Жұмыс парағындағы деректер құрылымы (тобы)

Егер топтастыру не жинақтау қажет деректер тізім болса, әр топқа біреуден келетін сегіз деңгейге дейін құрылым жасауға болдаы. контур таңбалары ішінде үлкенірек санмен көрсетілген әр ішкі деңгей алдыңғы сыртқы деңгей үшін құрылым белгілеріндегі төменірек санмен көрсетілетін толық деректер көрсетеді. Жиынтық жолдарды не бағандарды жылдам көрсету үшін немесе әр топ үшін толық деректерді анықтау үшін құрылымды пайдаланыңыз. Жолдар құрылымын (төмендегі мысалда көрсетілгендей), бағандар құрылымын немесе жолдар мен бағандар құрылымын жасауға болады.

Контурланған тізім

Географиялық аймақтар және айлар арқылы топталған, бірнеше көрсетілген жиынтық және толық мәліметті бағандары бар сатылым деректерінің құрылымдық бағаны.

1.  Деңгей жолдарын көрсету үшін тиісті бір екі үш құрылым белгілерін басыңыз.

2.  1-деңгей барлық толық жолдар үшін жалпы сатылымдарды қамтиды.

3.  2-деңгей әр аймақтағы әр айдың жалпы сатылымын қамтиды.

4.  3-деңгей толық мәліметті жолдарды (қазір тек 11-13 аралығындағы толық мәліметті жолдар көрінеді) қамтиды.

5.  Құрылымдағы деректерді жаю не жасыру үшін қосу және алу контур символдарын басыңыз.

Қай әрекетті таңдайсыз?

Жолдар құрылымын жасау

Бағандар құрылымын жасау

Құрылымдық деректерді көрсету не жасыру

Құрылымды мәнерлермен реттеу

Құрылымдық деректерді көшіру

Құрылымды жасыру не жою

Жиынтық есепті диаграммамен жасау

Бағандар құрылымын жасау

 1. Әр бағанның бірінші жолында белгі бар екенін, әр бағанда ұқсас фактілер қамтылғанын және ауқымда бос жолдар немесе бағандар қамтылмағанын тексеріңіз.

 2. Ауқымда ұяшықты таңдаңыз.

 3. Топтар құратын бағандарды сұрыптаңыз.

  Сұрыптау туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректерді ауқымда немесе кестеде сұрыптау бөлімін қараңыз.

 4. Жиынтық жолдарды кірістіріңіз.

  Деректерді жолдар арқылы құрылымдау үшін сол топ үшін толық мәліметті жолдардың әрқайсысындағы ұяшықтарға көрсететін формулаларды қамтитын жиынтық жолдар болуы тиіс. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Аралық жиын пәрменімен жиынтық жолдарды кірістіріңіз    

  • АРАЛЫҚ ЖИЫНЫ функциясын толық мәліметті жолдарының әр тобының үстіне не астына тез арада кірістіретін және автоматты түрде құрылым жасайтын Аралық жиын пәрменін пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Аралық жиындарды жұмыс парағындағы деректер тізіміне кірістіру бөлімін қараңыз.

   Жеке жиынтық жолдарды кірістіру    

  • Жеке жиынтық жолдарды формулалармен тез арада мәліметті жолдардың әр тобы астына не үстіне кірістіріңіз.

 5. Жиынтық жол орнының мәліметті жолдар астында не үстінде екенін көрсетіңіз.

  Жиынтық жол орнын көрсету жолы

  1. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Құрылым диалогтық терезені ашу түймешігін басыңыз.

   Outlook таспасының суреті

  2. Жиынтық жолын мәліметті жол үстінде көрсету үшін Жиынтық жолы мәлімет астында ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз. Жиынтық жолын мәліметті жол астында көрсету үшін Жиынтық жолы мәлімет үстінде ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз.

 6. Деректерді контуралау. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Деректерді автоматты түрде контурлау

  1. Қажетінше, ауқымдағы ұяшықты таңдауға болады.

