Екі немесе одан көп іргелес емес парақ

  Бірінші парақ қойындысын басыңыз. Одан кейін таңдалатын басқа парақтар қойындыларын басқан кезде CTRL пернесін басып тұрыңыз.

  Жұмыс кітабындағы барлық парақтар

  Парақ қойындысын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, контекстік мәзір ішінен Барлық парақтарды таңдау параметрін таңдаңыз.

  Бірнеше жұмыс парағы таңдалғанда, жұмыс парағының жоғарғы жағындағы терезе тақырыбында [Топ] параметрі пайда болады. Жұмыс кітабындағы бірнеше жұмыс парағын таңдаудан бас тарту үшін кез келген таңдалмаған жұмыс парағын басыңыз. Егер ешбір таңдалмаған парақ көрінбесе, таңдалған парақтың қойындысын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, Парақ тобын тарату пәрменін таңдаңыз.

 2. Беттің орналасуы қойындысындағы Бет параметрлері тобынан Түймешік суреті Диалогтық терезесін ашу түймешігін басыңыз.

  Бет параметрлері тобының төменгі оң жақ бұрышындағы көрсеткіні басыңыз.

  Excel бағдарламасы Бет параметрлері диалогтық терезесін көрсетеді.

  Диаграмма парақтары немесе ендірілген диаграмма таңдалса, Енгізу қойындысындағы Мәтін тобынан Үстіңгі және астыңғы деректемелер параметрін таңдағанда Бет параметрлері диалогтық терезесі көрсетіледі.

 3. Жоғарғы колонтитул/Төменгі колонтитул қойындысында Реттелетін үстіңгі деректемені немесе Реттелетін төменгі деректемені басыңыз.

 4. Сол жақ бөлім, Бөлім ортада немесе Оң жақ бөлім терезесін басып, сол бөлікте қалаған үстіңгі және төменгі деректемелер ақпаратын кірістіру үшін түймешіктерді басыңыз.

 5. Үстіңгі және төменгі деректемесінің мәтінін қосу және өзгерту үшін қосымша мәтін теріңіз немесе бар мәтінді Сол жақ бөлім, Бөлім ортада немесе Оң жақ бөлім терезесінде өңдеңіз.

  Ескертулер : 

  • Бөлім жолағындағы жаңа жолдан бастау үшін Enter пернесін басыңыз.

  • Үстіңгі деректемесінің немесе төменгі деректемесінің бір бөлігін жою үшін бөлім жолағында жойғыңыз келген бөлікті таңдап, Delete немесе Backspace пернесін басыңыз. Сондай-ақ, мәтінді басып, алдындағы таңбаларды жою үшін Backspace пернесін басуға болады.

  • Үстіңгі деректемесінің немесе төменгі деректемесінің мәтінінде бір амперсандты қамту үшін екі амперсандты пайдаланыңыз. Мысалы, үстіңгі деректемесінде "Қосалқы мердігерлер & Қызметтер" мәтінін қамту үшін Қосалқы мердігерлер && Қызметтер етіп теріңіз.

  • Өзгертпелі үстіңгі және төменгі деректемесін бар деректемелерді негіздеу үшін үстіңгі және төменгі деректемесін Үстіңгі деректеме немесе Төменгі деректеме терезесінде басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Бекітілген үстіңгі немесе төменгі деректемені қосу

Excel бағдарламасында қолданылатын көптеген бекітілген жоғарғы және төменгі колонтитулдар болады. Жұмыс парақтары үшін «Беттің орналасуы» көрінісіндегі жоғарғы және төменгі колонтитулдармен жұмыс істей аласыз. Диаграмма парақтары немесе ендірілген диаграммалар сияқты басқа парақ түрлері үшін Бет параметрлері диалогтық терезесіндегі жоғарғы және төменгі колонтитулдармен жұмыс істей аласыз.

