Жұмыс парағындағы деректердің астын сызу

жұмыс парағы деректерге астын сызуды қосудың бірнеше жолы бар. Ұяшықтардағы мәтіннің барлығының немесе таңдалған мәтіннің астын сызуға, ұяшықтарға не жолдарға төменгі жиекті қолдануыңызға немесе ұяшықтардың астын сызу үшін сызық сызуыңызға болады.

Не істегіңіз келеді?

Ұяшық мазмұнының барлығының немесе таңдалған мазмұнның астын сызу

Толық ұяшықтарға немесе жолдарға төменгі жиекті қолдану

Ұяшықтардың астын сызу үшін сызық сызу

Ұяшық мазмұнының барлығының немесе таңдалған мазмұнның астын сызу

 1. Төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Ұяшықтағы немесе ұяшықтар ауқым барлық мәтіннің немесе сандардың астын сызу үшін сол ұяшықты не ұяшықтар ауқымын таңдаңыз.

   Ұяшықты немесе ауқымды таңдау әдісі

   Таңдау үшін

   Мынаны орындаңыз

   Бір ұяшық

   Ұяшықты жылжыту үшін нұқыңыз немесе жүгірткілерді басыңыз.

   Ұяшықтар ауқымы

   Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан кейін соңғы ұяшыққа апарыңыз немесе таңдауды кеңейту үшін жүгірткілерді басқаныңызда, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

   Сонымен бірге сіз ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдай аласыз, содан кейін жүгірткілер арқылы таңдауды кеңейту үшін F8 пернесін басыңыз. Таңдауды кеңейтуді тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

   Ұяшықтардың үлкен ауқымы

   Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан SHIFT пернесін басып тұрып, кейін ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Сізге соңғы ұяшықты көрінетін ету үшін жылжытуға болады.

   Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

   Барлығын таңдау түймешігін нұқыңыз.

   Бәрін бөлектеу түймешігі

   Бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін сіз CTRL+A пернелерін де баса аласыз.

   Ескерту : Егер жұмыс парағының құрамында деректер болса, CTRL+A пернелері ағымдық аймақты таңдайды. CTRL+A пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

   Ұштаспайтын ұяшықтар немесе ұяшық ауқымдары

   Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтары ауқымын таңдаңыз, содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

   Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдай аласыз, содан кейін таңдау басқа ұштаспайтын ұяшықты немесе ауқымды қосу үшін SHIFT+F8 пернелерін қайтадан басыңыз.

   Ескерту : Сізге бүкіл таңдауды болдырмай, ұштаспайтын таңдаудағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдауды болдырмауға болмайды.

   Бүкіл жол немесе баған

   Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

   Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

   1. Жол тақырыбы

   2. Баған тақырыбы

   Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басу арқылы жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдай аласыз.

   Ескерту : Егер жол немесе баған деректерді қамтыса, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелері соңғы пайдаланылған ұяшыққа жолды немесе бағанды таңдайды. CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жол немесе баған таңдалады.

   Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

   Жол немесе баған тақырыптары арқылы апарыңыз немесе бірінші жолды немесе бағанды таңдаңыз; содан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңадыңыз.

   Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

   Таңдауыңыздағы бірінші жолдың немесе бағанның баған немесе жол тақырыбын нұқыңыз; содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, таңдауға қосқыңыз келген басқа жолдардың немесе бағандардың баған немесе жол тақырыптарын нұқыңыз.

   Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

   Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдаңыз, содан кейін CTRL+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басыңыз.

   Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

   Жұмысы парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелерін басыңыз.

   Деректерді немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелерін басыңыз.

   Жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар

   Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелерін басыңыз.

   Жұмыс парағының басындағы ұяшықтар

   Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағының басындағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+HOME пернелерін басыңыз.

   Белсенді таңдаудан көп немесе аз ұяшықтар

   SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауда қамтығыңыз келген соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық және нұқыған ұяшығыңызды арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдау болады.

   Кеңес : Ұяшықтарды таңдауды болдырмау үшін жұмыс парағындағы кез келген ұяшықты нұқыңыз.