  2. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Топ тармағы жанындағы көрсеткіні, кейін Автоқұрылым түймешігін басыңыз.

   Outlook таспасының суреті

  Деректерді қолмен контурлау

  Маңызды :  Құрылым деңгейлерін қолмен топтаған кезде жолдарды қате топтамас үшін барлық деректердің көрініп тұрғаны жақсы.

  1. Сыртқы топты контурлаңыз.

   Сыртқы топты контурлау туралы

   1. Барлық бағыныңқы жиынтық жолдарды, сонымен қатар, оларға қатысты толық деректерді таңдаңыз.

    Төмендегі мысалда 6-жол 2 мен 5 аралығындағы аралық жиынды қамтиды, 10-жол 7 мен 9 аралығындағы аралық жиынды қамтиды және 11-жол жалпы қорытындыны қамтиды. 11-жолға барлық толық деректерді топтау үшін 2 мен 10 аралығындағы жолдарды таңдаңыз.

    

   A

   B

   C

   2

   Аймақ

   Ай

   Сатылым

   2

   Шығыс

   Наурыз

   $9 647

   3

   Шығыс

   Наурыз

   $4 101

   4

   Шығыс

   Наурыз

   $7 115

   5

   Шығыс

   Наурыз

   $2 957

   6

   Шығыс

   Наурыз жалпы

   $23 820

   7

   Шығыс

   Сәуір

   $4 257

   8

   Шығыс

   Сәуір

   $1 829

   9

   Шығыс

   Сәуір

   $6 550

   10

   Шығыс

   Сәуір жалпы

   $12 636

   11

   Шығыс жалпы

   $36 456

   Маңызды : Таңдауға 11-жиынтық жолын қоспаңыз.

   1. Құрылым тобының Деректер қойыншасындағы Топ түймешігін басыңыз.

    Outlook таспасының суреті

    Құрылым белгілері экрандағы топтың жанында пайда болады.

  2. Қалауыңызша, ішкі, кірістірілген топты контурлаңыз.

   Ішкі, кірістірілген топты контурлау әдісі

   1. Әр ішкі топ үшін жиынтық жолды қамтитын жолға іргелес бөлшектер жолдарын таңдаңыз.

    Төмендегі мысалда 6-жол жиынтығы бар 2 мен 5 аралығындағы жолдарды топтау үшін 2 мен 5 аралығындағы жолдарды таңдаңыз. 10-жол жиынтығы бар 7 мен 9 аралығындағы жолдарды боптау үшін 7 мен 9 аралығындағы жолдарды таңдаңыз.

    

   A

   B

   C

   2

   Аймақ

   Ай

   Сатылым

   2

   Шығыс

   Наурыз

   $9 647

   3

   Шығыс

   Наурыз

   $4 101

   4

   Шығыс

   Наурыз

   $7 115

   5

   Шығыс

   Наурыз

   $2 957

   6

   Шығыс

   Наурыз жалпы

   $23 820

   7

   Шығыс

   Сәуір

   $4 257

   8

   Шығыс

   Сәуір

   $1 829

   9

   Шығыс

   Сәуір

   $6 550

   10

   Шығыс

   Сәуір жалпы

   $12 636

   11

   Шығыс жалпы

   $36 456

   Маңызды : Бөлімдегі сол топ үшін жиынтық жолын қоспаңыз.

   1. Құрылым тобының Деректер қойыншасындағы Топ түймешігін басыңыз.

    Outlook таспасының суреті

    Контур символдары экрандағы топтың жанында пайда болады.

  3. Курсорда қалаған барлық деңгейлерді жасағаннан кейін ішкі жолдарды таңдауды және топтауды жалғастырыңыз.

  4. Жолдардағы топтарды таратқыңыз келсе, жолдарды таңдап, кейін Контур тобының Деректер қойындысындағы Топты тарату түймешігін басыңыз.