Беттің орналасуы көрінісіндегі кірістірілген үстіңгі немесе төменгі деректемені қосу

 1. Алдын ала анықталған үстіңгі және төменгі деректемеге қосылатын жұмыс парағын басыңыз.

 2. Кірістіру қойыншасындағы Мәтін тобында Үстіңгі және төменгі деректеме параметрін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы Беттің орналасуы көрінісінде жұмыс парағын көрсетеді. Сонымен бірге осы күйді көрсету үшін күй жолағындағы Беттің орналасуы көрінісі Түймешік суреті пәрменін таңдай аласыз.

 3. Жұмыс парағы бетінің жоғарғы немесе төменгі жағында сол жақтағы, ортадағы немесе оң жақтағы үстіңгі немесе төменгі деректеме мәтін ұясын басыңыз.

  Кез келген мәтін ұясын нұқығанда, үстіңгі немесе төменгі деректеме таңдалады және экранға Үстіңгі және төменгі деректеме құралдары, оған қоса Құрастырушы қойындысы шығады.

 4. Құрастырушы қойындысында Үстіңгі деректеме және төменгі деректеме тобындағы Үстіңгі деректеме немесе Төменгі деректеме тармағын басып, алдын ала анықталған қалаған үстіңгі және төменгі деректемесін басыңыз.

Диаграммаға кірістірілген үстіңгі және төменгі деректемені қосу

 1. Алдын ала анықталған үстіңгі деректемесін немесе төменгі деректемесін қосқыңыз келетін диаграмма парағын немесе дайын диаграмманы басыңыз.

 2. Кірістіру қойыншасындағы Мәтін тобында Үстіңгі және төменгі деректеме параметрін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы Бет параметрлері диалогтық терезесін көрсетеді.

 3. Үстіңгі деректеме немесе Төменгі деректеме терезесінде алдын ала анықталған үстіңгі немесе төменгі деректемені басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Үстіңгі немесе төменгі деректемеге бекітілген элементтерді қосу

Кірістірілген жоғарғы не төменгі колонтитулды таңдаудың орнына кірістірілген элементті ғана таңдауға болады. Көбі (бет нөмірі, файл аты, ағымдағы күн, т.б.) таспада көрсетіледі. Жұмыс парақтары үшін «Беттің орналасуы» көрінісіндегі жоғарғы және төменгі колонтитулдармен жұмыс істей аласыз. Диаграмма парақтары немесе ендірілген диаграммалар сияқты басқа да парақ түрлері үшін Бет параметрлері диалогтық терезесіндегі жоғарғы және төменгі колонтитулдармен жұмыс істей аласыз.

Кірістірілген үстіңгі немесе төменгі деректеме элементтерін жұмыс парағына кірістіру

 1. Үстіңгі және төменгі деректемесі элементтерін қосқыңыз келген жұмыс парағын басыңыз.

 2. Кірістіру қойыншасындағы Мәтін тобында Үстіңгі және төменгі деректеме параметрін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы Беттің орналасуы көрінісінде жұмыс парағын көрсетеді. Сонымен бірге осы күйді көрсету үшін күй жолағындағы Беттің орналасуы көрінісі Түймешік суреті пәрменін таңдай аласыз.

 3. Жұмыс парағы бетінің жоғарғы немесе төменгі жағында сол жақтағы, ортадағы немесе оң жақтағы үстіңгі немесе төменгі деректеме мәтін ұясын басыңыз.

  Кез келген мәтін ұясын нұқығанда, үстіңгі немесе төменгі деректеме таңдалады және экранға Үстіңгі және төменгі деректеме құралдары, оған қоса Құрастырушы қойындысы шығады.

 4. Құрастырушы қойындысындағы Үстіңгі және төменгі деректеме элементтері тобында қалаған элементті басыңыз.

Кірістірілген үстіңгі немесе төменгі деректеме элементтерін диаграммаға кірістіру

 1. Алдын ала анықталған үстіңгі деректемесін немесе төменгі деректемесін қосқыңыз келетін диаграмма парағын немесе дайын диаграмманы басыңыз.

