Жұмыс парағына топ терезесі немесе жақтау басқару элементін қосу

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Өзара байланысты (айырып-қосқыштар, құсбелгілер немесе жақын байланысқан мазмұн сияқты) басқару элементтерін бір көрнекі бірлікке топтау үшін топ терезесі немесе жақтау басқару элементін пайдалануға болады.

Топ терезелері мен жақтау басқару элементтері туралы білу

Топ терезелері мен жақтау басқару элементтері қосымша белгілері бар төрт бұрышты нысандар болып табылады. Өзара байланысты элементтерді бір пішінде көрнекі түрде реттеу үшін топ терезесі немесе жақтау басқару элементін пайдаланыңыз. Мысалы, тұтынушының тапсырыс өтінішіне тұтынушының атын, мекенжайы мен есеп-шот нөмірін топтаңыз, не болмаса, тапсырыс бланкісіне қолда бар элементтерді топтаңыз.

Пішіндердің құралдар тақтасы тобын басқару элементінің мысалы
Топ терезесі (пішінді басқару элементі)
ActiveX топтық жолақтың басқару элементінің мысалы
Жақтау басқару элементі (ActiveX басқару элементі)

 1. Әзірлеуші қойындысы қол жетімді болмаса, оны көрсетіңіз.

Әзірлеуші қойындысын көрсету

 1. Файл қойындысындағы Параметрлер түймешігін басып, Таспаны реттеу параметрін таңдаңыз.

 2. Негізгі қойындылар астында Жасақтаушы құсбелгісін қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

 1. Әзірлеуші қойындысындағы Басқару элементтері тобынан Кірістіру түймешігін, одан кейін Пішінді басқару элементтері тобы астынан Топ терезесі түймешігін Түймешік кескіні басыңыз.

Басқару элементтері тобы

 1. Жұмыс парағында топ терезесінің жоғарғы сол жақ бұрышы пайда болатын жерді басыңыз.

 2. Басқару элементі өлшемін өзгерту үшін қажетінше (топ жолағының қапталындағы шаршы жолақтар) маркерлерді пайдаланады.

 3. Қатысты басқару элементтерін Топ терезесі ішіне орналастырыңыз.

Мысалы:

 • Құсбелгілер, мысалы, сатып алынатын өзара байланысты өнімдердің тізімі.

 • Белгілер мен мәтін ұялары, мысалы, аты мен мекенжайы туралы ақпарат.

 • Бір-бірін жоққа шығаратын таңдаулар жиынын көрсететін айырып-қосқыштар, мысалы, «Кішкене», «Орташа» немесе «Үлкен».

 • Сипаттарын көрсету үшін басқару элементін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып,Басқару элементін пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 1. Әзірлеуші қойындысы қол жетімді болмаса, оны көрсетіңіз.

  Әзірлеуші қойындысын көрсету

  1. Файл қойындысындағы Параметрлер түймешігін басып, Таспаны реттеу параметрін таңдаңыз.

  2. Негізгі қойындылар астында Жасақтаушы құсбелгісін қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

 2. Әзірлеуші қойындысындағыБасқару элементтері тобынанКірістіру түймешігін, одан кейінActiveX басқару элементтері тобы астынан Қосымша басқару элементтері түймешігін Түймешік кескіні басыңыз.

  Басқару элементтері тобы

 3. Қосымша басқару элементтері диалогтық терезесінде төмен айналдырып, компьютерде бар басқару элементтерінің тізіміненMicrosoft Forms 2.0 Frame тармағын таңдаңыз.

 4. Жұмыс парағында жақтау басқару элементінің жоғарғы сол жақ бұрышы пайда болатын жерді басыңыз.

 5. ActiveX басқару элементін өңдеу үшін, құрастырушы тәртібі қосылғанын тексеріңіз.Әзірлеуші қойындысындағыБасқару элементтері тобындаҚұрастырушы режимі Түймешік суреті түймешігін басыңыз.

 6. Басқару элементі үшін сипаттарды белгілеу үшінӘзірлеуші қойындысындағы Басқару элементтері тобынан Сипаттар Кодты өңдеу түймешігі түймешігін басыңыз.

  Кеңес : Сондай-ақ, басқару элементін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Сипаттар параметрін таңдай аласыз.

  Сипаттар диалогтық терезесі пайда болады. Әрбір сипат туралы толық ақпарат алу үшін сипатты таңдап, Visual Basic анықтамасы бөлімін ашу үшін F1 пернесін басыңыз. Сондай-ақ, сипат атауын Visual Basic анықтамасындағыІздеу өрісіне теруге болады. Келесі кестеде бар сипаттардың қысқаша сипаттамасы беріледі.

  Сипаттардың функционалдық санаттары бойынша жиынтығы

Егер анықтағыңыз келсе

Осы сипатты пайдалану

Жалпы:

Жұмыс кітабы ашылғанда басқару элементінің жүктелгенін не жүктелмегенін анықтайды. (ActiveX басқару элементтерін елемейді.)

АвтоЖүктеу (Excel)

Басқару элементінің пайдаланушы жасақтаған оқиғаларға кезелім мен жауап алатынын не алмайтынын анықтайды.