   Ескерту : Курсордағы бөлімдерді курсорды түгел жоймай топтарды таратуға да болады. Топ үшін Қосу жолағы немесе Алу жолағы тармақтарын басқан кезде SHIFT пернесін ұстап тұрыңыз, кейін Курсор тобындағы Деректер тобынан Топты тарату тармағын басыңыз.

   Маңызды : Егер бөлшектер жасырылып тұрған кезде курсордағы топтарды таратып жіберсеңіз, бөлшектер жолдары жасырулы болып қала береді. Деректерді көрсету үшін жасырылған жолдарда көрінетін іргелес жол сандарын сүйреңіз. Ұяшықтар тобындағы Басты бет қойындысындаПішім түймешігін басыңыз, Жасыру және Көрсету тармағын көрсетіп, кейін Жолдарды көрсету түймешігін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бағандар құрылымын жасау

 1. Әр жолдың бірінші бағанында белгі бар екенін, әр жолда ұқсас фактілер қамтылғанын және ауқымда бос жолдар немесе бағандар қамтылмағанын тексеріңіз.

 2. Ауқымда ұяшықты таңдаңыз.

 3. Топтар құратын жолдарды сұрыптаңыз.

  Сұрыптау туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректерді ауқымда немесе кестеде сұрыптау бөлімін қараңыз.

 4. Формулалары бар жеке жиынтық бағандарды лезде мәліметті бағандардың оң жағына не сол жағына кірістіріңіз.

  Ескерту : Деректерге бағандар арқылы курсор жасау үшін сол топ үшін әр бөлшектер бағандарында сілтеме жасайтын ұяшықтар болып табылатын формулаларды қамтитын жиынтық бағандардың болуы қажет.

 5. Жиынтық бағанның орны мәліметті бағандардың оң жағында не сол жағында екенін көрсетіңіз.

  Жиынтық баған орнын көрсету жолы

  1. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Құрылым диалогтық терезені ашу түймешігін басыңыз.

   Outlook таспасының суреті

  2. Жиынтық бағанды деректер бағанының сол жағына көрсету үшін Жиынтық бағандарды бөлшектердің оң жағына құсбелгісін алып тастаңыз. Жиынтық бағанды бөлшектер бағанының оң жағына көрсету үшін Жиынтық бағандарды бөлшектердің оң жағына құсбелгісін таңдаңыз.

 6. Деректерді контуралау. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  Деректерді автоматты түрде контурлау

  1. Қажетінше, ауқымдағы ұяшықты таңдауға болады.

  2. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Топ тармағы жанындағы көрсеткіні, кейін Автоқұрылым түймешігін басыңыз.

   Outlook таспасының суреті

  Деректерді қолмен контурлау

  Маңызды :  Құрылым деңгейлерін қолмен топтаған кезде бағандарды қате топтамас үшін барлық деректердің көрініп тұрғаны жақсы.

  1. Сыртқы топты контурлаңыз.

   Сыртқы топты контурлау туралы

   1. Барлық бағыныңқы жиынтық бағандарды, сонымен қатар оларға қатысты бөлшектерді таңдаңыз.

    Келесі мысалда E бағаны B және D бағандары аралығындағы аралық жиынды қамтиды, I бағаны F және H бағандары аралығындағы аралық жиынды қамтиды және J бағаны жалпы қорытындыларды қамтиды. J бағанына бөлшектердің барлығын топтау үшін B мен I аралығындағы бағандарды таңдаңыз.

    

   A

   B

   C

   В

   Г

   Ғ

   Д

   Е

   Ё

   Ж

   2

   Аймақ

   Қаң

   Ақп

   Нау

   Т1

   Сәу

   Мам

   Мау

   Т2

   1

   2

   Шығыс

   371

   504

   880

   1755

   186

   653

   229

   1 068

   2 823

   3

   Батыс

   192

   185

   143

   520

   773

   419

   365

   1557

   2 077

   4

   Солтүстік

   447

   469

   429

   1 345

   579

   180

   367

   1126

   2 471

   5

   Оңтүстік

   281

   511

   410

   1202

   124

   750

   200

   1 074

   2276

   Маңызды : Таңдауға J жиынтық бағанын қоспаңыз.

