Жұмыс парағына қатысты мәселелер

Сыйысымдылық тексергіші бір немесе бірнеше жұмыс парағына қатысты сыйысымдылық мәселелерін тапты.

Маңызды : Бұрынғы файл пішіміне жұмыс кітабын сақтауды жалғастырмастан бұрын, деректің түбегейлі жоғалуын немесе дұрыс емес қызметтің алдын алатын мүмкіндіктің елеулі төмендеуіне себепші болатын мәселелерге назар аудару қажет.

Дұрыстығының елеусіз төмендеуіне себеп болатын мәселелер жұмыс кітабын сақтауды жалғастырмас бұрын, шешуді талап етуі не етпеуі мүмкін  — деректері жоғалмайды немесе жұмыс істеу қабілеті төмендемейді, бірақ жұмыс кітабын Microsoft Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында ашқанда, ол дәл солай көрінбеуі немесе жұмыс істемеуі мүмкін.

Сыйысымдылықты тексергіш туралы қосымша ақпарат алу үшін Office Excel 2010 нұсқасын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен бірге пайдалану бөлімін қараңыз.

Бұл мақалада

Функционалдықтың елеулі төмендеуіне себепші болатын мәселелер

Дәлдіктің елеусіз төмендеуіне себепші болатын мәселелері

Функционалдықтың елеулі төмендеуіне себепші болатын мәселелер

Мәселе

Шешу

Бұл жұмыс кітабы жолдан және таңдалған файл пішімінің баған шектеуінен тыс ұяшықтардағы деректерді қамтиды. 256 (IV) баған мен 65 536 жолдан тыс деректер сақталмайды. Осы аймақтағы деректерге жасалатын формула сілтемелері #REF! қатесін қайтарады.

Нені білдіреді    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқасында жұмыс парағының өлшемі 16 384 баған мен 1 048 576 жолды құрайды, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасының жұмыс парағы өлшемі 256 баған мен 65 536 жолды ғана құрайды. Осы баған мен жол шегінен тыс ұяшықтардағы деректер Excel 97-2003 бағдарламасында жоғалған.

Не істеуге болады    Сыйысымдылықты тексергіште, жол және баған шектерінен тыс жататын ұяшықтар мен ауқымдарды анықтау үшін Табу пәрменін таңдаңыз, сол жолдар мен бағандарды таңдап, оларды Қиып алу және Қою пәрмендері арқылы жұмыс парағының бағанының және жол шектерінің ішіне немесе басқа жұмыс парағына орналастырыңыз.

Үйлесімділікті тексергіш

Бұл жұмыс кітабы жолдан және таңдалған файл пішімінің баған шектеуінен тыс ұяшықтарға сілтенген сценарийлерді қамтиды. Бұл сценарийлер таңдалған файл пішімінде сақталмайды.

Нені білдіреді    Жұмыс парағындағы сценарий Excel 97-2003 бағдарламасының баған және жол шегінің (256 бағандар мен 65,536 жолдар) сыртындағы ұяшыққа сілтеме жасайды және жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының файл пішіміне сақтауды жалғастырған кезде қол жетімді болмайды.

Не істеуге болады    Сценарий реттеушісінде, Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының жол және баған шегінің сыртына түсетін сілтемесі бар сценарийді қараңыз, одан кейін сол шектеумен орынға сілтеме өзгертіңіз.

Деректер қойындысындағы Деректермен жұмыс істеу тобынан Шартты талдау пәрменін, одан кейін Сценарий реттеушісі параметрін таңдаңыз. Сценарийлер жолағында, сыйысымдылық мәселелеріне себеп болатын сценарийді табыңыз, одан кейін оның сілтемесін өңдеңіз.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылмайтын күнтізбе пішіміндегі мерзімдерін қамтиды. Бұл мерзімдер Григориан мерзімдері ретінде шығады.

Нені білдіреді    Excel 2010 және Excel 2007,нұсқасында Еврей, Жапон ай күнтізбесі, Қытай ай күнтізбесі, Сака, Қытайлық зодиак, Кореялық зодиак, Rokuyou ай және Корея ай күнтізбесі сияқты таңдамалы халықаралық күнтізбе пішімдерін жасауыңызға болады. Дегенмен, бұл күнтізбе пішімдері Excel 97-2003 бағдарламасында жоқ.