Қосылған (Пішін)

Басқару элементінің өңделетін не өңделмейтінін анықтайды.

Құлыпталған (Пішін)

Басқару элементінің атауын көрсетеді.

Аты (Form)

Басқару элементінің астындағы ұяшықтарға тіркелу жолын (еркін жылжу, өлшемін өзгертпей жылжу немесе жылжу және өлшемін өзгерту) көрсетеді.

Орналастыру (Excel)

Басқару элементін басып шығаруға болатын не болмайтынын анықтайды.

НысандыБасыпШығару (Excel)

Басқару элементінің көрінетінін не жасырын екенін анықтайды.

Көрінетін (Пішін)

Мәтін:

Қаріп төлсипаттарын (қалың, көлбеу, өлшемі, сызылған, астын сызу және ені) көрсетеді.

Қалың, Көлбеу, Өлшемі, Сызылған, Асты сызылған, Салмақ (Пішін)

Басқару элементіндегі оны анықтайтын немесе сипаттайтын мәтінді көрсетеді.

Тақырып (Пішін)

Өлшем және орны:

Нүктелермен берілетін биіктікті немесе енін анықтайды.

Биіктігі, Ені (Пішін)

Басқару элементі мен жұмыс парағының сол жақ немесе үстіңгі жиегі арасындағы қашықтықты көрсетеді.

Сол жақ, Жоғарғы (Пішін)

Пішімдеу:

Өң түсі.

Өң түсі (Пішін)

Жиек түсі.

ЖиекТүсі (Пішін)

Үстіңгі бет түсі.

ҮстіңгіБетТүсі (Пішін)

Басқару элементінде көлеңкенің бар-жоқтығын көрсетеді.

Көлеңке (Excel)

Жиектің көрнекі түрін (тегіс, көтеріңкі, түсіңкі, ойылған, немесе қырылған).

АрнайыӘсер (Пішін)

Кескін:

Басқару элементінде бейнелеу үшін нүктелік кескінді көрсетеді.

Сурет (Пішін)

Өңдік суреттің орналасқан жерін көрсетеді (үстіңгі сол жақ, үстіңгі оң жақ, ортада және т.с.с.).

СуретТуралау (Пішін)

Өңдік суретті басқару элементінде шығару жолын көрсетеді (қиып алу, созу немесе ұлғайту).

СуретӨлшеміРежимі (Пішін)

Басқару элементінде суреттің бірнеше көшірмесін қатарластыру керектігін не керек еместігін көрсетеді.

СуреттіҚатарластыру (Пішін)

Пернетақта және тінтуір:

Пайдаланушы тінтуір белгішесін көрсетеді.

ТінтуірБелгішесі (Пішін)

Пайдаланушы тінтуірді белгілі бір нысанның үстіне қойғанда көрінетін меңзер түрін (мысалы, стандартты, көрсеткі немесе I-пішінді курсор) көрсетеді.

ТінтуірМеңзері (Пішін)

Жақтауға тән:

Пайдаланылатын жиектің түрін, мысалы, не бір сызықты, не сызықсыз екенін көрсетеді.

ЖиекМәнері (Пішін)

Басқару элементінде тік, көлденең жылжыту жолақтарының немесе екеуінің де бар не жоқтығын анықтайды.

ScrollBars (Пішін)

Пайдаланушы жақтауда немесе бетте соңғы басқару элементін қалдырғанда орындалатын әрекетті көрсетеді (барлық пішіндер немесе ағымдағы пішін).

Айналым (Пішін)

Жылжыту жолақтары қажет болмағанда көрінетін болып қалуын не қалмауы көрсетеді.

ЖылжытуЖолақтарынКөрінетінКүйдеҚалдыру (Пішін)

Жылжыту жолақтарын қозғалту арқылы көруге болатын жалпы ауданның нүктелермен берілетін биіктігі немесе енін көрсетеді.

Жылжыту биіктігі, Жылжыту ені (Пішін)

Қисынды жақтаудың сол жақ немесе жоғарғы жақ жиегі мен жақтаудың сол жақ немесе жоғарғы жақ жиегінің нүктелермен берілетін арақашықтығын көрсетеді.

Солға жылжыту, Жоғары жылжыту (Пішін)

Жақтаудағы сурет өлшемінің қаншалықты өзгеретінін көрсетеді.

Масштабтау (Пішін)

Ескерту : 

 • Егер жақтау басқару элементін жиі пайдалануды жоспарласаңыз, оны «Сақталған басқару элементтері» жұмыс парағына қосып, жұмыс парағын қайта пайдалану үшін сақтаңыз. Жақтау басқару элементі келесі жолы керек болғанда, сол жұмыс парағын ашып, жақтау басқару элементін өңделіп жатқан жұмыс парағының пішініне көшіріп алыңыз.

 • Әдепкіде жақтаудағы айырып-қосқыштардың барлығы бір-бірін жоққа шығарады.

 • Сондай-ақ, өзара байланысты топтан бір немесе бірнеше элементті таңдау үшін жақтаудың ішінде қосқыш түймешігін пайдалануға болады. Мысалы, әр элементтің алдында қосқыш түймешігі келетін қолда бар элементтер тізімін қамтитын тапсырыс бланкісін жасауға болады.

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×