   1. Құрылым тобының Деректер қойыншасындағы Топ түймешігін басыңыз.

    Outlook таспасының суреті

    Құрылым белгілері экрандағы топтың жанында пайда болады.

  2. Қалауыңызша, ішкі, кірістірілген топты контурлаңыз.

   Ішкі, кірістірілген топты контурлау әдісі

   1. Әр ішкі топ үшін жиынтық бағанды қамтитын бағанға іргелес бөлшектер бағандарын таңдаңыз.

    Келесі мысалда E жиынтық бағаны бар B мен D аралығындағы бағандарды топтау үшін B мен D аралығындағы бағандарды таңдаңыз. I жиынтық бағаны бар F пен H аралығындағы бағандарды топтау үшін F мен H аралығындағы бағандарды таңдаңыз.

    

   A

   B

   C

   В

   Г

   Ғ

   Д

   Е

   Ё

   Ж

   2

   Аймақ

   Қаң

   Ақп

   Нау

   Т1

   Сәу

   Мам

   Мау

   Т2

   1

   2

   Шығыс

   371

   504

   880

   1755

   186

   653

   229

   1 068

   2 823

   3

   Батыс

   192

   185

   143

   520

   773

   419

   365

   1557

   2 077

   4

   Солтүстік

   447

   469

   429

   1 345

   579

   180

   367

   1126

   2 471

   5

   Оңтүстік

   281

   511

   410

   1202

   124

   750

   200

   1 074

   2276

   Маңызды : Бөлімдегі сол топқа жиынтық бағанын қоспаңыз.

   1. Контур тобының Деректер қойындысындағы Топ түймешігін басыңыз.

    Outlook таспасының суреті

    Контур символдары экрандағы топтың жанында пайда болады.

  3. Курсорда қалаған барлық деңгейлерді жасағаннан кейін ішкі бағандарды таңдауды және топтауды жалғастырыңыз.

  4. Бағандардағы топтарды таратқыңыз келсе, бағандарды таңдап, кейін Контур тобының Деректер қойындысындағы Топты тарату түймешігін басыңыз.

   Outlook таспасының суреті

  5. Ескерту : Сондай-ақ, тұтас контурды жоймай контурдың құрылымын топтан шығаруға болады. Топқа Қосу жолағы немесе Алу жолағы басу кезінде SHIFT пернесін басып тұрыңыз , сонан соң Деректер қойындысындағы Контур тобында Топтан шығару түймешігін басыңыз.

   Маңызды : Мәлімет деректері жасырын кезде контурды топтан шығарсаңыз, мәлімет бағандары жасырын болып қалады. Деректерді көрсету үшін көрнекі баған туралауын жасырын бағандарға апарады. Басты қойындысындағы Ұяшықтар тобында Пішім түймешігін басып, Жасыру және жасырмау пәрменіне апарып, Бағандарды жасырмау түймешігін басыңыз

Беттің жоғарғы жағы

Контурланған деректерді көрсету не жасыру

 1. Егер бір екі үш , қосу және алу құрылым белгілерін көрмесеңіз, Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , Excel параметрлері түймешігін, Қосымша санатын басыңыз да, Осы жұмыс парағы бөлімі үшін көрсету тармағының астынан жұмыс парағын таңдап, Құрылым қолданылғанда құрылым белгілерін көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

 2. Келесі әрекеттердің біреуін не бірнешеуін орындаңыз:

  Топқа арналған толық деректерді көрсету немесе жасыру    

  • Топ ішіндегі толық деректерді көрсету үшін топқа қосу түймешігін басыңыз.