  • Ұяшықтағы мазмұнның бір бөлігінің астын сызу үшін сол ұяшықты екі рет нұқыңыз, одан кейін астын сызғыңыз келетін мәтінді немесе сандарды бөлектеңіз.

   Ескерту : Егер ұяшықтың ішінде өңдеу қосулы болса, ұяшықтың мазмұнын ұяшықты екі рет нұқу арқылы бөлектей аласыз. Егер ұяшықтың ішінде өңдеу өшірулі болса, ұяшықты нұқып, одан кейін астын сызғыңыз келетін мәтінді немесе сандарды формула жолы таңдай аласыз. Сондай-ақ, белсенді ұяшықты F2 пернесін басу арқылы өңдей аласыз, кірістіру орнын орналастыру үшін көрсеткісі бар пернелерді қолданыңыз, одан кейін мазмұнды таңдау үшін SHIFT+көрсеткісі бар пернелерін қолданыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Қаріп тобында төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Дара астыңғы сызықпен астын сызу үшін Астын сызу Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

  • Қос астыңғы сызық немесе дара не қос ұяшықтың астыңғы сызығы (ұяшықтың енін толтыратын астыңғы сызық) сияқты астыңғы сызықтың басқа мәнерін қолдану үшін, Қаріп түймешігінің жанындағы Тілқатысу терезесін іске қосу құралын Түмешік суреті нұқыңыз, одан кейін Астын сызу жолағында қолданғыңыз келетін мәнерді таңдаңыз.

   Excel таспасының суреті

Беттің жоғарғы жағы

Толық ұяшықтарға немесе жолдарға төменгі жиекті қолдану

 1. Астын сызғыңыз келетін ұяшықты, ұяшықтар ауқым немесе жолдарды таңдаңыз.

  Ұяшықты немесе ауқымды таңдау тәсілі

  Таңдау үшін

  Мынаны орындаңыз

  Бір ұяшық

  Ұяшықты жылжыту үшін нұқыңыз немесе жүгірткілерді басыңыз.

  Ұяшықтар ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан кейін соңғы ұяшыққа апарыңыз немесе таңдауды кеңейту үшін жүгірткілерді басқаныңызда, SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

  Сонымен бірге сіз ауқымдағы бірінші ұяшықты таңдай аласыз, содан кейін жүгірткілер арқылы таңдауды кеңейту үшін F8 пернесін басыңыз. Таңдауды кеңейтуді тоқтату үшін F8 пернесін қайтадан басыңыз.

  Ұяшықтардың үлкен ауқымы

  Ауқымдағы бірінші ұяшықты нұқыңыз, содан SHIFT пернесін басып тұрып, кейін ауқымдағы соңғы ұяшықты нұқыңыз. Сізге соңғы ұяшықты көрінетін ету үшін жылжытуға болады.

  Жұмыс парағындағы барлық ұяшықтар

  Барлығын таңдау түймешігін нұқыңыз.

  Бәрін бөлектеу түймешігі

  Бүкіл жұмыс парағын таңдау үшін сіз CTRL+A пернелерін де баса аласыз.

  Ескерту : Егер жұмыс парағының құрамында деректер болса, CTRL+A пернелері ағымдық аймақты таңдайды. CTRL+A пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жұмыс парағы таңдалады.

  Ұштаспайтын ұяшықтар немесе ұяшық ауқымдары

  Бірінші ұяшықты немесе ұяшықтары ауқымын таңдаңыз, содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, басқа ұяшықтарды немесе ауқымдарды таңдаңыз.

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдай аласыз, содан кейін таңдау басқа ұштаспайтын ұяшықты немесе ауқымды қосу үшін SHIFT+F8 пернелерін қайтадан басыңыз.

  Ескерту : Сізге бүкіл таңдауды болдырмай, ұштаспайтын таңдаудағы ұяшықты немесе ұяшықтар ауқымын таңдауды болдырмауға болмайды.

  Бүкіл жол немесе баған

  Жол немесе баған тақырыбын нұқыңыз.