Не істеуге болады    Функциялардың жоғалуына жол бермеу үшін күнтізбе пішімін Excel 97-2003 бағдарламасында бар тілге (жергілікті) өзгертуіңіз қажет.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатын күнтізбе пішіміндегі күнтізбенің мерзімдерін қамтиды. Бұл мерзімдерді Григориан күнтізбесі арқылы өзгерту керек.

Нені білдіреді    Excel 2010 and Excel 2007 нұсқасында Тай-будда немесе Араб хиджра сияқты батыстық емес күнтізбе түрін қолдануыңызға болады. Excel 97-2003 бағдарламасында бұл күнтізбе түрлерін Григориан күнтізбесінде ғана өзгертуге болады.

Не істеуге болады    Функциялардың жоғалуына жол бермеу үшін күнтізбе пішімін Excel 97-2003 бағдарламасында бар тілге (жергілікті) өзгертуіңіз қажет.

Бұл жұмыс кітабы Excel бағдарламасының ескі нұсқалары барларға қарағанда деректері бар ұяшықтарды көбірек қамтиды. Excel бағдарламасының ескі нұсқалары бұл жұмыс кітабын аша алмайды.

Нені білдіреді    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқасында қолданылатын ұяшық блоктарының (ҰБ) жалпы саны қолданылатын жадпен шектелген. Excel 97-2003 бағдарламасында дегенмен, қолданылатын ҰБ-тарының жалпы саны Excel бағдарламасының бір данасында 64 000 ҰБ-тарымен шектелген.

ҰБ 16 жұмыс парағы жолдарын қамтиды. Егер жұмыс парағындағы барлық жолдар деректерді қамтыса, 4096 ҰБ сол жұмыс парағында болады және Excel бағдарламасының бір данасында (Excel бағдарламасында қанша жұмыс кітабын ашқаныңызға қарамастан) осындай 16 жұмыс парағы ғана болуы мүмкін.

Не істеуге болады    Жұмыс парағының 64 000 ҰБ аспайтынына және ол Excel 97-2003 бағдарламасында ашылатынына көз жеткізу үшін жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішіміне сақтағаныңыздан кейін Excel 2010 нұсқасындағы Сыйысымдылық күйінде жұмыс істеу керек. Сыйысымдылық күйінде Excel бағдарламасы белсенді жұмыс кітабындағы ҰБ-тарын бақылайды.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтарында sparkline сызығы бар. Sparkline қисық сызықтары сақталмайды.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламаларында, трендтерді мәндер қатарында көрсететін sparkline қисық сызықтары жұмыс парағында бейнеленбейді.

Бірақ, жұмыс кітабындағы sparkline қисық сызықтарының барлығы қол жетімді болып қалады және жұмыс кітабын Excel 2010 бағдарламасында ашқанда қайтадан қолданылады.

Не істеуге болады    Сыйысымдылықты тексеру құралында sparkline қисық сызықтары бар ұяшықтарды тауып, қажет өзгертулерді енгізу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Мысалы, Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында бейнеленбейтін sparkline қисық сызықтарының орнына немесе соған қосымша шартты пішімдеуді қолдануға болатын еді.

Бұл файлда басынан бастап Excel бағдарламасының осы нұсқасында анықталмаған мүмкіндіктер бар болатын. Бұл мүмкіндіктер сақталмайды.

Нені білдіреді    Осы жұмыс кітабында пайдаланылған мүмкіндіктер Excel бағдарламасының Excel 2007 (Excel 97-2003) нұсқасына дейінгі нұсқаларында қол жетімсіз болады және олар сақталмайды.

Не істеуге болады    Осы мәселеге себепші болған мүмкіндіктерді білсеңіз, оларды мүмкіндігінше жойып немесе алып тастап, одан кейін файлды қажетті файл пішімінде сақтаңыз.

Бұл файлда басынан бастап Excel бағдарламасының осы нұсқасында анықталмаған мүмкіндіктер бар болатын. Бұл мүмкіндіктер OpenXML файлын XLSB файл пішімінде немесе керісінше сақтаған кезде сақталмайды.

Нені білдіреді    Осы жұмыс кітабында пайдаланылған мүмкіндіктер OpenXML файлын Excel екілік жұмыс кітабында (.xlsb) немесе керісінше сақтағанда, Excel 2007 нұсқасында қол жетімсіз болады. Файлды сақтауды жалғастырғанда, мүмкіндіктер сақталмайды.