 2. Кірістіру қойыншасындағы Мәтін тобында Үстіңгі және төменгі деректеме параметрін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы Бет параметрлері диалогтық терезесін көрсетеді.

 3. Реттелетін үстіңгі деректеме немесе Реттелетін төменгі деректеме пәрменін таңдаңыз.

 4. Үстіңгі және төменгі деректемесінің ерекше элементтерін кірістіру үшін, Үстіңгі деректеме және Төменгі деректеме диалогтық терезесіндегі түймешіктерді қолданыңыз.

  Тінтуірдің меңзерін түймешікте қалдырсаңыз Қалқымалы сөзкөмегі түймешікті кірістіретін элементтің атауын көрсетеді.

Беттің жоғары бөлігі

Үстіңгі және төменгі деректеме параметрлерін таңдау

Жұмыс парақтары үшін «Бет орналасуы» көрінісіндегі жоғарғы және төменгі колонтитулдармен жұмыс істей аласыз. Диаграмма парақтары немесе ендірілген диаграммалар сияқты басқа да парақ түрлері үшін Бет параметрлері диалогтық терезесіндегі жоғарғы және төменгі колонтитулдармен жұмыс істей аласыз.

Жұмыс парағына арналған үстіңгі және төменгі деректемесі параметрлерін таңдау

 1. Үстіңгі және төменгі деректемесіне арнап таңдағыңыз келген жұмыс парағын басыңыз.

 2. Кірістіру қойыншасындағы Мәтін тобында Үстіңгі және төменгі деректеме параметрін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы Беттің орналасуы көрінісінде жұмыс парағын көрсетеді. Сонымен бірге осы күйді көрсету үшін күй жолағындағы Беттің орналасуы көрінісі Түймешік суреті пәрменін таңдай аласыз.

 3. Жұмыс парағы бетінің жоғарғы немесе төменгі жағында сол жақтағы, ортадағы немесе оң жақтағы үстіңгі немесе төменгі деректеме мәтін ұясын басыңыз.

  Кез келген мәтін ұясын нұқығанда, үстіңгі немесе төменгі деректеме таңдалады және экранға Үстіңгі және төменгі деректеме құралдары, оған қоса Құрастырушы қойындысы шығады.

 4. Құрастырушы қойындысының Параметрлер тобында төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Бірінші басылып шыққан беттен үстіңгі немесе төменгі деректемелерді жою үшін Бірінші бет үшін ерекше колонтитул құсбелгісін қойыңыз.

Жұп санды беттерден тақ санды беттердің үстіңгі деректемелері мен төменгі деректемелері басқаша болатынын көрсету үшін Әр түрлі тақ және жұп беттер құсбелгісін қойыңыз.

 • Үстіңгі деректемелер мен төменгі деректемелер жұмыс парағындағыдай қаріп өлшемін және кеңейтімін пайдалану керек екенін көрсету үшін Кеңейтімді құжатпен бірге өзгерту құсбелгісін қойыңыз.

Бірнеше беттердің үйлесімді көрсетілуі үшін қаріп өлшемі мен үстіңгі немесе төменгі деректемелердің кеңейтімін жұмыс парағының кеңейтімінен тәуелсіз ету үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз.

 • Үстіңгі деректеменің немесе төменгі деректеменің жақтау аралары жұмыс парағының сол және оң жақтау араларымен тураланғанын тексеру үшін Беттің жақтау араларына қатысты түзету құсбелгісін қойыңыз.

  Үстіңгі деректеме мен төменгі деректеменің сол және оң жақтау жолақтарын жұмыс парағының сол және оң жақтау жолақтарының тәуелсіз ерекше мәніне орнату үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз.

Диаграмма үшін үстіңгі және төменгі деректемелерді таңдау

 1. Алдын ала анықталған үстіңгі деректемесін немесе төменгі деректемесін қосқыңыз келетін диаграмма парағын немесе дайын диаграмманы басыңыз.