  • Топқа арналған толық деректерді жасыру үшін топқа алу түймешігін басыңыз.

   Нақты деңгей үшін тұтас құрылымды жаю немесе тасалау    

  • бір екі үш контур таңбасында қалаған деңгейдің нөмірін басыңыз. Төменгі деңгейдегі толық деректер кейін жасырылады.

   Мысалы, контурдың төрт деңгейі болса, үш түймешігін басу арқылы деңгейлердің қалғанын көрсету кезінде төртінші деңгейді жасыруға болады.

   Құрылымдық толық деректердің барлығын көрсету немесе жасыру    

  • Барлық толық деректерді көрсету үшін бір екі үш контур деңгейіндегі төменгі деңгейді басыңыз. Мысалы, контурда үш деңгей болса, үш түймешігін басыңыз.

  • Барлық толық деректерді жасыру үшін бір түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құрылымды мәнерлермен реттеу

Құрылымдық қатарлар үшін Microsoft Office Excel бағдарламасы RowLevel_1 және RowLevel_2 мәнерлерін пайдаланады. Құрылымдық бағандар үшін Excel бағдарламасы ColLevel_1 және ColLevel_2 сияқты мәнерлерді пайдаланады. Бұл мәнерлер қалың, көлбеу және басқа мәтін пішіндерін деректердегі қатарлар мен бағандардың жиынтығын түрлендіру үшін қолданылады. Жолды өзгерту арқылы осы мәнерлердің әрқайсысы анықталады, құрылымның сыртқы түрін реттеу үшін әртүрлі мәтін және ұяшық пішіндерін қолдануға болады. Құрылымға мәнерді не құрылымды жасағанда, не жасағаннан кейін қолдануға болады.

Келесі әрекеттердің біреуін не бірнешеуін орындаңыз:

Жиынтық жолы немесе бағанына мәнерді автоматты түрде қолдану    

 1. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Құрылым диалогтық терезені ашу түймешігін басыңыз.

  Outlook таспасының суреті

 2. Автоматты мәнерлер ұяшығына белгі қойыңыз.

Бұрыннан бар жиынтық жолы немесе бағанына мәнерді қолдану    

 1. Контур мәнерлеріне қолданғыңыз келген ұяшықтарды таңдаңыз.

 2. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Құрылым диалогтық терезені ашу түймешігін басыңыз.

  Outlook таспасының суреті

 3. Автоматты мәнерлер белгісін қойыңыз.

 4. Мәнерлерді қолдану түймешігін басыңыз.

Ескерту : Сонымен қатар, контурлық деректерді пішімдеу үшін автопішімдер қолдануға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Құрылымдық деректерді көшіру

 1. Егер бір екі үш , қосу және алу құрылым белгілерін көрмесеңіз, Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , Excel параметрлері түймешігін, Қосымша санатын басыңыз да, Осы жұмыс парағы бөлімі үшін параметрлерді көрсету бөлімінің астынан жұмыс парағын таңдап, Құрылым қолданылғанда құрылым белгілерін көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

 2. бір екі үш , алу және қосу контур таңбаларын көшіргіңіз келмеген толық деректерді жасыру үшін қолданыңыз.

  Қосымша ақпарат алу үшін Құрылымдық деректерді көрсету немесе жасыру бөлімін қараңыз.

 3. Жиынтық жолының ауқымын таңдаңыз.

 4. Басты қойындысындағы Өңдеу тобында Табу және бөлектеу, кейін Өту түймешіктерін басыңыз.

  Excel таспасының суреті

 5. Ерекшеге өту түймешігін басыңыз.

 6. Тек қана көрінетін ұяшықтар түймешігін басыңыз.

 7. OK түймешігін басып, деректерді көшіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Контурды жасыру немесе жою

Ескерту : Контурды жасыру немесе жою кезінде ешбір дерек өшірілмейді.