Не істеуге болады    Осы мәселеге себепші болған мүмкіндіктерді білсеңіз, оларды мүмкіндігінше жойып немесе алып тастап, одан кейін файлды қажетті файл пішімінде сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дәлдіктің елеусіз төмендеуіне себепші болатын мәселелері

Мәселе

Шешу

Excel бағдарламасының ескі нұсқаларының үстіңгі және төменгі деректемесі мәтінінде түс пішімдеу болмайды. Түс пішімдеу туралы ақпарат Excel бағдарламасының ескі нұсқаларындағы кәдімгі мәтін ретінде шығады.

Нені білдіреді    Excel 2010 және Excel 2007 бағдарламаларында үстіңгі деректеме және төменгі деректеме мәтініне түс пішімдеуін қолдануға болады. Excel 97-2003 бағдарламасында үстіңгі деректеме және төменгі деректеме мәтініне түс пішімдеуін қолдану мүмкін емес.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде түс пішімдеуді жойғыңыз келсе, Түзету пәрменін таңдаңыз.

Үйлесімділікті тексергіш

Бұл жұмыс кітабы жұп беті немесе бірнші беттің үстіңгі және төменгі деректемелері бар жұмыс парақтарын қамтиды. Бұл беттің үстіңгі және төменгі деректемелері Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында шықпайды.

Нені білдіреді    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқасында жұп беттерде немесе бірінші бетте басқа үстіңгі деректемесі мен төменгі деректемесін таңдауыңызға болады. Excel 97-2003 бағдарламасында, жұп беттің немесе бірінші беттің үстіңгі және төменгі деректемелері шықпайды, бірақ жұмыс кітабын Excel 2010 нұсқасында қайтадан ашқаныңызда, олар шығару үшін қолданыста қалады.

Не істеуге болады    Егер Excel 97-2003 файлы пішімінде жұмыс кітабын сақтау керек болса, сол жұмыс кітабына арналған жұп немесе бірінші беттің үстіңгі және төменгі деректемелерін көрсетпеу пайдалы болады.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір ұяшықтар немесе мәнерлер таңдалған файлы пішімі арқылы қолданылмайтын пішімдеуді қамтиды. Бұл пішімдер қолданыстағы жақын тұрған пішімге түрленеді.

Бұл нені білдіреді.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқасында арнайы әсерлер мен көлеңкелер сияқты, басқа ұяшық пішімдеуі немесе ұяшық мәнері қол жетімді болады. Бұл параметрлер Excel 97-2003 бағдарламасында болмайды.

Не істеу керек.    Жұмыс кітабын сақтауды жалғастырған кезде, Excel бағдарламасы ең жақын қол жетімді пішімді қолданады, ол басқаға қолданылған басқа пішіммен бірдей болады. Пішімдердің қайталануын болдырмау үшін жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішіміне сақтамастан бұрын жоқ болған ұяшық пішімдеу және ұяшық мәнерлерін өзгертуге немесе жоюға болады.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатынға қарағанда бірегей ұяшық пішімдерін қамтиды. Кейбір ұяшық пішімдері сақталмайды.

Мағынасы    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқасында 64 000 бірегей ұяшық пішімдерін қолдануыңызға болады, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасында 4000 бірегей ұяшық пішімдерін ғана пайдалануыңызға болады. Бірегей ұяшық пішімдері жұмыс парағында қолданылатын қандай да бір белгілі бір тіркесімді қамтиды.

Орындалатын әрекет    Арнайы ұяшық пішімдерін жоғалтпай, Excel 97-2003 бағдарламасында сақтап қалу үшін кейбір сақтауға маңызы жоқ ұяшық пішімдерін жоя аласыз.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатынға қарағанда бірегей қаріп пішімдерін қамтиды. Кейбір қаріп пішімдері сақталмайды.

Мағынасы    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқасында 1024 глобалдық қаріп түрлері қолданылады және бір жұмыс кітабына олардың 512-не дейін пайдалануыңызға болады. Excel 97-2003 бағдарламасы аз бірегей қаріп пішімдерін қолдайды.

Орындалатын әрекет    Арнайы қаріп пішімдерін жоғалтпай, Excel 97-2003 бағдарламасында сақтап қалу үшін кейбір сақтауға маңызы жоқ қаріп пішімдерін жоя аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×