 2. Кірістіру қойыншасындағы Мәтін тобында Үстіңгі және төменгі деректеме параметрін басыңыз.

  Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

  Excel бағдарламасы Бет параметрлері диалогтық терезесін көрсетеді.

 3. Төмендегі әрекеттердің біреуін немесе бірнешеуін таңдаңыз:

  • Бірінші басылып шыққан беттен үстіңгі немесе төменгі деректемелерді жою үшін Басқа бірінші бет құсбелгісін қойыңыз.

Жұп санды беттерден тақ санды беттердің үстіңгі деректемелері мен төменгі деректемелері басқаша болатынын көрсету үшін Әр түрлі тақ және жұп беттер құсбелгісін қойыңыз.

 • Үстіңгі деректемелер мен төменгі деректемелер жұмыс парағындағыдай қаріп өлшемін және кеңейтімін пайдалану керек екенін көрсету үшін Кеңейтімді құжатпен бірге өзгерту құсбелгісін қойыңыз.

Бірнеше беттердің үйлесімді көрсетілуі үшін қаріп өлшемі мен үстіңгі немесе төменгі деректемелердің кеңейтімін жұмыс парағының кеңейтімінен тәуелсіз ету үшін, Кеңейтімді құжатпен бірге өзгерту құсбелгісін алып тастаңыз.

 • Үстіңгі деректеменің немесе төменгі деректеменің жақтау аралары жұмыс парағының сол және оң жақтау араларымен тураланғанына кепілдеме беру үшін Беттің жақтау араларына қатысты түзету құсбелгісін қойыңыз.

  Үстіңгі деректеме мен төменгі деректеменің сол және оң жақтау жолақтарын жұмыс парағының сол және оң жақтау жолақтарының тәуелсіз ерекше мәніне орнату үшін осы құсбелгіні алып тастаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Үстіңгі және төменгі деректемелерді жабу

Үстіңгі және төменгі деректеме жабу үшін «Бет орналасуы» көрінісінен «Қалыпты» көрініске ауысу керек.

 • Көрініс қойындысындағы Жұмыс кітабы көріністері тобынан Қалыпты түймешігін басыңыз.

  Қарау қойындысындағы Қалыпты түймешігін басыңыз.

  Күй жолағында Қалыпты Түймешік суреті түймешігін басуға болады.

Жұмыс парағынан үстіңгі немесе төменгі деректеме мәтінін жою

 1. Кірістіру қойындысындағы Мәтін тобында Жоғарғы & төменгі колонтитул түймешігін басыңыз.

Кірістіру қойындысындағы Үстіңгі және төменгі колонтитул

Excel бағдарламасы Беттің орналасуы көрінісінде жұмыс парағын көрсетеді. Сонымен бірге осы күйді көрсету үшін күй жолағындағы Беттің орналасуы көрінісі Түймешік суреті пәрменін таңдай аласыз.

 1. Жұмыс парағы бетінің жоғарғы немесе төменгі жағында сол жақтағы, ортадағы немесе оң жақтағы үстіңгі немесе төменгі деректеме мәтін ұясын басыңыз.

  Кез келген мәтін ұясын нұқығанда, үстіңгі немесе төменгі деректеме таңдалады және экранға Үстіңгі және төменгі деректеме құралдары, оған қоса Құрастырушы қойындысы шығады.

 2. Delete немесе Backspace пернесін басыңыз.

  Егер бірден бірнеше жұмыс парағы үшін үстіңгі деректемелерді және төменгі деректемелерді жою керек болса, жұмыс парақтарын таңдаңыз да, Бет параметрлері диалогтық терезесін ашыңыз. Бірден барлық үстіңгі және төменгі деректемелерді жою үшін Жоғарғы колонтитул/Төменгі колонтитул қойындысында Үстіңгі деректеме немесе Төменгі деректеме жолағында (жоқ) параметрін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×