  Жол және баған тақырыбын көрсететін жұмыс парағы

  1. Жол тақырыбы

  2. Баған тақырыбы

  Сонымен бірге сіз бірінші ұяшықты таңдап, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басу арқылы жолдағы немесе бағандағы ұяшықтарды таңдай аласыз.

  Ескерту : Егер жол немесе баған деректерді қамтыса, CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелері соңғы пайдаланылған ұяшыққа жолды немесе бағанды таңдайды. CTRL+SHIFT+БАҒЫТТЫ пернелерін екінші рет басқаннан бүкіл жол немесе баған таңдалады.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Жол немесе баған тақырыптары арқылы апарыңыз немесе бірінші жолды немесе бағанды таңдаңыз; содан кейін SHIFT пернесін басып тұрып, соңғы жолды немесе бағанды таңадыңыз.

  Ұштаспайтын жолдар немесе бағандар

  Таңдауыңыздағы бірінші жолдың немесе бағанның баған немесе жол тақырыбын нұқыңыз; содан кейін CTRL пернесін басып тұрып, таңдауға қосқыңыз келген басқа жолдардың немесе бағандардың баған немесе жол тақырыптарын нұқыңыз.

  Жолдағы немесе бағандағы бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жолдағы немесе бағандағы ұяшықты таңдаңыз, содан кейін CTRL+БАҒЫТТЫ пернелерін (жол үшін ОҢ ЖАҚ БАҒЫТТЫ немесе СОЛ ЖАҚ БАҒЫТТЫ, баған үшін ЖОҒАРЫ БАҒЫТТЫ немесе ТӨМЕН БАҒЫТТЫ) басыңыз.

  Жұмыс парағындағы немесе Microsoft Office Excel кестесіндегі бірінші немесе соңғы ұяшық

  Жұмысы парағындағы немесе Excel тізіміндегі бірінші ұяшықты таңдау үшін CTRL+HOME пернелерін басыңыз.

  Деректерді немесе пішімдеуді қамтитын жұмыс парағындағы немесе Excel тізіміндегі соңғы ұяшықты таңдау үшін CTRL+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағындағы (төменгі оң жақ бұрышындағы) соңғы пайдаланылған ұяшықтағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+END пернелерін басыңыз.

  Жұмыс парағының басындағы ұяшықтар

  Бірінші ұяшықты таңдаңыз, содан кейін жұмыс парағының басындағы ұяшықтарды таңдауды кеңейту үшін CTRL+SHIFT+HOME пернелерін басыңыз.

  Белсенді таңдаудан көп немесе аз ұяшықтар

  SHIFT пернесін басып тұрып, жаңа таңдауда қамтығыңыз келген соңғы ұяшықты нұқыңыз. белсенді ұяшық және нұқыған ұяшығыңызды арасындағы тік бұрышты ауқым жаңа таңдау болады.

  Кеңес : Ұяшықтарды таңдауды болдырмау үшін жұмыс парағындағы кез келген ұяшықты нұқыңыз.

 2. Басты қойындысындағы Қаріп тобында Төменгі жиек түймешігінің жанындағы Button image көрсеткіні нұқыңыз, одан кейін бояғыштағы төменгі жиек мәнерін таңдаңыз.

  Excel таспасының суреті

Беттің жоғарғы жағы

Ұяшықтардың астын сызу үшін сызық сызу

 1. Кірістіру қойындысындағы Иллюстрациялар тобынан Кескіндер түймешігін басыңыз.

  «Кірістіру» қойындысындағы «Суреттер» тобы

 2. Сызықтар астында Button image түймешігін басыңыз.

 3. Астын сызғыңыз келетін ұяшықтардың астынан сызық сызу үшін созыңыз.

  Кеңес : Мінсіз тік сызық сызу үшін созу кезінде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

 4. Сызықтың пішімдеуін өзгерту үшін сызықты нұқып таңдаңыз.

  Бұл Пішім қойындысы бар Сурет салу құралдары мәзірін бейнелейді.

 5. Пішім қойындысындағы Кескін мәнерлері тобында, қалаған пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×