Контурды жасыру

 1. Егер бір екі үш , қосу және алу құрылым белгілерін көрмесеңіз, Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , Excel параметрлері түймешігін, Қосымша санатын басыңыз да, Осы жұмыс парағы бөлімі үшін параметрлерді көрсету бөлімінің астынан жұмыс парағын таңдап, Құрылым қолданылғанда құрылым белгілерін көрсету ұяшығына белгі қойыңыз.

 2. бір екі үш құрылым белгілеріндегі ең үлкен санды басу арқылы барлық деректерді көрсетіңіз.

 3. Microsoft Office түймешігін Түймешік суреті , Excel параметрлері түймешігін, Қосымша санатын басыңыз да, Осы жұмыс парағы үшін параметрлерді көрсету бөлімінің астынан жұмыс парағын таңдап, Құрылым қолданылғанда құрылым белгілерін көрсету ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз.

Контурды жою

 1. Жұмыс парағын басыңыз.

 2. Құрылым тобының Деректер қойыншасында Топтан шығару пәрменінің жанындағы көрсеткіні басыңыз және Құрылымды жою түймешігін басыңыз.

  Outlook таспасының суреті

 3. Егер жолдар не бағандар әлі де жасырулы болса, жасырын жолдар мен бағандардың екі жағындағы көрінетін жол не баған тақырыптары арасында сүйреп, Ұяшықтар тобының Басты қойыншасындағы Пішім пәрменінде Жасыру және көрсету параметріне меңзеп, Жолдарды көрсету немесе Бағандарды көрсету түймешігін басыңыз.

  Маңызды : Толық деректер жасырын болған кезде контурды жойсаңыз, мәлімет жолдары немесе бағандар жасырын болып қалады. Деректерді көрсету үшін көрінетін жол нөмірлерін немесе іргелес баған әріптерін жасырын жолдар мен бағандарға апарыңыз. Басты қойындысындағы Ұяшықтар тобында Пішін түймешігін басып, Жасыру & Жасырмау пәрменін меңзеңіз, сонан соң Жолдарды жасырмау немесе Бағандарды жасырмау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Диаграммасы бар жиынтық жазбасын жасау

Осы жиындардың диаграмма арқылы жиындарды көрсететін деректердің жиынтық жазбасын жасағыңыз келді деп есептейік. Жалпы мына қадамдарды орындай аласыз:

 1. Жиынтық жазбаны жасау

  1. Деректерді көрсетіңіз.

   Қосымша ақпарат үшін Жолдардың контурын жасау немесе Бағандардың контурын жасау бөлімін қараңыз.

  2. Деректерді жол контурының мына мысалында көрсетілгендей тек жиындарды көрсету үшін бір екі үш , қосу және алу контур таңбаларын басу арқылы жасырыңыз.

   Тек қана жолдар жиынын көрсететін контурлық тізім

 2. Қосымша ақпарат алу үшін Құрылымдық деректерді көрсету немесе жасыру бөлімін қараңыз.

 3. Жиынтық жазбасын есептеу

  1. Есептегіңіз келген жиынтық деректерін таңдаңыз.

   Мысалы, жалпы қорытындыларын емес, тек Бьюкенен және Даволио жиынын есептеу үшін жоғарыдағы мысалда көрсетілгендей A1-ден C11-ге дейінгі ұяшықтарды таңдаңыз.

  2. Диаграмманы жасаңыз.

   Мысалы, Диаграмма шеберін пайдалану арқылы диаграмманы жасасаңыз, ол мына үлгіге ұқсас.

   Аралық жиын деректерінен жасалған диаграмма

   Ескерту : Егер деректердің құрылымдық тізіміндегі мәліметтерді көрсетсеңіз немесе жасырсаңыз, диаграмма деректерді көрсету немесе жасыру үшін жаңартылады.

   Қосымша ақпарат алу үшін Диаграмма жасау және Диаграммадағы жасырын жұмыс парағы деректерін көрсету бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×